SỞ TƯ PHÁP TỈNH TÂY NINH

http://sotuphap.tayninh.gov.vn


Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2022

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2022

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, trong năm 2022, tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường triển khai, thực hiện có hiệu quả những quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế với các nội dung sau:

Một là, bố trí công chức pháp chế chuyên trách đúng tiêu chuẩn quy định;

Hai là, kiểm tra, khảo sát công tác pháp chế tại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

Ba là, tiến hành bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế;

Bốn là, xác định hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và của các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch số 125/KH-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung; đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra theo quy định.     

Phương Loan

Tác giả: Phương Loan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây