Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Quyết định điều chỉnh giảm dự toán kinh phí tự chủ năm 2021 cho Văn phòng SởQuyết định điều chỉnh giảm dự toán kinh phí tự chủ năm 2021 cho Văn phòng SởNguyễn Thành Lũy
2Quyết định điều chỉnh giảm dự toán kinh phí tự chủ năm 2021 cho Văn phòng SởQuyết định điều chỉnh giảm dự toán kinh phí tự chủ năm 2021 cho Văn phòng SởNguyễn Thành Lũy
3Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2020Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2020Nguyễn Thành Lũy
4Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2020Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2020Nguyễn Thành Lũy
5Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2020Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2020
6Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2020Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2020Nguyễn Thành Lũy
7Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2021Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2021Nguyễn Thành Lũy
8Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch năm 2021Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch năm 2021Nguyễn Thành Lũy
9Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021
10Quyết định công bố công khai bổ sung tiền Tết 2021Quyết định công bố công khai bổ sung tiền Tết 2021Nguyễn Hoàng Nam
11Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021Nguyễn Hoàng Nam
12Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021Nguyễn Hoàng Nam
13Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 4 năm 2020Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 4 năm 2020Nguyễn Hoàng Nam
14Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 3 năm 2020Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 3 năm 2020Nguyễn Hoàng Nam