Kế hoạch tiếp công dân năm 2023 của Sở Tư pháp

Chủ nhật - 15/01/2023 20:31

Đọc bằng audio

KẾ HOẠCH

Kế hoạch tiếp công dân năm 2023 của Sở Tư pháp

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”.

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp công dân năm 2023 của Giám đốc Sở như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Sở Tư pháp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; các Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của công chức, viên chức trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm thực hiện mục tiêu giải quyết kịp thời, triệt để đơn thư phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định pháp luật.

 

2. Yêu cầu

- Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

- Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, kiên quyết không để đơn thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời theo đúng thẩm quyền và trình tự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục triển khai thực hiện có đồng bộ các chủ trương, chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là Chỉ thị 35/CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Kế hoạch số 883/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025” và các văn bản khác của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện công tác tiếp công dân; trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ, đột xuất theo quy định, thực hiện công tác đối thoại với doanh nghiệp và người dân.

3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và đơn vị trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nâng cao năng lực hoạt động quản lý nhà nước, đảm bảo đơn thư được giải quyết ngay từ cấp cơ sở.

4. Tổ chức thực hiện tốt Quy trình tiếp công dân của Sở Tư pháp và Nội quy tiếp công dân tại Sở Tư pháp đã được ban hành.

5. Tổ chức thực hiện tốt Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp năm 2023.

6. Nâng cao năng lực của công chức làm công tác tiếp công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác tiếp công dân, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tụ, thủ tục quy định pháp luật.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”.

9. Bố trí phòng tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân Sở Tư pháp, trang thiết bị làm việc, nội quy phòng tiếp công dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Sở

Tham mưu Ban Giám đốc Sở tổ chức phổ biến, triển khai Luật Tiếp công dân năm 2013, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân cho các công chức, viên chức thuộc Sở.

Trực tiếp tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất, tiếp nhận phân loại, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi lĩnh vực quản lý.

Chủ trì và tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, cử công chức trực, mở sổ ghi chép theo dõi theo quy định và cập nhật số liệu tiếp công dân, đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

2. Văn phòng Sở

Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức phổ biến, triển khai Luật Tiếp công dân năm 2013, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân cho các công chức, viên chức thuộc Sở.

Trên đây là Kế hoạch tiếp công dân năm 2023 của Sở Tư pháp. Yêu cầu Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện theo Kế hoạch này.

Xem nội dung văn bản có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

Tác giả: Quản trị

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại46,709
  • Tổng lượt truy cập3,126,526
Văn bản pháp luật 1
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây