SỞ TƯ PHÁP TỈNH TÂY NINH

http://sotuphap.tayninh.gov.vn


Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 Để có cở sở phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022. Sở Tư pháp sao gửi “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2022” ban hành kèm theo Công văn số 1212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 18/4/2022 của Bộ Tư pháp, để các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan làm cơ sở theo dõi đối với các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

Danh mục kèm theo Công văn này, đồng thời được đăng tải tại mục “VĂN BẢN PHÁP QUY” trên website thông tin Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ: http://sotuphap.tayninh.gov.vn và trang “Thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật” trên Công thông tin của tỉnh tại địa chỉ: http://theodoithpl.tayninh.gov.vn.

Đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo và truy cập vào các địa chỉ trên để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Xem nội dung danh mục đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây