Văn bản Quy phạm Pháp luật
02/1019/TT-BTP 
Số Ký hiệu:
02/1019/TT-BTP 
Ban hành:
15/03/2019 
Người ký:
Phan Chí Hiếu 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
14/06/2019 
Trích yếu:
Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của Luật Sư 
Nội dung Tập tin Đính kèm: