Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
85
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
1154/2020/NĐ-CP31/12/2020

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chính phủ
 
204/2020/TT-BTP28/05/2020
Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
Bộ Tư pháp
 
333/2020/NĐ-CP17/03/2020
Nghị định 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địn 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Chính phủ
 
432/2020/NĐ-CP05/03/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Chính phủ
 
501/2020/TT-BTP03/03/2020
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Bộ Tư pháp
 
619/2020/NĐ-CP 12/02/2020Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhChính phủ
 
716/2020/NĐ-CP03/02/2020Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt NamChính phủ
 
808/2019/TT-BTP10/12/2019Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.Bộ Tư pháp
 
909/2019/TT-BTP10/12/2019Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.Bộ Tư pháp
 
1003/2019/TT-BTP20/03/2019Thông tư Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư phápBộ Tư pháp
 
1102/1019/TT-BTP15/03/2019Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của Luật SưBộ Tư pháp
 
1224/2019/NĐ-CP05/03/2019

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

Chính phủ
 
1324/2019/NĐ-CP 05/03/2019Nghị định 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôiChính phủ
 
1416/2018/TT-BTP14/12/2018

Thông tư 16/2018/TT-BTP báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Bộ Tư pháp
 
15137/2018/NĐ-CP08/10/2018

Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Luật sư

Chính phủ
 
1608/2018/TT-BTP20/06/2018Thông tư Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư phápBộ Tư pháp
 
17102/2017/NĐ-CP01/09/2017Về đăng ký biện pháp bảo đảm

Chính phủ
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
VĂN BẢN MỚI