Ngày 15 tháng 5 năm 2022 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ ba - 17/05/2022 15:35

Đọc bằng audio

phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Thực hiện Kế hoạch số 915/KH-BCĐ ngày 17/3/2022 của Ban chỉ đạo Đề án 06 về việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030.

Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu được giao trong Kế hoạch số 915/KH-BCĐ ngày 17/3/2022 của Ban chỉ đạo Đề án 06 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trong ngành.

- Đẩy mạnh việc kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện việc kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư theo đúng mục tiêu của Đề án.

2. Yêu cầu

- Nội dung Kế hoạch cần bám sát Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 915/KH-BCĐ ngày 17/3/2022 của Ban chỉ đạo Đề án 06, đồng thời, các chỉ tiêu, nội dung phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của các đơn vị thuộc Sở, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Xác định cụ thể các nhiệm vụ và phân công các đơn vị thực hiện, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Thường xuyên phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương và địa phương liên quan phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị thực hiện:

Phòng, đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

Phòng, đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

2. Phối hợp thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị thực hiện:

Phòng, đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

Phòng, đơn vị phối hợp: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; các phòng, đơn vị thuộc Sở.

 3. Phối hợp kết nối, cập nhật, chia sẻ dữ liệu

3.1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc với Cổng dịch vụ công/Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh

- Thời gian thực hiện: năm 2022

- Đơn vị thực hiện

Phòng, đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Phòng, đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở

3.2. Kịp thời cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá tài sản nhằm chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp

- Thời gian thực hiện: thường xuyên

- Đơn vị thực hiện: các phòng, đơn vị trực tiếp sử dụng các cơ sở dữ liệu.

3.3. Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc cập nhật, rà soát, số hóa dữ liệu hộ tịch lên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

- Thời gian thực hiện: thường xuyên

- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

4. Rà soát, cập nhật, chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu cấp tỉnh về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

- Đơn vị thực hiện:

Phòng, đơn vị chủ trì: các phòng, đơn vị thuộc Sở có thủ tục hành chính.

Phòng, đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

5. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của UBND tỉnh

- Đơn vị thực hiện:

Phòng, đơn vị chủ trì: các phòng, đơn vị thuộc Sở có thủ tục hành chính.

Phòng, đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

6. Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt của các hệ thống

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

- Đơn vị thực hiện:

Phòng, đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở

Phòng, đơn vị phối hợp: các phòng, đơn vị thuộc Sở

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Sở Tư pháp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch này.

2. Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, trung tâm thuộc Sở tổ chức triển khai kế hoạch; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch của Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030, yêu cầu Trưởng hoặc phụ trách các phòng, trung tâm thuộc Sở có trách nhiệm triển khai thực hiện.

Tác giả: Quản trị

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay1,707
  • Tháng hiện tại76,159
  • Tổng lượt truy cập3,253,919
Văn bản pháp luật 1
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây