Tin Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành
Thứ 5, Ngày 01/04/2021, 16:00
Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ của bà Trần Thị Cẩm Vân
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/04/2021 | Thông báo

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

           

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Xét nhu cầu công tác, phẩm chất đạo đức và năng lực của viên chức;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà Trần Thị Cẩm Vân giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Tư pháp.

Điều 2. Bà Trần Thị Cẩm Vân được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số là 0,5.

Điều 3. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01/4/2021.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và bà Trần Thị Cẩm Vân căn cứ Quyết định thi hành ./.

Xem tập tin đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Tải về quyet dinh.Van_Signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   791
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành