Tin Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành
Thứ 3, Ngày 22/12/2020, 19:00
Công văn về việc xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/12/2020 | Thông báo

Kính gửi:

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

 

Triển khai thực hiện Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc", từ ngày 01/01/2016, Bộ Tư pháp đã xây dựng và áp dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung (sau đây gọi là Phần mềm), trong đó có Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử cho phép thực hiện việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân cho các trường hợp trẻ là công dân Việt Nam, đã xác định được giới tính, dưới 14 tuổi (tính đến thời điểm đăng ký khai sinh) theo quy định của Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, được đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016. Tuy nhiên, Tây Ninh không nằm trong các tỉnh được áp dụng thí điểm nên đến ngày 01/01/2018 mới triển khai áp dụng Phần mềm trên.

Do thời điểm địa phương sử dụng Phần mềm của Bộ Tư pháp sau 02 năm Bộ triển khai nên các hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ em trong năm 2016 và 2017 chưa được cấp số định danh cá nhân tại thời điểm đăng ký; đồng thời trong quá trình thực hiện, có thời điểm hệ thống đường truyền Internet giữa Bộ Công an và Bộ Tư pháp bị lỗi, mất kết nối nên nhiều trường hợp trẻ em được đăng ký khai sinh bằng Phần mềm, thuộc diện được cấp Số định danh cá nhân nhưng trong Sổ đăng ký khai sinh và trên Giấy khai sinh, phần thông tin về số định danh cá nhân vẫn để trống.

Các trường hợp này, sau đó, cơ quan đăng ký hộ tịch ở địa phương hoặc đã thực hiện việc nhập dữ liệu từ sổ đăng ký khai sinh vào Phần mềm (hoặc chuyển dữ liệu từ phần mềm hộ tịch của địa phương vào phần mềm của Bộ Tư pháp) hoặc hệ thống sau khi được khắc phục đã tự động kết nối, được cấp số định danh cá nhân nhưng chỉ có số định danh cá nhân trong Phần mềm, chưa được bổ sung số định danh cá nhân trong Sổ đăng ký khai sinh và trên Giấy khai sinh. Hiện tại các cơ quan đăng ký hộ tịch đang gặp khó khăn về cơ sở pháp lý và cách thức ghi bổ sung vào Sổ đăng ký khai sinh, Giấy khai sinh.

Để giải quyết vấn đề này, bảo đảm thông tin trong Sổ đăng ký khai sinh, Giấy khai sinh đầy đủ, thống nhất với Phần mềm, trên cơ sơ hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện như sau:

1.     Đối với các trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em trong năm 2016 và 2017

Cơ quan đăng ký hộ tịch sau khi thực hiện việc số hóa dữ liệu đăng ký khai sinh, có số định danh cá nhân thì căn cứ số định danh trên Phần mềm, thực hiện việc bổ sung số định danh cá nhân trong Sổ đăng ký khai sinh tương ứng, tại mục Ghi chú ghi rõ: "Bổ sung số định danh cá nhân theo hướng dẫn tại Công văn số 4756 ngày 18/12/2020 của Bộ Tư pháp". Sau đó, nếu cha, mẹ trẻ em có yêu cầu bổ sung số định danh cá nhân của trẻ em trên bản chính Giấy khai sinh thì thực hiện tương tự trên Giấy khai sinh. Các bước nghiệp vụ khác thực hiện theo đúng quy định của thủ tục bổ sung thông tin hộ tịch.

2.  Các trường hợp do hệ thống đường truyền Internet giữa Bộ Công an và Bộ Tư pháp bị lỗi, mất kết nối chưa lấy số định danh cá nhân được tại thời điểm đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu sau khi khắc phục, có số định danh cá nhân của trẻ em trên Phần mềm thì cũng thực hiện tương tự như hướng dẫn tại mục 1.

Lưu ý: Để bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh của trẻ em, đề nghị các cơ quan đăng ký hộ tịch nếu gặp tình trạng lỗi kỹ thuật như nêu trên thì vẫn thực hiện đăng ký khai sinh, cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, để trống phần thông tin về số định danh cá nhân và thực hiện bổ sung sau theo hướng dẫn này. Đồng thời chủ động trao đổi với cơ quan Bảo hiểm xã hội bảo đảm vẫn cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em, không được vì lý do Giấy khai sinh không có số định danh cá nhân mà từ chối cấp Thẻ.

Đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện theo tinh thần nội dung Công văn. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Sđt: 0276. 3812902) để được hướng dẫn giải quyết./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Tải về yeu cau thuc hien bao cao CCHC dinh ky_Signed.rar


Lượt người xem:  Views:   703
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành