Bổ trợ tư pháp
 
​Thông báo công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sảnTB cong bố DS tổ chức đấu giá tài sản.pdf
 
DANH SÁCHCÔNG CHỨNG VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH                     (đến 04/5/2021) STTHọ và tên Công chứng viênSố và ngày cấp thẻ Công chứng viênTổ chức hành nghề công chứng nơi Công chứng viên đang hành nghề/ địa chỉ trụ sởGhi chú01Kim Ngọc Thông 02/CCV do ...
 
​QUYẾT ĐỊNHVề việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TÂY NINHCăn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm ...
 
​QUYẾT ĐỊNHVề việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TÂY NINHCăn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm ...
 
​Thực hiện Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có nhận được thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng của Văn phòng công chứng Cao bảo Châu đối với ông Nguyễn Cảnh - công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Cao Bảo Châu. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ...
 
​DANH SÁCH Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Danh sách được cập nhật đến ngày 22 tháng 3 năm 2021)  STTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhChứng chỉ hành nghềThẻ đấu giá viênNơi hành nghề01Tô Thị Thủy Triều03/02/1965Số 362/TP/ĐG-CCHNngày 09/8/2011Số 01/ĐGVNgày 14/3/2018Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng02Nguyễn Thị Lý23/8/1976Số 1188/TP/ĐG-CCHN ngày 25/8/2015Số 03/ĐGVNgày ...
 
​  STTTên Tổ chức Bán đấu giá tài sản/Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sảnTrụ sở chính, điện thoại, fax, emailQuyết định thành lập trung tâm/ Giấy đăng ký hoạt động​​Giám đốc Trung tâm/ chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân/ Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh/ Trưởng chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản​Thành viên hợp danh của Công ty đấu giá hợp danh​Tổng số đấu ...
 
Thực hiện Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có nhận được thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng của Văn phòng công chứng Lê Quang Sách đối với bà Lê Thị Lịch - công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Lê Quang Sách. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ...
 
​Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp ...
 
​Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Thông báo công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sảnĐấu giá tài sảnTinThông báoThông báo công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản/PublishingImages/2021-05/tb1_Key_11052021140534.jpg
5/11/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

Thông báo công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản

TB cong bố DS tổ chức đấu giá tài sản.pdf

Danh sách công chứng viên đang hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây NinhCông chứngTinThông báoDanh sách công chứng viên đang hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-05/dsbch1-4700_Key_05052021105013.png
5/5/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

DANH SÁCH

CÔNG CHỨNG VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

                     (đến 04/5/2021)

 

STTHọ và tên Công chứng viênSố và ngày cấp thẻ Công chứng viênTổ chức hành nghề công chứng nơi Công chứng viên đang hành nghề/ địa chỉ trụ sởGhi chú
01

Kim Ngọc Thông

 

02/CCV do Sở Tư pháp cấp 01/3/2016Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở tại Số 82, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
02Mai Thị Yến Linh12/CCV do Sở Tư pháp cấp 23/2/2017Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở tại Số 82, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
03

Trần Hùng Nghiễm

 

324/TP-CC do Bộ Tư pháp  cấp ngày 15/12/2010Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở tại Số 297, Quốc lộ 22B, Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
04Đặng Trung Kỹ

1380/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày

24/3/2014

Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở tại Số 297, Quốc lộ 22B, Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
05

Nguyễn Minh Vũ

 

28/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 06/3/2019Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở: không số, đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

06

Lê Ngọc Nga

 

322/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/12/2010Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở: không số, đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

 

07

Nguyễn Chí Thiện

 

1378/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày

24/3/2014

Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở: không số, đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

 

08

Kiều Thị Xuân Nương

 

44/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 27/4/2020Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở: không số, đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

 

09

Nguyễn Gia Thôn

 

326/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày  15/12/2010Văn phòng công chứng Nguyễn Gia Thôn, địa chỉ trụ sở tại số 198, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

 

10

Nguyễn Trọng Khỏe11/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 25/01/2017Văn phòng công chứng Nguyễn Gia Thôn, địa chỉ trụ sở tại số 198, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

 

11

Trịnh Văn Chẹt

 

325/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày  15/12/2010Văn phòng công chứng Trịnh Văn Chẹt, địa chỉ trụ sở tại số 14, Quốc lộ 22, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 

12

Trần Thụy Bảo Oanh32/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 25/6/2019Văn phòng công chứng Trịnh Văn Chẹt, địa chỉ trụ sở tại số 14, Quốc lộ 22, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

 

 

13

Hồ Vĩnh Tuấn

 

18/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 17/01/2018Văn phòng công chứng Hồ Vĩnh Tuấn, địa chỉ trụ sở tại số 07, đường Huỳnh Công Giản, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 
14Đặng Thị Minh Liễu40/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 13/3/2020Văn phòng công chứng Hồ Vĩnh Tuấn, địa chỉ trụ sở tại số 07, đường Huỳnh Công Giản, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 
15

Lê Văn Chí Lin

 

58/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 05/11/2020Văn phòng công chứng Lê Văn Chí Lin, địa chỉ trụ sở tại số 15, Quốc lộ 22, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 
16Phùng Thị Dâu31/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 26/11/2020Văn phòng công chứng Lê Văn Chí Lin, địa chỉ trụ sở tại số 15, Quốc lộ 22, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 
17

Trần Duy Linh

 

13/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 08/3/2017Văn phòng công chứng Trần Duy Linh, địa chỉ trụ sở tại số 277, 279, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
18Nguyễn Anh Tắc04/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 23/02/2017Văn phòng công chứng Trần Duy Linh, địa chỉ trụ sở tại số 277, 279, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
19

 

Lương Tâm Thanh

 

09/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 20/11/2016Văn phòng công chứng Lương Tâm Thanh, địa chỉ trụ sở tại Số 11, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
20Trần Thị Kim Đông43/CCV Sở Tư pháp cấp ngày30/3/2020Văn phòng công chứng Lương Tâm Thanh, địa chỉ trụ sở tại số 11, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
21

Bùi Quốc Toàn

 

08/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 08/6/2018Văn phòng công chứng Bùi Quốc Toàn, địa chỉ trụ sở tại số 353, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 
22Lê Thị Lịch65/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 07/4/2021Văn phòng công chứng Bùi Quốc Toàn, địa chỉ trụ sở tại số 353, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 
23

Hồ Văn Muôn

 

16/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 12/12/2017Văn phòng công chứng Hồ Văn Muôn, địa chỉ trụ sở tại số 1175, đường Nguyễn Văn Độ, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 
24

Trần Văn Hờ

 

23/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 05/9/2018Văn phòng công chứng Hồ Văn Muôn, địa chỉ trụ sở tại số 1175, đường Nguyễn Văn Độ, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 
25

Kiều Thị Huyền Châu

 

1655/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày  03/7/2015Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu, địa chỉ trụ sở tại số 1096, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 
26Ngô Thị Ánh Đào21/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 23/4/2018Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu, địa chỉ trụ sở tại số 1096, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 
27

Bùi Văn Hiến

 

33/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 29/11/2019Văn phòng công chứng Bùi Văn Hiến, địa chỉ trụ sở tại số 450 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 2, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 
28Nguyễn Thị Ngát41/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 27/4/2020Văn phòng công chứng Bùi Văn Hiến, địa chỉ trụ sở tại số 450 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 2, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 
29Lê Quang Sách30/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 26/4/2019Văn phòng công chứng Lê Quang Sách, địa chỉ trụ sở tại số 40 đường Phạm Hùng, khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 
30Nguyễn Sỹ Ích33/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 10/01/2020Văn phòng công chứng Nguyễn Sỹ Ích, địa chỉ trụ sở tại số 18A, đường Bời Lời, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 
31Nguyễn Văn Tố63/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 22/12/2020Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tố, địa chỉ trụ sở tại số 104 Hùng Vương, khu phố Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 
32Dương Kim Hà45/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 06/5/2020Văn phòng công chứng Dương Kim Hà, địa chỉ trụ sở tại số 460 đường 30 tháng 4, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
33Cao Bảo Châu48/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 11/5/2020Văn phòng công chứng Cao Bảo Châu, địa chỉ trụ sở tại số 66, Phạm Ngọc Thạch, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 
34

Mai Thị Kim Liên

 

49/CCV Sở Tư pháp cấp ngày10/7/2020Văn phòng công chứng Mai Thị Kim Liên, địa chỉ trụ sở tại số 313 Phạm Văn Đồng khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 
35Võ Thị Trúc Mai50/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 10/7/2020Văn phòng công chứng Mai Thị Kim Liên, địa chỉ trụ sở tại số 313 Phạm Văn Đồng khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 
36Trần Tất Duy66/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 04/5/2021Văn phòng công chứng Mai Thị Kim Liên, địa chỉ trụ sở tại số 313 Phạm Văn Đồng khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 
37

Nguyễn Thị Đào

 

53/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 04/8/2020Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Đào, địa chỉ trụ sở tại số 30 Đặng Ngọc Chinh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
38Hà Quang Chiêu54/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 04/8/2020Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Đào, địa chỉ trụ sở tại số 30 Đặng Ngọc Chinh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
39

Phan Mộng Hồng Lam

 

62/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 11/12/2020Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam, địa chỉ trụ sở tại Ô1/52, Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
40Nguyễn Vũ Thúy Diễm64/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 19/02/2021Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam, địa chỉ trụ sở tại Ô1/52, Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 
41Vương Văn Trợ60/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 04/12/2020Văn phòng công chứng Vương Văn Trợ, địa chỉ trụ sở tại số 203, khu phố 4/11, Nội Ô thị trấn Gò Dầu,  huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 


Xem danh sách đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

DS CCV cac TCHNCC 5.2021.Hue_Signed.pdf

Quyết định Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên của ông Trần Tất DuyCông chứngTinQuyết địnhQuyết định Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên của ông Trần Tất Duy/PublishingImages/2021-05/qd_Key_04052021094659.jpg
5/4/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TÂY NINH

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

Xét hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên của Văn phòng Công chứng Mai Thị Kim Liên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên cho các ông/ bà có tên sau đây:

 

STT

 

Họ và tên

Số, ngày, tháng, năm Quyết định bổ nhiệm/bổ  nhiệm lại công chứng viên

 

Chỗ ở hiện nay

Số Thẻ công chứng viên được cấp

 

1

 

Trần Tất Duy

Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số 1509/QĐ-BTP ngày 22/ 9/2017 của Bộ Tư pháp.Thường trú tại số 11, hẻm 7 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường I, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.Số 66/CCV

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Văn phòng công chứng Mai Thị Kim Liên và ông/ bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD DKHN va cap the CCV.Tat Duy_Signed.pdf

Quyết định Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viênCông chứngTinThông báoQuyết định Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2021-04/qd_Key_12042021103833.jpg
4/12/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TÂY NINH

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

Xét hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên của Văn phòng Công chứng Bùi Quốc Toàn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên cho các ông/bà có tên sau đây:

 

STT

 

Họ và tên

Số, ngày, tháng, năm Quyết định bổ nhiệm/bổ  nhiệm lại công chứng viên

 

Chỗ ở hiện nay

Số Thẻ công chứng viên được cấp

 

1

 

Lê Thị Lịch

Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số 555/QĐ-BTP ngày 18/ 3/2020 của Bộ Tư pháp.Tạm trú tại số 353 đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.Số 65/CCV

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Văn phòng công chứng Bùi Quốc Toàn và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

QD DKHN va cap the CCV.Lich_Signed.pdf

Thông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viênCông chứngTinThông báoThông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên/PublishingImages/2021-03/tb1_Key_25032021110453.jpg
3/25/2021 12:00 PMYesĐã ban hành

Thực hiện Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có nhận được thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng của Văn phòng công chứng Cao bảo Châu đối với ông Nguyễn Cảnh - công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Cao Bảo Châu. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tiến hành xóa tên trong Danh sách đăng ký hành nghề của công chứng viên đối với ông Nguyễn Cảnh, sinh ngày 01/6/1972, tạm trú tại: số 02 đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 23/3/2021, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số ….. /QĐ-STP về việc thu hồi Thẻ công chứng viên số 47/CCV của ông Nguyễn Cảnh do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 11 tháng 5 năm 2020.

Nay Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết ông Nguyễn Cảnh không còn hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Cao Bảo Châu, địa chỉ: số 66 đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh kể từ ngày  23/3/2021./.

Xem nội dung đây đủ chọn vào tập tin bên dưới

667.signed.pdf


Danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Đấu giá tài sảnTinThông báoDanh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2021 12:00 PMYesĐã ban hành

DANH SÁCH

Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

(Danh sách được cập nhật đến ngày 22 tháng 3 năm 2021)

 

 

STTHọ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh

Chứng chỉ hành nghềThẻ đấu giá viênNơi hành nghề
01Tô Thị Thủy Triều03/02/1965

Số 362/TP/ĐG-CCHN

ngày 09/8/2011

Số 01/ĐGV

Ngày 14/3/2018

Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng
02Nguyễn Thị Lý23/8/1976

Số 1188/TP/ĐG-CCHN

ngày 25/8/2015

Số 03/ĐGV

Ngày 19/4/2918

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh
03Nguyễn Thị Bích Trang11/6/1978

Số 1190/TP/ĐG-CCHN

ngày 25/8/2015

Số 04/ĐGV

Ngày 19/4/2018

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh
04Nguyễn Văn Bé Quí17/3/1979

Số 802/TP/ĐG-CCHN

ngày 30/9/2013

Số 06/ĐGV

Ngày 01/6/2018

Công ty đấu giá hợp danh Long Hoa (Công ty tạm ngưng hoạt động)
05Nguyễn Anh Tuấn25/02/1965

Số 1233/TP/ĐG-CCHN

ngày 02/11/2015

Số 07/ĐGV

Ngày 01/6/2018

Công ty đấu giá hợp danh Long Hoa (Công ty tạm ngưng hoạt động)
06Tống Thị Thanh Trúc09/12/1987

Số 975/TP/ĐG-CCHN

ngày 15/8/2014

Số 08/ĐGV

Ngày 28/6/2018

Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt
07Hồ Văn Cước10/9/1963Số 824/TP/ĐG-CCHN ngày 07/11/2013

09/ĐGV

Ngày 12/10/2018

Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam
08Vương Sơn Hà15/7/1974Số 1434/TP/ĐG-CCHN ngày 27/4/2016

10/ĐGV

Ngày 23/4/2019

Công ty đấu giá hợp danh Song Hà
09Vương Sơn Hải01/11/1984Số 1456/TP/ĐG-CCHN ngày 20/5/2016

11/ĐGV

Ngày 23/4/2019

Công ty ĐG hợp danh Song Hà
10Đinh Thái Hoàng14/9/1974Số 964/TP/ĐG-CCHN ngày 18/7/2014

12/ĐGV

Ngày 23/4/2019

Công ty ĐG hợp danh Song Hà
11Phạm Văn Tình10/10/1985Số 1685/TP/ĐG-CCHN ngày 18/01/2017

13/ĐGV

Ngày 23/4/2019

Công ty ĐG hợp danh Song Hà
12Nguyễn Xuân Thọ14/10/1983Số 1914/TP/ĐG-CCHN ngày 28/6/2017

14/ĐGV

Ngày 18/3/2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân sáu tám


Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

danh sach dau gia vien.PDF

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/ CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINHĐấu giá tài sảnTinThông báoDANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/ CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH/PublishingImages/2021-03/ds_Key_25032021112436.png
3/25/2021 12:00 PMYesĐã ban hành

 

 

S

TT

Tên Tổ chức Bán đấu giá tài sản/Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sảnTrụ sở chính, điện thoại, fax, emailQuyết định thành lập trung tâm/ Giấy đăng ký hoạt độngGiám đốc Trung tâm/ chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân/ Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh/ Trưởng chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sảnThành viên hợp danh của Công ty đấu giá hợp danhTổng số đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sảnGhi chú
Quyết định số/ Giấy đăng ký hoạt độngNgày cấp lần đầuNgày điều chỉnhHọ và tênSố chứng chỉ hành nghề đấu giáHọ và tênSố chứng chỉ hành nghề đấu giá
01Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh

- Địa chỉ: Số 82, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- ĐT: 0276.3813218

- Email: ttdvbdgts-ttn@tayninh.gov.vn

Quyết định số 155/1997/QĐ-UB (thành lập Trung tâm)22/12/1997Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14/3/2007 (củng cố, kiện toàn và đổi tên Trung tâm)

Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc

 

Số 1188/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp: 25/8/2015

  02

Đấu giá viên Nguyễn Thị Bích Trang

CCHNĐG: Số 1190/TP/ĐG-CCHN ngày 25/8/2015

02Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt

- Địa chỉ: Số 99, đường Nguyễn Trãi, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- ĐT: 0949170777

- Email: daugiadongviet@

gmail.com

Số 05/TP-ĐKHĐ27/6/2019 Tống Thị Thanh Trúc

Số 975/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp: 15/8/2014

Tống Thị Thanh Trúc

Số 975/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 15/8/2014

01 
Lê Thị Bạch Lan 
03

 

Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng

 

- Địa chỉ: Số 09, tỉnh lộ 6, khu phố Hòa Phú, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- ĐT: 02763811078

- Email: daugiakhaihung@

gmail.com

Số 04/TP-ĐKHĐ20/6/201918/6/2020Tô Thị Thủy Triều

Số 362/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp

; 09/8/2011

Tô Thị Thủy Triều

Số 362/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 09/8/2011

01 
Tô Văn Tài 
04

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng

 

- Địa chỉ: Số 159, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- ĐT: 0949825838

Số 06/TP-ĐKHĐ23/7/2019 Tô Thị Thủy Triều

Số 362/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp:

09/8/2011

    
05

Công ty đấu giá hợp danh Long Hoa

 

- Địa chỉ: Số 90 (Số cũ 95/2) đường Xuân Hồng, khu  phố 2, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- ĐT: 0918454617

- Email: nguyenvanbequi@

yahoo.com

Số 01/TP-ĐKHĐ01/12/2017 Nguyễn Văn Bé Quí

Số 802/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp: 30/9/2013

Nguyễn Văn Bé Quí

Số 802/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 30/9/2013

02Tạm ngưng hoạt động
Nguyễn Anh Tuấn

Số 1233/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 02/11/2015

06

Công ty đấu giá hợp danh Song Hà

 

- Địa chỉ: Số 72, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây NinhSố 03/TP-ĐKHĐ04/4/201903/5/2019Vương Sơn Hà

Số 1434/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp: 27/4/2016

Vương Sơn Hà

Số 1434/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 27/4/2016

04 
Vương Sơn Hải

Số 1456/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 20/5/2016

07Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam

- Địa chỉ: Số 262, đường 30/4, khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- ĐT: 0984903782

- Email: hocuoc50@gmail.

com

 

Số 02/TP-ĐKHĐ06/9/201804/9/2019Hồ Văn Cước

Số 824/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp: 07/11/2013

Hồ Văn Cước

Số 824/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 07/11/2013

01 
Đoàn Thị Lan 
Trần Hồ Thị Thùy Dương 
08Chi nhánh 1 Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam

- Địa chỉ: Số 106, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- ĐT: 0397766794

- Email: trungnguyen762005@yahoo.com

07/TP-ĐKHĐ24/7/2019 

Nguyễn Thành Trung

 

Số 295/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp: 20/6/2011

  01 
09Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Sáu Tám

Địa chỉ:: Số 62, đường Đặng Văn Lý, khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0909470083

08/TP-ĐKHĐ18/01/2021 Nguyễn Xuân Thọ

1914/TP/ĐG-CCHN,

Ngày cấp: 28/6/2017

  01 
10

Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt- Chi nhánh tỉnh Tây Ninh

 

Địa chỉ: Số 54, hẻm 15, đường Lạc Long Quân, khu phố 4, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0904984407

09/TP-ĐKHĐ18/3/2021 Nguyễn Sơn Trung135/TP/ĐG-CCHN     Ngày cấp: 09/4/2014  01 


Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

to chuc dau gia.PDF

 Thông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viênCông chứngTinThông báo Thông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên/PublishingImages/2021-03/tb2_Key_25032021105200.jpg
3/25/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có nhận được thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng của Văn phòng công chứng Lê Quang Sách đối với bà Lê Thị Lịch - công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Lê Quang Sách. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tiến hành xóa tên trong Danh sách đăng ký hành nghề của công chứng viên đối với bà Lê Thị Lịch, sinh ngày 15/6/1988, tạm trú tại: số 69, ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 23/3/2021, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 642/QĐ-STP về việc thu hồi Thẻ công chứng viên số 49/CCV của bà Lê Thị Lịch do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 19 tháng 5 năm 2020.

Nay Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết bà Lê Thị Lịch không còn hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Lê Quang Sách, địa chỉ: số 40 đường Phạm Hùng, khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh kể từ ngày  23/3/2021./.

Xem nội dung có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

643.PDF

Quyết định Về việc thu hồi thẻ Công chứng viênCông chứngTinThông báoQuyết định Về việc thu hồi thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2021-03/qd_Key_25032021105656.jpg
3/25/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Xét Thông báo số 07/TB-VPCC ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Công chứng Nguyễn Văn Tố về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng đối với Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi thẻ Công chứng viên số 52/CCV của Ông Lê Văn Tuấn do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 22 tháng 7 năm 2020. Ông Nguyễn Văn Tố – Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tố có trách nhiệm giao nộp lại thẻ công chứng viên của ông Lê Văn Tuấn cho Sở Tư pháp.

Lý do: Công chứng viên Lê Văn Tuấn đã chấm dứt tư cách thành viên hợp danh với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tố và không còn hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem văn bản có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

633.signed.pdf


Quyết định Về việc thu hồi thẻ Công chứng viênCông chứngTinThông báoQuyết định Về việc thu hồi thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2021-03/qd_Key_25032021105935.jpg
3/25/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Xét Thông báo số 06/TB-VPCC ngày 19 tháng 03 năm 2021 của Văn phòng Công chứng Cao Bảo Châu về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng đối với Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Thẻ công chứng viên số 47/CCV của ông Nguyễn Cảnh do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 11 tháng 5 năm 2020. Ông Cao Bảo Châu – Trưởng Văn phòng công chứng Cao Bảo Châu có trách nhiệm giao nộp lại Thẻ công chứng viên của ông Nguyễn Cảnh cho Sở Tư pháp.

Lý do: Công chứng viên Nguyễn Cảnh đã chấm dứt tư cách thành viên hợp danh với Văn phòng công chứng Cao Bảo Châu và không còn hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Cao Bảo Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Văn phòng công chứng Cao Bảo Châu và ông Nguyễn Cảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

666.signed.pdf


Thông báo về việc cấp giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt- Chi nhánh tỉnh Tây NinhĐấu giá tài sảnTinThông báoThông báo về việc cấp giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt- Chi nhánh tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-03/tb1_Key_18032021145920.jpg
3/18/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

          Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp Tây Ninh có cấp Giấy đăng ký hoạt động số: 09/TP-ĐKHĐ cho Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt- Chi nhánh tỉnh Tây Ninh. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo nội dung đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt- Chi nhánh tỉnh Tây Ninh cụ thể như sau:

  1. Tên của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập chi nhánh: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT

          Tên giao dịch: SAOVIET AUCTION PARTNERSHIP COMPANY

          Địa chỉ trụ sở: Số 1, lô B11c, khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

          Điện thoại: 02466505360                             

2. Tên của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT - CHI NHÁNH TỈNH TÂY NINH

          Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Số 54, hẻm 15, đường Lạc Long Quân, khu phố 4, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

          Điện thoại: 0904984407                                

3. Trưởng chi nhánh:

          Họ và tên: Nguyễn Trung Sơn        Nam/Nữ: Nam        Sinh ngày: 11/4/1975

          Chứng minh nhân dân số: 141634093                       Ngày cấp: 04/5/2014                                      Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương

          Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 6, thôn Hưng Hòa, xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

          Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 135/TP/ĐG-CCHN; ngày cấp: 09/4/2014.

Thẻ đấu giá viên số: 212/ĐGV do Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/7/2018.

          Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./.         

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

612.signed.rar 

Thông báo Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Tư pháp (đối với các tổ chức bán đấu giá tài sản và hành nghề công chứng)Công chứng; Đấu giá tài sảnTinThông báoThông báo Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Tư pháp (đối với các tổ chức bán đấu giá tài sản và hành nghề công chứng)/PublishingImages/2021-03/tb2_Key_16032021094626.jpg
Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.
3/16/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

T 

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị; Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

Để kịp thời tiếp thu và xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm của các tổ chức bán đấu giá tài sản và hành nghề công chứng trong thực hiện thủ tục hành chính (theo Bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố).

Nay Sở Tư pháp thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng

STTHọ và tênChức danhSố điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Phạm Văn Đặng Giám đốc0276.38252950983.006.061
2Nguyễn Thành LũyChánh Thanh tra0276.38123390918.623.408
3Đặng Thị Bích HiềnChánh Văn phòng0276.38221400978.000.959

2. Hộp thư góp ý

Các tổ chức, cá nhân góp ý thông qua 02 hình thức:

- Góp ý bằng thư theo hình thức thông thường gửi trực tiếp tại "Hộp thư góp ý" được đặt tại trụ sở Sở Tư pháp Tây Ninh, địa chỉ: số 302, đường Cách Mạng Tháng 8, Khu phố 2, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ: sotp@tayninh.gov.vn.

3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận

Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các Văn phòng công chứng, Doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp;

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

- Thông tin kiến nghị, phản ánh phải chính xác, rõ ràng;

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và trụ sở các Văn phòng công chứng, Doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Thông báo này thay thế Thông báo số 1653/TB-STP ngày 15/8/2019 của Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để liên hệ./.

Xem nội dung có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

577.signed.rar


Thông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viênCông chứngTinThông báoThông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên/PublishingImages/2021-03/tb1_Key_08032021100129.jpg
3/8/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có nhận được thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng của Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam đối với bà Trương Thị Ngọc Hoa - công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tiến hành xóa tên trong Danh sách đăng ký hành nghề của công chứng viên đối với bà Trương Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 10/03/1966, tạm trú tại: số 133, tổ 20, ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 05/3/2021, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-STP về việc thu hồi Thẻ công chứng viên số 59/CCV của bà Trương Thị Ngọc Hoa do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 05 tháng 11 năm 2020.

Nay Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết bà Trương Thị Ngọc Hoa không còn hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam, địa chỉ: Ô1/52, Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 05/3/2021./.

xem nội dung thông báo có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao xoa DKHN va thu hoi the.Hoa_Signed.rar

Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh HùngLuật sưTinThông báoThông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng/PublishingImages/2021-03/tb1_Key_05032021141705.jpg
3/5/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

          Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có cấp Giấy đăng ký hoạt động số 45.04.0068/TP/ĐKHĐ cho Chi nhánh Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng. Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Luật sư, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cung cấp thông tin đăng ký hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng cụ thể như sau:

1. Tên của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN THANH HÙNG

          Địa chỉ trụ sở: Số 21, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 1, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 090977241                Email: nguyenphanvidan1979@gmail.com

2. Tên của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư: CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN THANH HÙNG

          Địa chỉ trụ sở chi nhánh: Số 188, đường Lỳ Thường Kiệt, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0909772413

            3. Trưởng chi nhánh:

          Họ và tên: Nguyễn Văn Tòng      Nam/nữ: Nam Ngày sinh:  04/7/1957

          Chứng minh nhân dân số: 072059001450                     Ngày cấp: 24/10/2019

          Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội

          Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 70, hẻm 21, đường Lạc Long Quân, khu phố 3, Phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

          Thẻ luật sư số: 16234/LS                                     Ngày cấp: 06/10/2020

          Là thành viên Đoàn luật sư: tỉnh Tây Ninh

          4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:

- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện tư vấn pháp luật;

- Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật;

- Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Nay Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết để quản lý tại địa phương./.

Xem nội dung có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

TB DKKD CN VPLS thanh hung_Signed.rar


Quyết định về việc thu hồi Thẻ công chứng viên Trương Thị Ngọc HoaCông chứngTinThông báoQuyết định về việc thu hồi Thẻ công chứng viên Trương Thị Ngọc Hoa/PublishingImages/2021-03/qd_Key_05032021144633.jpg
3/5/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Thẻ công chứng viên

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TÂY NINH

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Xét Thông báo số 06/TB-VPCC ngày 02 tháng 03 năm 2021 của Văn phòng Công chứng Phan Mộng Hồng Lam về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng đối với Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Thẻ công chứng viên số 59/CCV của bà Trương Thị Ngọc Hoa do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 05 tháng 11 năm 2020. Bà Phan Mộng Hồng Lam – Trưởng Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam có trách nhiệm giao nộp lại Thẻ công chứng viên của bà Trương Thị Ngọc Hoa cho Sở Tư pháp.

Lý do: Công chứng viên Trương Thị Ngọc Hoa đã chấm dứt tư cách thành viên hợp danh với Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam và không còn hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam và bà Trương Thị Ngọc Hoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem nội dung quyết định có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi the CCV Truong Thi Ngoc Hoa (VPCC Hong Lam)_Signed.rar


Công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sảnCông bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản/PublishingImages/2021-02/cb_Key_26022021084042.jpg
2/26/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

cv439signed.rar

 Thông báo đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viênCông chứngTinThông báo Thông báo đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên/PublishingImages/2021-02/tb2_Key_23022021065622.jpg
2/23/2021 7:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Điều 35 Luật Công chứng 2014 và Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng. Sở Tư pháp Tây Ninh có nhận được hồ sơ Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động, đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên của Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam, đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Nguyễn Vũ Thúy Diễm, sinh ngày 22/12/1978, đăng ký thường trú tại số 160/7, đường số 8, phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; đăng ký tạm trú tại số 36 Tổ 7, ấp Đá hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; đã được Bộ Tư pháp bổ nhiệm làm công chứng viên tại Quyết định số 3092 /QĐ-BTP ngày 17/11/2014.

          Qua xem xét toàn bộ hồ sơ và đối chiếu các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xét thấy hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên đầy đủ và phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP. Do đó Sở Tư pháp đã ghi tên bà Nguyễn Vũ Thúy Diễm vào danh sách công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và cấp Thẻ Công chứng viên cho bà Nguyễn Vũ Thúy Diễm. Trong thời gian hành nghề công chứng yêu cầu bà Nguyễn Vũ Thúy Diễm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Công chứng viên theo quy định pháp luật.

Nay Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo cho Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam và bà Nguyễn Vũ Thúy Diễm được biết./.

Xem văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao DKHN vacap the CCV.Diem_Signed.rar

Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật TNHH Đặng Minh ĐăngLuật sưTinThông báoThông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật TNHH Đặng Minh Đăng/PublishingImages/2021-02/hinh thong bao_Key_03022021141616.jpg
2/3/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

​Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật TNHH Đặng Minh Đăng

TB DKHD Cty luat Dang Minh Dang_Signed.rar

Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Công ty luật TNHH DST và Cộng Sự tại Tây NinhLuật sưTinThông báoThông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Công ty luật TNHH DST và Cộng Sự tại Tây Ninh/PublishingImages/2021-01/tb2_Key_28012021144248.jpg
1/28/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

Về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho  

Chi nhánh Công ty luật TNHH DST và Cộng Sự tại Tây Ninh

 

                  

          Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có cấp Giấy đăng ký hoạt động số 45.06.0066/TP/ĐKHĐ cho Chi nhánh Công ty luật TNHH DST và Cộng Sự tại Tây Ninh. Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Luật sư, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cung cấp thông tin đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty luật TNHH DST và Cộng Sự tại Tây Ninh cụ thể như sau:

  1. Tên của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh: CÔNG TY LUẬT TNHH DST VÀ CỘNG SỰ

              Tên giao dịch: DST & PARTNERS LAW FIRM

              Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, số 55-57, đường Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

    Điện thoại: 0945 681 359       Email: luatsunguyenvi@gmail.com

            2. Tên của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư: CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DST VÀ CỘNG SỰ TẠI TÂY NINH

          Địa chỉ trụ sở chi nhánh: Số 100, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

          Điện thoại: 0945 681 359           Email: luatsunguyenvi@gmail.com

          3. Trưởng chi nhánh:

          Họ và tên: Nguyễn Thị Vi         Nam/nữ: Nữ                 Ngày sinh: 20/5/1984

          Căn cước công dân số: 031184004553                Ngày cấp: 24/8/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

          Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 207, đường số 3, khu phố An Hòa 3, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

          Thẻ luật sư số: 9856/LS                                       Ngày cấp: 26/5/2015

          Là thành viên Đoàn luật sư: Thành phố Hồ Chí Minh

          4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:

- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn pháp luật;

- Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật;

- Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Nay Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết để quản lý tại địa phương./.

Xem thông báo đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

TB DKKD CN DST va Cong Su_Signed.rar


Những định hướng phát triển nghề công chứng trong thời gian tớiCông chứngTinHCTPNhững định hướng phát triển nghề công chứng trong thời gian tới/PublishingImages/2021-01/hue22_Key_22012021135303.1_Key_22012021135303.2021_Key_22012021135303.1_Key_22012021135303.jpg
1/22/2021 2:00 PMYesĐã ban hành

Để tiếp tục phát triển nghề công chứng ổn định, bền vững, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức; đổi mới hoạt động công chứng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cải cách tư pháp, đưa hoạt động công chứng Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới. Ngày 19/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng, theo đó Nghị quyết đã đưa ra những định hướng phát triển nghề công chứng trong thời gian tới, như sau:

Thứ nhất:  Phát triển đội ngũ công chứng viên có chất lượng, số lượng phù hợp với nhu cầu xã hội, gắn việc bảo đảm quyền hành nghề của công chứng viên với việc chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng.

Thứ hai: Phát triển tổ chức hành nghề công chứng có kiểm soát gắn với địa bàn dân cư, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức; không tập trung nhiều tổ chức hành nghề công chứng trên cùng một địa bàn cấp huyện; tiếp tục đổi mới các Phòng công chứng bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động có hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo trong thị trường dịch vụ công chứng phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý nhà nước; có biện pháp hỗ trợ việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Thứ ba: Khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch để bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, góp phần giảm tải công việc của cơ quan hành chính, giảm biên chế và chi ngân sách Nhà nước.

Thứ tư: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với nghề công chứng, bảo đảm vai trò định hướng, điều tiết của Nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển nghề công chứng; gắn trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công chứng tại địa phương trong việc kiểm soát phát triển tổ chức hành nghề công chứng; chuẩn hóa quy trình, thủ tục công chứng cùng với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng tiến tới thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch trên môi trường điện tử; nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp của các Bộ, ngành với Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động công chứng, đặc biệt là trong việc chia sẻ thông tin, liên thông các thủ tục hành chính; đấu tranh phòng chống tội phạm, lợi dụng công chứng để hợp pháp hóa các giao dịch bất hợp pháp. Phát huy trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên, nhất là trong việc đấu tranh với các hành vi tiêu cực trong hoạt động nghề nghiệp công chứng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết của Chính phủ cũng đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đã đề ra./.

 

                                                                    PHÒNG HC&BTTP

Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ của ông Kim Ngọc ThôngCông chứngTinVăn phòngQuyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ của ông Kim Ngọc Thông/PublishingImages/2021-01/qd_Key_21012021095626.jpg
1/21/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

​Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ của ông Kim Ngọc Thông

Bo nhiem lai Thong.rar

Thông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Sáu TámĐấu giá tài sảnTinVăn phòngThông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Sáu Tám/PublishingImages/2021-01/tb1_Key_21012021095807.jpg
1/21/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

​Thông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Sáu Tám

TB CAP GDKHD SAU TAM_Signed.rar

Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tây Ninh – Công ty luật TNHH Quốc Tế An PhúLuật sưTinVăn phòngThông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tây Ninh – Công ty luật TNHH Quốc Tế An Phú/PublishingImages/2021-01/tb2_Key_21012021095948.jpg
1/21/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

​Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tây Ninh – Công ty luật TNHH Quốc Tế An Phú

QD thu hoi giay DKHD CN Cty An Phu (1)_Signed.rar

Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐấu giá tài sảnTinThông báoDanh sách người tập sự hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-01/ds_Key_06012021134336.png
1/6/2021 2:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung ds đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

danh sach tap su hanh nghe dau gia tai san.rar

Thông báo đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên Nguyễn Văn TốCông chứngTinThông báoThông báo đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên Nguyễn Văn Tố/PublishingImages/2020-12/tb1_Key_22122020184040.jpg
12/22/2020 7:00 PMYesĐã ban hành

 Kính gửi:

      - Văn phòng công chứng Lê Văn Tuấn;

      - Ông Nguyễn Văn Tố, tạm trú tại số 353 Nguyễn Chí

         Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, Huyện

         Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

 

Thực hiện Điều 35 Luật Công chứng năm 2014 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Sở Tư pháp Tây Ninh có nhận được hồ sơ cấp giấy đăng ký hoạt động, đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên của Văn phòng công chứng Lê Văn Tuấn, đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Nguyễn Văn Tố, sinh ngày 26/02/1983, đăng ký thường trú tại số 62/6H ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện nay: tạm trú tại số 353 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; đã được Bộ Tư pháp bổ nhiệm làm công chứng viên tại Quyết định số 2230/QĐ-BTP ngày 05/9/2013.

          Qua xem xét toàn bộ hồ sơ và đối chiếu các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xét thấy hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên đầy đủ và phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Do đó Sở Tư pháp đã ghi tên ông Nguyễn Văn Tố vào danh sách Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và cấp Thẻ Công chứng viên cho ông Nguyễn Văn Tố. Trong thời gian hành nghề ông Nguyễn Văn Tố là Công chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng Lê Văn Tuấn; yêu cầu ông Nguyễn Văn Tố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Công chứng viên theo quy định pháp luật.

Nay Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo cho Văn phòng công chứng Lê Văn Tuấn và ông Nguyễn Văn Tố được biết./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao tham du tap huan 02122020_Signed (1).pdf

Thông báo về việc công bố Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong phạm vi cả nước của Bộ Tư phápĐấu giá tài sảnTinThông báoThông báo về việc công bố Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong phạm vi cả nước của Bộ Tư pháp/PublishingImages/2020-12/hinh thong bao_Key_18122020102315.jpg
12/18/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

thong bao 3035.rar


 Thông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viênCông chứngTinThông báo Thông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên/PublishingImages/2020-12/hinh thong bao1_Key_11122020103541.jpg
12/11/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có nhận được thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng của Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung đối với bà Đỗ Thị Mười - Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tiến hành xóa tên trong Danh sách đăng ký hành nghề của công chứng viên đối với Bà Đỗ Thị Mười, sinh ngày 20/7/1966, tạm trú tại: Tổ 13 ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 10/12/2020 Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2963/QĐ-STP về việc thu hồi thẻ Công chứng viên số 55/CCV của Bà Đỗ Thị Mười do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 02 tháng 10 năm 2020.

Nay Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết Bà Đỗ Thị Mười không còn hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung, địa chỉ: Ô1/52 Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 10/12/2020./.


​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TB xoa DKHN va thu hoi the CCV.Muoi_Signed.rar

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình HuyLuật sưTinThông báoVề việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình Huy/PublishingImages/2020-12/hinh thong bao_Key_10122020142206.jpg
12/10/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TB thu hoi GDKHD VPLS Dinh Huy_Signed.rar

Quyết định Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình HuyLuật sưTinThông báoQuyết định Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình Huy/PublishingImages/2020-12/qd_Key_10122020142422.jpg
12/10/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi giay DKHD VPLS Dinh Huy_Signed.rar

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình HuyLuật sưTinBTTPVề việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình Huy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/10/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


1 - 30Next