Một số kết quả triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thứ sáu - 03/06/2022 07:08

Đọc bằng audio

Thực hiện Công văn số 1607/BTP-VĐCXDPL ngày 20/5/2022 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật, trong 06 tháng đầu năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật với một số kết quả như sau:

Một là, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành để cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật như: Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Công văn tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo; Công văn  tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật; Công văn về việc thực hiện công tác xây dựng thể chế, pháp luật.

Hai là, công tác lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các đơn vị soạn thảo đã lập 30 hồ sơ đề nghị xây dựng quyết định quy phạm pháp luật. Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất 02 đề nghị xây dựng nghị quyết; Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý 28 đề nghị xây dựng quyết định.

Ba là, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ có liên quan đối với các nội dung sau:  Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết ban hành Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Tây Ninh đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp khu vực, miền, cụm và cấp huyện, xã và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo; hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 – 2025.

Bốn là, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết. Trong kỳ báo cáo, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành được 19 văn bản QPPL. Trong đó có 02 nghị quyết và 17 quyết định. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã ban hành được 19 văn bản QPPL[1]. Trong đó có 03 nghị quyết và 16 quyết định. Nhìn chung, việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ khâu đề nghị xây dựng văn bản, tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức thẩm định, thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành.

Năm là, công tác rà soát văn bản QPPL. UBND tỉnh Tây Ninh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thường xuyên quan tâm, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện các văn bản QPPL có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Ngoài ra,  một số sở, ban, ngành tỉnh đã tiến hành rà soát chuyên đề như: Công an tỉnh rà soát 02 chuyên đề gồm: Báo cáo kết quả rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán và báo cáo kết quả rà soát để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; Sở Tư pháp rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực trọng tâm của tỉnh năm 2022.

Sáu là công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL. Đã tiến hành tự kiểm tra 17 quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy các quyết định QPPL được ban hành đúng thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung. Các quyết định cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, phù hợp với hệ thống pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời kiểm tra theo thẩm quyền 03 nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, 11 quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Qua kiểm tra cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành đúng thẩm quyền. phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với các quy định của Trung ương và địa phương.

Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành đã có nhiều chuyển biến tích cực theo thời gian và ngày càng được nâng cao về chất lượng, về cơ bản đã đảm bảo tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Các văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp đã được ban hành một cách kịp thời, đồng bộ với quy định trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của chính quyền địa phương bằng pháp luật, tác động tích cực đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong công tác; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật.

Việc cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật góp phần lớn giúp hệ thống pháp luật được xây dựng và hoàn thiện, qua đó điều chỉnh cơ bản các mặt của đời sống - xã hội, được triển khai thực hiện thống nhất từ cấp tỉnh xuống đến cấp xã, đồng thời có tác động rất lớn, tạo ra hành lang pháp lý trong việc bảo đảm hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần không nhỏ trong công cuộc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

Phương Loan-Phòng XD&PBPL

 

[1] Tân Biên: 02 quyết định; Bến Cầu: 01 nghị quyết; Dương Minh Châu: 01 nghị quyết và 01 quyết định; Gò Dầu: 01 nghị quyết và 01 quyết định; Hòa Thành: 04 quyết định; Trảng Bàng: 02 quyết định; Thành phố Tây Ninh: 02 quyết định; Tân châu: 03 quyết định.   

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay2,177
  • Tháng hiện tại2,177
  • Tổng lượt truy cập3,004,769
Văn bản pháp luật 1
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây