Văn bản Quy phạm Pháp luật
32/2020/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
32/2020/NĐ-CP 
Ban hành:
05/03/2020 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
15/05/2020 
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: