Văn bản Quy phạm Pháp luật
08/2019/TT-BTP 
Số Ký hiệu:
08/2019/TT-BTP 
Ban hành:
10/12/2019 
Người ký:
LÊ THÀNH LONG 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
25/01/2020 
Trích yếu:
Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: