Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1 Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết75420210419111814.zip19/05/2021
2Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết25520210419111152.zip19/05/2021
3về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh8020200928072745.zip28/10/2020
4Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh35420200911080029.zip11/10/2020
5Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh (lần 3)24720200722161003.zip21/08/2020
6Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnhQuy chế63020200529070711.zip01/05/2020
7Góp ý dự thảo Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh77320200331150728.zip03/04/2020
8Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập VPCC trên địa bàn tỉnhQuyết định523Lay y kien.rar04/08/2019
9Dự thảo Quyết định bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Quyết định339QĐ.rar08/05/2019
10Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Nghị quyết954NQ.rar08/05/2019
11Dự thảo Quyết định quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh603du thao quyet dinh.pdf603du thao to trinh.pdf23/08/2018
12LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHQuy chế484cv 783.pdf484QĐ ban hành QC quan ly khai thac CSDLCCCT.docx484QUYCHE KHAI THAC.docx10/06/2018
13Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhQuyết định443Qđ sua doi 56.doc24/05/2018
14Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định Về việc bãi bỏ một số mức thu lệ phí quy định tại Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 Quyết định221ND số 05 HĐND tỉnh.pdf221Qđ sua doi 54.doc24/05/2018
15Lấy ý kiến dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết2442.CV lay y kien nghi quyet -1.doc244NQ -kinh phi cho xlvphc-3.doc244To trinh du thao nq - ub-2.docx15/03/2018