Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
92
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
121/2021/NĐ-CP19/03/2021NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤChính phủ
 
2154/2020/NĐ-CP31/12/2020

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chính phủ
 
3154/2020/NĐ-CP31/12/2020Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.Chính phủ
 
410 /2020/TT-BTP28/12/2020

Thông tư ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi

Bộ Tư pháp
 
567/2020/QH1413/11/2020Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020Quốc Hội
 
663/2020/QH1418/06/2020Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 18/6/2020.Quốc Hội
 
704/2020/TT-BTP28/05/2020
Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
Bộ Tư pháp
 
832/2020/NĐ-CP03/05/2020

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi thi hành pháp luật.

Chính phủ
 
933/2020/NĐ-CP17/03/2020
Nghị định 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địn 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Chính phủ
 
1032/2020/NĐ-CP05/03/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Chính phủ
 
1101/2020/TT-BTP03/03/2020
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Bộ Tư pháp
 
1219/2020/NĐ-CP 12/02/2020Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhChính phủ
 
1319/2020/NĐ-CP12/02/2020

Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Chính phủ
 
1416/2020/NĐ-CP03/02/2020Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt NamChính phủ
 
1508/2019/TT-BTP10/12/2019Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.Bộ Tư pháp
 
1609/2019/TT-BTP10/12/2019Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.Bộ Tư pháp
 
1703/2019/TT-BTP20/03/2019Thông tư Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư phápBộ Tư pháp
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa