Bổ trợ tư pháp
Thứ 2, Ngày 30/08/2021, 09:00
NHỮNG HẠN CHẾ, SAI PHẠM THEO THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CỦA UBND TỈNH VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/08/2021 | Thanh Tra

Trong thời gian qua, việc thành lập các Văn phòng công chứng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều góp phần đáp ứng nhu cầu công chứng, chứng thực của tổ chức, cá nhân; góp phần giảm tải công việc cho Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND các xã, phường, thị trấn. Bên cạnh những mặt làm được, các tổ chức hành nghề công chứng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn phát sinh một số đơn thư khiếu nại, phản ánh gửi đến UBND tỉnh và Sở Tư pháp về công tác thu phí, thù lao công chứng.

Để công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện đúng theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan thì công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng là một hoạt động thường xuyên của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, sai phạm trong quá trình hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng; đảm bảo hoạt động công chứng thực hiện đúng pháp luật và đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Thực hiện Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành đối với các tổ chức hành nghề công chứng với nội dung kiểm tra: Tình hình chấp hành về chính sách tài chính; việc thu phí và thù lao công chứng; việc thực hiện các quy định về thuế của các tổ chức hành nghề công chứng, giai đoạn kiểm tra từ ngày 01/11/2020 đến ngày 31/3/2021. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại các tổ chức hành nghề công chứng từ ngày 20/4/2021 - 07/5/2021 và thông qua biên bản làm việc đối với các tổ chức hành nghề công chứng từ ngày 13/5 -18/5/2021.

Ngày 30/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo số 2118/TB-UBND về việc kết luận kiểm tra liên ngành đối với các tổ chức hành nghề công chứng. Qua kết quả kiểm tra, Sở Tư pháp đã đánh giá được một số kết quả hoạt động của các Văn phòng công chứng cả mặt làm được và chỉ ra các hạn chế, sai phạm như sau:

1. Mặt làm được:

- Đơn vị thực hiện tốt về chính sách tài chính, các nghĩa vụ về thuế và thực hiện tương đối tốt về hóa đơn.

- Đa số các hồ sơ thu phí đều thực hiện đúng theo Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên và Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024 để xác định vị trí, khu vực để tính giá trị đất để xác định mức thu phí công chứng.

2. Hạn chế, sai phạm:

- Thực hiện thu phí công chứng chưa đúng quy định theo Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Việc sử dụng và lập hóa đơn thực hiện chưa thực hiện đúng theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Qua kết quả kiểm tra, Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành xử phạt 14 tổ chức hành nghề công chứng theo thông báo kết luận kiểm tra của UBND tỉnh với số tiền 119.000.000 đồng và buộc nộp ngân sách 15.895.000 đồng do thực hiện hành vi vi phạm. Bên cạnh đó yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng có hạn chế, sai phạm cần thường xuyên tự kiểm tra, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh, khắc phục đối với các sai sót trong việc thu phí công chứng. Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp và chỉ đạo trong việc thực hiện trích lục sơ đồ đất để tính phí công chứng và tính thuế để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các tổ chức hành nghề công chứng trong giai đoạn hiện nay./.

                                                                                                 

                                                                                                      Thanh tra Sở

Lượt người xem:  Views:   31
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Bổ trợ tư pháp