Văn bản Quy phạm Pháp luật
01/2020/TT-BTP 
Số Ký hiệu:
01/2020/TT-BTP 
Ban hành:
03/03/2020 
Người ký:
Lê Thành Long 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
20/04/2020 
Trích yếu:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: