SỞ TƯ PHÁP TỈNH TÂY NINH

http://sotuphap.tayninh.gov.vn


Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2021

Thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định để công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần định kỳ hàng năm tại Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khoản 34 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh  hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2021

Ngày 21 tháng 01 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2022 gồm 31 văn bản trong đó có 07 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 24 Quyết định của UBND tỉnh.

2. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2021 gồm 18 văn bản trong đó có 11 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 07 Quyết định của UBND tỉnh.

Việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2021 nhằm tạo thuận lợi cho các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận thông tin phục vụ việc áp dụng và thi hành pháp luật./.

 

Tải Quyết định tại đây                                                   Phương Anh                

Tác giả:        Phương Anh          

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây