Văn bản Quy phạm Pháp luật
62/2017/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
62/2017/NĐ-CP 
Ban hành:
16/05/2017 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
07/01/2017 
Trích yếu:
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản 
Nội dung Tập tin Đính kèm: