Thông báo Danh sách công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tính đến ngày 14-7-2023

Thứ tư - 19/07/2023 08:50

Đọc bằng audio

Số
TT
Họ và tên Năm sinh Ngày tháng BN/QĐBN Số thẻ ngày cấp, nơi cấp Nơi hành nghề Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
1 Kim Ngọc Thông 22/08/1980 1835/QĐ-BTP ngày 25/6/2012 02/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 04/11/2021 Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh; số 82 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Trưởng phòng   
2 Lê Ngọc Nga 08/09/1970 1003/QĐ-BTP ngày 06/7/2007 322/TP-CCV do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/10/2010 Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh; số 82 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Phó Trưởng phòng   
3 Mai Thị Yến Linh 24/02/1986 111/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 12/CCVdo Sở Tư pháp cấp ngày 23/02/2017 Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh; số 82 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên   
4 Trần Hùng Nghiễm 27/06/1966  243/QĐ-UB ngày 26/11/1993 328/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày 08/3/2006 Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh; số 297, Quốc lộ 22B Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Trưởng phòng   
5 Lâm Thị Thu Tâm 27/04/1984  195/QĐ-BTP ngày 11/02/2022 ngày 24/3/2014 Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh; số 297, Quốc lộ 22B Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên   
6 Nguyễn Chí Thiện 21/09/1983 312/QĐ-BTP ngày 10/02/2014 90/CCV do STP cấp ngày 12/7/2023 Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh; đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Phó Trưởng phòng   
7 Đặng Trung Kỹ 19/08/1981 313/QĐ-BTP ngày 10/02/2014 91/CCV do STP cấp ngày 03/7/2023 Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh;  đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên  
8 Kiều Thị Xuân Nương 01/01/1991 593/QĐ-BTP ngày 23/3/2020 44/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 27/4/2020 Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh; đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên   
9 Nguyễn Gia Thôn 29/12/1959 146/QĐ-BTP ngày 19/01/2009 326/TP-CCdo Bộ Tư pháp cấp ngày 15/02/2010 VPCC Nguyễn Gia Thôn; số 198, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
10 Nguyễn Trọng Khoẻ 25/12/1951 1847/QĐ-BTP ngày 25/6/2012 11/CCVdo Sở Tư pháp cấp ngày  25/01/2017 VPCC Nguyễn Gia Thôn; số 198, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Nguyễn Gia Thôn  
11 Trịnh Văn Chẹt 03/03/1965 1352/QĐ-BTP ngày 23/6/2009 325/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/12/2010 VPCC Trịnh Văn Chẹt; số 14, Quốc lộ 22, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trưởng Văn phòng
 
 
12 Trịnh Thị Tú Trinh 16/08/1993 595/QĐ-BTP ngày 12/4/2022 76/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 19/5/2022 VPCC Trịnh Văn Chẹt; số 14, Quốc lộ 22, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Công chứng viên hợp danh VPCC Trịnh Văn Chẹt  
13 Hồ Vĩnh Tuấn 02/04/1951 455/QĐ-BTP ngày 08/04/2011 815/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày 18/01/2012 VPCC Hồ Vĩnh Tuấn; số 07, đường Huỳnh Công Giản, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
14 Đặng Thị Minh Liễu 10/10/1960 1503/QĐ-BTP ngày 22/9/2017 40/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/5/2020 VPCC Hồ Vĩnh Tuấn; số 07, đường Huỳnh Công Giản, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Hồ Vĩnh Tuấn  
15 Lê Văn Chí Lin 27/01/1977 2667/QĐ-BTP ngày 11/11/2013 58/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 05/11/2020 VPCC Lê Văn Chí Lin; số 15 quốc lộ 22, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
16 Phùng Thị Dâu 28/02/1965  1096/QĐ-BTP ngày 13/5/2019 31/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 04/6/2019 VPCC Lê Văn Chí Lin; số 15 quốc lộ 22, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Lê Văn Chí Lin  
17 Lê Hoàng Dũng    2657/QĐ-BTP ngày 03/10/2012  89/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 09/6/2023 VPCC Lê Văn Chí Lin; số 15 quốc lộ 22, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng  
18 Trần Duy Linh 11/11/1965  971/QĐ-BTP ngày 08/5/2009 11/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 08/3/2017 VPCC Trần Duy Linh; số 277, 279, đường 30/4, khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
19 Nguyễn Anh Tắc 18/03/1954 1011/QĐ-BTP ngày 29/4/2014 10/CCVdo Sở Tư pháp cấp ngày 08/3/2017 VPCC Trần Duy Linh; số 277, 279, đường 30/4, khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Trần Duy Linh  
20 Lương Tâm Thanh 15/03/1974 1566/QĐ-BTP ngày 26/6/2013 09/CCVdo Sở Tư pháp cấp ngày 02/11/2016 VPCC Lương Tâm Thanh; số 11, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
21 Trần Thị Kim Đông 27/06/1961 552/QĐ-BTP ngày 18/3/2020 43/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 30/3/2020 VPCC Lương Tâm Thanh; số 11, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Lương Tâm Thanh  
22 Bùi Quốc Toàn 20/03/1985 2044/QĐ-BTP ngày 06/10/2016  08/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 08/6/2018 VPCC Bùi Quốc Toàn; số 353, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
23 Nguyễn Thị Kim Cương 06/11/1984 733/QĐ-BTP ngày 31/3/2020 74/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 25/4/2022 VPCC Bùi Quốc Toàn; số 353, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Bùi Quốc Toàn  
24 Hồ Văn Muôn 13/10/1956  959/QĐ-BTP ngày 26/04/2013 16/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/12/2017 VPCC Hồ Văn Muôn; số 1175, đường Nguyễn Văn Độ, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
25 Trần Văn Hờ 30/01/1951  951/QĐ-BTP ngày 16/06/2011 23/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 05/9/2018 VPCC Hồ Văn Muôn; số 140 quốc lộ 22, khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Hồ Văn Muôn  
26 Kiều Thị Huyền Châu 20/07/1959 2860/QĐ-BTP ngày 27/10/2014 1655/TP-CCV do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/7/2015 VPCC Kiều Thị Huyền Châu; số 1096 đường Hoàng Lê Kha, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
27 Ngô Thị Ánh Đào 20/08/1982  622/QĐ-BTP ngày 05/4/2018 21/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 24/3/2018 VPCC Kiều Thị Huyền Châu; số 1096 đường Hoàng Lê Kha, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Kiều Thị Huyền Châu  
28 Bùi Văn Hiến 25/10/1965 896/QĐ-BTP ngày 06/6/2011 33/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 29/11/2019 VPCC Bùi Văn Hiến; số 450, đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
29 Nguyễn Thị Ngát 01/09/1963  281/QĐ-BTP ngày 17/02/2020 41/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 27/4/2020 VPCC Bùi Văn Hiến; số 450, đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Bùi Văn Hiến  
30 Lê Quang Sách 25/07/1971 1658/QĐ-BTP ngày 11/8/2016 22/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 24/4/2018 VPCC Lê Quang Sách; số 40 đường Phạm Hùng, khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
31 Lê Thị Lịch 15/06/1988 555/QĐ-BTP ngày 18/3/2020 80/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 31/10/2022 VPCC Lê Quang Sách; số 40 đường Phạm Hùng, khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Lê Quang Sách  
32 Nguyễn Sỹ Ích 26/12/1957 3501/QĐ-BTP ngày 26/12/2014 35/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 10/01/2020 VPCC Nguyễn Sỹ Ích; số 18A, đường Bời Lời, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
33 Phạm Trần Lam 04/08/1970 2961/QĐ-BTP ngày 04/12/2013 77/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 21/6/2022 VPCC Nguyễn Sỹ Ích; số 18A, đường Bời Lời, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Nguyễn Sỹ Ích  
34 Trịnh Văn Lâm  29/10/1963 35/QĐ-BTP ngày 22/7/2002 83/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 21/02/2023 VPCC Phùng Văn Vẹn; số 104 Hùng Vương, khu phố Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
35 Phùng Văn Vẹn 01/01/1984 1388/QĐ-BTP ngày 17/6/2019 79/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 28/9/2022 (cấp lại ngày 05/6/2023) VPCC Phùng Văn Vẹn; số 104 Hùng Vương, khu phố Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Phùng Văn Vẹn  
36 Dương Kim Hà 01/10/1981 1535/QĐ-BTP ngày 22/9/2017 45/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 06/5/2020 VPCC Dương Kim Hà; số 460 đường 30 tháng 4, khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
37 Võ Thị Trúc Mai 20/04/1980 3146/QĐ-BTP ngày 23/12/2019 68/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 08/6/2021 VPCC Dương Kim Hà; số 460 đường 30 tháng 4, khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Dương Kim Hà  
38 Cao Bảo Châu 26/11/1978 2528/QĐ-BTP ngày 08/10/2018 48/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 11/5/2020 VPCC Cao Bảo Châu; số 66, Phạm Ngọc Thạch, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
39 Đỗ Anh Thư 26/12/1982 1451/QĐ-BTP ngày 22/9/2021 71/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 05/10/2021 VPCC Cao Bảo Châu; số 66, Phạm Ngọc Thạch, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Cao Bảo Châu  
40 Trần Tất Duy 06/09/1980 1509/QĐ-BTP ngày 22/9/2017 66/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 26/5/2021 VPCC Trần Tất Duy; số 313 Phạm Văn Đồng khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
41 Mai Thị Kim Liên 12/10/1958 1661/QĐ-BTP ngày 04/8/2016 49/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 23/3/2022 VPCC Trần Tất Duy; số 313 Phạm Văn Đồng khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Trần Tất Duy  
42 Ninh Thanh Hải 01/05/1973 46/QĐ-BTP ngày 12/01/2017 84/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 24/4/2023 VPCC Trần Tất Duy; số 313 Phạm Văn Đồng khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Trần Tất Duy  
43 Nguyễn Thị Đào 02/02/1966 2978/QĐ-BTP ngày 22/12/2010 53/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 04/8/2020 VPCC Nguyễn Thị Đào; số 30 Đặng Ngọc Chinh, khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
44 Hà Quang Chiêu 30/10/1957 1738/QĐ-BTP ngày 25/7/2014 54/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 04/8/2020 VPCC Nguyễn Thị Đào; số 30 Đặng Ngọc Chinh, khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Nguyễn Thị Đào  
45 Nguyễn Đức Thắng 16/03/1949 500/QĐ-BTP ngày 27/01/2010 81/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 03/11/2022 (cấp lại ngày 12/6/2023) VPCC Nguyễn Đức Thắng; Ô1/52, Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
46 Phan Mộng Hồng Lam 20/02/1978 2553/QĐ-BTP ngày 11/12/2017 62/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 11/12/2020 (cấp lại ngày 12/6/2023) VPCC Nguyễn Đức Thắng; Ô1/52, Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Nguyễn Đức Thắng  
47 Vương Văn Trợ 23/03/1961 1658/QĐ-BTP ngày 27/7/2020 60/CCV do Sở Tư pháp cấp cấp ngày 04/12/2020 VPCC Vương Văn Trợ; số 203, khu phố 4/11, Nội Ô thị trấn Gò Dầu,  huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
48 Châu Kim Nhung 06/07/1957 2047/QĐ-BTP ngày 20/7/2012 69/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 17/9/2021 VPCC Vương Văn Trợ; số 203, khu phố 4/11, Nội Ô thị trấn Gò Dầu,  huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Vương Văn Trợ  
49 Phùng Văn Đức 20/10/1966 1833/QĐ-BTP ngày 25/6/2012 85/CCV do STP cấp ngày 22/5/2023 VPCC Vũ Văn Việt Tổ 2, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Trưởng Văn phòng  
50 Trương Phú Đông 30/04/1977 2335/QĐ-BTP ngày 17/11/2017 86/CCV do STP cấp ngày 22/5/2023 VPCC Vũ Văn Việt Tổ 2, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Vũ Văn Việt  
51 Vũ Văn Việt 28/08/1956 367/QĐ-BTP ngày 07/4/2008 87/CCV do STP cấp ngày 22/5/2023 VPCC Vũ Văn Việt Tổ 2, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Vũ Văn Việt  
52 Hà Minh Châu 22/04/1976 1571/QĐ-BTP ngày 19/7/2022 88/CCV do STP cấp ngày 22/5/2023 VPCC Vũ Văn Việt Tổ 2, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Công chứng viên hợp danh VPCC Vũ Văn Việt

 

 

Tác giả: Quản trị

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay94
  • Tháng hiện tại94
  • Tổng lượt truy cập3,789,505
Văn bản pháp luật 1
Tiếp cận pháp luật
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây