Văn bản Quy phạm Pháp luật
24/2019/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
24/2019/NĐ-CP 
Ban hành:
05/03/2019 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
25/04/2019 
Trích yếu:

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: