Văn bản Quy phạm Pháp luật
08/2018/TT-BTP 
Số Ký hiệu:
08/2018/TT-BTP 
Ban hành:
20/06/2018 
Người ký:
Nguyễn Khánh Ngọc 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
04/08/2018 
Trích yếu:
Thông tư Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp 
Nội dung Tập tin Đính kèm: