Kế hoạch nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninhđến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ năm - 21/07/2022 13:45

Đọc bằng audio

KẾ HOẠCH

Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực
chuyển đổi số của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Kế hoạch nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 977/KH-STP ngày 24/4/2021 của Sở Tư pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp giai đoạn 2021 – 2025;

Sở Tư pháp tỉnh xây dựng Kế hoạch Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh            đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Kế hoạch nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1155/QĐ-UBND).

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ), doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số.

- Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số của đơn vị để thực hiện chuyển đổi số toàn diện.

2. Yêu cầu

- Xác định đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ của đơn vị cần triển khai thực hiện theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND.

- Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi.

- Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Sở; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhóm các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

          a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số.

Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số đến đội ngũ CCVCNLĐ bằng nhiều hình thức triển khai, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng (trực tiếp qua các cuộc họp, hội nghị giao ban, định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan; gián tiếp trên cổng thông tin điện tử, hệ thống Văn phòng điện tử (eGov), nhóm Zalo, Zalo page của Sở Sở Tư pháp tỉnh,…) gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với chương trình hành động, kế hoạch của Sở.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.

- Kết quả dự kiến:

+ CCVCNLĐ thuộc Sở được phổ biến, hiểu rõ nội dung trọng tâm của chuyển đổi số.

+ Nội dung chuyển đổi số được gắn với các chương trình hành động, kế hoạch của Sở.

+ Ấn phẩm, tài liệu về chuyển đổi số được phổ biến, tuyên truyền (nếu có).

b) Xây dựng chuyên mục về chuyển đổi số

Xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số ngành Sở Tư pháp tỉnh nhằm cung cấp thông tin cũng như thu hút sự quan tâm của CCVCNLĐ, tổ chức, công dân.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022 hoàn thành xây dựng chuyên trang về chuyển đổi số và hàng năm thường xuyên cập nhật tin, bài viết về chuyển đổi số.

- Kết quả dự kiến: Chuyên mục, bài viết, tin bài...

          c) Phối hợp tổ chức, tham gia các sự kiện về chuyển đổi số

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tham gia các hội nghị, hội thảo, triển lãm, trưng bày về chuyển đổi số.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm, trưng bày về chuyển đổi số.

2. Nhiệm vụ về phổ cập kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các sự kiện phổ cập kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho các đối tượng là CCVCNLĐ.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở,

- Đơn vị phối hợp: Các phòng thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số được tổ chức theo từng đối tượng phù hợp.

3. Nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số

          Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, công nghệ số do bộ, ngành, địa phương tổ chức.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: CCVCNLĐ thuộc Sở được cử tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, công nghệ số có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai kế hoạch này            tới toàn thể CCVCNLĐ để nâng cao nhận thức, tích cực tham gia thực hiện công tác chuyển đổi số; chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

1. Văn phòng Sở:

- Là đầu mối tổng hợp, xây dựng, thực hiện kế hoạch này tại Sở Tư pháp; tham mưu Ban Giám đốc Sở chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung về chuyển đổi số, nhiệm vụ trong kế hoạch.

- Thường xuyên rà soát, báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tham mưu điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế công tác chuyển đối số.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất nội dung liên quan theo quy định.

2. Các phòng thuộc Sở

- Chủ động có kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của phòng, tích cực phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch.

- Đề xuất nhu cầu phổ biến kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số và những nội dung có liên quan khác gửi Văn phòng Sở tổng hợp, trình Ban Giám đốc quyết định thực hiện.

- Phối hợp thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất nội dung liên quan theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong quá trình triển khai, Ban Giám đốc Sở có thể chỉ đạo điều chỉnh nội dung Kế hoạch cho phù hợp thực tế công tác chuyển đổi số.

Tác giả: Quản trị

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay490
  • Tháng hiện tại12,061
  • Tổng lượt truy cập3,979,481
Văn bản pháp luật 1
Tiếp cận pháp luật
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây