layykien
Thứ 3, Ngày 24/09/2019, 11:00
Việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung do VP công chứng yêu cầu
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/09/2019
Kính gửi: Sở Tư pháp Vừa qua, tôi có đến Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu để công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đất do tôi đứng tên (tài sản riêng) được cấp giấy chứng nhận quyền sử đất năm 2017. Tuy nhiên, Văn phòng công chứng yêu cầu phải làm thêm hợp đồng nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng, sau đó hai vợ chồng tôi mới làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tôi không đồng ý thì Văn phòng nói đây là yêu cầu của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Chi nhánh Châu Thành. Tôi hỏi Văn phòng đăng ký thì được trả lời là không có yêu cầu, do Văn phòng Công chứng tự yêu cầu. Vậy cho tôi hỏi, Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu yêu cầu như vậy đối với người dân có đúng không? Tại sao phải làm thêm hợp đồng nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng? (Hay phải làm thêm để thu phí, tôi được biết có nhiều trường hợp cũng bị yêu cầu như tôi). Rất mong được câu trả lời thỏa đáng của Sở Tư pháp.

Xin chào bạn!

Sở Tư pháp trước hết cảm ơn bạn đã phản ánh kịp thời về Sở những thắc mắc mà tổ chức công chứng Kiều Thị Huyền Châu đã yêu cầu bạn khi tham gia giao dịch dân sự  tại tổ chức công chứng này.

Theo nội dung câu hỏi của bạn, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 4 - Điều 98- của Luật đất đai năm 2013. Quy định về "Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất"

"4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu".

Theo quy định nêu trên thì Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan có thẩm quyền cấp vào năm 2017 và là tài sản riêng của bạn (trừ trường hợp trước đây khi đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu đối với tài sản chung của vợ chồng đã thỏa thuận đứng tên 01 người theo quy định tại Điều 34 của Luật hôn nhân và gia đình) thì bạn được quyền mang tài sản đó giao dịch, không cần phải có sự đồng ý của vợ hoặc chồng và cũng không phải thực hiện thủ tục sáp nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng.

Tại Thông báo số 1379/TB-STP ngày 01/8/2016 của Sở Tư pháp Kết luận cuộc họp giao ban các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có kết luận:  "Về công chứng hợp đồng, giao dịch có liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với tài sản chung thì công chứng viên yêu cầu các bên giao dịch có chung quyền sử dụng, quyền sở hữu phải có mặt đầy đủ theo quy định; đối với giấy chứng nhận mà cấp riêng cho một người đứng tên theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 (Có hiệu lực ngày 01/7/2014) thì người đứng tên tài sản có quyền giao dịch, không yêu cầu phải có mặt đủ 02 vợ chồng".

Theo quy định nêu trên thì Tổ chức hành nghề công chứng Kiều Thị Huyền Châu yêu cầu bạn phải nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng, sau đó mới làm hợp hợp đồng chuyển nhượng là chưa phù hợp theo quy định của pháp luật.

Thân ái chào bạn!

Lượt người xem:  Views:   54
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
layykien