Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Văn NhoLuật sưTinThông báoThông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Nho/PublishingImages/2020-11/hinh thong bao_Key_24112020140856.jpg
11/24/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ..chọn vào tập tin bên dưới

TB thu hoi GDKHD VPLS Nho_Signed.rar

 Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Văn NhoLuật sưTinThông báo Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Nho/PublishingImages/2020-11/qd_Key_23112020104002.jpg
11/23/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi giay DKHD VPLS Nho_Signed.rar

Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viênCông chứngTinThông báoQuyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2020-11/qd_Key_16112020150607.jpg
11/16/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi the CCV Nhieu_Signed.rar

Về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư Kim Đào NguyễnLuật sưTinThông báoVề việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư Kim Đào Nguyễn/PublishingImages/2020-11/hinh thong bao_Key_16112020145028.jpg
11/16/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung chọn vào tập tin bên dưới

TB DKHD VPLS KIM DAO NGUYEN_Signed.rar

Về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư Hằng NguyễnLuật sưTinThông báoVề việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư Hằng Nguyễn/PublishingImages/2020-11/hinh thong bao_Key_16112020145244.jpg
11/16/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TB bao Thay doi noi dung Hang Nguyen_Signed.rar

Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐấu giá tài sảnTinThông báoDanh sách người tập sự hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-11/ds_Key_02112020161036.png
11/2/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung tập tin cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

DANH SACH .rar

Dang sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Tây NinhHòa giải thượng mạiTinThông báoDang sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-10/ds_Key_26102020072737.png
10/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung danh sách đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

HOA GIAI THUONG MAI.rar

Danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản/chi nhánh doanh nghiệp đấu giá trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐấu giá tài sảnTinThông báoDanh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản/chi nhánh doanh nghiệp đấu giá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-10/ds_Key_26102020073053.png
10/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

DAU GIA.rar

Dạm sách Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tỉnh Tây NinhQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnTinThông báoDạm sách Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-10/ds_Key_26102020073314.png
10/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

DS cong bo QUANTAIVIEN 2020_Signed.rar

Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên của ông Tú thuộc VPCC Dương Kim HàCông chứngTinThông báoQuyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên của ông Tú thuộc VPCC Dương Kim Hà/PublishingImages/2020-10/qd_Key_26102020074015.jpg
10/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem  nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hồi thẻ CCV Tú_Signed.rar

Thông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên Lê Anh TúCông chứngTinThông báoThông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên Lê Anh Tú/PublishingImages/2020-10/hinh thong bao_Key_26102020074258.jpg
10/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao xoa DKHN va thu hoi the CCV. Tú_Signed.rar


Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Kim DungLuật sưTinThông báoVề việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Kim Dung/PublishingImages/2020-10/thong-bao_Key_16102020100031.jpg
10/16/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với

Văn phòng luật sư Kim Dung
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

         Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã thu hồi Giấy đăng ký hoạt động số 45.01.0004/TP/ĐKHĐ ngày 26/02/2014 của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp cho Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Kim Dung, địa chỉ trụ sở: Số 019, đường Võ Văn Truyện, khu phố 2, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 2430/QĐ-STP ngày 14/10/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Kim Dung.

         Với lý do: Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Kim Dung tự chấm dứt hoạt động.

         Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Kim Dung chấm dứt hoạt động kể từ ngày 14/10/2020.

          Nay Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết./.

         Xem nội dung văn bản cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TB thu hoi GDKHD VPLS Kim Dung_Signed.rarQuyết định Thành lập Tổ quản lý Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thựcCông chứngTinThông báoQuyết định Thành lập Tổ quản lý Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực/PublishingImages/2020-10/qd_Key_13102020135547.jpg
10/13/2020 2:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

qdinh thanh lap To quan lý Co so du lieu_Signed.pdf

Thông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng NhungCông chứngTinThông báoThông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung/PublishingImages/2020-10/thong-bao_Key_02102020094549.jpg
10/2/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Sở Tư pháp Tây Ninh có cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung, do Công chứng viên Đỗ Thị Mười làm Trưởng Văn phòng với nội dung đăng ký hoạt động như sau:

1. Tên gọi đầy đủ của Văn phòng công chứng:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẶNG THI HỒNG NHUNG

2. Địa chỉ trụ sở: tại Ô1/52 Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

3. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số: 2048/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

4. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên: Đỗ Thị Mười          Nam/Nữ: Nữ        

Sinh ngày: 20/7/1966                                 Chứng minh nhân dân: 301474650

Ngày cấp: 29/11/2016                                Nơi cấp: Công an tỉnh Long An

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 518 ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Chỗ ở hiện nay: tạm trú tại số 133, Tổ 20, ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện Điều 25 Luật Công chứng năm 2014 quy định về chế độ cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động đối với tổ chức hành nghề công chứng. 

Xem nội dung Thông báo đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

THONG BAO DKHD VPCC.Nhung_Signed.rar


Thông báo đăng ký hành nghề  và cấp Thẻ công chứng viên Nhung, Mười và NhiềuCông chứngTinThông báoThông báo đăng ký hành nghề  và cấp Thẻ công chứng viên Nhung, Mười và Nhiều/PublishingImages/2020-10/thong-bao_Key_02102020094838.jpg
10/2/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Điều 35 Luật Công chứng 2014 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sở Tư pháp Tây Ninh có nhận được hồ sơ cấp Giấy đăng ký hoạt động, đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên của Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung, đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho các ông, bà có tên sau:

          1. Bà Đỗ Thị Mười, sinh ngày 20/7/1966; hộ khẩu thường trú: số 518, ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An; tạm trú tại: số 133, Tổ 20, ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 15/QĐ-TP ngày 01/4/2002 của Bộ Tư pháp;

          2. Ông: Nguyễn Văn Nhiều, sinh ngày 22/12/1952; hộ khẩu thường trú: số 207/1B khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; tạm trú tại: số 133, Tổ 20, ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 02/01/2003 của Bộ Tư pháp.

3.  Bà: Đặng Thị Hồng Nhung, sinh ngày 19/12/1982; hộ khẩu thường trú tại: số 117/8 khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; tạm trú tại: số 133, Tổ 20, ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 906/QĐ-BTP ngày 28/5/2012 của Bộ Tư pháp.

          Qua xem xét toàn bộ hồ sơ và đối chiếu các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xét thấy hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên đầy đủ và phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Do đó Sở Tư pháp đã ghi tên bà Đỗ Thị Mười, ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Đặng Thị Hồng Nhung vào danh sách Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và cấp Thẻ Công chứng viên cho bà Đỗ Thị Mười, ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Đặng Thị Hồng Nhung. Trong thời gian hành nghề bà Đỗ Thị Mười, ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Đặng Thị Hồng Nhung là công chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung; yêu cầu bà Đỗ Thị Mười, ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Đặng Thị Hồng Nhung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Công chứng viên theo quy định pháp luật.

Nay Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo cho Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung được biết./.

Xem văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao DKHN vacap the CCV Nhung,Muoi,Nhieu_Signed.rar

Công văn về việc chưa tổ chức kỳ kiểm tra kết  quả tập sư hành nghề công chứngCông chứngTinThông báoCông văn về việc chưa tổ chức kỳ kiểm tra kết  quả tập sư hành nghề công chứng/PublishingImages/2020-09/congvan_Key_30092020145740.jpg
9/30/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

          Ngày 03/3/2020, Sở Tư pháp Tây Ninh đã ban hành Công văn số 457/STP-BTTP về việc thông báo tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4 do Bộ Tư pháp tổ chức. Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 28 hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4 đã thực hiện việc đóng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng đầy đủ và Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức vào cuối quý II hoặc đầu quí III/2020.

          Ngày 25/9/2020 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 3566/BTP-BTTP về việc chưa tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4, do trước tình hình dịch Covid-19 ở nước ta tiếp tục diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan ở những điểm tập trung đông người, do việc tổ chức kiểm tra với số lượng thí sinh đông tại thời điểm này là chưa phù hợp. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ kiểm tra sẽ được Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4 Bộ Tư pháp sẽ có thông báo chính thức sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát hoàn toàn.

Sở Tư pháp thông báo đến Hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh, các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các cá nhân đã đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4 được biết./.


​Xem nội dung công văn đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

CV thong bao chua KTra kQTSHNCC lan thu tu_Signed.rar

Công văn về việc phối hợp  hỗ trợ cung cấp thông tin đăng ký hành nghề của công chứng viên của Nhung, Nhieu va MườiCông chứngTinThông báoCông văn về việc phối hợp  hỗ trợ cung cấp thông tin đăng ký hành nghề của công chứng viên của Nhung, Nhieu va Mười/PublishingImages/2020-09/congvan_Key_23092020152709.jpg
9/23/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Sở Tư pháp Tây Ninh có tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung của Công chứng viên Đỗ Thị Mười, Nguyễn Văn Nhiều và bà Đặng Thị Hồng Nhung, cụ thể như sau:

1. Tên Văn phòng công chứng: Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung. Địa chỉ trụ sở tại số Ô1/52,  khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

2. Trưởng văn phòng công chứng:

Bà: Đỗ Thị Mười, sinh năm: 1966.

- Hộ khẩu thường trú: số 518, ấp 3, xã Hướng Thị Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An; tạm trú tại: ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số 15/QĐ-TP ngày 01/4/2020 của Bộ Tư pháp.

3. Thành viên hợp danh: 

a) Ông: Nguyễn Văn Nhiều, sinh năm: 1952.

- Hộ khẩu thường trú: số 207/1B khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; tạm trú tại: ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 02/01/2003 của Bộ Tư pháp.

b) Bà: Đặng Thị Hồng Nhung, sinh năm: 1982.

- Hộ khẩu thường trú tại: số 117/8 khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; tạm trú tại: ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số 906/QĐ-BTP ngày 28/5/2012 của Bộ Tư pháp.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công chứng viên hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 của Luật Công chứng. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh trân trọng đề nghị quý Sở phối hợp cung cấp thông tin về Công chứng viên có tên nêu trên có đăng ký hành nghề công chứng hoặc các chức danh tư pháp khác thuộc quý Sở đang quản lý trên địa bàn hay không. 

Trường hợp Công chứng viên Đỗ Thị Mười, Công chứng viên  Nguyễn Văn Nhiều và Công chứng viên Đặng Thị Hồng Nhung có đăng ký hành nghề công chứng hoặc các chức danh tư pháp khác tại Quý Sở, đề nghị Quý Sở hỗ trợ cung cấp thông tin về cho Sở Tư pháp Tây Ninh, văn bản cung cấp thông tin gửi về Sở Tư pháp trước ngày 06/10/2020 theo địa chỉ: 302, CMT8, phường 2, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và gửi file điện tử tới địa chỉ mail: sotp@tayninh.gov.vn hoặc theo số điện thoại 0276.3813634 (gặp Đ/c Huệ hoặc Trang để cung cấp thông tin) nhằm giúp Sở Tư pháp giải quyết TTHC đảm bảo thời gian quy định.

Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của Quý Sở.

Trân trọng kính chào./.

Xem nội dung có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

CV de nghi hotro cung cap thong tin VPCC Nhung_Signed.rar

Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên đối với Công chứng viên Nguyễn Văn LongCông chứngTinThông báoQuyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên đối với Công chứng viên Nguyễn Văn Long/PublishingImages/2020-09/Qd_Key_15092020082351.jpg
9/15/2020 9:00 AMYesĐã ban hành

Xem nội dung cụ thể của văn bản chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi the CCV Long 14.9_Signed.rar

Thông báo xóa tên đăng ký hành  nghề và thu hồi thẻ công chứng viênCông chứngTinThông báoThông báo xóa tên đăng ký hành  nghề và thu hồi thẻ công chứng viên/PublishingImages/2020-09/thong-bao_Key_15092020082621.jpg
9/15/2020 9:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung thông báo chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao xoa DKHN va thu hoi the.Long_Signed.rar

Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư Đường PhúcLuật sưTinThông báoThông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư Đường Phúc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/8/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên đươi

TB DKHD VPLS Duong Phuc_Signed.rar

Quyết định về việc thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luậtTinThông báoQuyết định về việc thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật /PublishingImages/2020-08/thong-bao_Key_27082020160540.jpg
8/27/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi the_Signed.rar

Thông báo về việc công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sảnĐấu giá tài sảnTinThông báoThông báo về việc công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản/PublishingImages/2020-08/thong-bao_Key_27082020141141.jpg
8/27/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem đầy đủ nội dung thông báo chọn vào tập tin bên dưới

BTP cong bao DS to chuc dau gia.rar

Quyết định ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Đấu giá tài sảnTinThông báoQuyết định ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2020-08/Qd_Key_17082020094636.jpg
8/17/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200817094522.zip

Danh sach các Tổ chức hành nghề công chứng Công chứng và Công chứng viên trên địa bàn tỉnh đến 14/8/2020Công chứngTinThông báoDanh sach các Tổ chức hành nghề công chứng Công chứng và Công chứng viên trên địa bàn tỉnh đến 14/8/2020/PublishingImages/2020-08/DANH SACH_Key_14082020110453.jpg
8/14/2020 12:00 PMYesĐã ban hành

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

VÀ CÔNG CHỨNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(đến 14/8/2020)

 

 

STTTên tổ chức hành nghề công chứngHọ và tên Trưởng phòng công chứng, Trưởng văn phòng công chứngĐịa chỉ trụ sở, điện thoại, hộp thư điện tửCông chứng viên tại Phòng công chứng, Văn phòng công chứng
1Phòng Công chứng số 1 

Số 82, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 02763812415

Hộp thư điện tử: pccs1.stp@gmail.com

 

Kim Ngọc Thông

Mai Thị Yến Linh

2Phòng Công chứng số 2

Trần Hùng Nghiễm

 

Số 297, Quốc lộ 22B, Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3854028

Hộp thư điện tử: pccs2.stptayninh@gmail.com

 

Trần Hùng Nghiễm

Đặng Trung Kỹ

3Phòng Công chứng số 3Nguyễn Minh Vũ

Đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3730488

Hộp thư điện tử: phongcongchung3.tayninh@gmail.com

 

Nguyễn Minh Vũ

Lê Ngọc Nga

Nguyễn Chí Thiện

Kiều Thị Xuân Nương

 

4Văn phòng công chứng Nguyễn Gia Thôn

Nguyễn Gia Thôn

 

Số 198, đường Hùng Vương, khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0918106984 (Trưởng Văn phòng)

Hộp thư điện tử: vpccnguyengiathon@gmail.com

Nguyễn Gia Thôn

Nguyễn Trọng Khỏe

5Văn phòng công chứng Trịnh Văn Chẹt

Trịnh Văn Chẹt

 

Số 14, Quốc lộ 22, khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3890.819

Hộp thư điện tử: vpcctrangbang@gmail.com

Trịnh Văn Chẹt

Trần Thụy Bảo Oanh

6Văn phòng công chứng Hồ Vĩnh TuấnHồ Vĩnh Tuấn

Số 07, đường Huỳnh Công Giản, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3744975

Hộp thư điện tử: vanphongcongchungtanbien@gmail.com

Hồ Vĩnh Tuấn

Đặng Thị Minh Liễu

7Văn phòng công chứng Đông Nam Tây Ninh

Lê Văn Chí Lin

 

 

Số 140, Quốc lộ 22, khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 02763893484;Hộp thư điện tử: vpccdongnamtayninh@gmail.com

Lê Văn Chí Lin

Phùng Thị Dâu

8Văn phòng công chứng Trần Duy Linh

Trần Duy Linh

 

Số 277, 279, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3879379

Hộp thư điện tử: congchungtayninh@yahoo.com

Trần Duy Linh

Nguyễn Anh Tắc

9Văn phòng công chứng Lương Tâm Thanh

Lương Tâm Thanh

 

Số 11, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3922699

Hộp thư điện tử: congchungtayninh@gmail.com

Lương Tâm Thanh

Trần Thị Kim Đông

10Văn phòng công chứng Bùi Quốc ToànBùi Quốc Toàn

Số 353, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.6259179

Hộp thư điện tử: vpccbuiquoctoan@gmail.com

Bùi Quốc Toàn

Trương Thị Ngọc Hoa

11Văn phòng công chứng Hồ Văn MuônHồ Văn Muôn

Số 1175, đường Nguyễn Văn Độ, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3761788

Hộp thư điện tử:vpccbencau@gmail.com

Hồ Văn Muôn

Trần Văn Hờ

 

12Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu

Kiều Thị Huyền Châu

 

Số 1096, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3879088;

DĐ: 0858788358  Hộp thư điện tử: kieuchau20071957@gmail.com

Kiều Thị Huyền Châu

Ngô Thị Ánh Đào

13Văn phòng công chứng Bùi Văn HiếnBùi Văn Hiến

Số 450 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 2, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0276.3733477

Hộp thư điện tử: vpccbuivandu@gmail.com

Bùi Văn Hiến

Nguyễn Thị Ngát

14Văn phòng Công chứng Lê Quang SáchLê Quang Sách

Số 40 đường Phạm Hùng, khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0276.6273838; Hộp thư điện tử: vpcclequangsach@gmail.com

Lê Quang Sách

Lê Thị Lịch

15Văn phòng Công chứng Nguyễn Sỹ ÍchNguyễn Sỹ Ích

Số 18A, đường Bời Lời, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 02762. 3940888                

Hộp thư điện tử: vpccnguyensyich@gmail.com

Nguyễn Sỹ Ích

Trần Tất Duy

 

16Văn phòng Công chứng Nguyễn Văn LongNguyễn Văn Long

Số 104 Hùng Vương, khu phố Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02762.232425                  

Hộp thư điện tử:  vpccnguyenvanlongtayninh@gmail.com

Nguyễn Văn Long

Lê Văn Tuấn

17Văn phòng  công chứng Dương Kim HàDương Kim Hà

Số 460 đường 30 tháng 4, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3770777

Email: vpccduongkimha@gmail.com         

Dương Kim Hà

Lê Anh Tú

18Văn phòng Công chứng Cao Bảo ChâuNguyễn Cảnh

Số 66, Phạm Ngọc Thạch, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0983939200. 0937989767                   

Email:  vpcccaobaochau@gmail.com

Nguyễn Cảnh

Cao Bảo Châu

19Văn phòng Công chứng Mai Thị Kim LiênMai Thị Kim Liên

Số 313 Phạm Văn Đồng khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276. 3755567

Email:vpccmaithikimlien@gmail.com

Mai Thị Kim Liên

Võ Thị Trúc Mai

20 Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Đào

 

Nguyễn Thị Đào

Số 30 Đặng Ngọc Chinh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3899090  

Email:vpccnguyenthidao@gmail.com

Nguyễn Thị Đào

Hà Quang Chiêu​Xem nội dung danh sách cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

danh sach cong chung.rar

Thông báo nội dung đăng ký hoạt động của VPCC Nguyễn Thị Đào Công chứngTinThông báoThông báo nội dung đăng ký hoạt động của VPCC Nguyễn Thị Đào /PublishingImages/2020-08/thong-bao_Key_05082020143519.jpg
8/5/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

THONG BAO DKHD - VPCC Nguyen Thi Dao_Signed.rar

Thông báo đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho 02 CCV Nguyễn Thị Đào và Hà Quang Chiêu - VPCC Nguyễn Thị ĐàoCông chứngTinThông báoThông báo đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho 02 CCV Nguyễn Thị Đào và Hà Quang Chiêu - VPCC Nguyễn Thị Đào/PublishingImages/2020-08/thong-bao_Key_05082020143620.jpg
8/5/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TBAO DKHN va cap the CCV Dao.Chieu_Signed.rar

Quyết định Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Công ty luật TNHH MTV Minh SangLuật sưTinThông báoQuyết định Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Công ty luật TNHH MTV Minh Sang/PublishingImages/2020-08/Qd_Key_05082020143807.jpg
8/5/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi giay DKHD CTy Minh Sang_Signed.rar

Quyết định thu hồi thẻ Công chứng viên của bà Trương Thị Ngọc Hoa - VPCC Nguyễn Văn LongCông chứngTinThông báoQuyết định thu hồi thẻ Công chứng viên của bà Trương Thị Ngọc Hoa - VPCC Nguyễn Văn Long/PublishingImages/2020-07/Qd_Key_20072020110135.jpg
7/20/2020 12:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung quyết đinh cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QUYET DINH thu hoi the CCV Truong Thi Ngoc Hoa 27.7_Signed.rar

Thông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ CCV của bà Trương Thị Ngọc Hoa - VPCC Nguyễn Văn Long Công chứngTinThông báoThông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ CCV của bà Trương Thị Ngọc Hoa - VPCC Nguyễn Văn Long /PublishingImages/2020-07/thong-bao_Key_20072020110521.jpg
7/20/2020 12:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao xoa Dang ky hanh nghe va thu hoi the (Truong Thi Ngoc Hoa)_Signed.rar

Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Cao Khánh – Chi nhánh Tây NinhLuật sưTinThông báoThông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Cao Khánh – Chi nhánh Tây Ninh/PublishingImages/2020-07/thong-bao_Key_06072020071841.jpg
7/6/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TB thu hoi GDKHD CN VP CaoKhanh_Signed.rar

1 - 30Next