Văn bản Quy phạm Pháp luật
16/2018/TT-BTP 
Số Ký hiệu:
16/2018/TT-BTP 
Ban hành:
14/12/2018 
Người ký:
Đặng Hoàng Oanh 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/02/2019 
Trích yếu:

Thông tư 16/2018/TT-BTP báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: