Văn bản Quy phạm Pháp luật
24/2019/NĐ-CP  
Số Ký hiệu:
24/2019/NĐ-CP  
Ban hành:
05/03/2019 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
25/04/2019 
Trích yếu:
Nghị định 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi 
Nội dung Tập tin Đính kèm: