Tin tức
 
​ Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh, theo đó giải pháp được triển khai thực hiện như sau:Sở Công Thương- Chủ động liên hệ phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi ...
 
​Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (viết tắt là Nghị định số 152/2020/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.Theo đó, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng ...
 
​Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.Theo đó, Nghị định ...
 
​Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.Trước đây, tại ...
 
​Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.Theo đó, một trong ...
 
​Ngày 08/01/2021, Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Đảng viên năm 2020 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị; đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.Đồng chí Nguyễn Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở ...
 
​Tài sản của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, như sau:- Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 149m2 và tài sản gắn liền với đất (trụ sở làm việc của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh), thửa số 382, tờ bản đồ số 04, tại đường CMT8, Khu phố 2, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. - Giá khởi điểm: 9.793.332.000 đồng (Trong đó: giá ...
 
​Tài sản của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, như sau:- Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 134m2 và tài sản gắn liền với đất (trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội thành phố Tây Ninh), thửa số 68, tờ bản đồ số 01, tại đường Tua Hai, Khu phố 2, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. - Giá khởi điểm: 3.736.037.000 đồng (Trong đó: giá trị QSDĐ là ...
 
​Tài sản của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, như sau:- Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 692,2m2 (Trường Tiểu học thị trấn Bến Cầu), thửa số 12, tờ bản đồ số 22, tại Khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. - Giá khởi điểm: 3.657.584.800 đồng. Tiền đặt trước: 365.760.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.- Đấu ...
 
​Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày      08 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Kết luận về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm  của Thủ trưởng đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng  tại 02 đơn vị trực thuộc Sở Tư phápKết luận về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm  của Thủ trưởng đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng  tại 02 đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Ket luan thanh tra_Signed.pdf

7/27/2018 3:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinThanh TraKết luận về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm  của Thủ trưởng đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng  tại 02 đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp/HoatDongAnh/2018-07/thanh tra_Key_27072018143134.jpg
7/27/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Vai trò của hoạt công chứng trong lĩnh vực đất đai hiện nayVai trò của hoạt công chứng trong lĩnh vực đất đai hiện nay

Theo khoản 1 - Điều 2 Luật công chứng năm 2014: "Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng".

          Công chứng là hoạt động dịch vụ công đặc biệt phục vụ và tạo ra những bảo đảm, an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch dân sự qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, ngăn ngừa rủi ro, hạn chế tranh chấp dân sự góp phần bảo đảm trật tự kinh tế - xã hội. Hiện nay, hoạt động công chứng của nước ta phát triển nhanh chóng, cho thấy sự phát triển của kinh tế xã hội, khi nhu cầu giao kết dân sự của người dân càng tăng cao.  Luật Công chứng năm 2014 cũng có quy định rõ về giá trị pháp lý của văn bản công chứng: "Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác"

          Theo quy định của pháp luật hiện hành: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai". Do vậy, việc có một trình tự ghi nhận tính hợp pháp (công chứng) các giao dịch liên quan đến đất đai (ở đây là quyền sử dụng đất) nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai của cơ quan nhà nước là việc làm cần thiết. Thực tế cho thấy, trong một thời gian rất dài, công tác quản lý đất đai của chúng ta vẫn chưa tốt, còn có nhiều giao dịch về quyền sử dụng đất phát sinh trong Nhân dân mà không được công chứng, chứng thực. Hiện tượng mua đi bán lại bất động sản bằng giấy tay khá phổ biến, đối tượng của giao dịch cũng đa dạng, từ đất ở, đất vườn đến đất nông nghiệp, lâm nghiệp đều có thể được chuyển nhượng. Điều đó làm cho Nhà nước thất thu thuế, các cơ quan nhà nước gặp nhiều khó khăn trong quản lý, Tòa án khó khăn khi giải quyết tranh chấp. Vì vậy, công chứng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính an toàn cho các giao dịch về quyền sử dụng đất, thể hiện ở một số điểm sau:

          + Công chứng sẽ giúp bảo đảm tính hợp pháp của nội dung các giao dịch. Trên thực tế thì cũng còn có một số ít người dân có sự hiểu biết rõ ràng các quy định của pháp luật về quyền sử dụng đất. Việc công chứng sẽ giúp cho các bên hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong giao dịch về quyền sử dụng đất qua việc tư vấn, giải thích của các tổ chức hành nghề công chứng, cụ thể là của công chứng viên.

          + Việc công chứng còn góp phần hạn chế các giao dịch không có thật, góp phần hạn chế các yếu tố lừa đảo, lừa dối trong các giao dịch về quyền sử dụng đất, nhất là trong các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lập di chúc, giải quyết về thừa kế.... Ví dụ: với sự tham gia của công chứng, các vấn đề như lừa dối trong khi lập di chúc: cưỡng ép người có quyền sử dụng đất lập di chúc giao giao quyền sử dụng đất cho một người nào đó.

          + Việc công chứng sẽ nâng cao giá trị chứng minh của chứng cứ (theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng giao dịch được công chứng không phải chứng minh) khi có tranh chấp. Rõ ràng, khi xảy ra tranh chấp, các bên tham gia giao dịch phải đưa ra chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tòa án sẽ dễ xem xét và chấp nhận hơn nếu các giao dịch đó đã được công chứng.

          Trên đây là một số vai trò quan trọng của hoạt động công chứng trong việc giao dịch về đất đai trong xã hội hiện nay./.

 

Yến Linh - Công chứng số 1 đưa tin


11/26/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinCC1Vai trò của hoạt công chứng trong lĩnh vực đất đai hiện nay/HoatDongAnh/2020-11/cc1_Key_26112020161338.26_Key_26112020161338.11_Key_26112020161338.2020_Key_26112020161338.jpg
11/26/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Đại hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh lần thứ IĐại hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh lần thứ I

Thực hiện chủ trương xã hội hoá lĩnh vực công chứng, quy hoạch phát triển hành nghề công chứng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến nay, tỉnh Tây Ninh đã có 12 tổ chức hành nghề công chứng được thành lập và đi vào hoạt động với 18 công chứng viên. Trước sự lớn mạnh của các tổ chức hành nghề công chứng và nhu cầu công chứng ngày càng tăng của nhân dân, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số  677/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 về việc cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Tây Ninh, nhằm tạo ra một tổ chức vừa chịu sự quản lý của nhà nước, vừa phát huy tính tự quản và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, liên kết hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng lại với nhau, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công chứng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ngày 16/7/2016, Hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Đại Hội công chứng viên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 với sự tham gia đầy đủ của tất cả các công chứng viên đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tham dự Đại hội có ông Hoàng Kim Chấn, Phó Cục trưởng cục Công tác phía Nam-Bộ Tư pháp; Bà Nguyễn Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc tỉnh Tây Ninh; Lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh uỷ, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra còn có sự tham dự của Lãnh đạo Sở Tư pháp và Hội công chứng các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, đại diện các Hội công chứng thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu cùng các Sở, ban, ngành tỉnh, các Phòng Tư pháp.

DSC_0107.JPG

Đại Hội công chứng viên tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đã tiến hành thông qua Điều lệ hội công chứng viên, Phương hướng nhiệm vụ của Hội công chứng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội.

Untitled.png

Ông Nguyễn Anh Tắc- Chủ tịch Hội công chứng tỉnh Tây Ninh

Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo Sở Tư pháp đều khẳng định vai trò, tầm quan trọng của hoạt động công chứng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, công chứng viên của các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đưa hoạt động công chứng ngày càng chuyên nghiệp.

DSC_0114.JPG

 Đồng chí Phùng Thị Dâu-Phó Giám đốc Sở Tư pháp đại diện Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Đại Hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 5 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội là ông Nguyễn Anh Tắc- Công chứng viên Văn phòng công chứng Tây Ninh, ông Nguyễn Minh Vũ - Trưởng Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh là Phó Chủ tịch và 3 ủy viên.

Công chứng viên tỉnh Tây Ninh tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành , Hội đồng khen thưởng và kỷ luật và Ban kiểm tra Hội Công chứng

Đại hội cũng đã bầu Hội đồng khen thưởng và kỷ luật gồm 3 thành viên để lãnh đạo, điều hành hoạt động của Hội trong suốt nhiệm kỳ, trong đó Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Anh Tắc và bầu Ban kiểm tra Hội công chứng viên với 3 thành viên, do ông ông Nguyễn Minh Vũ làm trưởng ban.

Tin tưởng rằng sự ra đời của Hội công chứng viên sẽ tạo tiếng nói chung cho các công chứng viên, tạo động lực thúc đẩy hoạt động của công chứng viên ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang tính gắn kết chặt chẽ và bền vững, góp phần tạo sự phát triển kinh tế, xã hội và ổn định an ninh trật tự tại tỉnh nhà./.                    

7/27/2016 3:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinVăn phòngĐại hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh lần thứ I/HoatDongAnh/2016-07/DSC_0107_Key_27072016144434.JPG
7/27/2016 3:00 PMYesĐã ban hành
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamHưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

cc3.2019.11.jpg​Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

Trong quá trình xây dựng Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đề xuất của Chính phủ, Ngày Pháp luật đã chính thức được thể chế hóa trong Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013, cụ thể như sau:"Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội".

Thông qua việc tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật sẽ giúp cho mọi tổ chức, cá nhân công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, tạo cơ sở để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau.

Cùng với cả nước, Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh đã tổ chức treo băng rôn để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đồng thời, nâng cao ý thức nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật liên quan đến hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao năng lực giải quyết công việc, phục vụ người yêu cầu công chứng ngày càng tốt hơn.

 

Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh

11/1/2019 5:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinVăn phòngHưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/HoatDongAnh/2019-11/cc3_Key_01112019163940.2019_Key_01112019163940.11_Key_01112019163940.jpg
11/1/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Kết luận thanh tra chuyên ngành về công chứngKết luận thanh tra chuyên ngành về công chứng

​Xem nội dung kết luận cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Ket luan thanh tra cong chung (da hoan chinh)_Signed.rar

10/1/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinThông báoKết luận thanh tra chuyên ngành về công chứng/HoatDongAnh/2020-11/thanh tra_Key_16112020155520.jpg
10/1/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Tây Ninh tiếp tục mở lớp đào tạo nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Tây NinhTây Ninh tiếp tục mở lớp đào tạo nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày 11/ 9 /2017 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch mở lớp đào tạo nghề luật trên địa bàn tỉnh.

        Đề tiếp tục thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020"; Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ "phê duyệt chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020" và Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư tỉnh Tây Ninh đến năm 2020",  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch mở lớp đào tạo nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung kế hoạch đào tạo, đối tượng được tham gia khóa học là những người đã có Bằng cử nhân luật có nguyện vọng tham gia khóa đào tạo nghề luật sư;

      - Về học phí: Người có hộ khẩu thường trú tại Tây Ninh được tham gia khóa đào tạo nghề luật sư, sau khi hoàn thành khóa học thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% học phí theo mức thu của Học viện Tư pháp thông báo. Đối với học viên có hoàn cảnh khó khăn, có hộ khẩu thường trú tại Tây Ninh sẽ được xem xét hỗ trợ 50% học phí (kèm theo đơn xin và giấy tờ chứng minh có hoàn cảnh khó khăn), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

       Đối tượng là nguồn Trợ giúp viên pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý chưa qua lớp đào tạo nghề luật sư được cử tham gia khóa học thì được hỗ trợ 100% học phí theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

       Các học viên ngoài tỉnh phải đóng 100% học phí (theo mức thu của Học viện Tư pháp thông báo).

Các đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%, 50% học phí khi nộp hồ sơ tham gia lớp học có bản cam kết sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư phải gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh và hoạt động hành nghề luật sư tại Tây Ninh ít nhất từ 5 năm trở lên.

      - Địa đểm đào tạo: Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh.

      - Thời gian: Dự kiến trong quí IV/2017.

    Việc mở lớp đào tạo nghề luật sư là nhằm từng bước phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng và tư vấn pháp pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

 

                                                          P. BỔ TRỢ TƯ PHÁP- SỞ TƯ PHÁP

9/25/2017 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinBTTPTây Ninh tiếp tục mở lớp đào tạo nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19Xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19

Để xử lý nghiêm các hành vi không thực hiện đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 30/3/2020 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành văn bản hướng dẫn xử lý theo pháp luật hình sự đối với hành vi này. Trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đưa ra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi trốn, chống cách ly, khai báo không trung thực …gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Văn bản hướng dẫn các nội dung sau đây:

1. Xác định tội danh theo quy định của Bộ Luật hình sự

- Người đã được thông báo mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly thực hiện hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người, gồm:

+ Trốn khỏi nơi cách ly.

+ Không tuân thủ quy định về cách ly.

+ Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly.

+ Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gain dối.

- Người chưa bị xác định mắc bệnh Covid-19 nhưng sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100.000.000đ trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295, gồm:

+ Trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị phong tỏa.

+ Không tuân thủ quy định cách ly.

+ Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly.

+ Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

- Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ…thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan, người có thẩm quyền gây thiệt hại từ 100.000.000đ trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295.

- Người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19, gây dư luận xấu thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288.

- Người có hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tư xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của nhân viên y tế, người tham gia phòng, chống dịch Covid-19, người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155.

- Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19 đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng, chống dịch nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đạt tài sản theo quy định tại Điều 174.

- Người có hành vi đã, đang hoặc nhằm đưa trái phép thuốc, vật tư y tế dùng vào việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội buôn lậu theo Điều 188.

- Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196.

- Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330.

- Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360.

xlvphchong31.3.2020.jpg

 

2. Về áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp

- Áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với trường hợp phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng như làm lây lan dịch bệnh cho từ 02 người trở lên, làm chết người…

- Áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo theo đúng quy định của pháp luật đối với trường hợp phạm tội chưa gây hậu quả hoặc gây hậu quả ít nghiêm trọng như chưa làm lây lan dịch bệnh.

Ngoài việc áp dụng hình phạt chính, Tòa án xem xét áp dụng hình phạt bổ sung và biện pháp tư pháp theo quy định của Bộ luật Hình sự.

3. Về tổ chức xét xử đối với vụ án liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Chủ động phối hợp với cơ quan điều tra và Viện kiểm sát cùng cấp để áp dụng thủ tục rút gọn đối với vụ án có đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 456 Bộ luật Tố tụng hình sự; đối với vụ án không đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn thì đưa ra xét xử trong thời gian không quá ½ thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Trong thời gian có dịch bệnh Covid-19, phải đưa các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ra xét xử nhưng đảm bảo quy định về phòng, chống dịch như phòng xử án bố trí tối đa không qua 10 người……để họ tham gia phiên tòa hoặc xét xử lần lược từng bị cáo, người tham gia tố tụng; bố trí khoảng cách giữa những người tham gia phiên tòa tối thiểu là 02 m.

- Chỉ cho người được Tòa án triệu tập vào phòng xử án để tham dự phiên tòa.

- Trong quá trình xét xử cần có phương án tuyên truyền phù hợp để đảm bảo công tác giáo dục, phòng ngừa chung./.

Thu Hồng- Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

3/31/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLXử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19/HoatDongAnh/2020-03/xlvphchong31_Key_31032020084214.3_Key_31032020084214.2020_Key_31032020084214.jpg
3/31/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Đoàn Luật sư Tây Ninh tổ chức thành công Đại hội toàn thể luật sư nhiệm kỳ 2018 - 2023Đoàn Luật sư Tây Ninh tổ chức thành công Đại hội toàn thể luật sư nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 17 tháng 5  năm 2019 Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội toàn thể luật sư  nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham dự của 59/65 luật sư của Đoàn. Đại hội toàn thể luật sư tỉnh Tây Ninh đã vinh dự được đón tiếp Ls.Ts Phan Trung Hoài,  Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; ông Võ Xuân Biên - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp. Đến dự Đại hội còn có đại diện các cơ quan, ban, ngành tỉnh, gồm: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh tây Ninh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

bttpthang5.2019.1.jpg

Đại hội làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm với sự cố gắng của toàn thể các thành viên Đoàn luật sư và đã thành công tốt đẹp. Đại hội nghiêm túc đánh giá về những thành công và những tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ 2013 - 2018, trên cơ sở đó đề ra Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong đó nhấn mạnh những giải pháp để nâng cao chất lượng và số lượng luật sư trong thời gian tới.

bttpthang5.2019.2.jpg 

Đại hội toàn thể luật sư đã bầu Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhiệm kỳ mới gồm có 03 luật sư:Vương Sơn Hà, Phạm Văn Tình và Luật sư Nguyễn Thế Tân, với sự tín nhiệm của các luật sư tại Đại hội, Luật sư Vương Sơn Hà được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội toàn thể luật sư cũng đã bầu Hội đồng khen thưởng, kỷ luật kỷ luật nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 05 luật sư: Luật sư Lâm Tấn Đông,  Dương Mỹ Hạnh, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Quốc Khánh và luật sư Nguyễn Văn Từ. Luật sư Lâm Tấn Đông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng khen thưởng –Kỷ luật

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III tại Hà Nội, Đại hội đã bầu đại biểu dự đi đại hội như sau: Đại biểu chính thức được bầu là luật sư: Phạm Văn Tình; Đại biểu dự khuyết là luật sư: Nguyễn Thế Tân. Ngoài ra còn có Luật sư Nguyễn Văn Re và Luật sư Vương Sơn Hà là đại biểu đương nhiên của Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III.

Sự thành công của đại hội sẽ góp phần vào việc kiện toàn, đổi mới về mặt tổ chức để Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát triển vững mạnh trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phòng Bổ trợ Tư pháp

5/28/2019 4:00 PMĐã ban hànhTin Luật sưTinBTTPĐoàn Luật sư Tây Ninh tổ chức thành công Đại hội toàn thể luật sư nhiệm kỳ 2018 - 2023/HoatDongAnh/2019-05/bttpthang5_Key_28052019154639.2019_Key_28052019154639.1_Key_28052019154639.jpg
5/28/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây ninh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016Ủy ban nhân dân tỉnh Tây ninh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016
Nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật, kịp thời đôn đốc, tổ chức và hướng dẫn việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, ngày 08/3/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016. Kế hoạch đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng để các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố phải nghiêm túc thực hiện trong năm 2016 như:

Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện trong đó lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao cho Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn kỹ năng theo dõi thi hành pháp luật cho cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi thi hành pháp luật với các hoạt động:

+ Thực hiện theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm theo kế hoạch của Bộ Tư pháp: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai. Ngoài ra, UBND tỉnh còn tiến hành theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chính sách Bảo trợ xã hội và việc thực hiện các quy định, thủ tục hành chính có liên quan về chính sách Bảo trợ xã hội tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đây là những lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân nên được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm.

+ Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: Sở Tư pháp chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại các đơn vị theo kế hoạch.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh cũng đề nghị thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung có liên quan. Khi có yêu cầu cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành theo nội dung kế hoạch đã đề ra; Tổ chức thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành cấp trên; Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành mình theo quy định.

IMG_20150811_081148.jpg

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

4/8/2016 8:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhương LoanỦy ban nhân dân tỉnh Tây ninh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật, kịp thời đôn đốc, tổ chức và hướng dẫn việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, ngày 08/3/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016. Kế hoạch đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng để các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố phải nghiêm túc thực hiện trong năm 2016 như:
4/8/2016 8:00 AMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017)...Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017)...
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017), 35 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh (28/12/1982 - 28/12/2017) và 20 năm Ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh (17/4/1998 - 17/4/2018)

Để có các hoạt động thiết thực kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh và nhằm động viên, khích lệ đội ngũ người làm công tác trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) ở địa phương trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ và các tập thể, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của công tác TGPL.

Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ký Quyết định số số 462/QĐ-STP ngày 14/4/2017 ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục TGPL (06/9/1997 - 06/9/2017), 35 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh (28/12/1982 – 28/12/2017) và 20 năm Ngày thành lập Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh (17/4/1998 - 17/4/2018), với các nội dung sau đây:

1. Tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn với chủ đề: Lập thành tích xuất sắc trong công tác chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục TGPL (06/9/1997 – 06/9/2017),  35 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh (28/12/1982 – 28/12/2017) và 20 năm Ngày thành lập Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh (17/4/1998-17/4/2018)

Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tập trung nguồn lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, công tác tư pháp năm 2017 và trong lĩnh vực TGPL cần tập trung thực hiện vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL, tích cực thực hiện công tác truyền thông và tư vấn pháp luật để nhiều người thuộc diện được TGPL tiếp cận và thụ hưởng chính sách TGPL của nhà nước.

Chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện khác để triển khai, thi hành Luật TGPL (sửa đổi) sau khi Luật này có hiệu lực vào năm 2018.

2. Công tác tuyên truyền

Mở đợt cao điểm truyền thông sâu rộng về truyền thống TGPL; quá trình hình thành, phát triển, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của công tác TGPL vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, gắn với truyền thông về Luật TGPL (sửa đổi); tuyên truyền về kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục TGPL, 35 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh, 20 năm Ngày thành lập Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh bằng nhiều hình thức.

Biên soạn cuốn kỷ yếu truyền thông về sự hình thành, quá trình củng cố và kiện toàn Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh, những kết quả đạt được, các vụ việc điển hình và định hướng phát triển về công tác TGPL ở tỉnh nhà.

Tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, thể thao do Bộ Tư pháp - Cục TGPL phát động để hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục TGPL và do Sở Tư pháp pháp phát động để kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

3. Phát động phong trào thi đua

Chủ đề phát động: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục TGPL (06/9/1997 – 06/9/2017), 35 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh và 20 năm Ngày thành lập Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh (17/4/1998 – 17/4/2018), tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Sở Tư pháp phát động.

 Thực hiện khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác TGPL hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền.

Đồng thời Sở Tư pháp cũng đã chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu đề xuất với Ban Giám đốc Sở tổ chức từng hoạt động cụ thể trên tinh thần tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo kế hoạch được hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Trung tâm TGPL (17/4/1998 - 17/4/2018) trên tinh thần tiết kiệm, trang trọng và hiệu quả.

          Trung tâm TGPL nhà nước sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương đã được cấp để tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

                                                                              Ngọc Linh – Trung tâm TGPL

                                                                                                      

                                                                                                

                                                                                                

5/9/2017 3:00 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLSở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017).../Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017), 35 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh (28/12/1982 - 28/12/2017) và 20 năm Ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh (17/4/1998 - 17/4/2018)
5/9/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Bài tin Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm tra  việc phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2020Bài tin Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm tra  việc phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2020

Vào ngày 22/10/2020, Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nhà tạm giữ - Công an thị xã Hòa Thành và Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành.

Tham dự Đoàn kiểm tra có Lãnh đạo Sở Tư pháp, TAND tỉnh, VKSND tỉnh; Sở Tài chính; Đại diện một số ngành thành viên: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm TGPL nhà nước. Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn.

Nội dung kiểm tra liên quan đến kết quả tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10, chú trọng trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc đảm bảo quyền được TGPL cho người tham gia tố tụng.

Qua kết quả kiểm tra, Hội đồng nhận thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Hòa Thành và Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành có thực hiện việc giải thích, thông báo về TGPL; niêm yết Bảng thông tin về TGPL, đặt Hộp tin TGPL; phát miễn phí tờ gấp pháp luật, đơn yêu cầu TGPL; thực hiện việc đăng ký bào chữa; đăng ký bảo vệ; giao các văn bản tố tụng cho người thực hiện TGPL theo quy định của Thông tư liên tịch số 10. Bảo đảm cho người thực hiện TGPL khi tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL theo quy định của pháp luật về tố tụng và pháp luật về TGPL.

Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tại hai đơn vị được kiểm tra có thực hiện việc giải thích về quyền TGPL cho các đối tượng theo quy định. Thông báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đã thông báo lịch xét xử cho người thực hiện TGPL; ghi rõ ràng và cụ thể trong bản án, các quyết định về thông tin của người thực hiện TGPL và ghi rõ ý kiến hoặc quan điểm bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thực hiện TGPL.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, Hội đồng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10. Cụ thể là Nhà Tạm giữ - Công an thị xã Hòa Thành chưa thực hiện việc niêm yết Tờ thông tin về TGPL trong buồng tạm giữ, buồng tạm giam theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 10, Thông tư liên tịch số 10. Có một số trường hợp chưa thực hiện việc giải thích, thông báo, thông tin TGPL theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 10.

Để tăng cường việc phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng, Hội đồng cũng đã hướng dẫn cho các đơn vị được kiểm tra cũng như các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh thực hiện quy trình giải thích, thông báo, thông tin về TGPL theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 10.

Ngoài ra, Hội đồng cũng đã đề nghị ngành thành viên của Hội đồng nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Công văn 849/UBND-NCPC ngày 27/4/2020. Đối với các ngành thành viên là các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án: chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật TGPL năm 2017, Thông tư liên tịch số 10 và các luật, bộ luật tố tụng có liên quan trong hệ thống của ngành; phát huy và thực hiện tốt vai trò là thành viên Hội đồng.

Công tác TGPL là một chính sách nhân đạo, chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân, đặc biệt là những người nghèo, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt đồng thời cũng là trách nhiệm chung của toàn xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, do đó thực hiện tốt công tác TGPL cũng như là thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước phân công./.

                                                          Ngọc Linh

11/5/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLBài tin Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm tra  việc phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2020/HoatDongAnh/2020-11/tgpl_Key_05112020085254.5_Key_05112020085254.11_Key_05112020085254.2020_Key_05112020085254.png
11/5/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Đấu giá tài sản thanh lý của Tỉnh Đoàn Tây Ninh, như sau:

- 01 chiếc xe ô tô 15 chỗ ngồi hiệu Toyota Haice, biển số 70B-0487, số máy 2RZ-3142973, số khung RZH115-3001334, năm-nước sản xuất: 2003-Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 53.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 22/02/2021 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày làm việc: 03&04/02/2021, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 25/02/2021 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

1/26/2021 11:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2021-01/hinh dau gia 3_Key_26012021102140.jpg
1/26/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021  trên địa bàn tỉnh Tây NinhHoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo Kế hoạch thì nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2021 tiếp tục được thực hiện như:

- Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật: Duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật:

+ Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình sản xuất, kinh doanh và hội nhập của doanh nghiệp.

+ Tổ chức việc tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật để tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

- Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp: Thực hiện giải đáp pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp với các hình thức như bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp, thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật: Các cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.

- Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật: Giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp ngay sau khi văn bản được ban hành.

- Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật: Tổ chức việc tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật để tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật. Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương liên để kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp, gây phiền hà cho doanh ngiệp./.

                                                                                               Trần Ngọc

KH 238 ub.signed.rar

1/28/2021 3:00 PMĐã ban hànhHỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừaTinKim NgọcHoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2021-01/ngoc11_Key_28012021144009.1_Key_28012021144009.2021_Key_28012021144009.11_Key_28012021144009.jpg
1/28/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Mục tiêu Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành  cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025Mục tiêu Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành  cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 – 2025 tại Quyết định số 81/QĐ-TTg. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo đó, mục tiêu Chương trình đề ra nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kế thừa, phát huy kết quả của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020. Chương trình được phê duyệt nhằm: triển khai đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch, ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực; định hướng cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương; nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy sự tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật kịp thời nhằm phục vụ doanh nghiệp phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

          Bên cạnh các mục tiêu chung thì Chương trình cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể để thực hiện các nội dung của Quyết định như sau:

Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng 01 cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; cung cấp các chính sách, đề án, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương; tiếp nhận 100% phản ánh từ doanh nghiệp nhỏ và vừa để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vướng mắc, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho: tối thiểu 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong kinh doanh; tối thiểu 60% người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm: tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại và các hoạt động tư vấn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo 100% đề nghị tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua Chương trình được giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

                                                                   Phòng XDKT&QLTTPL

 

81.rar


1/28/2021 3:00 PMĐã ban hànhHỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừaTinKim NgọcMục tiêu Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành  cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025/HoatDongAnh/2021-01/ngoc11_Key_28012021143642.1_Key_28012021143642.2021_Key_28012021143642.10_Key_28012021143642.jpg
1/28/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Quy định mới về danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triểnQuy định mới về danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển (viết tắt là Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg).

Theo đó, các Phụ lục kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg quy định có 99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 107 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Trong trường hợp công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao không thuộc các Danh mục như đã nêu tại Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg, nhưng đáp ứng các quy định khác tại Luật Công nghệ cao, có tính cấp thiết, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thì Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021 và thay thế Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, khoản 2 Điều 1 và Điều 4 Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                   Phòng XDKT&QLTTPL

 

QĐ số 38_2020_QD-TTg.rar


2/3/2021 3:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinKim NgọcQuy định mới về danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển/HoatDongAnh/2021-02/ngoc11_Key_03022021142907.1_Key_03022021142907.2021_Key_03022021142907.13_Key_03022021142907.jpg
2/3/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  và Liên minh Châu ÂuQuy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  và Liên minh Châu Âu

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BTC quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. Theo đó, tại Điều 3 quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu như sau:

1. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu:

a) Người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

b) Trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA, người khai hải quan phải khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

c) Trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ sau thời hạn hiệu lực quy định tại điểm b khoản 1 Điều này vì lý do bất khả kháng hoặc các lý do hợp lệ khác nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nhập khẩu hoặc các trường hợp xuất trình muộn khác, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) xem xét, quyết định việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA đối với các trường hợp cụ thể. Đối với trường hợp xuất trình muộn khác, hàng hóa phải được nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

2. Việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA thực hiện theo Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 05/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2021.

Đối với các tờ khai hải quan của mặt hàng nhập khẩu đăng ký từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ các quy định để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA, Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020-2022 và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn mức thuế quy định tại Hiệp định EVFTA và Nghị định số 111/2020/NĐ-CP thì người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ cho cơ quan hải quan để được xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế./.

                                                                                                                                                                                     Phòng XDKT&QLTTPL (KN)

Thông tư 07.2021-TT-BTC.rar


2/3/2021 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKim NgọcQuy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  và Liên minh Châu Âu/HoatDongAnh/2021-02/ngoc11_Key_03022021144347.1_Key_03022021144347.2021_Key_03022021144347.14_Key_03022021144347.jpg
2/3/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực  toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực  toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2843/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngày 19 tháng 01 năm 2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020 (Quyết định số 143/QĐ-UBND). Theo đó, số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ là 45 văn bản (07 Nghị quyết và 38 Quyết định) và hết hiệu lực một phần là 15 văn bản (15 Quyết định).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                                                                              Phòng XDKT&QLTTPL

 

KH 238 ub.signed.rar


2/3/2021 3:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinKim NgọcCông bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực  toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020/HoatDongAnh/2021-02/ngoc11_Key_03022021142544.1_Key_03022021142544.2021_Key_03022021142544.12_Key_03022021142544.jpg
2/3/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tổ chức thăm hỏi, chúc tết các đơn vị được đỡ đầuSở Tư pháp tổ chức thăm hỏi, chúc tết các đơn vị được đỡ đầu

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về việc phân công các huyện, thành phố phía sau và các Sở, ngành tỉnh đỡ đầu, hỗ trợ các Đồn Biên phòng và các xã biên giới; nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Sở Tư pháp tổ chức thăm hỏi, chúc tết, động viên các Chiến sĩ đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, huyện Châu Thành và UBND xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tham dự Chương trình, về phía Sở Tư pháp có ông Nguyễn Hoàng Nam - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở; đại diện Công đoàn, Chi đoàn Sở Tư pháp. Về phía Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, có Trung tá Võ Hoài Thanh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng và các cán bộ, chiến sĩ của Đồn. Về phía xã Ninh Điền, có ông Nguyễn Văn Chủng - Bí thư, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND xã.

 dv01.2021.2.1.jpg

Sở Tư pháp trao quà cho Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu

Để tri ân các chiến sỹ ngày đêm ra sức bảo vệ các tuyến đầu của vùng biên giới, các chiến sĩ trực chiến 24/24 tại các chốt phòng chống dịch Covid 19, Sở Tư pháp đã trao 01 phần quà và tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng, góp phần động viên, khuyến khích các chiến sĩ xa nhà có thêm kinh phí đón tết. Sở Tư pháp hy vọng đây sẽ là động lực để các chiến sĩ của Đồn có thêm niềm tin, sức mạnh để vững bước trên những tuyến đường biên giới, bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ quê hương, đất nước.

 dv01.2021.2.2.jpg

Sở Tư pháp trao quà cho UBND xã Ninh Điền, huyện Châu Thành

Cùng ngày, Sở Tư pháp cũng tổ chức thăm và tặng một phần quà tết cho UBND xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, chúc Lãnh đạo, cán bộ, công chức Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và Nhân dân xã Ninh Điền đón tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm và sẽ luôn cố gắng phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(Đắc Hiển)


2/4/2021 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnSở Tư pháp tổ chức thăm hỏi, chúc tết các đơn vị được đỡ đầu/HoatDongAnh/2021-02/dv01_Key_04022021093404.2021_Key_04022021093404.2_Key_04022021093404.2_Key_04022021093404.jpg
2/4/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tổ chức thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở đã về hưuSở Tư pháp tổ chức thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở đã về hưu

Thực hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nhân dịp tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021,  Ông Nguyễn Hoàng Nam - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại diện Công đoàn, Chi đoàn và một số lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở đã tới thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở Tư pháp đã về hưu.

lanhdaovehuu.jpg 

Sở Tư pháp thăm, chúc tết đồng chí Nguyễn Văn Rộng - nguyên Giám đốc Sở Tư pháp

Thay mặt Sở Tư pháp, Ông Nguyễn Hoàng Nam đã chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo về hưu những thành tựu mà Sở, ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong năm vừa qua. Ông Nguyễn Hoàng Nam cũng khẳng định, mặc dù còn nhiều khó  khăn, thách thức nhưng tập thể công chức, viên chức và người lao động ngành Tư pháp luôn nỗ lực làm việc, sáng tạo, phát huy được thành quả của các thế hệ đi trước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới tình cảm của lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Tư pháp, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Sở Tư pháp cũng gửi lời chúc sức khỏe và tin tưởng vào sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của toàn ngành, đồng thời chúc toàn thể công chức, viên chức, người lao động của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh một năm mới an lành, vui tươi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(Đắc Hiển)

2/8/2021 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnĐắc HiểnSở Tư pháp tổ chức thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở đã về hưu/HoatDongAnh/2021-02/lanhdaovehuu_Key_08022021091021.jpg
2/8/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Mục tiêu Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030Mục tiêu Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 176/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, theo đó mục tiêu cụ thể Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 được đề ra như sau:

1. Tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động:

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30% vào năm 2025 và đạt 35-40% vào năm 2030;

- Chỉ số Lao động có kiến thức chuyên môn trong Chỉ số đổi mới, sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 60 nước đứng đầu vào năm 2025 và thuộc nhóm 55 nước đứng đầu vào năm 2030;

- Tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80% năm 2025 và 90% năm 2030.

2. Tạo việc làm tốt hơn cho người lao động:

- Phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%;

- Tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến năm 2025 dưới 30% và đến năm 2030 dưới 20%;

- Tốc độ tăng năng suất lao động hàng năm đạt tối thiểu 6,5%/năm.

3. Giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo:

- Phấn đấu giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo dưới 8%;

- Duy trì tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%.

4. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động:

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45% vào năm 2025 và đạt 60% năm 2030, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động vào năm 2025 và chiếm khoảng 5% lực lượng lao động vào năm 2030.

5. Đầu tư, phát triển giao dịch việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia hiện đại, đồng bộ, thống nhất và có sự liên thông giữa các hệ thống thông tin, cụ thể:

- Năm 2025 có 80% và năm 2030 có trên 90% học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông được hướng nghiệp;

- Năm 2025 có 40% và năm 2030 có 45% lao động được hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu có việc làm;

- Đến năm 2025, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động.

Từ năm 2026, đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động vào quản lý và khai thác sử dụng, kết nối chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Đến năm 2030, hệ thống thông tin thị trường lao động được hiện đại hóa, dữ liệu được liên thông giữa các vùng trên toàn quốc và mở rộng kết nối với các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt tại một số nước là thị trường lao động chính của Việt Nam vào năm 2030.

Để đạt được các mục tiêu cụ thể trên thì phải thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất để thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại.

2. Hỗ trợ phát triển cung - cầu lao động.

3. Hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động.

4. Hỗ trợ phát triển lưới an sinh và bảo hiểm.

5. Hỗ trợ kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước, phát triển các thị trường lao động đặc thù.

6. Nâng cao hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường lao động./.

                                                                             Phòng XDKT&QLTTPL

176_QD-TTg_05022021_2-signed.rar


2/19/2021 9:00 AMĐã ban hànhHỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừaTinKim NgọcMục tiêu Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030/HoatDongAnh/2021-02/ngoc11_Key_19022021084245.1_Key_19022021084245.2021_Key_19022021084245.15_Key_19022021084245.jpg
2/19/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

1) Đấu giá tài sản thanh lý của UBND Thành phố Tây Ninh

- 01 chiếc xe ô tô 12 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Haice Super Wagon, biển số 70B-0317, số khung RZH114-9007076, số máy 1RZ-2486364, màu sơn: xám, năm-nước sản xuất: 2000-Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 08/3/2021 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày làm việc: 02&03/3/2021, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 11/3/2021 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

2) Đấu giá tài sản thanh lý của Sở Khoa học và Công Nghệ Tây Ninh

- 01 chiếc xe ô tô 16 chỗ ngồi hiệu Toyota Haice, biển số 70B-0498, số máy 2TR-6171795, số khung JTFRX12P-909000374, năm-nước sản xuất: 2005-Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 88.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 14.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 09/3/2021 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày làm việc: 02&03/3/2021, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 12/3/2021 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. 

3) Đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần cao su 1-5 Tây Ninh, như sau:

a. Vật tư thu hồi tháo dỡ nhà máy Latex gồm: Công trình xây dựng, dây chuyền máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ phụ tùng của nhà máy.

- Giá khởi điểm: 6.253.974.572 đồng. Tiền đặt trước: 940.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

b. Thiết bị, phương tiện vận tải Khu vực Nông trường Suối Dây, Nhà máy Latex, Nhà máy Hiệp Trường, khu vực Văn phòng Công ty CP cao su 1-5 Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 1.864.123.250 đồng. Tiền đặt trước: 280.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh.

Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 09/3/2021 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp vào 02 ngày làm việc 02&03/3/2021, tại nơi có tài sản.

Tổ chức đấu giá: 10 giờ, ngày 12/3/2021 (thứ sáu).

Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. 

4) Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Đấu giá quyền sử dụng đất ONT diện tích 291,3m2; thửa số 1460; tờ bản đồ 27; tọa lạc tại: ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 5.172.614.000 đồng. Tiền đặt trước: 517.262.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao sổ hộ khẩu.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 15/3/2021 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có bất động sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 18/3/2021 (thứ năm), tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gò Dầu.

- Địa điểm đăng ký mua hồ sơ: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


2/19/2021 2:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2021-02/hinh dau gia 3_Key_19022021134654.jpg
2/19/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Công tác về văn bảnCông tác về văn bản
GÓP Ý, THẨM ĐỊNH, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN  QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỘT TRONG NHỮNG NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC  XÂY DỰNG, THỰC HIỆN PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG

Ngay từ ngày thành lập Sở Tư pháp Tây Ninh (ngày 28/12/1982), công tác xây dựng văn bản nói chung, công tác góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nói riêng đã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành Tư pháp nhằm thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nói chung và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nói riêng trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm được giao, ngành tư pháp Tây Ninh nói chung, Sở Tư pháp Tây Ninh nói riêng trong suốt chặng đường từ ngày thành lập đến nay, cùng với tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật ở địa phương, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng. Đặc biệt từ năm 2004 đến nay, sau khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được ban hành thì công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương không ngừng được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nói chung và cấp tỉnh nói riêng không ngừng gia tăng theo từng năm, từng giai đoạn cả về số lượng và chất lượng đã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động quản lý Nhà nước bằng pháp luật, góp phần tạo ra hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

- Nhìn chung, từ ngày thành lập đến nay nghành Tư pháp Tây Ninh nói chung, Sở Tư pháp Tây Ninh nói riêng đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn trong công tác góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật góp phần quan trọng từng bước đưa công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả. Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành đã đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Cụ thể, từ ngày thành lập đến nay, chỉ riêng Sở Tư pháp đã góp ý 947 văn bản các loại, trong đó có 219 Luật, 10 Pháp lệnh, 718 văn bản khác; thẩm định 1.729 văn bản gồm 234 Nghị quyết Hội đồng nhân dân. 1495 Quyết định Ủy ban nhan dân; rà soát, hệ thống hóa 5.122 văn bản. Qua rà soát đã phát hiện 2.803 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, Sở Tư pháp đã tham mưu xử lý đúng quy định.

Ngoài việc góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã thường xuyên tăng cường kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho bộ phận pháp chế các sở, ngành tỉnh, Tư pháp cấp huyện, cấp xã về công tác xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, viết hàng trăm bài trao đổi nghiệp vụ trong công tác soạn thảo góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Tờ tin Tư pháp Tây Ninh, báo, đài địa phương nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho bạn đọc, khán thính giả nghe đài, xem đài về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tóm lại, trong hơn 30 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của ngành Tư pháp Tây Ninh nói chung, Sở Tư pháp Tây Ninh nói riêng đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, thực hiện pháp luật ở địa phương.

 

                                                                                     

 

                                                                  Phòng Xây dựng văn bản

8/27/2015 2:35 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Công tác về văn bản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
GÓP Ý, THẨM ĐỊNH, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN  QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỘT TRONG NHỮNG NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC  XÂY DỰNG, THỰC HIỆN PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG
8/27/2015 2:35 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản thanh lý của Công an tỉnh Tây Ninh gồm 27 xe ô tô và 45 xe mô tô các loại đã qua sử dụng.

- Giá khởi điểm: 1.670.600.000 đồng. Tiền đặt trước: 260.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 17/8/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp ngày 11&12/8/2020, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 20/8/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


7/31/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-07/hinh dau gia 3_Key_31072020152330.jpg
7/31/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Gian hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất  hoặc lắp ráp trong nướcGian hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất  hoặc lắp ráp trong nước

Ngày 15/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước trong đó quy định về gia hạn thời gian nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt và trình tự, thủ tục gia hạn. Nghị định có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành.

Theo đó, gia hạn thời gian nộp thuế được quy định cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2020 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể như sau:

a) Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2020.

b) Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2020.

c) Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2020.

d) Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

đ) Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

e) Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

g) Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 9 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

h) Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

2. Quy định đối với một số trường hợp:

a) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

b) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai.

c) Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt./.

                                                                             KN

12/1/2020 10:00 AMĐã ban hànhHỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừaTinPhòng XD&KTVBQPPLGian hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất  hoặc lắp ráp trong nước/HoatDongAnh/2020-12/vbqppl_Key_01122020093323.26_Key_01122020093323.11_Key_01122020093323.2020_Key_01122020093323.4_Key_01122020093323.jpg
12/1/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả 08 năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnhKết quả 08 năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

 

Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội ký ban hành vào ngày 29/6/2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2007. Từ khi triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý cho đến nay, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, số người dân biết về trợ giúp pháp lý và được trợ giúp pháp lý hàng năm đều tăng, số vụ việc trợ giúp pháp lý năm sau luôn nhiều hơn năm trước. Và cả giai đoạn, Trung tâm đã thực hiện được 5.513 vụ, việc/5.631 người (nam: 2.852, nữ: 2.774).
Trung tâm Trợ giúp pháp lý là cơ quan tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở Tư pháp làm đầu mối trong việc tổ chức và triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.
Ngay sau khi Luật Trợ giúp pháp lý được thông qua, Trung tâm đã chủ động tham mưu Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý. Trung tâm đã tổ chức truyền thông về pháp luật trợ giúp pháp lý đa dạng dưới mọi hình thức, mỗi hình thức đều mang lại hiệu quả thiết thực như: tổ chức được 20 hội nghị tập huấn, có 2.615 lượt người dự; Tổ chức 511 đợt trợ giúp pháp lý lưu động về cơ sở, có 24.029 người tham dự; Các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đã sinh hoạt được 902 cuộc, có 31.984 lượt người đến tham gia sinh hoạt, thông qua sinh hoạt đã tư vấn pháp luật cho 2.162 người; Lắp đặt Bảng thông tin, Hộp tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở tiếp công dân của các cơ quan trong tỉnh và các cơ quan tiến hành tố tụng;Sao băng cassette để truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý phát trên Trạm truyền thanh của xã.
Công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý được triển khai sâu rộng đến nhân dân, số người dân được biết về quyền được trợ giúp pháp lý của họ và các thông tin liên quan đến tổ chức, điều kiện, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý ngày càng nhiều. Đa số cán bộ ở các cơ quan tiếp công dân, cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng nắm được các quy định về trợ giúp pháp lý và quyền của người dân về trợ giúp pháp lý. Từ đó cũng đã nâng cao được ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện chính sách này đến với nhân dân một cách kịp thời, hiệu quả, tích cực.
Công tác đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tiếp tục được nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý của các Cộng tác viên khi thực hiện trợ giúp pháp lý. Hàng năm, Trung tâm đều có phân công Trợ giúp viên pháp lý tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc theo định kỳ 02 lần/năm. Qua kết quả đánh giá chất lượng, tất cả vụ việc đều đạt chất lượng tốt.
Hàng năm, Trung tâm tham mưu Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ban hành kế hoạch hoạt động, tổ chức kiểm tra việc thực hiện tại một số cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, bước đầu đã có sự chuyển biến, các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường giới thiệu đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý các vụ án hình sự, đối tượng là người. Trung tâm đã có sự phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng, mỗi năm thực hiện trên 100 vụ việc.
Để đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân tại cơ sở, Trung tâm đã tăng cường tham gia các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách. Có thể nói hoạt động trợ giúp pháp lý đã đem đến cho người dân những thông tin pháp luật hữu ích, giải đáp những thắc mắc, giúp người dân hiểu hơn về các trình tự, thủ tục hành chính cần thiết khi giải quyết công việc, tránh việc đi lại nhiều lần dẫn đến tốn kém thời gian, tiền bạc và công sức của người dân.
Trong một số trường hợp cụ thể, bằng sự nhiệt tình và tâm huyết với nghề “trợ giúp pháp lý”, đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư – cộng tác viên của Trung tâm đã giúp cho một số vụ án được minh oan, sáng tỏ, tạo niềm tin cho người được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý, thể hiện sự công bằng của pháp luật Việt Nam, góp phần tạo niềm tin của nhân dân với chính quyền, làm cho người dân luôn “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
 Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương phân bổ cho các địa phương để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong chương trình 135 giai đoạn II và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg, Trung tâm đã tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động cho các xã đặc biệt khó khăn, đã tham mưu Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch thành lập các Câu lạc bộ TGPL tại các xã đặc biệt khó khăn; Trang bị 84 Bảng thông tin tại Văn phòng các ấp của các xã thuộc Chương trình 135.
Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Sở Tư pháp luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để Trung tâm Trợ giúp pháp lý thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Kinh phí hoạt động và biên chế của Trung tâm luôn được chú trọng tăng cường và bổ sung hàng năm. Ngoài nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên, Trung tâm còn được cấp kinh phí từ các nguồn khác như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (Chương trình 135 giai đoạn II và QĐ số 59/2012/QĐ-TTg); Dự án hợp tác quốc tế; Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam; Kinh phí đặc thù. Nguồn kinh phí được cấp đã đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn trợ giúp pháp lý và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trợ giúp pháp lý ngày càng tăng trong điều kiện kinh tế - xã hội tình nhà ngày càng phát triển.
Với phương châm trợ giúp pháp lý “luôn luôn đi cùng dân” và luôn chủ động “hướng về cơ sở”, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh đã thực sự trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho người dân trên địa bàn tỉnh tìm đến để được giúp đỡ khi họ có vướng mắc về pháp luật, để chia sẻ khi họ cần được bảo vệ. Qua đó đã khẳng định chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người có công và một số đối tượng khác là một chính sách đúng đắn hợp lòng dân và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại./.
                                                                            Ngọc Linh

 

4/21/2015 10:35 AMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lý(None)Kết quả 08 năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2015 10:35 AMYesĐã ban hành
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát quy định, TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát quy định, TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017

Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ký Quyết định số 59/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2017 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, có 23 thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính dự kiến triển khai rà soát trong năm 2017 do các sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh… UBND các huyện: Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng, Hòa Thành, Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu đề nghị và chủ trì thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch. Đối với các cơ quan, đơn vị không được phê duyệt trong Kế hoạch (do không đăng ký) phải tự lập danh mục rà soát, báo cáo kết quả rà soát (nếu trong năm có phát sinh khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định, thủ tục hành chính) theo đúng nội dung của Kế hoạch này. Trường hợp trong năm 2017 các cơ quan, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ, ngành Trung ương yêu cầu rà soát thêm các TTHC theo chuyên ngành mà chưa được phê duyệt thì các cơ quan, đơn vị phải thực hiện thêm nhiệm vụ này theo đúng các nội dung của Kế hoạch này.

UBND tỉnh  giao Sở Tư pháp theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Thanh Phong

5/8/2017 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngUBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát quy định, TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/8/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Tây Ninh triển khai Thông tư số 25/2014/TT-BTP của Bộ Tư phápTây Ninh triển khai Thông tư số 25/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Thực hiện Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC. Ngày 11 tháng 03 năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 487/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.


(Hình ảnh kiểm tra CCHC và kiểm soát TTHC tại UBND huyện Châu Thành​)

Kế hoạch xác định đầy đủ các nội dung kiểm tra, gồm: công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát TTHC; thực hiện đánh giá tác động của TTHC, tiếp thu giải trình về nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC của cơ quan chủ trì soạn thảo; tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định TTHC trong dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện việc công bố, công khai, niêm yết công khai TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC....

Việc ban hành Kế hoạch kiểm tra nêu trên, nhằm mục đích tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC tại các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn có hiệu quả và đạt kết quả cao; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát TTHC. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động cải cách hành chính, kiểm soát TTHC và tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện đúng hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

Bên cạnh đó, để công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động cải cách hành chính, kiểm soát TTHC đạt chất lượng và hiệu quả, Kế hoạch đã giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, cụ thể: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.. là đầu mối giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động cải cách hành chính, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra theo quy định; các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện hoạt động cải cách hành chính, kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương, cung cấp các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra (do Sở Nội vụ, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập). Trong quá trình tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc trực tiếp với từng cơ quan, đơn vị được kiểm tra (dự kiến kiểm tra 09 UBND cấp Huyện và 19 Sở, ngành tỉnh; riêng đối với UBND huyện, Đoàn kiểm tra sẽ lựa chọn kiểm tra 03 UBND cấp xã để kiểm tra thực tế tại địa phương).

Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra hoạt động cải cách hành chính, kiểm soát TTHC thực hiện theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND; Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của UBND  tỉnh quy định mức chi cho bảo đảm công tác cải cách hành chính và các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh./.

Thành Chung

 

 

6/1/2015 3:55 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Tây Ninh triển khai Thông tư số 25/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/1/2015 3:55 PMYesĐã ban hành
Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây NinhChấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Trong thời gian qua công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý sử dụng đất ngày càng có hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp, ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Các dự án đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai đã được các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý theo quy định của pháp luật đất đai. Tạo được lòng tin của nhân dân trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn như: việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện ở nhiều địa phương còn chậm; công tác quản lý Nhà nước về đất đai có trường hợp chưa đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện chưa thường xuyên; việc giám sát sử dụng đất tại các dự án, công trình của một số đơn vị còn lỏng lẻo, nhiều trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được xử lý kịp thời; còn xảy ra tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vi phạm hành lang bảo vệ giao thông, thủy lợi, đê điều, sông suối; việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm có trường hợp chưa đảm bảo quy trình hoặc còn chậm tiến độ; sử dụng đất chưa gắn với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Để chấn chỉnh và khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, ngày 23/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1815/UBND-KTTC về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Qua đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho một số Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung thực nhiệm một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Theo đó, Sở Tư pháp cũng được UBND tỉnh giao một số nhiệm vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành có liên quan rà soát những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh, báo cáo UBND tỉnh kịp thời xử lý.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai hàng năm bằng nhiều hình thức, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai đạt hiệu quả cao./.

Phương Loan

10/1/2019 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngChấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2019-10/dat dai_Key_01102019142754.jpg
10/1/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Danh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số

TT

Tên

Tổ chức Bán đấu gái tài sản

Địa chỉ trụ sở Đấu giá viênSố điện thoại cá nhân/ cơ quan đại diệnGhi chú
01Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây NinhSố 258, đường Võ Thị sáu khu phố 5, phương 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

1. Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc

2. Nguyễn Thị Bích Trang

3. Nguyễn Thụy Như

    ĐT: 0276.3813218

         0276.3813638

 

 
02

 

Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng

Số 09, tỉnh

lộ 6, ấp Hòa Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

  1.  Tô Thị Thủy Triều - Giám đốc
  2. Phạm Thùy Linh

 

DĐ: 0918512643 
03Công ty đấu giá hợp danh Long Hoa

Số 90 (Số cũ 95/2)

đường Xuân Hồng, khu phố 2, thị trấn Hoà Thành, huyện

Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

1. Nguyễn Văn Bé Qúi – Giám đốc

2. Nguyễn Anh Tuấn

DĐ: 0918454617 
04Công ty đấu giá hợp danh Thanh LamSố 106A, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Hồ Văn Cước –Giám đốc

 

DĐ: 0984 903 782 
05Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Đông Việt Số 99, đường Nguyễn Trãi, phường 4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.Tống Thị Thanh Trúc – Giám đốcDĐ: 0949170777 
06Công ty cổ phần Sông Bé – Chi nhánh Tây NinhSố 308, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

1. Trần Thị Nở - Giám đốc

2. Trần Tấn Tư

DĐ: 0903886642 
07Chi nhánh Công ty cổ phần đấu giá Nam Giang tại Tây Ninh63/1A, ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

1. Nguyễn Thị Hoàng Phượng

2. Nguyễn Văn Sĩ

DĐ: 0903740479Tạm ngưng hoạt động từ ngày 09/8/2018
08Chi nhánh 1 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ đấu giá Thanh NamSố 106, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Nguyễn Thành Trung – Giám đốc

 

DĐ: 0966607744 

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới
11/29/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngDanh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứngVề việc điều chỉnh quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng
8/6/2017 3:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinBTTPVề việc điều chỉnh quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/6/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next