Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kỳ 2019-2023

Thứ sáu - 06/01/2023 01:44

Đọc bằng audio

Thực hiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Điều 139, Điều 164, Điều 166, Điều 167, Điều 169 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch số 02/KH-UBND hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kỳ 2019-2023. Theo đó Kế hoạch đã đề một số nội dung như sau:

1. Đối tượng văn bản hệ thống hóa: Là văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của các cơ quan có trách nhiệm hệ thống hóa văn bản tính đến ngày 31/12/2023, gồm: Các văn bản trong Tập hệ thống hoá của kỳ hệ thống hoá 2014-2018; các văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hoá 2019-2023 (gồm cả văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 nhưng chưa có hiệu lực). Gồm: Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân các cấp; Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp; Chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp (Được ban hành trước ngày Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực (ngày 01/7/2016) và còn hiệu lực thuộc đối tượng hệ thống hóa của kỳ 2019-2023).

2. Phạm vi văn bản hệ thống hóa: Là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đến hết ngày 31/12/2023 (trừ Hiến pháp) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

3. Một số công việc cụ thể cần thực hiện là: Xây dựng kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023; Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ việc hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023; Thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023; Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023; Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản.

4. Kinh phí thực hiện kế hoạch: Từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của đơn vị và các nguồn khác theo quy định.

5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

- Sở Tư pháp: Chủ trì, làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 167 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đúng quy định và báo cáo kết quả hệ thống hóa kỳ 2019-2023 về Bộ Tư pháp; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng tiến độ, thời gian quy định và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

- Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

- Các sở, ban, ngành tỉnh: Thực hiện việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình theo quy định tại Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; Gửi kết quả hệ thống hóa văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, thời gian quy định.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành để tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở Tư pháp đúng thời gian quy định; Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dấn cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành và gửi kết quả về Phòng Tư pháp đúng quy định. Công bố và báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy định tại điểm a khoản 6 Điều 167 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thu Hồng – Sở Tư pháp Tây Ninh

Tác giả: Quản trị

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại46,709
  • Tổng lượt truy cập3,126,522
Văn bản pháp luật 1
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây