Bổ trợ tư pháp - Hòa giải thượng mại
 
​Xem nội dung danh sách đầy đủ chọn vào tập tin bên dướiHOA GIAI THUONG MAI.rar
 
​Xem nội dung quyết định đầy đủ chọn vào tập tin bên dướiQD ghi ten vao DS HGVTM vu viec.Thuong_Signed.rarDanh sáchDS cong bo HGVTM 4.2020.rar
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Những định hướng phát triển nghề công chứng trong thời gian tớiCông chứngTinHCTPNhững định hướng phát triển nghề công chứng trong thời gian tới/PublishingImages/2021-01/hue22_Key_22012021135303.1_Key_22012021135303.2021_Key_22012021135303.1_Key_22012021135303.jpg
1/22/2021 2:00 PMYesĐã ban hành

Để tiếp tục phát triển nghề công chứng ổn định, bền vững, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức; đổi mới hoạt động công chứng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cải cách tư pháp, đưa hoạt động công chứng Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới. Ngày 19/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng, theo đó Nghị quyết đã đưa ra những định hướng phát triển nghề công chứng trong thời gian tới, như sau:

Thứ nhất:  Phát triển đội ngũ công chứng viên có chất lượng, số lượng phù hợp với nhu cầu xã hội, gắn việc bảo đảm quyền hành nghề của công chứng viên với việc chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng.

Thứ hai: Phát triển tổ chức hành nghề công chứng có kiểm soát gắn với địa bàn dân cư, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức; không tập trung nhiều tổ chức hành nghề công chứng trên cùng một địa bàn cấp huyện; tiếp tục đổi mới các Phòng công chứng bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động có hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo trong thị trường dịch vụ công chứng phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý nhà nước; có biện pháp hỗ trợ việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Thứ ba: Khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch để bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, góp phần giảm tải công việc của cơ quan hành chính, giảm biên chế và chi ngân sách Nhà nước.

Thứ tư: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với nghề công chứng, bảo đảm vai trò định hướng, điều tiết của Nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển nghề công chứng; gắn trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công chứng tại địa phương trong việc kiểm soát phát triển tổ chức hành nghề công chứng; chuẩn hóa quy trình, thủ tục công chứng cùng với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng tiến tới thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch trên môi trường điện tử; nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp của các Bộ, ngành với Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động công chứng, đặc biệt là trong việc chia sẻ thông tin, liên thông các thủ tục hành chính; đấu tranh phòng chống tội phạm, lợi dụng công chứng để hợp pháp hóa các giao dịch bất hợp pháp. Phát huy trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên, nhất là trong việc đấu tranh với các hành vi tiêu cực trong hoạt động nghề nghiệp công chứng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết của Chính phủ cũng đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đã đề ra./.

 

                                                                    PHÒNG HC&BTTP

Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ của ông Kim Ngọc ThôngCông chứngTinVăn phòngQuyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ của ông Kim Ngọc Thông/PublishingImages/2021-01/qd_Key_21012021095626.jpg
1/21/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

​Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ của ông Kim Ngọc Thông

Bo nhiem lai Thong.rar

Thông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Sáu TámĐấu giá tài sảnTinVăn phòngThông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Sáu Tám/PublishingImages/2021-01/tb1_Key_21012021095807.jpg
1/21/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

​Thông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Sáu Tám

TB CAP GDKHD SAU TAM_Signed.rar

Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tây Ninh – Công ty luật TNHH Quốc Tế An PhúLuật sưTinVăn phòngThông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tây Ninh – Công ty luật TNHH Quốc Tế An Phú/PublishingImages/2021-01/tb2_Key_21012021095948.jpg
1/21/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

​Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tây Ninh – Công ty luật TNHH Quốc Tế An Phú

QD thu hoi giay DKHD CN Cty An Phu (1)_Signed.rar

Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐấu giá tài sảnTinThông báoDanh sách người tập sự hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-01/ds_Key_06012021134336.png
1/6/2021 2:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung ds đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

danh sach tap su hanh nghe dau gia tai san.rar

Thông báo đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên Nguyễn Văn TốCông chứngTinThông báoThông báo đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên Nguyễn Văn Tố/PublishingImages/2020-12/tb1_Key_22122020184040.jpg
12/22/2020 7:00 PMYesĐã ban hành

 Kính gửi:

      - Văn phòng công chứng Lê Văn Tuấn;

      - Ông Nguyễn Văn Tố, tạm trú tại số 353 Nguyễn Chí

         Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, Huyện

         Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

 

Thực hiện Điều 35 Luật Công chứng năm 2014 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Sở Tư pháp Tây Ninh có nhận được hồ sơ cấp giấy đăng ký hoạt động, đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên của Văn phòng công chứng Lê Văn Tuấn, đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Nguyễn Văn Tố, sinh ngày 26/02/1983, đăng ký thường trú tại số 62/6H ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện nay: tạm trú tại số 353 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; đã được Bộ Tư pháp bổ nhiệm làm công chứng viên tại Quyết định số 2230/QĐ-BTP ngày 05/9/2013.

          Qua xem xét toàn bộ hồ sơ và đối chiếu các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xét thấy hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên đầy đủ và phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Do đó Sở Tư pháp đã ghi tên ông Nguyễn Văn Tố vào danh sách Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và cấp Thẻ Công chứng viên cho ông Nguyễn Văn Tố. Trong thời gian hành nghề ông Nguyễn Văn Tố là Công chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng Lê Văn Tuấn; yêu cầu ông Nguyễn Văn Tố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Công chứng viên theo quy định pháp luật.

Nay Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo cho Văn phòng công chứng Lê Văn Tuấn và ông Nguyễn Văn Tố được biết./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao tham du tap huan 02122020_Signed (1).pdf

Thông báo về việc công bố Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong phạm vi cả nước của Bộ Tư phápĐấu giá tài sảnTinThông báoThông báo về việc công bố Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong phạm vi cả nước của Bộ Tư pháp/PublishingImages/2020-12/hinh thong bao_Key_18122020102315.jpg
12/18/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

thong bao 3035.rar


 Thông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viênCông chứngTinThông báo Thông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên/PublishingImages/2020-12/hinh thong bao1_Key_11122020103541.jpg
12/11/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có nhận được thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng của Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung đối với bà Đỗ Thị Mười - Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tiến hành xóa tên trong Danh sách đăng ký hành nghề của công chứng viên đối với Bà Đỗ Thị Mười, sinh ngày 20/7/1966, tạm trú tại: Tổ 13 ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 10/12/2020 Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2963/QĐ-STP về việc thu hồi thẻ Công chứng viên số 55/CCV của Bà Đỗ Thị Mười do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 02 tháng 10 năm 2020.

Nay Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết Bà Đỗ Thị Mười không còn hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung, địa chỉ: Ô1/52 Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 10/12/2020./.


​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TB xoa DKHN va thu hoi the CCV.Muoi_Signed.rar

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình HuyLuật sưTinThông báoVề việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình Huy/PublishingImages/2020-12/hinh thong bao_Key_10122020142206.jpg
12/10/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TB thu hoi GDKHD VPLS Dinh Huy_Signed.rar

Quyết định Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình HuyLuật sưTinThông báoQuyết định Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình Huy/PublishingImages/2020-12/qd_Key_10122020142422.jpg
12/10/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi giay DKHD VPLS Dinh Huy_Signed.rar

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình HuyLuật sưTinBTTPVề việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình Huy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/10/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


Thông báo nội dung Giấy đăng ký hoạt động VPCC Vương Văn TrợCông chứngTinThông báoThông báo nội dung Giấy đăng ký hoạt động VPCC Vương Văn Trợ/PublishingImages/2020-12/hinh thong bao_Key_04122020094442.jpg
12/4/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung thông báo đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

THONG BAO DKHD VPCC.Tro_Signed.rar

Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Văn NhoLuật sưTinThông báoThông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Nho/PublishingImages/2020-11/hinh thong bao_Key_24112020140856.jpg
11/24/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ..chọn vào tập tin bên dưới

TB thu hoi GDKHD VPLS Nho_Signed.rar

 Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Văn NhoLuật sưTinThông báo Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Nho/PublishingImages/2020-11/qd_Key_23112020104002.jpg
11/23/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi giay DKHD VPLS Nho_Signed.rar

Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viênCông chứngTinThông báoQuyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2020-11/qd_Key_16112020150607.jpg
11/16/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi the CCV Nhieu_Signed.rar

Về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư Kim Đào NguyễnLuật sưTinThông báoVề việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư Kim Đào Nguyễn/PublishingImages/2020-11/hinh thong bao_Key_16112020145028.jpg
11/16/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung chọn vào tập tin bên dưới

TB DKHD VPLS KIM DAO NGUYEN_Signed.rar

Về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư Hằng NguyễnLuật sưTinThông báoVề việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư Hằng Nguyễn/PublishingImages/2020-11/hinh thong bao_Key_16112020145244.jpg
11/16/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TB bao Thay doi noi dung Hang Nguyen_Signed.rar

Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐấu giá tài sảnTinThông báoDanh sách người tập sự hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-11/ds_Key_02112020161036.png
11/2/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung tập tin cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

DANH SACH .rar

Dang sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Tây NinhHòa giải thượng mạiTinThông báoDang sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-10/ds_Key_26102020072737.png
10/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung danh sách đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

HOA GIAI THUONG MAI.rar

Danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản/chi nhánh doanh nghiệp đấu giá trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐấu giá tài sảnTinThông báoDanh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản/chi nhánh doanh nghiệp đấu giá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-10/ds_Key_26102020073053.png
10/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

DAU GIA.rar

Dạm sách Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tỉnh Tây NinhQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnTinThông báoDạm sách Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-10/ds_Key_26102020073314.png
10/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

DS cong bo QUANTAIVIEN 2020_Signed.rar

Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên của ông Tú thuộc VPCC Dương Kim HàCông chứngTinThông báoQuyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên của ông Tú thuộc VPCC Dương Kim Hà/PublishingImages/2020-10/qd_Key_26102020074015.jpg
10/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem  nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hồi thẻ CCV Tú_Signed.rar

Thông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên Lê Anh TúCông chứngTinThông báoThông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên Lê Anh Tú/PublishingImages/2020-10/hinh thong bao_Key_26102020074258.jpg
10/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao xoa DKHN va thu hoi the CCV. Tú_Signed.rar


Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Kim DungLuật sưTinThông báoVề việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Kim Dung/PublishingImages/2020-10/thong-bao_Key_16102020100031.jpg
10/16/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với

Văn phòng luật sư Kim Dung
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

         Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã thu hồi Giấy đăng ký hoạt động số 45.01.0004/TP/ĐKHĐ ngày 26/02/2014 của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp cho Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Kim Dung, địa chỉ trụ sở: Số 019, đường Võ Văn Truyện, khu phố 2, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 2430/QĐ-STP ngày 14/10/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Kim Dung.

         Với lý do: Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Kim Dung tự chấm dứt hoạt động.

         Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Kim Dung chấm dứt hoạt động kể từ ngày 14/10/2020.

          Nay Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết./.

         Xem nội dung văn bản cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TB thu hoi GDKHD VPLS Kim Dung_Signed.rarQuyết định Thành lập Tổ quản lý Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thựcCông chứngTinThông báoQuyết định Thành lập Tổ quản lý Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực/PublishingImages/2020-10/qd_Key_13102020135547.jpg
10/13/2020 2:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

qdinh thanh lap To quan lý Co so du lieu_Signed.pdf

Thông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng NhungCông chứngTinThông báoThông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung/PublishingImages/2020-10/thong-bao_Key_02102020094549.jpg
10/2/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Sở Tư pháp Tây Ninh có cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung, do Công chứng viên Đỗ Thị Mười làm Trưởng Văn phòng với nội dung đăng ký hoạt động như sau:

1. Tên gọi đầy đủ của Văn phòng công chứng:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẶNG THI HỒNG NHUNG

2. Địa chỉ trụ sở: tại Ô1/52 Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

3. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số: 2048/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

4. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên: Đỗ Thị Mười          Nam/Nữ: Nữ        

Sinh ngày: 20/7/1966                                 Chứng minh nhân dân: 301474650

Ngày cấp: 29/11/2016                                Nơi cấp: Công an tỉnh Long An

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 518 ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Chỗ ở hiện nay: tạm trú tại số 133, Tổ 20, ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện Điều 25 Luật Công chứng năm 2014 quy định về chế độ cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động đối với tổ chức hành nghề công chứng. 

Xem nội dung Thông báo đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

THONG BAO DKHD VPCC.Nhung_Signed.rar


Thông báo đăng ký hành nghề  và cấp Thẻ công chứng viên Nhung, Mười và NhiềuCông chứngTinThông báoThông báo đăng ký hành nghề  và cấp Thẻ công chứng viên Nhung, Mười và Nhiều/PublishingImages/2020-10/thong-bao_Key_02102020094838.jpg
10/2/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Điều 35 Luật Công chứng 2014 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sở Tư pháp Tây Ninh có nhận được hồ sơ cấp Giấy đăng ký hoạt động, đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên của Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung, đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho các ông, bà có tên sau:

          1. Bà Đỗ Thị Mười, sinh ngày 20/7/1966; hộ khẩu thường trú: số 518, ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An; tạm trú tại: số 133, Tổ 20, ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 15/QĐ-TP ngày 01/4/2002 của Bộ Tư pháp;

          2. Ông: Nguyễn Văn Nhiều, sinh ngày 22/12/1952; hộ khẩu thường trú: số 207/1B khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; tạm trú tại: số 133, Tổ 20, ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 02/01/2003 của Bộ Tư pháp.

3.  Bà: Đặng Thị Hồng Nhung, sinh ngày 19/12/1982; hộ khẩu thường trú tại: số 117/8 khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; tạm trú tại: số 133, Tổ 20, ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 906/QĐ-BTP ngày 28/5/2012 của Bộ Tư pháp.

          Qua xem xét toàn bộ hồ sơ và đối chiếu các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xét thấy hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên đầy đủ và phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Do đó Sở Tư pháp đã ghi tên bà Đỗ Thị Mười, ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Đặng Thị Hồng Nhung vào danh sách Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và cấp Thẻ Công chứng viên cho bà Đỗ Thị Mười, ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Đặng Thị Hồng Nhung. Trong thời gian hành nghề bà Đỗ Thị Mười, ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Đặng Thị Hồng Nhung là công chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung; yêu cầu bà Đỗ Thị Mười, ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Đặng Thị Hồng Nhung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Công chứng viên theo quy định pháp luật.

Nay Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo cho Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung được biết./.

Xem văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao DKHN vacap the CCV Nhung,Muoi,Nhieu_Signed.rar

Công văn về việc chưa tổ chức kỳ kiểm tra kết  quả tập sư hành nghề công chứngCông chứngTinThông báoCông văn về việc chưa tổ chức kỳ kiểm tra kết  quả tập sư hành nghề công chứng/PublishingImages/2020-09/congvan_Key_30092020145740.jpg
9/30/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

          Ngày 03/3/2020, Sở Tư pháp Tây Ninh đã ban hành Công văn số 457/STP-BTTP về việc thông báo tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4 do Bộ Tư pháp tổ chức. Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 28 hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4 đã thực hiện việc đóng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng đầy đủ và Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức vào cuối quý II hoặc đầu quí III/2020.

          Ngày 25/9/2020 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 3566/BTP-BTTP về việc chưa tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4, do trước tình hình dịch Covid-19 ở nước ta tiếp tục diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan ở những điểm tập trung đông người, do việc tổ chức kiểm tra với số lượng thí sinh đông tại thời điểm này là chưa phù hợp. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ kiểm tra sẽ được Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4 Bộ Tư pháp sẽ có thông báo chính thức sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát hoàn toàn.

Sở Tư pháp thông báo đến Hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh, các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các cá nhân đã đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4 được biết./.


​Xem nội dung công văn đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

CV thong bao chua KTra kQTSHNCC lan thu tu_Signed.rar

Công văn về việc phối hợp  hỗ trợ cung cấp thông tin đăng ký hành nghề của công chứng viên của Nhung, Nhieu va MườiCông chứngTinThông báoCông văn về việc phối hợp  hỗ trợ cung cấp thông tin đăng ký hành nghề của công chứng viên của Nhung, Nhieu va Mười/PublishingImages/2020-09/congvan_Key_23092020152709.jpg
9/23/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Sở Tư pháp Tây Ninh có tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung của Công chứng viên Đỗ Thị Mười, Nguyễn Văn Nhiều và bà Đặng Thị Hồng Nhung, cụ thể như sau:

1. Tên Văn phòng công chứng: Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung. Địa chỉ trụ sở tại số Ô1/52,  khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

2. Trưởng văn phòng công chứng:

Bà: Đỗ Thị Mười, sinh năm: 1966.

- Hộ khẩu thường trú: số 518, ấp 3, xã Hướng Thị Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An; tạm trú tại: ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số 15/QĐ-TP ngày 01/4/2020 của Bộ Tư pháp.

3. Thành viên hợp danh: 

a) Ông: Nguyễn Văn Nhiều, sinh năm: 1952.

- Hộ khẩu thường trú: số 207/1B khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; tạm trú tại: ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 02/01/2003 của Bộ Tư pháp.

b) Bà: Đặng Thị Hồng Nhung, sinh năm: 1982.

- Hộ khẩu thường trú tại: số 117/8 khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; tạm trú tại: ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số 906/QĐ-BTP ngày 28/5/2012 của Bộ Tư pháp.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công chứng viên hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 của Luật Công chứng. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh trân trọng đề nghị quý Sở phối hợp cung cấp thông tin về Công chứng viên có tên nêu trên có đăng ký hành nghề công chứng hoặc các chức danh tư pháp khác thuộc quý Sở đang quản lý trên địa bàn hay không. 

Trường hợp Công chứng viên Đỗ Thị Mười, Công chứng viên  Nguyễn Văn Nhiều và Công chứng viên Đặng Thị Hồng Nhung có đăng ký hành nghề công chứng hoặc các chức danh tư pháp khác tại Quý Sở, đề nghị Quý Sở hỗ trợ cung cấp thông tin về cho Sở Tư pháp Tây Ninh, văn bản cung cấp thông tin gửi về Sở Tư pháp trước ngày 06/10/2020 theo địa chỉ: 302, CMT8, phường 2, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và gửi file điện tử tới địa chỉ mail: sotp@tayninh.gov.vn hoặc theo số điện thoại 0276.3813634 (gặp Đ/c Huệ hoặc Trang để cung cấp thông tin) nhằm giúp Sở Tư pháp giải quyết TTHC đảm bảo thời gian quy định.

Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của Quý Sở.

Trân trọng kính chào./.

Xem nội dung có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

CV de nghi hotro cung cap thong tin VPCC Nhung_Signed.rar

Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên đối với Công chứng viên Nguyễn Văn LongCông chứngTinThông báoQuyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên đối với Công chứng viên Nguyễn Văn Long/PublishingImages/2020-09/Qd_Key_15092020082351.jpg
9/15/2020 9:00 AMYesĐã ban hành

Xem nội dung cụ thể của văn bản chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi the CCV Long 14.9_Signed.rar

1 - 30Next