Văn bản Quy phạm Pháp luật
33/2020/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
33/2020/NĐ-CP 
Ban hành:
17/03/2020 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
01/05/2020 
Trích yếu:
Nghị định 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địn 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: