Bổ trợ tư pháp - Công chứng
 
​Xem nội dung danh sách đầy đủ chọn vào tập tin bên dướiDS TCHNCC.rar
 
​Xem đầy đủ công văn chọn vào tập tin bên dướiThong bao xoa DKHNghe.Dao_Signed.rar
 
​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dướiThong bao DKHN vacap the CCV Lich_Signed.rar
 
​Xem nội dung thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dướiThong bao DKHNvacapthe CCV Canh.Chau_Signed.rar
 
​Xem nội dung thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dướiTHONG BAO DKHD VPCC.Bao Chau_Signed.rar
 
Xem nội dung thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dướiThong bao DKHNvacapthe CCV Ha.Tu_Signed.rar
 
​Xem nội dung thông báo chọn vào tập tin bên dướiTHONG BAO DKHD VPCC.Ha_Signed.rar
 
​Xem nội dung quyết định đầy đủ chọn vào tập tin bên dướiQUYET DINH thu hoi the CCV Thuy 28.4_Signed.rar
 
​Xem nội dung quyết định đầy đủ chọn vào tập tin bên dướiThong bao xoa DKHN va thu hoi the.Thuy28.4_Signed.rar
 
​Xem nội dung quyết định đầy đủ chọn vào tập tin bên dướiQD thu hồi thẻ CCV.Bạo_Signed.rar
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho  Công ty luật TNHH MTV Pháp TâmLuật sưTinThông báoThông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho  Công ty luật TNHH MTV Pháp Tâm/PublishingImages/2020-05/thong-bao_Key_21052020142853.jpg
5/21/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


TB DKHD Cty luat Phap Tam_Signed.rar

Danh sach Công chứng viên và các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đến 20/5/2020Công chứngTinThông báoDanh sach Công chứng viên và các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đến 20/5/2020/PublishingImages/2020-05/DANH SACH1_Key_21052020082409.png
5/20/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung danh sách đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới


DS TCHNCC.rar
Thông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viênCông chứngTinThông báoThông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2020-05/thong-bao_Key_19052020162511.jpg
5/19/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

​Xem đầy đủ công văn chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao xoa DKHNghe.Dao_Signed.rar

Thông báo đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viênCông chứngTinThông báoThông báo đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2020-05/thong-bao_Key_19052020164440.jpg
5/19/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao DKHN vacap the CCV Lich_Signed.rar

Quyết định Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Võ Tùng QuânLuật sưTinThông báoQuyết định Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Võ Tùng Quân/PublishingImages/2020-05/Qd_Key_18052020075039.jpg
5/18/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tien bên dưới

QD thu hoi giay DKHD.Quan_Signed.rar

Thông báo đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viênCông chứngTinThông báoThông báo đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2020-05/thong-bao_Key_11052020161921.jpg
5/11/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao DKHNvacapthe CCV Canh.Chau_Signed.rar

Thông báo về nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Cao Bảo ChâuCông chứngTinThông báoThông báo về nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Cao Bảo Châu/PublishingImages/2020-05/thong-bao_Key_11052020162223.jpg
5/11/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

THONG BAO DKHD VPCC.Bao Chau_Signed.rar

Thông báo về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Trần Minh TuầnLuật sưTinThông báoThông báo về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Trần Minh Tuần/PublishingImages/2020-05/thong-bao_Key_11052020162538.jpg
5/11/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TB bao Thay doi noi dung Minh Tuan_Signed.rar

Thông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viênCông chứngTinThông báoThông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2020-05/thong-bao_Key_06052020160130.jpg
5/6/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Xem nội dung thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Thông báo nội dung  đăng ký họat động VPCC Dương Kim HàCông chứngTinThông báoThông báo nội dung  đăng ký họat động VPCC Dương Kim Hà/PublishingImages/2020-05/thong-bao_Key_06052020160457.jpg
5/6/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung thông báo chọn vào tập tin bên dưới

THONG BAO DKHD VPCC.Ha_Signed.rar

Quyết định về việc ghi tên vào danh sách Hòa giải viên thương mại vụ việc của Minh ThươngHòa giải thượng mạiTinThông báoQuyết định về việc ghi tên vào danh sách Hòa giải viên thương mại vụ việc của Minh Thương/PublishingImages/2020-04/Qd_Key_29042020141632.jpg
4/29/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung quyết định đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

QD ghi ten vao DS HGVTM vu viec.Thuong_Signed.rar

Danh sách

DS cong bo HGVTM 4.2020.rar

Quyết định thu hồi thẻ Công chứng viên Phạm Thị Thùy - VPCC Lê Quang SáchCông chứngTinThông báoQuyết định thu hồi thẻ Công chứng viên Phạm Thị Thùy - VPCC Lê Quang Sách/PublishingImages/2020-04/Qd_Key_29042020142037.jpg
4/29/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung quyết định đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

QUYET DINH thu hoi the CCV Thuy 28.4_Signed.rar

Thông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viênCông chứngTinThông báoThông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2020-04/thong-bao_Key_29042020142304.jpg
4/29/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung quyết định đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao xoa DKHN va thu hoi the.Thuy28.4_Signed.rar

Quyết định thu hồi thẻ Công chứng viên Mai Trọng BạoCông chứngTinThông báoQuyết định thu hồi thẻ Công chứng viên Mai Trọng Bạo/PublishingImages/2020-04/Qd_Key_28042020081947.jpg
4/28/2020 9:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung quyết định đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hồi thẻ CCV.Bạo_Signed.rar

Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên Mai Thị Kim LiênCông chứngThông báoQuyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên Mai Thị Kim Liên/PublishingImages/2020-04/Qd_Key_16042020135024.jpg
4/16/2020 2:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tien bên dưới

QD thu hồi thẻ CCV.Liên_Signed.rar

Thông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viênCông chứngTinThông báoThông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2020-04/thong-bao_Key_16042020135222.jpg
4/16/2020 2:00 PMYesĐã ban hành

​Xem  nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao Th hoi the va xoa tenLien_Signed.rar


Về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sảnĐấu giá tài sảnTinVăn phòngVề việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản/PublishingImages/2020-03/dau gia_Key_30032020084036.jpg
3/30/2020 9:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện quy định tại Điều 56 và Điều 57 Luật Đấu giá tài sản và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã xây dựng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 956/BTP-BTTP thông báo chính thức triển khai sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Nhằm đảm bảo việc triển khai sử dụng chính thức, kịp thời và có hiệu quả Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; đồng thời đảm bảo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đúng theo quy định tại Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đề nghị các sở ban, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn (người có tài sản), kể từ ngày 10/4/2020 khi tiến hành lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, phải thực hiện công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tại địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn) theo quy định (tài liệu hướng dẫn sử dụng đã được đăng tải công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đã được đăng tải tại mục "HƯỚNG DẪN CÔNG KHAI VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐGTS" trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản).

Việc tra cứu và xem các thông tin liên quan đến các tổ chức đấu giá tài sản và thông tin đấu giá viên nhằm phục vụ cho việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cũng như kiểm tra việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và giám sát việc thông báo công khai việc đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ về Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp, điện thoại (0276) 3813.634 để được hướng dẫn.

 Trên đây là việc triển khai thực hiện chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đề nghị các Quý cơ quan, tổ chức thực nghiêm túc việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản nhằm đảm đảm thực hiện đúng theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Trân trọng kính chào./.

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

CV trien khai CTTDT quoc gia ve DGTS DV nguoi co tai san_Signed.rar

Thông báo đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viênCông chứngTinVăn phòngThông báo đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên/PublishingImages/2020-03/thong-bao_Key_30032020084515.jpg
3/30/2020 9:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Điều 35 Luật Công chứng năm 2014 và Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Sở Tư pháp Tây Ninh có nhận được hồ sơ thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động, đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên của Văn phòng công chứng Lương Tâm Thanh, đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho Bà Trần Thị Kim Đông, sinh ngày 27/6/1961, đăng ký thường trú tại Tổ 12 ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; đã được Bộ Tư pháp bổ nhiệm làm công chứng viên tại Quyết định số 552/QĐ-BTP ngày 18/3/2020.

          Qua xem xét toàn bộ hồ sơ và đối chiếu các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xét thấy hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên đầy đủ và phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 04/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Do đó Sở Tư pháp đã ghi tên bà Trần Thị Kim Đông vào danh sách công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và cấp Thẻ Công chứng viên cho bà Trần Thị Kim Đông. Trong thời gian hành nghề bà Trần Thị Kim Đông là Công chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng Lương Tâm Thanh; yêu cầu bà Trần Thị Kim Đông thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công chứng viên theo quy định pháp luật.

Nay Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo cho Văn phòng công chứng Lương Tâm Thanh được biết./.

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

THONG BAO DKHNva cap the CCV Đong_Signed.rar


Quyết định Về việc thu hồi thẻ Công chứng viên đối với bà Phạm Thị ThùyCông chứngTinThông báoQuyết định Về việc thu hồi thẻ Công chứng viên đối với bà Phạm Thị Thùy/PublishingImages/2020-03/Qd_Key_24032020110613.jpg
3/24/2020 12:00 PMYesĐã ban hành

​Xem  nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hồi thẻ CCV.Thùy_Signed.rar

Thông báo xóa tên đăng ký hành  nghề và thu hồi thẻ Công chứng viênCông chứngTinThông báoThông báo xóa tên đăng ký hành  nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2020-03/thong-bao_Key_24032020110812.jpg
3/24/2020 12:00 PMYesĐã ban hành

Thực hiện Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Sở Tư pháp Tây Ninh có nhận được thông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên (do không còn là thành viên hợp danh Văn phòng công chứng) đối với Bà Phạm Thị Thùy - Công chứng viên hợp danh của Văn phòng Công chứng Nguyễn Văn Long. Sở Tư pháp Tây Ninh đã tiến hành xóa tên đăng ký hành nghề của Công chứng viên đối với Công chứng viên Phạm Thị Thùy, sinh ngày 22/7/1983; tạm trú tại số 353 đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu,  tỉnh Tây Ninh.

Ngày     tháng 3 năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định số …..  /QĐ-STP về việc thu hồi thẻ Công chứng viên số 39/CCV của bà Phạm Thị Thùy do Sở Tư pháp Tây Ninh cấp ngày 03 tháng 3 năm 2020.

Nay Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết bà Phạm Thị Thùy không còn hành nghề công chứng tại Tây Ninh./.

Xem nội dung thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao Th hoi the va xoa ten THùy_Signed.rar

Thông báo Về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Phan VĩnhLuật sưTinThông báoThông báo Về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Phan Vĩnh/PublishingImages/2020-03/thong-bao_Key_24032020111002.jpg
3/24/2020 12:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có cấp lại Giấy đăng ký hoạt động số 45.01.0054/TP/ĐKHĐ, ngày cấp lần đầu: 28/7/2017 cho Văn phòng luật sư Phan Vĩnh do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng cụ thể như sau:

 1. Tên gọi đầy đủ của văn phòng luật sư:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN VĨNH

      Tên giao dịch: PHAVILAW

  2. Địa chỉ trụ sở: Số D40/3, khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

           Điện thoại số: 0848082798;              Email: saosaigonpvinh@gmail.com

           3. Người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư:

           Họ và tên: Phan Văn Vĩnh           Nam/nữ: Nam  Ngày sinh:  23/8/1957

           Chứng minh nhân dân số: 072.057.000.539                  Ngày cấp: 20/12/2016               

  Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

           Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số D40/3, khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

           Thẻ luật sư số: 9795/LS                                       Ngày cấp: 11/5/2015

  Là thành viên Đoàn luật sư: tỉnh Tây Ninh

  4. Lĩnh vực hành nghề: 

  - Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật;

  - Thực hiện Tư vấn pháp luật;

  - Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

  Nội dung thay đổi
 •  Thay địa chỉ trụ sở và số điện thoại của văn phòng luật sư:

  Từ địa chỉ trụ sở: Số D40/3, ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

  Điện thoại số: 01248082798.             

  Thành địa chỉ trụ sở: Số D40/3, khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

  Điện thoại số: 0848082798
 • Thay đổi nơi đăng ký thường trú của người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư:

  Từ nơi đăng ký thường trú: Số D40/3, ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

  Thành nơi đăng ký thường trú: Số D40/3, khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

  Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Luật sư, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Phan Vĩnh đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết để quản lý doanh nghiệp tại địa phương./.
 • Xem nội dung thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới
 • TB thay doi GDKHD VPLS phan vinh_Signed.rar
Thông báo về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh HùngLuật sưTinThông báoThông báo về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng/PublishingImages/2020-03/thong-bao_Key_20032020160706.jpg
3/20/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có cấp lại Giấy đăng ký hoạt động số 45.01.0023/TP/ĐKHĐ, ngày cấp lần đầu: 16/4/2008 cho Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng cụ thể như sau:

1. Tên gọi đầy đủ của Văn phòng luật sư:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN THANH HÙNG

2. Địa chỉ trụ sở: Số 21, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 1, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0909772413                     Email: nguyenphanvidan1979@gmail.com

3. Người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hùng           Nam/nữ: Nam

Ngày sinh:  13/6/1959

Chứng minh nhân dân số: 290 058 197

Ngày cấp: 06/01/2006;                                 Nơi cấp: Công an tỉnh Tây Ninh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 21, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 1, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Thẻ luật sư số: 24/LS                          Ngày cấp: 08/4/2008 

Là thành viên Đoàn luật sư: tỉnh Tây Ninh

4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động

- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện tư vấn pháp luật;

- Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật;

- Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

 

Nội dung thay đổi:

Từ:  Địa chỉ trụ sở: Số 62/1, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

 • Điện thoại: 066831006 - Email: thanhhung-nguynthanhhung@yahoo.com.vn

  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 62/1, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

  - Thông tin của người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư: Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 4564/TP/LS-CCHN   Ngày cấp: 17/3/2008.

  Thành: Địa chỉ trụ sở: Số 21, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 1, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

  Điện thoại: 0909772413                     Email: nguyenphanvidan1979@gmail.com

  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 21, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 1, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

  - Thông tin của người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư:  Thẻ luật sư số: 24/LS, Ngày cấp: 08/4/2008.

  Là thành viên Đoàn luật sư: Tỉnh Tây Ninh

  Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Luật sư, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết để quản lý doanh nghiệp tại địa phương./.
 • Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin kế bên   TB bao Thay doi noi dung thanh hung_Signed.rar
Thông báo về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Lê Nguyễn Kim HoàngLuật sưTinThông báo về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Lê Nguyễn Kim Hoàng/PublishingImages/2020-03/thong-bao_Key_13032020151920.jpg
3/13/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của

Văn phòng luật sư Lê Nguyễn Kim Hoàng

         

Ngày 13 tháng 3 năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn Kim Hoàng số 45.01.0011/TP/ĐKHĐ, ngày cấp lần đầu: 15/9/2005 do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng cụ thể như sau:

1. Tên gọi đầy đủ của Văn phòng luật sư

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYỄN KIM HOÀNG

2. Địa chỉ trụ sở: Số 658, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 027638649066    Email: vpls.lenguyenkimhoang@gmail.com

3. Người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư/công ty luật

Họ và tên: Lê Nguyễn Kim Hoàng                         Nam/nữ: Nữ

Ngày sinh: 03/3/1973

Căn cước công dân số: 072173002347                          Ngày cấp: 07/6/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường  trú: Số 658, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Thẻ luật sư số: 4361/LS                                         Ngày cấp: 01/8/2010 

Là thành viên Đoàn luật sư: Tỉnh Tây Ninh

4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động

- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật trong các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động, hành chính.

- Thực hiện tư vấn pháp luật;

- Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

          Nội dung thay đổi:

+ Thay đổi thông tin chung của Văn phòng

Từ Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn Kim Hoàng

Địa chỉ trụ sở: Số 60/1B ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.Điện thoại: 066.3849066

Thành Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn Kim Hoàng

Địa chỉ trụ sở: Số 658, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.38649066    Email: vpls.lenguyenkimhoang@gmail.com

+ Thay đổi một số thông tin của Trưởng văn phòng

Từ Trưởng Văn phòng: Lê Nguyễn Kim Hoàng          Nam/nữ: Nữ

Sinh ngày 03/3/1973

Giấy chứng minh nhân dân số: 290 469 577                        Cấp ngày: 07/7/1994

Nơi cấp: Công an tỉnh Tây Ninh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 60/1B ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 2292/TP/LS-CCHN      Ngày cấp: 22/7/2005

Thành Trưởng Văn phòng: Lê Nguyễn Kim Hoàng              Nam/nữ: Nữ

Sinh ngày 03/3/1973

Căn cước công dân số: 072173002347                                  Ngày cấp: 07/6/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường  trú: Số 658, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Thẻ luật sư số: 4361/LS                                               Ngày cấp: 01/8/2010 

Là thành viên đoàn luật sư: Tỉnh Tây Ninh

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Luật sư, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn Kim Hoàng đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết để quản lý doanh nghiệp tại địa phương./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

TB bao Thay doi noi dungKimHoang_Signed.rar

Thông báo đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viênCông chứngTinThông báoThông báo đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên/PublishingImages/2020-03/thong-bao_Key_13032020152347.jpg
3/13/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

Kính gửi: Văn phòng công chứng Hồ Vĩnh Tuấn, địa chỉ trụ sở tại

                  số 07, đường Huỳnh Công Giản, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

    

Thực hiện Điều 35 của Luật Công chứng 2014 và Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sở Tư pháp Tây Ninh có nhận được hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động, đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên của Văn phòng công chứng Hồ Vĩnh Tuấn, đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Đặng Thị Minh Liễu, sinh ngày 10/10/1960, đăng ký thường trú tại khu phố Long Hải, phường Phú Xuân, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; đăng ký tạm trú tại số 562, đường Lạc Long Quân, khu phố 5, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; đã được Bộ Tư pháp bổ nhiệm làm công chứng viên tại Quyết định số 1503/QĐ-BTP ngày 22/9/2017.

          Qua xem xét toàn bộ hồ sơ và đối chiếu các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xét thấy hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên đầy đủ và phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Do đó Sở Tư pháp đã ghi tên bà Đặng Thị Minh Liễu vào danh sách công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và cấp Thẻ Công chứng viên cho trường hợp nêu trên. Trong thời gian hành nghề bà Đặng Thị Minh Liễu là công chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng Hồ Vĩnh Tuấn; yêu cầu bà Đặng Thị Minh Liễu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công chứng viên theo quy định pháp luật.

Nay Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo cho Văn phòng công chứng Hồ Vĩnh Tuấn được biết./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

CV 576.rar


Quyết định thu hồi thẻ công chứng viên Lê Vĩnh KhaCông chứngTinQuyết định thu hồi thẻ công chứng viên Lê Vĩnh Kha/PublishingImages/2020-03/Qd_Key_13032020090316.jpg
3/13/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi thẻ Công chứng viên

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TÂY NINH

 

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

Xét Thông báo số 02/TB-VPCC ngày 09/3/2020 của Văn phòng Công chứng Bùi Văn Hiến về việc xó đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi thẻ Công chứng viên số 27/CCV của ông Lê Vĩnh Kha do Sở Tư pháp Tây Ninh cấp ngày 09 tháng 12 năm 2019. Ông Bùi Văn Hiến – Trưởng Văn phòng Công chứng Bùi Văn Hiến có trách nhiệm giao nộp lại Thẻ công chứng viên của ông Lê Vĩnh Kha cho Sở Tư pháp.

Lý do: Công chứng viên Lê Vĩnh Kha đã chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và không còn hành nghề tại Văn phòng công chứng Bùi Văn Hiến.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, Văn phòng Công chứng Bùi Văn Hiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hồi thẻ CCV.Kha_Signed.rar

Về việc thông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viênCông chứngTinBTTPVề việc thông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2019-10/thong-bao_Key_03102019101039.jpg
10/3/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Thong baoThuhoi The va xoa ten Nguyen_Signed.rar

Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viênCông chứngTinBTTPQuyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2019-10/Qd_Key_03102019101250.jpg
10/3/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hồi thẻ CCV.Nguyen_Signed.rar

Danh sách các Tổ chức Bán đấu giá tài sản/Chi nhánh doanh nghiệp Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐấu giá tài sảnTinDanh sách các Tổ chức Bán đấu giá tài sản/Chi nhánh doanh nghiệp Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-09/DANH SACH_Key_09092019134741.jpg
9/9/2019 2:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung danh sách chọn vào tập tin bên dưới

danh sach dau gia.rar

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Thanh LamĐấu giá tài sảnTinThông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam/PublishingImages/2019-09/thong-bao_Key_09092019134956.jpg
9/9/2019 2:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

1860.rar