Văn bản Quy phạm Pháp luật
09/2019/TT-BTP 
Số Ký hiệu:
09/2019/TT-BTP 
Ban hành:
10/12/2019 
Người ký:
Lê Thành Long 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
25/01/2020 
Trích yếu:
Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: