Kế hoạch tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021-2030

Thứ hai - 14/02/2022 10:10

Đọc bằng audio

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021-2030; Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
Kế hoạch tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021-2030

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”.

- Góp phần từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

II. MỤC TIÊU

Đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở cơ quan nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, hướng tới thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Trên cơ sở các mục tiêu tại Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp đề ra các mục tiêu, cụ thể như sau: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% có lãnh đạo chủ chốt là nữ; tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý đạt ít nhất 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030; tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đạt 75% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành chính sách, pháp luật về cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ:

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các giải pháp về hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thi hành chính sách, pháp luật.

- Thẩm định việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (nếu có).

- Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chính sách đối với phụ nữ và công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Tư pháp.

3. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức nữ gắn với quy hoạch, tạo nguồn lãnh đạo, quản lý của Sở:

- Đào tạo trình độ sau đại học thuộc lĩnh vực, chuyên ngành: Theo nhu cầu của công chức, viên chức.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức: Lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng, an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế; tin học, ngoại ngữ...

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm.

4. Truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ trong thời kỳ mới:

- Tăng cường truyền thông về trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ.

- Thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ.

- Thông tin, tuyên truyền tôn vinh các tấm gương tốt, điển hình về lãnh đạo nữ thành công ở cả khu vực công và khu vực tư nhân nhằm tạo dư luận xã hội ủng hộ phụ nữ tham gia lãnh đạo.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí lồng ghép trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Tư pháp và huy động hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các Phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tham mưu Ban Giám đốc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Văn phòng Sở Tư pháp tham mưu Ban Giám đốc kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí được cấp hàng năm của Sở Tư pháp và huy động hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức hợp pháp khác (nếu có) theo Luật Ngân sách Nhà nước.

- Phòng Xây dựng và phổ biến pháp luật tham mưu Ban Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 20/11 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch về tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021-2030 của Sở Tư pháp./.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay3,145
  • Tháng hiện tại128,925
  • Tổng lượt truy cập4,717,561
Văn bản pháp luật 1
Tiếp cận pháp luật
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ pháp điển
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây