Văn bản Quy phạm Pháp luật
102/2017/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
102/2017/NĐ-CP 
Ban hành:
01/09/2017 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
15/10/2017 
Trích yếu:
Về đăng ký biện pháp bảo đảm

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: