Tin Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành - Công văn
 
Xem nội dung công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dưới1245.rar
 
​Xem nội dung công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dưới20200514145235.zip
 
​Xem nội dung công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dướicv 1046.rar
 
​Xem nội dung công văn đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới869.rar
 
​GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ  Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hòa chung không khí thi đua của cả nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước và của Bộ, ...
 
​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dướicv 915.pdfDANG CONG.pdf
 
​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới785.pdfDanh muc vb lv attp (2).docx
 
​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dướiThong bao ve TTHC theo 2157_66_Signed.pdf3.BoTTHC Trinh UBND tinh cong bo huyen.docx4.BoTTHC Trinh UBND tinh cong bo xa.docx
 
​Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ngày 22/06/2015, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật số 80/2015/QH13 - ...
 
​Xem nội dung công văn và tài liệu hướng dẫn chọn vào những tập tin bên dướitrien khai tai lieu huong dan HTH 2014-2018_Signed.pdfTai lieu huong dan HTH 2014-2018.docx
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Công văn đề nghị báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020Công văn đề nghị báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020

Xem nội dung công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


1245.rar

5/27/2020 10:00 AMĐã ban hànhCông vănTinThông báoCông văn đề nghị báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020/PublishingImages/2020-05/congvan_Key_27052020090703.jpg
5/27/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 18/5/2020Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 18/5/2020

​Xem nội dung kết luận cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


1205.rar

5/21/2020 9:00 AMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinThông báoThông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 18/5/2020/PublishingImages/2020-05/ket luan_Key_21052020084552.jpg
5/21/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Công văn về việc ban hành hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường Công văn về việc ban hành hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường

​Xem nội dung công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200514145235.zip

5/14/2020 3:00 PMĐã ban hànhCông vănTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLCông văn về việc ban hành hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường /PublishingImages/2020-05/congvan_Key_14052020145058.jpg
5/14/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020 NewBáo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


20200605091912.zip

5/10/2020 10:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngBáo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020 /PublishingImages/2020-06/bao cao_Key_05062020092006.jpg
5/10/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý II năm 2020 NewBáo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý II năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


20200605092245.zip

5/7/2020 10:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngBáo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý II năm 2020 /PublishingImages/2020-06/20200605092245_Key_05062020092407.zip
5/7/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc sao gửi Quyết định số 869/QĐ-UBND, ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Về việc sao gửi Quyết định số 869/QĐ-UBND, ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

cv 1046.rar

5/4/2020 11:00 AMĐã ban hànhCông vănTinThông báoVề việc sao gửi Quyết định số 869/QĐ-UBND, ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2020-05/congvan_Key_04052020100056.jpg
5/4/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc góp ý dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)Về việc góp ý dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

​Xem nội dung công văn đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

869.rar

5/4/2020 10:00 AMĐã ban hànhCông vănTinThông báoVề việc góp ý dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)/PublishingImages/2020-05/congvan_Key_04052020095842.jpg
5/4/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020

GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020

Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ

 

 


Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hòa chung không khí thi đua của cả nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước và của Bộ, Ngành trong năm 2020; Kế hoạch số 501/KH-KVTĐMĐNB ngày 05/3/2020 của Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ về phát động phong trào thi đua năm 2020; để quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2016-2020) của cả nước, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực thi đua miền Đông Nam bộ thống nhất ký kết giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu sau đây:

I. CÁC CHỈ TIÊU GIAO ƯỚC THI ĐUA

1. Triển khai phong trào thi đua "Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hiệu quả về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V"

Các cơ quan tư pháp các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ triển khai thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua, trong đó chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.1. Tham mưu giúp HĐND, UBND cấp tỉnh hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gắn với việc tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương, đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới. Tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp. Tổ chức, triển khai thi hành hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp sau khi được Quốc hội thông qua.

1.2. Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành. Chú trọng tham mưu công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện, kết luận. Tập trung cao cho việc rà soát VBQPPL thuộc thẩm quyền; xác định rõ những văn bản, quy định không còn phù hợp để kiến nghị HĐND, UBND tỉnh xử lý, nhất là các văn bản, quy định về môi trường đầu tư, kinh doanh theo quy định.

1.3. Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật việc theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi; Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; Nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 80% về việc và trên 38% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; Nâng cao chất lượng thi hành liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành cao hơn năm 2019; đặc biệt chú trọng việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

1.4. Tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước và bổ trợ tư pháp. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

1.5. Tham mưu triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư đối với kết quả tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021" và Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018 - 2022".

1.6 Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của ngành Tư pháp các tỉnh, thành phố trong khu vực, nhất là việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử.

1.7. Nâng cao năng lực, tinh thành trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức, viên chức, người lao động các cơ quan tư pháp các cấp tại địa phương trong tham mưu giải quyết các vấn đề pháp chế và tư pháp. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương theo quy định, hướng dẫn chung. Thực hiện hiệu quả việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định.

Cùng với việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên, các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành cần gắn với việc triển khai các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

2. Thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động

Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả, tổng kết các phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" ban hành kèm theo Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phong trào thi đua  "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2020-2025 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành và từng cơ quan, đơn vị.

3. Phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện Văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện, xác định việc thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện Văn hóa công sở" ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-BTP ngày 11/7/2019 của Bộ Tư pháp trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; tiến tới đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ và thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp.

4. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Quán triệt, triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành và của từng cơ quan, đơn vị.

5. Phong trào thi đua "Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đẩy mạnh thực hiện gắn với tổng kết phong trào thi đua "Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2020, đúc kết kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

6. Các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp và địa phương phát động

Theo dõi, phát động trong các cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ Tư pháp phát động để phối hợp đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất, đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để giải quyết kịp thời khó khăn, cấp bách trong công tác.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các chỉ tiêu giao ước thi đua nêu trên, dựa vào bảng chấm điểm thi đua, bảng tiêu chí xếp hạng của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ xây dựng kế hoạch thi đua cụ thể hóa các chỉ tiêu để tổ chức thực hiện.

2. Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực thi đua miền Đông Nam bộ quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất đối với các chỉ tiêu, nội dung giao ước thi đua năm 2020.

III. KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020 KHU VỰC THI ĐUA KHỐI CƠ QUAN TƯ PHÁP CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Ngày 05/3/2020, đại diện ……………………………………………….. là thành viên Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ nhất trí ký kết giao ước thi đua năm 2020

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

thidua.rar

3/13/2020 3:00 PMĐã ban hànhCông vănTinĐắc HiểnGIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020/PublishingImages/2020-03/congvan_Key_13032020145940.jpg
3/13/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo bổ sung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh TÂy NinhBáo cáo bổ sung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh TÂy Ninh

Thực hiện Công văn số 692/BTP-HTQT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo bổ sung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xin báo cáo như sau:

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Báo cáo số 469/BC-UBND về báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong báo cáo địa phương không thể hiện được các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án hợp tác quốc tế về pháp luật với lý do như sau:

Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh không nhận được Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp nên không có tổ chức hoạt động hợp quốc tế về pháp luật (hội nghị, hội thảo quốc tế về pháp luật).

Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Sở Tư pháp nhận được Thông báo số 273/TB-585 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp về việc mời cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện các hoạt động năm 2020 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020. Qua nghiên cứu các Danh mục đề cương, kế hoạch theo Thông báo số 273/TB-585, Sở Tư pháp lựa chọn Đề cương số 1 "Hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp" để đăng ký tham gia Chương trình thực hiện các hoạt động năm 2020 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020.

Đến nay, Sở Tư pháp chưa nhận được kết quả thẩm định hồ sơ của Bộ Tư pháp theo Thông báo số 273/TB-585 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp.

Trên đây là nội dung bổ sung thông tin về báo cáo tình hình hợp tác quốc tế./.

Xem nội dung báo cáo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

BS BC tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật 2019_Signed.rar

3/13/2020 10:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinBáo cáo bổ sung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh TÂy Ninh/PublishingImages/2020-03/bao cao_Key_13032020090756.jpg
3/13/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý I năm 2020NewBáo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý I năm 2020

Xem nội dụng cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


20200605091311.zip

3/10/2020 10:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngBáo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý I năm 2020/PublishingImages/2020-06/bao cao_Key_05062020091458.jpg
3/10/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Phat dong Phong trao thi dua CCHC nam 2020_Signed.rar

3/4/2020 12:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020/PublishingImages/2020-03/kh2_Key_25032020110823.jpg
3/4/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch Triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2020Kế hoạch Triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200325105951.zip

3/2/2020 12:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch Triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2020/PublishingImages/2020-03/kh3_Key_25032020110552.jpg
3/2/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch Triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2020Kế hoạch Triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200325105951.zip

3/2/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch Triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2020/PublishingImages/2020-03/kh2_Key_25032020110027.jpg
3/2/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo kết luận Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 24/02/2020Thông báo kết luận Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 24/02/2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

385.rar

2/26/2020 12:00 PMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinVăn phòngThông báo kết luận Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 24/02/2020/PublishingImages/2020-03/ket luan_Key_25032020111532.jpg
2/26/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2020Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

ke hoach ung dung cntt nam 2020hc_Signed.rar

2/11/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2020/PublishingImages/2020-03/kh3_Key_25032020105715.jpg
2/11/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư phápKế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KH tuyen tuyen CCHC hc_Signed.rar

2/10/2020 12:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp/PublishingImages/2020-03/KH1_Key_25032020110423.jpg
2/10/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2020Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2020

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KH to chuc Hoi nghi trien khai cong tac tu phapN_Signed.rar

2/10/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2020/PublishingImages/2020-03/kh3_Key_25032020102843.jpg
2/10/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư phápKế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KH tuyen tuyen CCHC hc_Signed.rar

2/10/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp/PublishingImages/2020-03/kh3_Key_25032020105515.jpg
2/10/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở của Sở Tư phápKế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở của Sở Tư pháp

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KH to chuc hoi nghi dien hinh tien tien STP_Signed.rar

2/6/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở của Sở Tư pháp/PublishingImages/2020-03/ket luan_Key_25032020105200.jpg
2/6/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Tư phápKế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Tư pháp

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Ke hoach theo doi THTHPL 2020-STP_Signed.rar

1/22/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Tư pháp/PublishingImages/2020-03/kh4_Key_25032020104415.jpg
1/22/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200325104112.zip

1/20/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020/PublishingImages/2020-03/kh3_Key_25032020104247.jpg
1/20/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Chương trình công tác tư pháp năm 2020Chương trình công tác tư pháp năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Chuong trinh cong tac tac 2020 STP_Signed.rar

1/17/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngChương trình công tác tư pháp năm 2020/PublishingImages/2020-03/ctct_Key_25032020101717.png
1/17/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện chuyển đổi, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015Kế hoạch thực hiện chuyển đổi, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KH chuyen doi ISO 2015h_Signed.rar

1/16/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch thực hiện chuyển đổi, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015/PublishingImages/2020-03/kh4_Key_25032020103919.jpg
1/16/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020Kế hoạch Phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KH Phat dong phong trao thi dua 2020 STP hc_Signed.rar

1/16/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch Phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020/PublishingImages/2020-03/kh2_Key_25032020104103.jpg
1/16/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Tư phápKế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Tư pháp

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Ke hoach PCTN nam 2020 cua STP_Signed.rar

1/10/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Tư pháp/PublishingImages/2020-03/KH1_Key_25032020102133.jpg
1/10/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, đối với công chức, viên chức năm 2020Kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, đối với công chức, viên chức năm 2020

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200325102543.zip

1/8/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, đối với công chức, viên chức năm 2020/PublishingImages/2020-03/kh2_Key_25032020102616.jpg
1/8/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Kết luận thanh tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vi trong công tác phòng, chống tham nhũng tại 02 đơn vị trực thuộc sở tư phápKết luận thanh tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vi trong công tác phòng, chống tham nhũng tại 02 đơn vị trực thuộc sở tư pháp
xem nội dung cụ thể chọn vào tập tien bên dưới

9/19/2019 3:00 PMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinVăn phòngKết luận thanh tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vi trong công tác phòng, chống tham nhũng tại 02 đơn vị trực thuộc sở tư pháp/PublishingImages/2019-09/ket luan_Key_19092019143955.jpg
9/19/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KH THI DUA VH CONG SO 2019-2025 theo KH của UBND_Signed.rar

9/10/2019 4:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025/PublishingImages/2019-09/KH1_Key_10092019155205.jpg
9/10/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 19/8/2019Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 19/8/2019

​Xem thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dướ

1745.rar

8/23/2019 9:00 AMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinVăn phòngThông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 19/8/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/23/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên
Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

7/17/2019 10:00 AMĐã ban hànhQuyết địnhTinQuyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next