Văn bản Quy phạm Pháp luật
03/2019/TT-BTP 
Số Ký hiệu:
03/2019/TT-BTP 
Ban hành:
20/03/2019 
Người ký:
Lê Thành Long 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
15/05/2019 
Trích yếu:
Thông tư Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp 
Nội dung Tập tin Đính kèm: