Văn bản Quy phạm Pháp luật
19/2020/NĐ-CP  
Số Ký hiệu:
19/2020/NĐ-CP  
Ban hành:
12/02/2020 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
31/03/2020 
Trích yếu:
Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
Nội dung Tập tin Đính kèm: