Tin tức
 
​Sáng ngày 25/02/2019, tại Hội trường Sở Tư pháp, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đồng chí Võ Xuân Biên – Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp trao Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh đối với ông Nguyễn Minh Vũ. Theo đó, Ông Nguyễn Minh Vũ – Chánh Văn phòng Sở Tư pháp ...
 
​Năm 2018, công tác trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) trong toàn quốc có nhiều chuyển biến mới mẻ. Nhiều văn bản pháp luật của Nhà nước điều chỉnh về chính sách TGPL có những bước đột phá, huy động được toàn xã hội cùng chung tay với Nhà nước để đưa cầu nối TGPL đến với người được TGPL trên khắp mọi miền đất nước.Cùng với đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh tiếp tục hành trình ...
 
​Nhằm triển khai đồng bộ, thống nhất Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (viết tắt là Thông tư liên tịch số 10); tăng cường sự phối hợp về trợ giúp pháp lý (viết tắt là ...
 
​Luật Trợ giúp pháp lý ra đời là hành lang pháp lý cơ bản đảm bảo quyền công dân đều bình đẳng trước pháp luật; không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng chính sách, trẻ em, đối tượng yếu thế trong xã hội...Trong đó, những Trợ giúp viên pháp lý đóng vai trò quan trọng, họ được thực ...
 
​Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao; trong dịp tết Kỷ Hợi năm 2019, Ban Giám đốc Sở Tư pháp tích cực vận động công chức, viên chức, người lao động thuộc và trực thuộc ...
 
Để đáp ứng kịp thời và phục vụ cho các tổ chức và cá nhân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính liên quan của Ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh. Ngày 28 tháng 01 năm 2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh. Theo đó Văn phòng Sở đã tham mưu Ban Giám đốc Sở ...
 
​Thực hiện quy định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần định kỳ hàng năm tại Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.Ngày 30 tháng 01 năm 2019, Chủ ...
 
​Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển của các doanh nghiệp là nhân tố đảm bảo cho việc thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập. Nhằm thông tin pháp lý nhanh chóng, kịp thời cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp, bồi ...
 
​Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Kế hoạch số 105/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018. Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 03/BC-UBND kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2018.Theo đó, trên cơ sở Báo cáo này, việc thực hiện hỗ trợ pháp lý doanh ...
 
Ngày 11/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo về việc tìm mái ấm gia đình cho trẻ em tháng 11 năm 2015Thông báo về việc tìm mái ấm gia đình cho trẻ em tháng 11 năm 2015

Ngày 11/11/2015 Sở Tư pháp Tây Ninh nhận được Công văn số 204/TTBTXH-VP  ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Trung tâm Bảo trợ xã hội  tỉnh Tây Ninh về việc gửi danh sách trẻ em bị bỏ rơi cần tìm gia đình thay thế.

Nay Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo tìm mái ấm gia đình cho các trẻ em có tên sau đây:

1. Nguyễn Chí Thiện

- Giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Ngày sinh: 09/02/2014

- Tình trạng sức khỏe: Bình thường

2. Nguyễn Thùy Trang

- Giới tính: Nữ

- Dân tộc: Kinh

- Ngày sinh: 11/4/2014

- Tình trạng sức khỏe: Bình thường

Các trẻ em có tên nêu trên hiện đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – TB&XH tỉnh Tây Ninh. Gia đình nào có nhu cầu nhận các cháu làm con nuôi, xin liên hệ Phòng Hành chính tư pháp – Sở Tư pháp Tây Ninh. Điện thoại: 066.3812902,  302 Cách mạng tháng 8, Phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh./.

Xem văn bản cụ thể chọn vào đây

11/16/2015 2:30 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Thông báo về việc tìm mái ấm gia đình cho trẻ em tháng 11 năm 2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/16/2015 2:30 PMYesĐã ban hành
Tìm hiểu Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTìm hiểu Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


cc3.05.11.2020.2.jpgCông tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì nhân dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác PBGDPL, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác này. 


Hiến pháp năm 1992 giao Chính phủ nhiệm vụ: "Tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân".

Nghị quyết số 08–NQ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới chỉ rõ cần: "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đặc biệt là thông qua các phiên toà xét xử lưu động và bằng những phán quyết công minh để tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân".

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, lần đầu tiên Chính phủ trình Dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ra trước Quốc hội. Tại đây, Chính phủ đề nghị quy định "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong Dự thảo Luật PBGDPL và được nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình, đánh giá cao.

Sau đó, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, chính thức quy định ngày 09/11 hàng năm là "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", cụ thể như sau:"Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội".

Sau khi Luật PBGDPL được thông qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL, trong đó, các nội dung và hình thức tổ chức "Ngày Pháp luật" đã được quy định cụ thể tại Điều 6 của Nghị định này, tạo điều kiện cho việc triển khai được thống nhất, hiệu quả. Theo đó Ngày Pháp luật được tổ chức với các nội dung như: Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành kỷ luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật.

Cùng với cả nước, Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh tổ chức treo băng rôn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam tại trụ sở đơn vị; khuyến khích viên chức, người lao động chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật, nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong đơn vị. Đồng thời, nâng cao ý thức nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật liên quan đến hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao năng lực giải quyết công việc, phục vụ người yêu cầu công chứng ngày càng tốt hơn.

 

Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh

11/5/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinCC3Tìm hiểu Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/HoatDongAnh/2020-11/cc3_Key_05112020085004.05_Key_05112020085004.11_Key_05112020085004.2020_Key_05112020085004.2_Key_05112020085004.jpg
11/5/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2020Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2020

Ngày 08/01/2021, Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Đảng viên năm 2020 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị; đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

dv01.2021.1.jpg

Đồng chí Nguyễn Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đặng Thị Bích Hiền - Đảng ủy viên - Chánh Văn phòng Sở sinh hoạt các tài liệu: Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; Công văn số 285-CV/ĐUK ngày 28/12/2020 của Ban Chỉ đạo 35-36, Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp về việc đấu tranh, ngăn chặn xử lý tài liệu của viện SENA; Công văn số 286-CV/ĐUK ngày 04/01/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 163-CV/TW ngày 25/11/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ứng cử vào  khóa XIII và thời gian giải quyết đơn tố cáo, khiếu nại. Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Bảng tổng hợp đóng góp ý kiến của quần chúng đối với đảng viên, BCH Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2020; tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của đảng viên.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2020, Đảng ủy Sở đã Công bố và trao 02 Quyết định khen thưởng cho: Chi bộ Khối Văn phòng Sở và 06 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

 

dv01.2021.2.jpg

dv01.2021.3.jpg

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

.

(Đắc Hiển)

1/14/2021 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnĐảng ủy Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2020/HoatDongAnh/2021-01/dv01_Key_14012021093117.2021_Key_14012021093117.1_Key_14012021093117.jpg
1/14/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Các trường hợp để xác định văn bản trái pháp luật theo quy định hiện hànhCác trường hợp để xác định văn bản trái pháp luật theo quy định hiện hành

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Theo đó, một trong những điểm mới quan trọng của điểm a khoản 2 Điều 103 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 17 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP so với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 103 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP chính là quy định liên quan đến "văn bản trái pháp luật".

Trước đây, tại điểm a khoản 2 Điều 103 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định như sau: "Văn bản trái pháp luật gồm văn bản ban hành không đúng thẩm quyền; văn bản có nội dung trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn; văn bản vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành". Trên cơ sở quy định này, việc quy định văn bản trái pháp luật là "văn bản vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành" mang tính định tính, mập mờ và khó xác định. Đồng thời, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 103 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì chỉ có 03 trường hợp để xác định văn bản trái pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 103 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 17 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP thì: "Văn bản trái pháp luật gồm văn bản ban hành không đúng thẩm quyền; văn bản có nội dung trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn; văn bản quy định thời điểm có hiệu lực trái với quy định tại khoản 1 Điều 151 của Luật; văn bản vi phạm quy định của pháp luật về đánh giá tác động của chính sách, lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra dự thảo; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành trong trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo trình tự, thủ tục rút gọn nhưng không thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 147 của Luật". Trên cơ sở quy định hiện hành, thì có đến 05 trường hợp được xem là văn bản trái pháp luật.

Theo đó, tại điểm a khoản 2 Điều 103 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 17 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm một nội dung mới đó là "văn bản quy định thời điểm có hiệu lực trái với quy định tại khoản 1 Điều 151 của Luật".

Ngoài ra, nội dung "văn bản vi phạm quy định của pháp luật về đánh giá tác động của chính sách, lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra dự thảo"; "thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành trong trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo trình tự, thủ tục rút gọn nhưng không thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 147 của Luật" được quy định chi tiết, cụ thể hơn so với nội dung quy định "văn bản vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành"./.

                                                                Ngọc Giàu

1/15/2021 4:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinNgọc GiàuCác trường hợp để xác định văn bản trái pháp luật theo quy định hiện hành/HoatDongAnh/2021-01/giau15_Key_15012021154859.1_Key_15012021154859.2021_Key_15012021154859.4_Key_15012021154859.jpg
1/15/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Giá trị pháp lý của văn bản ngưng hiệu lực để xác định nội dung trái pháp luật đối với văn bản được kiểm tra theo quy định hiện hànhGiá trị pháp lý của văn bản ngưng hiệu lực để xác định nội dung trái pháp luật đối với văn bản được kiểm tra theo quy định hiện hành

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Trước đây, tại khoản 2 Điều 107 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: "…Văn bản ngưng hiệu lực theo quy định tại Điều 153 của Luật không được sử dụng làm căn cứ pháp lý để kiểm tra văn bản từ thời điểm ngưng hiệu lực đến thời điểm tiếp tục có hiệu lực theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Tuy nhiên, hiện nay, tại khoản 2 Điều 107 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 18 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP quy định căn cứ pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra phải bảo đảm điều kiện: "2. Đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra hoặc chưa có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra nhưng đã được thông qua hoặc ký ban hành và sẽ có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản được kiểm tra".

Theo đó, "văn bản ngưng hiệu lực" lại không được quy định hiện hành nói đến. Thế nhưng, việc quy định như trên là hoàn toàn phù hợp vì các lý do sau:

- Thứ nhất, quy định hiện hành đảm bảo được sự tương đồng, thống nhất với quy định về căn cứ ban hành tại  Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Cụ thể là, khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: "Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành".

- Thứ hai, trên cơ sở quy định hiện hành, thì có thể hiểu là "văn bản ngưng hiệu lực" không thuộc trường hợp "đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra". Do đó, không cần thiết phải quy định lại nội dung này như quy định trước đây./.

                                                                                                  Ngọc Giàu

1/15/2021 4:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinNgọc GiàuGiá trị pháp lý của văn bản ngưng hiệu lực để xác định nội dung trái pháp luật đối với văn bản được kiểm tra theo quy định hiện hành/HoatDongAnh/2021-01/giau15_Key_15012021154703.1_Key_15012021154703.2021_Key_15012021154703.3_Key_15012021154703.jpg
1/15/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Một số điểm mới của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Một số điểm mới của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Theo đó, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã bổ sung thêm một số điểm mới cơ bản như sau:

- Thứ nhất, thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định.

Tại khoản 1 Điều 50 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: "Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều 121 của Luật…".

Trước đây, theo quy định thì Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều 121 của Luật. Theo đó, khoản 1 Điều 121 của Luật là quy định liên quan đến "dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình". Hay nói cách khác, Hội đồng tư vấn thẩm định chỉ được thành lập "đối với dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo".

Tuy nhiên, quy định hiện hành đã bổ sung thêm trường hợp thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định "đối với quyết định liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật". Cụ thể là, khoản 1 Điều 50 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP quy định như sau: "1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định đối với dự thảo nghị quyết, quyết định liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo quy định tại khoản 1 Điều 121 và khoản 1 Điều 130 của Luật…".

Theo đó, Hội đồng tư vấn thẩm định sẽ được thành lập đối với dự thảo nghị quyết, quyết định liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo mà không phải chỉ thảnh lập Hội đồng tư vấn thẩm định đối với dự thảo nghị quyết như trrước đây.

- Thứ hai, kỹ thuật viện dẫn văn bản.

Tại khoản 1 Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định như sau: "Khi viện dẫn văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản".

Về nguyên tắc, khi viện dẫn văn bản có liên quan thì phải viện dẫn đầy đủ. Theo đó, trên cơ sở quy định này, thì việc viện dẫn văn bản phải viện dẫn đầy đủ mà không phân biệt "viện dẫn lần đầu" hay "viện dẫn lần tiếp theo".

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16  Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP quy định:

 "1. Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. Trong lần viện dẫn tiếp theo, đối với luật, pháp lệnh, ghi đầy đủ tên loại văn bản, tên gọi của văn bản; đối với các văn bản khác, ghi tên loại, số, ký hiệu của văn bản đó".

Theo đó, trên cơ sở quy định hiện hành, khi "viện dẫn lần đầu" thì phải ghi đầy đủ nhưng đến "lần viện dẫn tiếp theo" thì có thể viện dẫn ngắn gọn hơn mà không cần phải chú thích viết tắt./.

                                                                                                   Ngọc Giàu

1/15/2021 4:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinNgọc GiàuMột số điểm mới của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật /HoatDongAnh/2021-01/giau15_Key_15012021154250.1_Key_15012021154250.2021_Key_15012021154250.2_Key_15012021154250.jpg
1/15/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Những quy định mới về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamNhững quy định mới về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (viết tắt là Nghị định số 152/2020/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Theo đó, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (viết tắt là Nghị định số 11/2016/NĐ-CP) đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (viết tắt là Nghị định số 140/2018/NĐ-CP) hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Về cơ bản, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP vẫn trên cơ sở kế thừa, tiếp thu lại những nội dung được quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP. Mặt khác, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP bổ sung thêm một số nội dung mới cơ bản sau đây:

- Thứ nhất, thời hạn của giấy phép lao động.

Ngoài các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định, người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải được cấp giấy phép lao động.

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP nhưng không quá 02 năm.

Đối với quy định về thời hạn của giấy phép lao động, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm một trường hợp mới tại khoản 9 Điều 10 Nghị định này. Theo đó, thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo "Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này."

- Thứ hai, các trường hợp cấp lại giấy phép lao động.

Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động được quy định tại Điều 12 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Cụ thể như sau:

"Điều 12. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.

2. Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.

3. Thay đổi họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn."

Trước đây, theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì một trong những trường hợp phải cấp lại giấy phép lao động là "thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động". Theo đó, việc quy định này chỉ mang tính chất chung chung, không rõ ràng, cụ thể.

Tuy nhiên, hiện nay tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể hơn là chỉ cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp "thay đổi họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn". Do đó, quy định này đã khắc phục được sự mập mờ, thiếu minh bạch của Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

- Thứ ba, điều kiện được gia hạn giấy phép lao động.

Một trong những nội dung mới của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP so với Nghị định số 11/2016/NĐ-CP chính là quy định liên quan đến "điều kiện được gia hạn giấy phép lao động". Bởi vì, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP không có bất kỳ quy định nào liên quan đến nội dung này.

Mặt khác, một điểm khác biệt lớn giữa Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đó là nội dung liên quan đến trường hợp "giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày". Cụ thể là, theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì đối với trường hợp "giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày" thì sẽ được "cấp lại giấy phép lao động". Tuy nhiên, hiện nay theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thì đối với trường hợp này sẽ được "gia hạn giấy phép lao động".

- Thứ tư, thu hồi giấy phép lao động.

Đối với nội dung liên quan đến các trường hợp thu hồi giấy phép lao động, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm một trường hợp hoàn toàn mới so với quy định trước đây của Điều 17 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP. 

Cụ thể là, tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động như sau: "Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội"./.

                                                       Ngọc Giàu

1/15/2021 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNgọc GiàuNhững quy định mới về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam/HoatDongAnh/2021-01/giau15_Key_15012021154038.1_Key_15012021154038.2021_Key_15012021154038.1_Key_15012021154038.jpg
1/15/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Tây Ninh triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác  quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo  phương thức đa cấp giai đoạn 2021 – 2025Tây Ninh triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác  quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo  phương thức đa cấp giai đoạn 2021 – 2025

 Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh, theo đó giải pháp được triển khai thực hiện như sau:

Sở Công Thương

- Chủ động liên hệ phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng và Cục Công tác phía Nam – Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, pháp luật, kỹ năng, trình độ cho cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp ở cấp ở cấp thị xã, huyện, xã.

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và UBND cấp huyện và cấp xã để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Tổ chức thông báo đến các đơn vị chức năng thông tin các doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương và sửa đổi bổ sung thông tin (nếu có), đề nghị thực hiện hỗ trợ giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp không phép và có phép trong phạm vi địa phương.

- Tổ chức thực hiện và áp dụng thủ tục hành chính cấp độ 4 đối với các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật bán hàng đa cấp.

- Phối hợp Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương cập nhật thông tin kiến thức về phát động tham gia cuộc thi "Giải pháp tuyên truyền hiệu quả pháp luật bán hàng đa cấp tại địa phương". Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông và Đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh thực hiện xây dựng video chuyên đề, phóng sự ghi nhận về các ý tưởng tổ chức các hoạt động tuyên truyên pháp luật bán hàng đa cấp tại địa phương để tham gia cuộc thi.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh và truyền hình Tây Ninh thông tin đại chúng để cảnh báo thường xuyên các hiện tượng các công ty đa cấp có dấu hiện biến tướng, mở rộng phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh nhằm đề cao cảnh giác cho người dân, đặc biệt đối với đối tượng là sinh viên, người cao tuổi, người dân vùng nông thôn.

Sở Thông tin và truyền thông

- Phối hợp với Sở Công thương tiếp nhận và phản hồi những phản ánh của người dân và cung cấp thông tin cho người dân về các hình thức đa cấp biến tướng tại địa phương thông qua Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh 1022 (https://1022.tayninh.gov.vn);

- Phối hợp với Sở Công thương thực hiện công tác tuyên truyền để cảnh báo và nâng cao cảnh giác cho người dân các hiện tượng các công ty đa cấp có dấu hiệu biến tướng, mở rộng phạm vi hoạt động tại tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Công an tỉnh

- Tổ chức phân công việc thực hiện giám sát 100% các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp mà Sở Công Thương đã thông báo địa điểm nhằm phối hợp giám sát.

- Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương.

- Nâng cao trách nhiệm và vai trò thực thi pháp luật của cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại mỗi địa bàn của địa phương.

- Phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương để triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vì phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cục Quản lý thị trường tỉnh

- Bổ sung các hoạt động thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp vào Kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng năm trình Tổng Cục quản lý thị trường phê duyệt ban hành.

- Phát hiện, xử lý kịp thời hoạt động hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và thông báo các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

- Tổ chức phân công việc thực hiện giám sát, kiểm tra 100% các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức tại địa phương sau khi Sở Công Thương thông báo hỗ trợ phối hợp giám sát nhằm tăng cường tính chủ động và răn đe việc lợi dùng hành vi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp để bán hàng hoặc lôi kéo, dụ dỗ.

- Phát hiện và chuyển hồ sơ xử lý hình sự đối với hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng nội dung giấy chứng nhận tại Điều 217a Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã

- Tổ chức phân công việc cho công chức thực hiện giám sát, kiểm tra 100% các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức tại địa phương mình quản lý sau khi Sở Công Thương thông báo hỗ trợ phối hợp giám sát và các hội nghị, hội thảo thông thường khác tại địa phương mình quản lý nhằm tăng cường tính chủ động và răn đe việc lợi dùng hành vi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo để bán hàng hoặc lôi kéo, dụ dỗ, lợi dụng lòng tin của bà con nông dân vùng sâu, vùng xa.

- Đảm bảo các cán bộ quản lý tại địa phương hiểu và áp dụng đúng, thống nhất các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại các địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức giúp người dân tại các địa phương hiểu đúng, rõ, hiểu sâu về các khái niệm, nội dung, yêu cầu cơ bản về hoạt động bán hàng đa cấp, phân biệt bán hàng đa cấp chân chính và bất chính; Trách nhiệm, rủi ro pháp lý của các cá nhân khi lôi kéo, dụ dỗ người thân tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp trá hình.

- Tăng cường cảnh báo về các trường hợp kinh doanh đa cấp không phép, đa cấp trá hình nhằm hạn chế nguy cơ người dân tham gia vào các hệ thống này.

- Chủ động lồng ghép các kiến thức pháp luật vào các buổi sinh hoạt cộng đồng tuyên truyền cho người dân tại các đơn vị huyện, thị xã xuống tới cấp xã về nội dung pháp luật bán hàng đa cấp.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo tuyền truyền về pháp luật về bán hàng đa cấp theo các đối tượng cụ thể như sinh viên, phụ nữ, người cao tuổi... trên địa bàn địa phương.

Báo Tây Ninh

- Tăng cường viết các chuyên đề phổ biến về kiến thức pháp luật về đa cấp; Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện viết các chuyên đề phóng sự ghi nhận về các ý tưởng tổ chức các hoạt động tuyên truyên pháp luật bán hàng đa cấp tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và truyền thông và Đài Phát thanh và truyền hình Tây Ninh thông tin đại chúng để cảnh báo thường xuyên các hiện tượng các công ty đa cấp có dấu hiện biến tướng, mở rộng phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh nhằm đề cao cảnh giác cho người dân, đặc biệt đối với đối tượng là sinh viên, người cao tuổi, người dân vùng nông thôn.

Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh

- Phối hợp với Sở Công Thương và Sở Thông tin truyền thông thực hiện xây dựng video chuyên đề, phóng sự ghi nhận về các ý tưởng tổ chức các hoạt động tuyên truyên pháp luật bán hàng đa cấp tại địa phương để tham gia cuộc thi "Giải pháp tuyên truyền hiệu quả pháp luật bán hàng đa cấp tại địa phương".

- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và truyền thông và Báo Tây Ninh thông tin đại chúng để cảnh báo thường xuyên các hiện tượng các công ty đa cấp có dấu hiện biến tướng, mở rộng phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh nhằm đề cao cảnh giác cho người dân, đặc biệt đối với đối tượng là sinh viên, người cao tuổi, người dân vùng nông thôn...

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên./.

Xem tập tin đính kèm

59 UB.signed (1).rar

                                                                          Ngọc Xuân

1/15/2021 4:00 PMĐã ban hànhHỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừaTinKim NgọcTây Ninh triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác  quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo  phương thức đa cấp giai đoạn 2021 – 2025/HoatDongAnh/2021-01/ngoc11_Key_15012021153535.1_Key_15012021153535.2021_Key_15012021153535.2_Key_15012021153535.jpg
1/15/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Áp dụng chế định “Lẽ công bằng” theo Bộ luật tố tụng Dân sự 2015Áp dụng chế định “Lẽ công bằng” theo Bộ luật tố tụng Dân sự 2015

Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 (viết tắt là BLTTDS 2015) có hiệu lực thi hành từ ngày 01.7.2016, có những chế định mới liên quan trực tiếp tới công tác xét xử các vụ án dân sự, trong BLTTDS 2015 có một chế định pháp lý rất mới, đó là Lẽ công bằng. Đây là khái niệm chưa từng thể hiện trong các văn bản pháp luật. 

Không phải tự nhiên mà BLTTDS 2015 lại có một khái niệm mới mẻ về lẽ công bằng như vậy. Điều này vốn xuất phát từ Hiến pháp năm 2013, một đạo luật quan trọng nhất trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta đã quy định mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Theo Điều 45, BLTTDS 2015 thì "Lẽ công bằng được xác định trên cơ sở lẽ phải được mọi người trong xã hội thừa nhận, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo, không thiên vị và sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ việc dân sự đó".  Tòa án áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng để giải quyết vụ việc dân sự khi không thể áp dụng tập quán, tương tự pháp luật.

Như vậy, lẽ công bằng bây giờ không phải chỉ là phạm trù đạo đức hay là nhận thức chủ quan của thẩm phán nữa mà là những khuôn khổ pháp luật được khuôn định bởi BLTTDS 2015 và bắt buộc phải áp dụng nếu có đủ điều kiện để xử án. Theo đó, khi có những vụ việc dân sự, mặc dù pháp luật không quy định, không có các điều luật để áp dụng, không có tập quán, tương tự pháp luật hay án lệ thì Tòa án vẫn phải thụ lý giải quyết, và việc giải quyết này sẽ được thực hiện theo nguyên tắc "Lẽ công bằng".

Vừa qua, một TAND huyện trong tỉnh đã xét xử một vụ án, áp dụng chế định lẽ công bằng như nêu trên. Trong thời gian sống chung với anh T và chị L (Chị L là vợ sau của anh T), cháu A và cháu B thường bị anh T và chị L nhiều lần đánh đập, hành hạ. Năm 2019, anh T bị TAND tỉnh hạn chế quyền của cha đối với con chưa thành niên, không cho trông nom, chăm sóc, giáo dục, quản lý tài sản riêng của cháu B hoặc đại diện theo pháp luật cho cháu B trong thời hạn 3 năm. Tòa án cũng giao cháu B cho bà ngoại của cháu B nuôi dưỡng, là người đại diện cho cháu theo quy định của pháp luật.

Cháu B có một phần tài sản được hưởng thừa kế từ mẹ ruột do anh T quản lý vì cháu B là người dưới 18 tuổi (Do trước đây đã thực hiện thủ tục thỏa thuận phân chia di sản). Anh T là người đại diện pháp luật đứng tên trên suất thừa kế của cháu B với điều kiện phải sử dụng tài sản trên để nuôi dưỡng, chăm sóc lo cho cháu ăn học khi đến tuổi trưởng thành và với sự giám sát của A chị gái của B. Tuy nhiên, anh T không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của cha đối với con, không nuôi dưỡng con ruột và hành hạ, đánh đập cháu B.

Vì vậy, bà ngoại của cháu B khởi kiện yêu cầu anh T trả lại tài sản là quyền sử dụng đất cho cháu B. Trong khi đó anh T cho rằng cháu B là trẻ em, chưa đến 18 tuổi nên không trả lại phần đất thừa kế cho cháu, nếu có trả thì buộc cháu B phải thanh toán lại công trình phụ, cây trái trên phần đất đang tranh chấp vì anh đã đầu tư canh tác tốn rất nhiều công sức và tiền bạc.

Tòa án nhận định, sau khi mẹ cháu B chết, anh T đã không làm tròn nghĩa vụ nuôi dưỡng nên cháu B về sống với bà ngoại. Anh T không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con trong khi anh sử dụng phần đất cháu B được thừa kế cũng như những di sản mà mẹ cháu B để lại có thu nhập hàng ngày. Khi anh T xây dựng và trồng cây trên đất đã không thông qua ý kiến của người giám sát là cháu A (cháu A là chị ruột của cháu B, được Tòa án giao quyền giám việc anh T sử dụng tài sản của cháu B). Đồng thời vì tình nghĩa cha con, cháu B là trẻ em, không thể tự mình lao động để nuôi sống bản thân mà phải sống phụ thuộc vào bà ngoại nuôi dưỡng nên không có tiền để trả lại cho anh T.

Khi buộc anh T giao trả đất cho cháu B, Toà án có xem xét đến việc không phải thanh toán lại cho anh T tiền giá trị công trình xây dựng và cây trái trên đất. Bởi lẽ, trong quá trình anh T và chị L sử dụng diện tích đất, cây trái trên đất có một phần là di sản của mẹ cháu B để lại nhưng bà ngoại cháu B, cháu A không yêu cầu chia mà để lại cho anh T sử dụng. Hơn nữa, anh T không làm tròn nghĩa vụ làm cha, không cấp dưỡng nuôi con nhưng bà ngoại cháu B vẫn không yêu cầu. Để bảo vệ quyền và lợi ích cho con chưa thành niên, cháu B là trẻ em và theo "Lẽ công bằng" thì những tài sản trên đất nằm trong phần diện tích giao cho cháu B được quyền quản lý mà không phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán lại cho anh T và chị L là phù hợp.

                                                                     Ngọc Linh

1/15/2021 4:00 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLÁp dụng chế định “Lẽ công bằng” theo Bộ luật tố tụng Dân sự 2015/HoatDongAnh/2021-01/1_Key_15012021152037.TGPL_15_1_2021_Key_15012021152037.jpg
1/15/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Đấu giá tài sản tang vật xử lý vi phạm hành chính của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, như sau:

1) Nhôm phế liệu các loại gồm: nhôm vụn, nhôm bột, nhôm nhuyễn, nhôm ống phế liệu, nhôm niềng xe lôi bị lỗi. Giá khởi điểm: 179.830.000 đồng. Tiền đặt trước: 27.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

2) Hàng điện tử, điện lạnh các loại do nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng gồm: 82 nồi cơm điện, 26 cái quạt điều hòa, 276 bộ dàn nóng lạnh, 04 cái dàn lạnh). Giá khởi điểm: 470.612.000 đồng. Tiền đặt trước: 71.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

3) Hàng may mặc do Campuchia sản xuất gồm: 19.900kg vải cây các loại và 3.000kg dây thu bẹ các loại. Giá khởi điểm: 808.341.000 đồng. Tiền đặt trước: 121.300.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 01/02/2021 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày: 26&27/01/2021, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ 30 phút, ngày 04/02/2021 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

 Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

1/15/2021 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2021-01/hinh dau gia 3_Key_15012021160754.jpg
1/15/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Đấu giá tài sản thanh lý của Sở Khoa học và Công Nghệ Tây Ninh

- 01 chiếc xe ô tô 16 chỗ ngồi hiệu Toyota Haice, biển số 70B-0498, số máy 2TR-6171795, số khung JTFRX12P-909000374, năm-nước sản xuất: 2005-Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 110.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 16.500.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 01/02/2021 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày làm việc: 26&27/01/2021, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 04/02/2021 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

1/15/2021 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2021-01/hinh dau gia 3_Key_15012021160616.jpg
1/15/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Tài sản của UBND xã Tân Thành huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất đối với 15 thửa đất, gồm 04 khu đất với tổng diện tích 249.467,70m2 tại ấp Đồng Rùm, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Thời hạn thuê 02 năm. Mục đích sử dụng đất: Trồng cây hàng năm. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm. Tổng giá khởi điểm: 272.690.000 đồng.

TTThửa đấtTờ bản đồDiện tích (m2)Giá khởi điểm (đồng/năm)Tiền đặt trướcTiền bán hồ sơ tham gia đấu giá
 Diện tích: 11.501,8m2
(chưa trừ quy hoạch 3000m2)
9.210.000đ922.000đ500.000đ
1Thửa đất 50257.6568.300.000đ
2Thửa đất 5125345,5370.000đ
3Thửa đất 5925500,3540.000đ
 Diện tích: 71.471,2m277.300.000đ7.730.000đ2.000.000đ
4Thửa đất 800535.399,238.300.000đ
5Thửa đất 010936.07239.000.000đ
 Diện tích: 70.887m277.800.000đ7.780.000đ2.000.000đ
6Thửa đất 15644.652,449.000.000đ
7Thửa đất 8626.234,628.800.000đ
 Diện tích: 98.607,7m2108.380.000đ10.840.000đ2.000.000đ
8Thửa đất 342717.509,619.300.000đ
9Thửa đất 452728.858,231.700.000đ
10Thửa đất 62278.126,68.900.000đ
11Thửa đất 572716.01217.600.000đ
12Thửa đất 552710.242,711.300.000đ
13Thửa đất 502715.110,416.600.000đ
14Thửa đất số 99271854,12.000.000đ
15Thửa đất 10027894,1980.000đ

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao sổ hộ khẩu.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 05/02/2021 (thứ sáu). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại nơi có bất động sản.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 08/02/2021 (thứ hai), tại UBND xã Tân Thành.

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

1/15/2021 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2021-01/hinh dau gia 3_Key_15012021160316.jpg
1/15/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần cao su 1-5 Tây Ninh, như sau:

1) Vật tư thu hồi tháo dỡ nhà máy Latex gồm: Công trình xây dựng, dây chuyền máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ phụ tùng của nhà máy. Giá khởi điểm: 6.974.788.236 đồng. Tiền đặt trước: 1.100.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

2) Thiết bị, phương tiện vận tải Khu vực Nông trường Suối Dây, Nhà máy Latex, Nhà máy Hiệp Trường, khu vực Văn phòng Công ty CP cao su 1-5 Tây Ninh. Giá khởi điểm: 2.071.248.056 đồng. Tiền đặt trước: 315.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 08/12/2020 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp vào 02 ngày làm việc 03&04/12/2020, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 11/12/2020 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218./.

11/24/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-11/hinh dau gia 3_Key_24112020161231.jpg
11/24/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản  quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhCông tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản  quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 2843/KH-UBND thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nội dung của Kế hoạch cũng đã xác định nhiệm vụ cụ thể của 03 cấp chính quyền tại địa phương như sau:

 Đối với công tác kiểm tra văn bản QPPL thì Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tự kiểm tra văn bản QPPL do mình ban hành trong năm 2020 ngay sau khi văn bản được thông qua hoặc ban hành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành trong năm 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành trong năm 2020. Ngoài việc kiểm tra thường xuyên trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra theo địa bàn tại các huyện khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, ảnh hưởng lớn đến kinh tế-xã hội, đối với cấp huyện việc kiểm tra theo địa bàn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Bên cạnh việc quy định về thẩm quyền kiểm tra văn bản kế hoạch cũng quy định rõ về thời gian và trách nhiệm gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản như trong thời hạn chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL phải gửi văn bản đến cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản để thực hiện việc kiểm tra theo quy định.

Đối với công tác rà soát văn bản QPPL kế hoạch cũng đã xác định nhiệm vụ của các cấp như sau cấp tỉnh tiến hành rà soát các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc rà soát theo chuyên đề, địa bàn, lĩnh vực theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh; cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc rà soát thường xuyên, rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành và rà soát theo yêu cầu của cấp trên; cấp xã căn cứ tình hình thực tiễn ở địa phương để lựa chọn việc rà soát văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành trong từng giai đoạn phù hợp với khả năng, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát văn bản đạt chất lượng, hiệu quả.

 Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền đúng quy định, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát văn bản QPPL của tỉnh ban hành đảm bảo chính xác và kịp thời, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch, định kỳ tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Các Sở, ban ngành tỉnh trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của địa phương, khi nhận được yêu cầu xử lý văn bản trái pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản phải tham mưu chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xử lý kịp thời theo đúng quy định tại Điều 125, Điều 131 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL./.

                   

                                                                           Phòng XDKTVB

1/19/2020 3:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinPhòng XD&KTVBQPPLCông tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản  quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2020-03/xdvb19_Key_19032020142339.3_Key_19032020142339.2020_Key_19032020142339.4_Key_19032020142339.png
1/19/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Tây Ninh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019Tây Ninh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP). Qua đó em xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong các lĩnh vực nhất là lĩnh vực trọng tâm, liên ngành để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Ngày 11/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của tỉnh được xác định để theo dõi trong năm 2019 gồm:

- Thứ nhất, theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

- Thứ hai, theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp về hòa giải ở cơ sở và kiểm tra văn bản quy phạm pháp pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Thứ ba, theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của tỉnh về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trên cơ sở lĩnh vực trọng tâm, kế hoạch đã đề ra một số hoạt động theo dõi như sau: (i) ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; (ii) tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; (iii) kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; (iv) điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu có). Đồng thời trong kế hoạch theo dõi năm 2019 UBND tỉnh chú trọng việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1549/KH-UBND ngày 29/6/2018 về triển khai "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 – 2022" trên địa bàn tỉnh.

Đặt biệt trong năm 2019 ngoài lĩnh vực theo dõi trong tâm liên ngành và trọng tâm của Bộ theo kế hoạch thì Ủy ban nhân dân đã quan tâm tổ chức theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm theo kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2018 – 2020 giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 được ban hành ngay trong tháng 01/2019 đã thể hiện quyết tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc cụ thể hóa mục tiêu của Chính phủ, Bộ Tư pháp trong việc tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương.

 

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

1/21/2019 8:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLTây Ninh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019/HoatDongAnh/2019-01/xlvphc_Key_21012019075205.22_Key_21012019075205.01_Key_21012019075205.2019_Key_21012019075205.png
1/21/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Tuyên truyền về Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020), 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)Tuyên truyền về Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020), 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)

​Xem nội dung văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

hd 04_1.rar


11/16/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngTuyên truyền về Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020), 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)/HoatDongAnh/2020-11/tuyentruyen_Key_16112020150427.jpg
11/16/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quanQuy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Nghị định quy định về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2020. Nghị định này thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

1. Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được quy định tại Điều 4 như sau:

- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế:

+ Đối với vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thì thời hiệu xử phạt là 05 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm;

+ Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu không đúng hoặc số tiền thuế trốn, số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế.

- Thời hiệu xử phạt đối với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

- Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến theo quy định tại Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì thời hiệu được áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều này. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Trong thời hạn được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

2. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được quy định tại Điều 6 là:

Các trường hợp không xử phạt theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Hàng hóa, phương tiện vận tải được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng thì phải thông báo với cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; hàng hóa, phương tiện vận tải đó phải được đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi các yếu tố nêu trên được khắc phục.

Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014 không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Các trường hợp người khai hải quan thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp hàng hoá gửi vào Việt Nam không phù hợp với hợp đồng theo quy định tại Điều 39 Luật Thương mại năm 2005 (trừ hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng giả, phế liệu không thuộc Danh mục được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) nhưng đã được người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng hoặc người đại diện hợp pháp của người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng thông báo bằng văn bản (nêu rõ lý do) kèm theo các chứng từ liên quan tới Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa khi chưa đăng ký tờ khai hải quan.

3. Một số hành vi vi phạm và mức xử phạt trong lĩnh vực hải quan

Thứ nhất: Vi phạm quy định về khai hải quan:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Khai sai so với thực tế về lượng (tang vật có trị giá trên 10.000.000 đồng), tên hàng, chủng loại, xuất xứ hàng hóa là hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khai sai so với thực tế về lượng (tang vật có trị giá trên 10.000.000 đồng), tên hàng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan, xuất xứ, mã số hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế nhưng không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp; trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều này; không khai trên tờ khai hải quan mối quan hệ đặc biệt giữa người mua và người bán theo quy định của pháp luật hải quan mà không ảnh hưởng đến trị giá hải quan.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi khai sai so với thực tế về lượng (tang vật có trị giá trên 10.000.000 đồng), tên hàng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa và thuộc một trong các trường hợp sau:Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, hàng hóa trung chuyển; hàng hóa sử dụng, tiêu hủy trong khu phi thuế quan.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi khai sai so với thực tế về lượng (tang vật có trị giá trên 10.000.000 đồng), tên hàng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 và điểm d khoản 4 Điều này.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: khai sai số lượng vận đơn chủ, vận đơn thứ cấp trên bản khai hàng hóa của hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; khai sai số lượng hành khách trên danh sách hành khách của hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; khai sai số lượng kiện hành lý trên bản khai hành lý của hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; khai sai so với thực tế về lượng (tang vật có trị giá trên 10.000.000 đồng), tên hàng, chủng loại, xuất xứ hàng hóa đưa vào kho ngoại quan, kho bảo thuế; hàng hóa từ kho ngoại quan, kho bảo thuế đưa ra nước ngoài.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi đã làm thủ tục hải quan nhưng không xuất khẩu, xuất khẩu thiếu so với khai hải quan về lượng (tang vật có trị giá trên 10.000.000 đồng), tên hàng, trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu; trừ hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm gia công, sản phẩm sản xuất xuất khẩu, sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất, hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Quy định này không áp dụng cho các trường hợp tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Hải quan năm 2014.

6. Vi phạm quy định về khai hải quan tại Điều này mà người khai hải quan tự phát hiện và khai bổ sung quá thời hạn quy định thì bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này; phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này; phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

7. Vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, khoản 3, khoản 5 Điều này dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu hoặc trốn thuế hoặc vi phạm quy định pháp luật về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì xử phạt theo các Điều 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Nghị định này.

8. Quy định tại Điều này không áp dụng đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định này.

Thứ hai: Vi phạm quy định về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng, kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan (trừ kho ngoại quan, kho bảo thuế)

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Không thông báo đúng thời hạn tình hình hàng hóa tồn đọng tại cảng, kho, bãi thuộc địa bàn hoạt động hải quan; không sắp xếp hàng hóa trong khu vực cảng, kho, bãi theo yêu cầu giám sát, quản lý của cơ quan hải quan.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Không thực hiện đầy đủ chế độ quản lý, thống kê, lưu giữ chứng từ, sổ sách, số liệu hàng hóa đưa vào lưu giữ, đưa ra khỏi khu vực cảng, kho, bãi theo quy định của pháp luật và xuất trình, cung cấp cho cơ quan hải quan khi có yêu cầu;không thực hiện việc cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan hải quan trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát hàng hóa ra, vào, lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi cho phép đưa hàng hóa ra khỏi khu vực cảng, kho, bãi khi chưa nhận được thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hoặc đã nhận được thông tin tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan./.

 

THU HỒNG

11/2/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLQuy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan/HoatDongAnh/2020-11/xlvphc02_Key_02112020144339.11_Key_02112020144339.2020_Key_02112020144339.1_Key_02112020144339.png
11/2/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát quy định, TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát quy định, TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017

Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ký Quyết định số 59/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2017 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, có 23 thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính dự kiến triển khai rà soát trong năm 2017 do các sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh… UBND các huyện: Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng, Hòa Thành, Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu đề nghị và chủ trì thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch. Đối với các cơ quan, đơn vị không được phê duyệt trong Kế hoạch (do không đăng ký) phải tự lập danh mục rà soát, báo cáo kết quả rà soát (nếu trong năm có phát sinh khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định, thủ tục hành chính) theo đúng nội dung của Kế hoạch này. Trường hợp trong năm 2017 các cơ quan, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ, ngành Trung ương yêu cầu rà soát thêm các TTHC theo chuyên ngành mà chưa được phê duyệt thì các cơ quan, đơn vị phải thực hiện thêm nhiệm vụ này theo đúng các nội dung của Kế hoạch này.

UBND tỉnh  giao Sở Tư pháp theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Thanh Phong

5/8/2017 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngUBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát quy định, TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/8/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2013 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốcTrung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2013 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (viết tắt là Trung tâm) được thành lập từ tháng 4 năm 1998 theo Quyết định số 23/1998/QĐ-CT ngày 17 tháng 4 năm 1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Để phù hợp với các văn bản pháp luật cũng như tình hình thực tiễn của địa phương, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã qua hai lần kiện toàn (Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 và Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2011).

           Trung tâm hiện tại có 02 Phòng gồm Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Pháp luật Dân sự - Đất đai (Phòng nghiệp vụ); 01 Chi nhánh TGPL đặt tại huyện Bến Cầu, 08 Tổ Cộng tác viên taị 08 huyện, thị trong tỉnh (trừ huyện Bến Cầu); 26 Câu lạc bộ TGPL với 188 thành viên Ban chủ nhiệm. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Tư pháp, Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, UBND tỉnh, sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Bộ Tư pháp.

Để chính sách trợ giúp pháp lý của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống và nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của công tác TGPL, Trung tâm đã tích cực tham mưu UBND tỉnh, Sở Tư pháp ban hành các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch chuyên đề về triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Các kế hoạch thực hiện dựa trên cơ sở điều kiện thực tế, tình hình thực tiễn của địa phương. Hoạt động TGPL được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. Việc thực hiện các nội dung trong các kế hoạch từng năm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.
Từ năm 2011- 2013, Trung tâm đã trợ giúp pháp lý được 1.619 vụ, việc/1.695 người, trong đó tư vấn pháp luật: 1.217 vụ, việc; cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư - cộng tác viên tham gia bào chữa, đại diện: 398 vụ, việc. Tổ chức 06 đợt tập huấn nghiệp vụ TGPL và triển khai văn bản pháp luật cho Trợ giúp viên, chuyên viên, cộng tác viên và thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ TGP, tham dự Hội nghị có 1.611 người. Ngoài ra, Trung tâm tham mưu Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC và các văn bản có liên quan đến hoạt động TGPL cho Lãnh đạo và cán bộ ở các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có 95 người.
Căn cứ vào nhu cầu TGPL của các địa phương, Trung tâm đã tổ chức được 333 đợt TGPL lưu động tại các xã trong tỉnh. Nói chuyện chuyên đề về một số văn bản pháp luật theo yêu cầu của địa phương, phát 159.319tờ gấp pháp luật cho 27.167người tham dự.Trong đó: 305 đợt TGPL lưu động và 28đợt truyền thông về quyền trẻ em và pháp luật về TGPL cho học sinh các trường học và Trung tâm nuôi dạy trẻ Khiếm thị, Trường Khuyết tật, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Số đợt trợ giúp pháp lý lưu động qua mỗi năm tăng lên theo nhu cầu đăng ký của địa phương và đáp ứng nhu cầu của người dân tại cơ sở.
Các Câu lạc bộ TGPL tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng được 172, có 9.037 lượt người tham dự. Có 579 ý kiến về các lĩnh vực pháp luật đã được cộng tác viên tư vấn, giải đáp và hướng dẫn trực tiếp tại buổi sinh hoạtNgoài ra, Trung tâm còn phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện có CLB. TGPL để tham gia sinh hoạt cùng với 11 Câu lạc bộ để hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ cho Câu lạc bộ TGPL hoạt động có hiệu quả.
Hoạt động của Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong tố tụng đã mang lại những dấu ấn bước đầu, làm thay đổi căn bản trong nhận thức cũng như xác định rõ trách nhiệm của các Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký Tòa án đối với việc giải thích cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự.v.v.. về quyền được TGPL và trách nhiệm tạo điều kiện cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên là Luật sư tham gia tố tụng một cách thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, các Bảng tin TGPL, hộp tin TGPL cũng đã được niêm yết tại tất cả các nhà tạm giữ, trại tạm giam và trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng.Từ việc phối hợp giữa các ngành thành viên, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã thực hiện được 398 vụ tham gia tố tụng.
Hàng năm, Trung tâm đều tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc theo định kỳ 02 lần/năm. Việc đánh giá chất lượng vụ việc được tổ chức thông qua nhiều hình thức khác nhau như: khảo sát, trực tiếp tiếp xúc, làm việc để nghe ý kiến phản hồi của người được TGPL và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về chất lượng vụ việc TGPL. Các vụ việc được đánh giá đều đạt chất lượng tốt.
Trung tâm đã chủ động tham mưu cho Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh để thực hiện truyền thông quy định của pháp luật về quyền trẻ em, TGPL cho trẻ em tại 31 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong tỉnh. Phát 24.574 tờ gấp pháp luật các loại cho 23.756 người tham dự. Hoạt động tăng cường TGPL cho trẻ em được Trung tâm thực hiện từ năm 2010 và năm 2013 là năm kết thúc việc tăng cường TGPL cho trẻ em. Kết quả đạt được theo chiều hướng tăng thêm sau mỗi năm thực hiện được thể hiện qua số liệu trẻ em được trợ giúp pháp lý mỗi năm đều tăng lên. Năm 2010 có 04 đối tượng trẻ em được trợ giúp pháp lý, năm 2011 số liệu tương ứng là 05. Nhưng đến năm 2012 là 67 và năm 2013 là 74 trẻ em được trợ giúp pháp lý. Như vậy, số trẻ em biết về TGPL và được TGPL năm sau cao hơn nhiều so với năm trước. Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Tây Ninh được Cục TGPL đánh là một trong những địa phương sớm triển khai các hoạt động TGPL cho trẻ em trên thực tiễn và hoạt động có hiệu quả.
Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, Trung tâm tổ chức buổi truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý cũng như chính sách của Nhà nước dành cho trẻ em khuyết tật cho các học sinh tại Trung tâm bảo trợ xã hội, Trường Khuyết tật tỉnh Tây Ninh và Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị tỉnh. Qua kết quả thực hiện cho thấy hoạt động TGPL cho người khuyết tật đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ cũng như sự quan tâm của toàn xã hội về vấn đề TGPL cho người khuyết tật, về các quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật.
Từ những thành tích đạt được trong thời gian vừa qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2013 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc. Đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo kịp thời, hướng dẫn thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của Bộ Tư pháp (Cục TGPL), UBND tỉnh, Ban Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh và đội ngũ cán bộ, viên chức luôn nhiệt tình, tích cực trong công tác, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.           
                                                                                  Ngọc Linh
4/21/2015 10:30 AMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lý(None)Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2013 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (viết tắt là Trung tâm) được thành lập từ tháng 4 năm 1998 theo Quyết định số 23/1998/QĐ-CT ngày 17 tháng 4 năm 1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Để phù hợp với các văn bản pháp luật cũng như tình hình thực tiễn của địa phương, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã qua hai lần kiện toàn (Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 và Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2011).
4/21/2015 10:30 AMYesĐã ban hành
Tây Ninh tổ chức triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015Tây Ninh tổ chức triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Vừa qua, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Tư pháp Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và 03 văn bản mới.

Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện; các Phòng Tư pháp, Chi Cục thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân cấp huyện; đại diện lãnh đạo các ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; công chức Văn phòng HĐND, UBND tỉnh, công chức làm công tác pháp chế hoặc văn phòng các Sở, ban, ngành tỉnh và các luật sư đang hành nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được các báo cáo viên của Sở Tư pháp trình bày các nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản, Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 và 04 Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và 03 văn bản nói trên.

Theo Kế hoạch, sau Hội nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh. Bên cạnh đó cần khẩn trương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt trong toàn ngành, trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình nội dung của Luật và các Nghị định, Đề án đã được tiếp thu tại Hội nghị, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản bằng hình thức phù hợp đến đông đảo cán bộ, nhân dân ở cơ sở.

Phòng XD&KTVBQPPL

4/29/2016 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng XD&KTVBQPPLTây Ninh tổ chức triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Vừa qua, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Tư pháp Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và 03 văn bản mới.
4/29/2016 4:00 PMNoĐã ban hành
Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật  văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây NinhThực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật  văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

            Trên cơ sở kiểm tra, rà soát văn bản nhằm phát hiện văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với văn bản cấp trên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 11/01/2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Mục đích Kế hoạch đặt ra là nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả, thống nhất nhiệm vụ kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp năm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, qua đó kiến nghị các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân cấp huyện, cấp xã trong công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc trách nhiệm của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp mình.

Nội dung Kế hoạch đã xác định rõ công việc cụ thể trong năm 2019 như: tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành; kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền kiểm tra của cơ quan tư pháp; xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Ngoài việc kiểm tra thường xuyên trong năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh còn thực hiện việc kiểm tra theo địa bàn tại các huyện khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, ảnh hưởng lớn đến kinh tế-xã hội. Để đảm bảo tính kịp thời và có hiệu quả Kế hoạch cũng đã quy định trách nhiệm gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện công tác kiểm tra; rà soát theo định kỳ, rà soát thường xuyên và rà soát theo yêu cầu, kế hoạch; công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần; xử lý văn bản sau rà soát; tổ chức cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đã giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xây dựng Quyết định công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 và Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trong quý I/2019.

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền đúng quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát văn bản QPPL của tỉnh ban hành đảm bảo chính xác và kịp thời; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch, định kỳ tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định. phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc./.

 

Phương Anh

1/23/2019 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLThực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật  văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2019-01/vb23_Key_23012019153030.2_Key_23012019153030.1_Key_23012019153030.2019_Key_23012019153030.png
1/23/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Công tác về văn bảnCông tác về văn bản
GÓP Ý, THẨM ĐỊNH, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN  QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỘT TRONG NHỮNG NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC  XÂY DỰNG, THỰC HIỆN PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG

Ngay từ ngày thành lập Sở Tư pháp Tây Ninh (ngày 28/12/1982), công tác xây dựng văn bản nói chung, công tác góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nói riêng đã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành Tư pháp nhằm thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nói chung và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nói riêng trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm được giao, ngành tư pháp Tây Ninh nói chung, Sở Tư pháp Tây Ninh nói riêng trong suốt chặng đường từ ngày thành lập đến nay, cùng với tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật ở địa phương, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng. Đặc biệt từ năm 2004 đến nay, sau khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được ban hành thì công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương không ngừng được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nói chung và cấp tỉnh nói riêng không ngừng gia tăng theo từng năm, từng giai đoạn cả về số lượng và chất lượng đã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động quản lý Nhà nước bằng pháp luật, góp phần tạo ra hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

- Nhìn chung, từ ngày thành lập đến nay nghành Tư pháp Tây Ninh nói chung, Sở Tư pháp Tây Ninh nói riêng đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn trong công tác góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật góp phần quan trọng từng bước đưa công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả. Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành đã đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Cụ thể, từ ngày thành lập đến nay, chỉ riêng Sở Tư pháp đã góp ý 947 văn bản các loại, trong đó có 219 Luật, 10 Pháp lệnh, 718 văn bản khác; thẩm định 1.729 văn bản gồm 234 Nghị quyết Hội đồng nhân dân. 1495 Quyết định Ủy ban nhan dân; rà soát, hệ thống hóa 5.122 văn bản. Qua rà soát đã phát hiện 2.803 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, Sở Tư pháp đã tham mưu xử lý đúng quy định.

Ngoài việc góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã thường xuyên tăng cường kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho bộ phận pháp chế các sở, ngành tỉnh, Tư pháp cấp huyện, cấp xã về công tác xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, viết hàng trăm bài trao đổi nghiệp vụ trong công tác soạn thảo góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Tờ tin Tư pháp Tây Ninh, báo, đài địa phương nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho bạn đọc, khán thính giả nghe đài, xem đài về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tóm lại, trong hơn 30 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của ngành Tư pháp Tây Ninh nói chung, Sở Tư pháp Tây Ninh nói riêng đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, thực hiện pháp luật ở địa phương.

 

                                                                                     

 

                                                                  Phòng Xây dựng văn bản

8/27/2015 2:35 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Công tác về văn bản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
GÓP Ý, THẨM ĐỊNH, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN  QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỘT TRONG NHỮNG NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC  XÂY DỰNG, THỰC HIỆN PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG
8/27/2015 2:35 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢNTrung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

   
 1. Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Tây Ninh, bao gồm: 
 +Lô 1: Ghe gỗ, máy dầu, bơm,: Giá khởi điểm: 15.360.000đ. Tiền đặt trước: 2.300.000đ. Tiền mua hồ sơ: 50.000đ; Lô 2: hàng hóa các loại: Giá khởi điểm: 50.193.000đ. Tiền đặt trước: 7.500.000đ. Tiền mua hồ sơ: 150.000đ. Lô 3: 01 xe mô tô đăng ký và 01 xe mô tô bán phụ tùng: Giá khởi điểm: 4.000.000đ. Tiền đặt trước: 600.000đ. Tiền mua hồ sơ: 50.000đ. . Lô 4: 01 xe Toyota CAMRY- LE: Giá khởi điểm: 797.000.000đ. Tiền đặt trước: 119.500.000đ. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ.
2. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên .
3. Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND + mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá + mẫu giấy xem tài sản + bản sao giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề.
4. Thời gian đăng ký và tham khảo mua hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 25/12/2018 (thứ 3).
5. Tổ chức đấu giá từ: 08 giờ 30 phút, ngày 28/12/2018 (thứ 6)
6. Địa điểm đăng ký mua hồ sơ và tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.
7. Xem tài sản trực tiếp ngày 19&20/12/2018, tại nơi có tài sản.
Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; số 82 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

12/12/2018 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTrung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/HoatDongAnh/2018-12/3_Key_12122018160648.jpg
12/12/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Các hình thức xử lý kỷ luật các bộ, công chức, viên chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi hạm hành chínhCác hình thức xử lý kỷ luật các bộ, công chức, viên chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi hạm hành chính

Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định tại các Điều 24, 25, 26, 27, 28 và 29 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

I. Khiển trách

1. Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với cán bộ, công chức có một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau đây:

a) Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng theo quy định pháp luật;

b) Không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt; việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân, tổ chức thực hiện;

c) Tiết lộ thông tin, tài liệu về kết luận kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức;

d) Thực hiện không đầy đủ, chính xác kết luận kiểm tra;

đ) Không giải quyết hoặc giải quyết không kịp thời khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

2. Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau đây:

a) Tiết lộ thông tin, tài liệu về kết luận kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức;

b) Thực hiện không đầy đủ, chính xác kết luận kiểm tra;

c) Không giải quyết hoặc giải quyết không kịp thời khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

II. Cảnh cáo

1. Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với cán bộ có một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau đây:

a) Không xử phạt vi phạm hành chính, không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người vi phạm theo quy định pháp luật;

b) Áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính;

c) Kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

d) Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính;

đ) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm tra, lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ kiểm tra;

e) Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực liên quan đến nội dung kiểm tra;

g) Thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện kết luận kiểm tra.

2. Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau đây:

a) Không xử phạt vi phạm hành chính, không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người vi phạm theo quy định pháp luật;

b) Áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính;

c) Kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

d) Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính;

đ) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm tra, lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ kiểm tra;

e) Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực liên quan đến nội dung kiểm tra;

g) Không thực hiện kết luận kiểm tra.

3. Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau đây:

a) Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính;

b) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm tra, lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ kiểm tra;

c) Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực liên quan đến nội dung kiểm tra;

d) Không thực hiện kết luận kiểm tra;

đ) Sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, viên chức quản lý có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện kết luận kiểm tra.

III. Hạ bậc lương

Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. Giáng chức

Hình thức kỷ luật giáng chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi không thực hiện kết luận kiểm tra.

V. Cách chức

1. Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với cán bộ có một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau đây:

a) Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính;

b) Sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

c) Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

d) Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra;

đ) Ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính; về thẩm quyền, thủ tục, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính;

e) Không thực hiện kết luận kiểm tra;

g) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử lý vi phạm hành chính.

2. Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính.

3. Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với viên chức quản lý có một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau đây:

a) Ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính; về thẩm quyền, thủ tục, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính;

b) Không thực hiện kết luận kiểm tra.

VI. Buộc thôi việc

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức, viên chức có một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau đây:

1. Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính;

2. Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

3. Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra;

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử lý vi phạm hành chính./.

PHÒNG QLXLVPHC&TDTHPL


3/2/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLCác hình thức xử lý kỷ luật các bộ, công chức, viên chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi hạm hành chính/HoatDongAnh/2020-03/xlvphc02_Key_19032020151200.3_Key_19032020151200.2020_Key_19032020151200.1_Key_19032020151200.jpg
3/2/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Vai trò của hoạt công chứng trong lĩnh vực đất đai hiện nayVai trò của hoạt công chứng trong lĩnh vực đất đai hiện nay

Theo khoản 1 - Điều 2 Luật công chứng năm 2014: "Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng".

          Công chứng là hoạt động dịch vụ công đặc biệt phục vụ và tạo ra những bảo đảm, an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch dân sự qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, ngăn ngừa rủi ro, hạn chế tranh chấp dân sự góp phần bảo đảm trật tự kinh tế - xã hội. Hiện nay, hoạt động công chứng của nước ta phát triển nhanh chóng, cho thấy sự phát triển của kinh tế xã hội, khi nhu cầu giao kết dân sự của người dân càng tăng cao.  Luật Công chứng năm 2014 cũng có quy định rõ về giá trị pháp lý của văn bản công chứng: "Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác"

          Theo quy định của pháp luật hiện hành: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai". Do vậy, việc có một trình tự ghi nhận tính hợp pháp (công chứng) các giao dịch liên quan đến đất đai (ở đây là quyền sử dụng đất) nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai của cơ quan nhà nước là việc làm cần thiết. Thực tế cho thấy, trong một thời gian rất dài, công tác quản lý đất đai của chúng ta vẫn chưa tốt, còn có nhiều giao dịch về quyền sử dụng đất phát sinh trong Nhân dân mà không được công chứng, chứng thực. Hiện tượng mua đi bán lại bất động sản bằng giấy tay khá phổ biến, đối tượng của giao dịch cũng đa dạng, từ đất ở, đất vườn đến đất nông nghiệp, lâm nghiệp đều có thể được chuyển nhượng. Điều đó làm cho Nhà nước thất thu thuế, các cơ quan nhà nước gặp nhiều khó khăn trong quản lý, Tòa án khó khăn khi giải quyết tranh chấp. Vì vậy, công chứng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính an toàn cho các giao dịch về quyền sử dụng đất, thể hiện ở một số điểm sau:

          + Công chứng sẽ giúp bảo đảm tính hợp pháp của nội dung các giao dịch. Trên thực tế thì cũng còn có một số ít người dân có sự hiểu biết rõ ràng các quy định của pháp luật về quyền sử dụng đất. Việc công chứng sẽ giúp cho các bên hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong giao dịch về quyền sử dụng đất qua việc tư vấn, giải thích của các tổ chức hành nghề công chứng, cụ thể là của công chứng viên.

          + Việc công chứng còn góp phần hạn chế các giao dịch không có thật, góp phần hạn chế các yếu tố lừa đảo, lừa dối trong các giao dịch về quyền sử dụng đất, nhất là trong các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lập di chúc, giải quyết về thừa kế.... Ví dụ: với sự tham gia của công chứng, các vấn đề như lừa dối trong khi lập di chúc: cưỡng ép người có quyền sử dụng đất lập di chúc giao giao quyền sử dụng đất cho một người nào đó.

          + Việc công chứng sẽ nâng cao giá trị chứng minh của chứng cứ (theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng giao dịch được công chứng không phải chứng minh) khi có tranh chấp. Rõ ràng, khi xảy ra tranh chấp, các bên tham gia giao dịch phải đưa ra chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tòa án sẽ dễ xem xét và chấp nhận hơn nếu các giao dịch đó đã được công chứng.

          Trên đây là một số vai trò quan trọng của hoạt động công chứng trong việc giao dịch về đất đai trong xã hội hiện nay./.

 

Yến Linh - Công chứng số 1 đưa tin


11/26/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinCC1Vai trò của hoạt công chứng trong lĩnh vực đất đai hiện nay/HoatDongAnh/2020-11/cc1_Key_26112020161338.26_Key_26112020161338.11_Key_26112020161338.2020_Key_26112020161338.jpg
11/26/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản thanh lý của Chi cục thuế khu vực Thành phố Tây Ninh – Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, như sau:  

* 05 cái Máy Photocopy đã qua sử dụng (01 máy Photocopy Toshiba Studio 307; 01 máy Photocopy Toshiba E-Studio 233; 02 máy Photocopy Toshiba E306; 01 máy Photocopy KTS Sharp AR-5726).

* Giá khởi điểm: 4.200.000 đồng. Tiền đặt trước: 700.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 04/12/2020 (thứ sáu). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 07/12/2020 (thứ hai).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

11/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-11/hinh dau gia 3_Key_20112020162257.jpg
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Tây NinhTình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của nhà nước. Đây cũng là vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân, của tổ chức và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/01/2020 công tác quản lý thi hành pháp luật XLVPHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và qua theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 06 tháng đầu năm 2020 của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh cho thấy công tác xử lý vi phạm hành chính đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh và địa phương. Công tác phối hợp liên ngành dần được quan tâm thực hiện và bước đầu có kết quả tốt, cụ thể như phối hợp kiểm tra liên ngành. Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành đa số đều đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định. Nội dung các quyết định phù hợp với quy định pháp luật, ít bị khiếu nại.

Về tình hình vi phạm hành chính: Nhìn chung tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm nhẹ so với cũng kỳ năm trước nhưng diễn biến ngày càng phức tạp. Cụ thể:

- Tổng số vụ việc vi phạm: 5.410 vụ (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 546 vụ).

- Số đối tượng bị xử phạt: 7.340 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 157 đối tượng).

- Tổng số tiền phạt thu được: 13.512.339.028 đồng

- Tổng số tiền thu từ bán tang vật, phương tiện vi phạm và số tiền tịch thu sung quỹ nhà nước: 115.493.000 đồng

- Số vụ khởi tố và chuyển xử lý hình sự: 72 vụ.

Các lĩnh vực vi phạm chủ yếu là hải quan với 196 vụ; nông nghiệp và phát triển nông thông với 113 vụ; công thương 10 vụ ... 

Về tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Các biện pháp xử lý hành chính có chiều hướng gia tăng. Số đối tượng bị đề nghị lập hồ sơ áp dụng các BPXLHC tăng 75 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2019, số lượng đối tượng bị áp dụng các BPXLHC tăng 06 đối tượng so với cùng kỳ. Trong đó:

- Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các BPXLHC là 612 hồ sơ (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 75 hồ sơ).

- Tổng số đối tượng bị áp dụng các BPXLHC là 543 đối tượng (so cùng kỳ năm 2019 tăng 6 đối tượng).

- Tình hình tổ chức thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 543 đối tượng đang chấp hành các quyết định./.

PHƯƠNG LOAN


8/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLTình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2020-08/xlvphc06_Key_06082020162133.8_Key_06082020162133.20201_Key_06082020162133.jpg
8/6/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây NinhHội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2020, Sở Tư pháp Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.


vbqppl.26.11.2020.2.jpg

Nguyễn Hoàng Nam – Giám đốc Sở Tư pháp trình bày tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có hơn 60 đại biểu là đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; công chức phụ trách công tác xây dựng văn bản của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; công chức pháp chế hoặc công chức Văn phòng các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tư pháp; đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Phòng Tư pháp.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nhiều nội dung mới, quan trọng và liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng văn bản, tổ chức và thi hành pháp luật của các địa phương. Vì vậy, việc nắm bắt kịp thời các quy định mới để vận dụng chính xác là hết sức quan trọng.

vbqppl.26.11.2020.3.jpg

Quang cảnh buổi Hội nghị

Theo đó, Hội nghị cũng đã quán triệt triển khai Kế hoạch số 2473/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thông qua Hội nghị các đại biểu nắm được nội dung mới của Luật, từ đó triển khai thi hành Luật đồng bộ, nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

                                                                                      PXDKT&QLTTPL


11/26/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng XD&KTVBQPPLHội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2020-11/vbqppl_Key_26112020162034.26_Key_26112020162034.11_Key_26112020162034.2020_Key_26112020162034.2_Key_26112020162034.jpg
11/26/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tổ chức Lễ công bố các Quyết định  Nhân sự về sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong của Sở theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)Sở Tư pháp tổ chức Lễ công bố các Quyết định  Nhân sự về sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong của Sở theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Nhằm triển khai thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong của Sở theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dân, ngày 10/4/2020, Giám đốc Sở đã ký ban hành quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ đối với công chức một số phòng thuộc Sở.

Theo đó, sáng ngày 13/4/2020, tại Hội trường Sở Tư pháp, Ban Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức lễ trao 05 Quyết định bổ nhiệm chức vụ như sau:

- Quyết định số 873/QĐ-STP ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Nguyễn Thị Kim Huệ. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp.

- Quyết định số 874/QĐ-STP ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Nguyễn Thị Thu Hồng. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra và Quản lý việc thực thi về pháp luật.

- Quyết định số 875/QĐ-STP ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Trần Thị Kim Ngọc. Theo đó, bà Trần Thị Kim Ngọc, Phó Trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra và Quản lý việc thực thi về pháp luật.

- Quyết định số 876/QĐ-STP ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Huỳnh Thị Mộng Trinh. Theo đó, bà Huỳnh Thị Mộng Trinh, Phó Trưởng Phòng Hành chính tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp.

- Quyết định số 877/QĐ-STP ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp.

Thời hạn giữ chức vụ của các công chức lãnh đạo nêu trên là 05 năm, kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020.

hien22.4.2019.jpg

Ban Giám đốc Sở Tư pháp trao tặng hoa tươi, chúc mừng các công chức được bổ nhiệm

(Đắc Hiển)

4/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinĐắc HiểnSở Tư pháp tổ chức Lễ công bố các Quyết định  Nhân sự về sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong của Sở theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)/HoatDongAnh/2020-04/hien22_Key_29042020102210.4_Key_29042020102210.2019_Key_29042020102210.jpg
4/22/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản Nhà nước của Sở Tài chính Tây Ninh, như sau:

- Lô đất dôi dư từ việc thi công Dự án: Di dời, nâng cấp nhà máy chế Biến đường từ Kiên Giang về lắp đặt tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, với khối lượng là 42.478,36m3.

- Giá khởi điểm: 2.803.572.000 đồng. Tiền đặt trước: 420.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh (nếu có).

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 07/12/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp ngày 01&02/12/2020, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 10/12/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


11/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-11/hinh dau gia 3_Key_20112020162546.jpg
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next