Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh

Thứ ba - 02/07/2019 11:00

Đọc bằng audio

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín  dụng đen" trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Công văn số 1120/UBND-KTTC về Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau:

Trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cho vay lãi nặng diễn biến phức tạp, gây bức xúc dư luận, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh. Qua hơn 01 tháng thực hiện đã kéo giảm, ổn định tình hình an ninh trật tự, các đối tượng không còn hoạt động công khai mạnh như trước. Tuy nhiên, công tác phối hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này còn nhiều mặt hạn chế, nhất là công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn của tội phạm và tố giác tội phạm.

Để phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng của các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, quán triệt cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, tố giác các hành vi liên quan đến "tín dụng đen", không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, "tín dụng đen", lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ để vi phạm pháp luật.

2. Công an tỉnh

- Tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh; tổng kết đợt cao điểm để rút kinh nghiệm.

- Tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh, trấn áp mạnh các băng nhóm đối tượng, các cơ sở, công ty hoạt động liên quan đến "tín dụng đen"; tăng cường xử lý các đối tượng có hành vi dán, vẽ, phát tờ rơi quảng cáo cho vay không đúng quy định. Siết chặt việc cấp giấy chứng nhận và tăng cường kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, công ty tài chính; kiên quyết xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các cơ sở vi phạm.

- Thường xuyên cập nhật phương thức thủ đoạn, công tác xử lý của cơ quan chức năng đối với các hành vi vi phạm liên quan đến "tín dụng đen" để xây dựng phóng sự, tin bài gửi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh và các Sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương phục vụ công tác tuyên truyền.

- Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen".

- Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện đợt cao điểm, nhất là lực lượng trực tiếp chiến đấu, người dân tích cực tham gia tố giác, truy bắt tội phạm.

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến nhân dân biết và tiếp cận được các khoản vay này.

- Tiếp tục đẩy mạnh huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay thanh toán trực tuyến, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn theo hướng thuận lợi để nhân dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; tăng cường quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến "tín dụng đen".

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", đặc biệt là ở địa bàn khu vực nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo theo quy định; phối hợp Công an tỉnh, địa phương ngăn chặn, bóc gỡ quảng cáo, tờ rơi có nội dung liên quan đến "tín dụng đen" và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ; phối hợp với các ngành thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; tăng thời lượng phát sóng đưa tin, bài về tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn, hoạt động, công tác xử lý của cơ quan chức năng đối với các loại tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" để nâng cao tinh thần cảnh giác; đồng thời vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

7. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"; Nhanh chóng đưa ra truy tố và đề nghị xét xử công khai các vụ án liên quan đến "tín dụng đen" nhất là các vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa, đề cao cảnh giác đối với loại tội phạm này.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

- Vận động, tuyên truyền sâu rộng đến khu dân cư, tổ tự quản về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến "tín dụng đen". Thông qua các cuộc họp khu dân cư, tổ dân cư tự quản... thường xuyên nhắc nhở các hộ gia đình không vay tiền của các cá nhân, tổ chức hoạt động cho vay "tín dụng đen".

- Chỉ đạo đoàn viên, hội viên phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố huy động lực lượng tổ chức bóc gỡ, tẩy xóa, thu gom các băng rôn, giấy quảng cáo có liên quan đến "tín dụng đen" trên các trụ điện, hàng rào, khu vực công cộng.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người dân, phòng ngừa "tín dụng đen" và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.

- Thông tin rộng rãi, kịp thời về hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay.

- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn...; vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động "tín dụng đen", các đối tượng nghi vấn đòi nợ với các hành vi đổ chất bẩn, chất thải gây mất an ninh, trật tự; bóc gỡ, xóa các bảng quảng cáo, tờ rơi dán, treo trên tường, cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, nơi công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

- Phối hợp, kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn.

- Chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" để người dân nâng cao ý thức cảnh giác không vay tiền của các đối tượng cho vay bên ngoài, giáo dục và tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

                                                                   Phòng PBGDPL

 


  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay1,372
  • Tháng hiện tại41,273
  • Tổng lượt truy cập3,120,734
Văn bản pháp luật 1
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây