Văn bản Quy phạm Pháp luật
07/2017/TT-BTP 
Số Ký hiệu:
07/2017/TT-BTP 
Ban hành:
28/07/2017 
Người ký:
Phan Chí Hiếu 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
15/09/2017 
Trích yếu:

Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: