Tin Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành
Thứ 6, Ngày 04/12/2020, 17:00
Công văn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020 và đăng ký giao ước thi đua năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/12/2020 | Văn phòng

Thực hiện Quyết định số 2849/QĐ-BTP ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cử Trưởng và Phó Trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2020, với vai trò là Khối trưởng Khối thi đua, ngày 27/8/2020, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 2591/KH-KVTĐMĐNB về việc kiểm tra phong trào thi đua Khối cơ quan Sở Tư pháp Khu vực thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020 và Kế hoạch số 2592/KH-KVTĐMĐNB về việc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các đơn vị thành viên Khối Thi đua Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020 (sau đây gọi tắt là Khu vực Thi đua) và căn cứ Quyết định số 2353/QĐ-BTP ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh, với vai trò là Khối trưởng Khối thi đua thông báo đến các đơn vị thành viên Khối Thi đua một số nội dung như sau:

1. Không tổ chức Hội thao Khu vực thi đua năm 2020.

2. Tổ chức Kiểm tra phong trào thi đua Khối cơ quan Sở Tư pháp Khu vực thi đua vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2020 tại sảnh Platin, khách sạn SUNRISE, số 81 Hoàng Lê Kha, Phường 3, thành phố Tây Ninh, Tây Ninh. Đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố của Khu vực quan tâm chuẩn bị nội dung và hồ sơ kiểm tra theo Kế hoạch số 2591/KH-KVTĐMĐNB ngày 27/8/2020. Khuyến khích minh chứng hồ sơ, tài liệu bằng file điện tử trên laptop, máy tính bảng hoặc các thiệt bị điện tử thông minh.

3. Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020 vào lúc 13 giờ 30 ngày 14 tháng 12 năm 2020 tại tại sảnh Platin, khách sạn SUNRISE, số 81 Hoàng Lê Kha, Phường 3, thành phố Tây Ninh, Tây Ninh theo Kế hoạch số 2592/KH-KVTĐMĐNB ngày 27/8/2020.

4. Đề nghị Trưởng Khu vực thi đua năm 2021 xây dựng nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2021, tổ chức lấy ý kiến các thành viên trong Khu vực Thi đua và chủ trì tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa các thành viên trong Khu vực thi đua tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 theo hướng dẫn tại Công văn số 4230/BTP-TĐKT ngày 14/11/2020 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021 của các Cụm Thi đua, Khối Thi đua của ngành Tư pháp.

Trân trọng./.

Xem nội dung công văn đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Tải về 2889.rar

Lượt người xem:  Views:   424
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành