Văn bản Quy phạm Pháp luật
137/2018/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
137/2018/NĐ-CP 
Ban hành:
08/10/2018 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
25/11/2018 
Trích yếu:

Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Luật sư

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: