Tin tức
 
​Gia đình là nơi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ em để mai sau thành những công dân sống có ích cho xã hội, là nơi rèn giũa để các em phát triển lành mạnh theo năm tháng. Nhưng hiện nay, vấn đề ly hôn, ly thân, bỏ bê con cái đang diển ra ngày càng nhiều, đó cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc gia tăng tội phạm vị thành niên, là ghánh nặng cho cộng đồng và kéo ...
 
​Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được tiến hành sâu rộng trong ban ngành, đoàn thể, địa phương và Nhân dân. Công tác trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) cơ bản đáp ứng được nhu cầu TGPL của người nghèo, đối tượng chính sách và đối tượng yếu thế khác trong xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản Đấu giá tài sản tịch thu sung quy nhà nước gồm 445 chiếc xe mô tô, xe gắn máy các loại (trong đó: 250 chiếc đủ điều kiện đăng ký lại và 195 chiếc bán phụ tùng) của Công an huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh.- Giá khởi điểm: 364.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 55.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng. Đấu giá trực tiếp ...
 
​Văn bản quy phạm pháp luật có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Do đó, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật chuẩn mực, phù hợp với đường lối phát triển của đất nước, phù hợp với toàn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là đòi hỏi tất yếu. Tuy nhiên, thực tiễn trong thời gian ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản tịch thu Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước lô 39 chiếc xe mô tô hai bánh các loại của UBND xã Suối Đá huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh.- Giá khởi điểm: 20.200.000đồng. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.2. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. 3. ...
 
​Ngày 24/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020.Theo đó tại Điều 69 của Nghị định quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính như sau:1. Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản được lập theo quy định ...
 
​Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, gồm 5 chương, 73 điều quy định về: các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước gồm 31 chiếc xe mô tô các loại của UBND  xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.- Giá khởi điểm: 18.600.000 đồng. - Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng.- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. - Điều kiện, cách thức đăng ký ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản  Tài sản đấu giá của Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh, như sau:- Đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi tháo dỡ Khối nhà làm việc cũ của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy. - Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. - ...
 
Sáng ngày 27/4/2020, Ban Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Quyết định thôi việc đối với viên chức lãnh đạo cho bà Nguyễn Thị Đào, Trưởng Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp. Đến tham dự buổi lễ có Ban Giám đốc Sở Tư pháp và các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.Ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp trao Quyết địnhthôi việc cho bà ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Sở Tư pháp phát động phong trào Thi đua, khen thưởng năm 2017Sở Tư pháp phát động phong trào Thi đua, khen thưởng năm 2017

Nhằm tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức tham gia phong trào thi đua, hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Sở Tư pháp Tây Ninh, qua đó phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động trong ngành hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2017, ngày 14/02/2017, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch số 146/KH-STP về việc phát động phong trào thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, toàn ngành Tư pháp Tây Ninh ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đầy đủ, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017 với chủ đề: "Toàn ngành Tư pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017", gắn kết với các phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020, "Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2020 và các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn.

Theo đó, toàn thể CCVC-LĐ trong ngành cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác tư pháp năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 22/02/2017. Đặc biệt, các đơn vị cần tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, tra cứu, thống kê dữ liệu các phong trào thi đua, hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân trong toàn ngành.

Phong trào thi đua ngành Tư pháp được tiến hành thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong 03 khối thi đua bao gồm Khối Văn phòng Sở, khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và khối các Phòng tư pháp huyện, thành phố. . Tiến độ thực hiện phong trào được chia làm 02 đợt, trong đó

- Đợt thi đua thứ nhất: Thời gian từ đầu năm đến 15/6/2017, tổ chức sơ kết cùng với sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2017.

- Đợt thi đua thứ hai: Thời gian từ 16/6/2017 đến kết thúc năm 2017, tổ chức tổng kết cùng với tổng kết công tác tư pháp năm 2017.

Trên cơ sở kế hoạch được ban hành, ngay từ đầu năm, phong trào thi đua đã được phát động sâu rộng, sôi nổi, thu hút đông đảo CCVC-LĐ trong Ngành tham gia. Kết quả đăng ký như sau:

Tập thể Sở Tư pháp đăng ký các hình thức khen thưởng sau: Cờ thi đua của chính phủ, cờ thi đua Bộ Tư pháp, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

-  Đối với tập thể các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở: 13 tập thể đăng ký tập thể "Lao động xuất sắc". Về hình thức khen thưởng: 03 tập thể đăng ký Cờ thi đua của UBND tỉnh, 01 tập thể đăng ký bằng khen Bộ Tư pháp; 03 tập thể đăng ký Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 02 tập thể đăng ký Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp.

- Đối với cá nhân: 02 cá nhân đăng ký  "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh", 27 cá nhân đăng ký  "Chiến sỹ thi đua cơ sở", 49 cá nhân đăng ký "Lao động tiên tiến". Về hình thức khen thưởng: 01 cá nhân đăng ký bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, 14 cá nhân đăng ký Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 62 cá nhân đăng ký Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp.

Thông qua thi đua, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực phấn đấu trong ngành; từ đó biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt phong trào thi đua, tạo ra động lực mới cho các cá nhân, đơn vị vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chung của Ngành. Sở Tư pháp hy vọng, phong trào thi đua năm 2017 sẽ tiếp tục là sân chơi, là cơ hội để cán bộ ngành thi đua, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm trong công tác; tạo sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó, hoàn thiện khả năng chuyên môn của mỗi thành viên cũng như chung sức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao.

Đắc Hiển

3/2/2017 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngSở Tư pháp phát động phong trào Thi đua, khen thưởng năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Ủy ban nhân dân Xã Phan - đơn vị thực hiện tốt công tác tư pháp ở cơ sởỦy ban nhân dân Xã Phan - đơn vị thực hiện tốt công tác tư pháp ở cơ sở

Xã Phan là xã nông thôn của huyện Dương Minh Châu, cách trung tâm huyện Dương Minh Châu 10 km về hướng Nam. Phía Bắc giáp xã Suối Đá, phía Nam giáp xã Chà là, phía Đông giáp xã Phước Ninh, phía tây giáp xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu, xã có diện tích tự nhiên là: 3.671,98 ha; Dân số toàn xã có 1.952 hộ với 8.445 nhân khẩu; Địa  giới hành chính của xã được chia làm 5 ấp, có 63 tổ dân cư tự quản. UBND xã Phan được thành lập năm 1976 đến nay có bước phát triển ngày càng toàn diện, đời sống nhân dân ngày càng no ấm. Trong phong trào thi đua của huyện Dương Minh Châu, UBND xã Phan-là một tập thể tiêu biểu nhiều năm liền luôn đạt thành tích cao và dẫn đầu phong trào thi đua cấp xã của huyện.

Năm 2020, Xã Phan được huyện chọn triển khai xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cán bộ, công chức và nhân dân xã Phan luôn đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với nhiệm vụ chung đó, UBND xã Phan đã tổ chức thực hiện tốt công tác tư pháp - hộ tịch nhằm đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống, nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân,  bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tranh thủ kịp thời sự chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư Pháp, Phòng Tư pháp huyện và sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, công chức Tư pháp – Hộ tịch của xã đã phát huy tốt vai trò làm tham mưu UBND xã trong chỉ đạo thực hiện công tác tư pháp, hộ tịch trên địa bàn xã, trong 05 năm qua công tác Tư pháp xã Phan đạt được kết quả, thành tích cụ thể như sau:

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được HĐND, UBND xã Phan ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có10 Nghị quyết, 03 Quyết định. Văn bản ban hành đảm bảo thể thức, trình tự, thủ tục theo đúng quy định. Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 được  33 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 23 Nghị quyết và 10 Quyết định. Qua kết quả rà soát có 31 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, gồm 22 Nghị quyết, 09 quyết định, 02 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, gồm 01 Nghị quyết và 01 quyết định.

Để thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác quản lý thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đạt hiệu quả, hàng năm UBND xã đều xây dựng kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật và kế hoạch quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tổ chức thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Trong 05 năm qua, việc xử phạt vi phạm hành chính luôn được thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Trưởng Công an xã đã xử phạt vi phạm hành chính 203 đối tượng với số tiền phạt là 175.320.000đ, đã chấp hành xong 203 quyết định, Chủ tịch UBND xã xử phạt vi phạm hành chính bằng  27 quyết định, với số tiền 2.500.000đ, đã chấp hành xong 27 quyết định, hàng năm số vụ việc kéo giảm so với cùng kỳ.

Công tác hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước: Trong 05 năm qua, UBND xã đã thực hiện đăng ký hộ tịch cho 3.711 trường hợp và 3.588 trường hợp chứng thực cho người dân. Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng quy trình, thủ tục, không gây phiền hà cho người dân. UBND xã đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại phòng một cửa. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp được quan tâm và đẩy mạnh, nhất là công tác giải quyết các yêu cầu về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi cho tổ chức và công dân đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Trên địa bàn xã không phát sinh trường hợp bồi thường nhà nước.

Để công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật đi vào chiều sâu và hiệu quả, ngay từ đầu năm công chức Tư pháp – Hộ tịch dã kịp thời xây dựng và tham mưu UBND xã ban hành đầy đủ các kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và các kế hoạch thực hiện các Đề án và tổ chức thực hiện. Phối hợp với MTTQ và các ban, ngành tuyên truyền các văn bản pháp luật được 98 cuộc với 4.520 lượt người tham dự, bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền thông qua Đài truyền thanh và các trạm truyền thanh xã được trên 500 lượt phát…Hưởng ứng phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các ngành tổ chức trên Báo Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp  hàng tháng, hàng quí, cán bộ, công chức của UBND xã đã tích cực tham gia, hưởng ứng với trên 170 bài thi viết tìm hiểu pháp luật trên báo Tây Ninh, kết quả đạt 01 giải nhất, 02 giải ba.

Hiện nay trên địa bàn xã Phan có 05 tổ hòa giải với 35 hòa giải viên, được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Tổ hòa giải tiếp nhận 22 đơn đưa ra hòa giải 22 đơn, kết quả hòa giải thành 22/22 đơn, đạt 100% góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật ở địa phương. Hằng năm thực hiện đảm bảo hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và được UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Công tác trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật luôn được UBND xã quan tâm và thể hiện qua việc tư vấn trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ trên 1.000 trường hợp. Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã tư vấn trực tiếp, giải thích pháp luật được . trường hợp về các lĩnh vực gồm: hộ tịch, hôn nhân và gia đình, tranh chấp đất đai…

Phối hợp với Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tuyên truyền pháp luật ra nhân dân được 10 cuộc với 386 lượt Hội viên, nông dân tham dự. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Trợ giúp pháp lý lưu động tại xã được 03 cuộc với 189 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó UBND xã Phan còn phát động cho cán bộ, công chức đăng ký thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thi đua "Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới", đăng ký thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên tiếp tục thấm nhuần tấm gương đạo đức của Bác để áp dụng thực tế vào công việc, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi tại địa phương góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Trong 05 năm qua, UBND xã phối hợp với các MTTQ, các ban ngành đoàn thể vận động 756 phần quà trị giá 266.400.000đ, xây tặng 08 căn nhà đại đoàn kết, 01 căn  nhà mái ấm tình thương, 01 căn nhà chữ thập đỏ, 01 căn nhà khăng quàng đỏ tổng trị giá 560.000.000đ, 01 căn nhà khăn quàng đỏ cho hộ nghèo tổng trị giá 7.000.000 đồng…

Kết quả thực hiện phong trào thi đua từ năm 2015 đến 2019, UBND xã Phan luôn là đơn vị đạt tốp đầu phong trào thi đua cấp xã, trong đó năm 2019 là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp xã và đã được UBND huyện tặng nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tư pháp. Ngoài ra, còn được UBND tỉnh, UBND huyện, Hội đồng PHPBGDPL huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong trong tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

Những kết quả, thành tích đạt được của UBND xã Phan trong lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch đã lan tỏa đến các xã, thị trấn trong toàn huyện, có thể coi đây là hình mẫu để cán bộ, công chức các xã, thị trấn của huyện nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo để tổ chức thực hiện công tác tư pháp đạt kết quả tốt nhất, góp phần đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua của huyện  trong thời gian tới./.

 

 Phòng Tư pháp huyện DMC

6/15/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnỦy ban nhân dân Xã Phan - đơn vị thực hiện tốt công tác tư pháp ở cơ sở/HoatDongAnh/2020-06/xaphan_Key_15062020100035.jpg
6/15/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Người lãnh đạo nhiệt huyết và tận tụy với công việcNgười lãnh đạo nhiệt huyết và tận tụy với công việc

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy có cơ duyên công tác trong lĩnh vực tư pháp từ năm 2010 khi được Đảng, nhà nước phân công với vai trò Phó Trưởng phòng Tư pháp. Thời gian đầu tiếp cận mặc dù có những khó khăn nhất định trong hoạt động chuyên môn. Tuy nhiên với tinh thần không ngại khó, bản thân nữ Lãnh đạo đã không ngừng học hỏi và trao dồi nghiệp vụ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tế.

Với đặc thù là cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện trong các lĩnh vực: phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra, tự kiểm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật… Do vậy, ngoài am hiểu các quy định của pháp luật thì bản thân đồng chí còn phải không ngừng rèn luyện các kỹ năng để phát huy hiệu quả trong công tác quản lý như: Kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải…  Từ đó, vị Lãnh đạo ấy dần nắm chắc công tác chuyên môn, tham mưu đắc lực cho Trưởng phòng, cho UBND huyện trong hoạt động tư pháp tại địa phương.

Năm 2015 là năm đánh dấu bước ngoặt cách mạng của đồng chí, bằng sự thống nhất ý kiến của Ban Giám đốc Sở Tư pháp - Cơ quan quản lý về mặt chuyên môn và sự đồng thuận của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, tháng 11/2015 đồng chí Nguyễn Xuân Thủy chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Tư pháp. Với vai trò mới, ngoài việc gương mẫu trong công tác lãnh đạo thì yêu cầu đặt ra cho đồng chí còn phải nghiên cứu sâu hơn trong chuyên môn, nghiệp vụ.

Thật vậy, với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, đồng chí đã lãnh đạo đơn vị 05 năm liên tục (2015-2019) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối thi đua Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh phát động. Mặc dù có lúc đơn vị gặp khó khăn về nhân sự cũng như trong công tác hướng dẫn nghiệp vụ do địa bàn rộng (15 đơn vị hành chính cấp xã) nhưng được sự quan tâm đặc biệt về mặt chuyên môn của Sở Tư pháp, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, đồng chí đã lấy cái khó, cái hạn chế trở thành động lực để thi đua.

Hơn thế nữa, đồng chí luôn trăn trở một điều rằng: "làm sao, làm cách nào cho công tác tư pháp – hộ tịch ở địa phương được đi vào nền nếp, hoạt động quản lý ngày càng hiệu quả, cán bộ, công chức tư pháp có đầy đủ trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu thực tế". Nghĩ là làm:

 Đối với công tác cán bộ, đồng chí đã chủ động phối hợp với Phòng Nội vụ trong việc bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đảm bảo đầy đủ và có trình độ Trung cấp luật trở lên theo yêu cầu Luật Hộ tịch năm 2014. Tính đến nay đã có 14/15 xã được bố trí đủ 02 công chức; Nhân sự Phòng Tư pháp đã bố trí đủ 04/04 biên chế, tất cả đều có trình độ Đại học Luật.

Đối với công tác chuyên môn, đồng chí thường xuyên yêu cầu công chức xây dựng Kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ đối với công tác Tư pháp - Hộ tịch cấp xã thường niên 06 tháng đầu năm nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn từ cơ sở để có những tháo gỡ kịp thời. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng công tác cũng như hiệu quả trong hoạt động quản lý, hàng năm đồng chí đều đưa ra những sáng kiến để tổ chức thực hiện tại địa phương, cụ thể các sáng kiến: "Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản từ công tác kiểm tra, tự kiểm tra văn bản cấp huyện, cấp xã"; "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở từ hoạt động trợ giúp pháp lý"; "Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân''. Đặc biệt, sáng kiến "Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền bằng hình thức đăng tải mỗi ngày một câu hỏi pháp luật" đến nay sáng kiến này vẫn đang được duy trì và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền tại địa phương.

Với những nổ lực trên, đồng chí được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 03 Bằng khen đối với các thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018; thành tích hai năm liên tục (2017 – 2018) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí được Chủ tịch UBND huyện công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở 05 năm liền và UBND huyện đánh giá 03 năm liền (2017-2019) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhìn chung, với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Xuân Thủy trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng ngành tư pháp trong sạch, vững mạnh ở địa phương nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung. Đồng thời, đây cũng là gương điển hình đang được UBND huyện giới thiệu tặng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh đối với thành tích tiêu biểu trong công tác thi đua giai đoạn 05 năm (2015 – 2020). Với tấm lòng hết mực trong công việc thì chắc chắn rằng thời gian tới đồng chí sẽ có nhiều cống hiến hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng Ngành tư pháp huyện nhà.

Văn Thiệt

6/15/2020 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnNgười lãnh đạo nhiệt huyết và tận tụy với công việc/HoatDongAnh/2020-06/thietchauthanh_Key_15062020100532.png
6/15/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản tịch thu sung quy nhà nước của Công an huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh, như sau:

1) Lô gỗ gồm 200 đoạn cọc tiêu hình trụ tam giác loại gỗ tạp (gỗ Cà Chích) kích thước: chiều cao 10cm, đáy 09cm, dài 04m (01 cọc hình trụ tam giác có khối lượng 0,018m3). Giá khởi điểm: 19.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng.

2) Hàng hóa (phế liệu) gồm: 4.300kg nhựa mủ, 12.000kg nhôm, 21.380kg chì dạng cục. Giá khởi điểm: 269.980.000 đồng. Tiền đặt trước: 41.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh đối với tài sản 2.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 30/6/2020 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp ngày 23&24/6/2020, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 03/7/2020 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218. 


6/17/2020 11:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-06/hinh dau gia 3_Key_17062020100328.jpg
6/17/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư phápLễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp

Sáng ngày 09/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tại phòng họp của Sở Tư pháp. Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Đài Thy - Tỉnh uỷ viên - Giám đốc Sở Nội vụ; Ban Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

hn1.jpg 

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp

 

Thay mặt UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc trao Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp, kể từ ngày 10/6/2020; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Ngọc đã gửi lời chúc và đề nghị ông Nguyễn Hoàng Nam tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực và chủ động triển khai nhiệm vụ công tác mới được giao, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trước sự quan tâm, tin tưởng của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Nam đã gửi lời cảm ơn và hứa sẽ tiếp tục nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, phấn đấu, cống hiến khả năng, nhiệt huyết, trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo từ cấp trên; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan, sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

 hn2.jpg

Ông Nguyễn Hoàng Nam phát biểu tại buổi lễ

(Đắc Hiển)

6/18/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnLễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp/HoatDongAnh/2020-06/hn1_Key_18062020161851.jpg
6/18/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp phối hợp với Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp mở lớp  tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trườngSở Tư pháp phối hợp với Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp mở lớp  tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường

Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng các định hướng, chính sách, quy định pháp luật mới về bảo vệ môi trường để góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật bảo vệ môi trường; nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lồng ghép các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vào trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tư pháp, pháp chế, báo cáo viên và cán bộ phổ biến - giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác soạn thảo văn bản, thẩm định, rà soát văn bản; đồng thời tham mưu, tư vấn, đề xuất cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị về những nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được sự đồng ý của UBND tỉnh, ngày 12/6/2020, Sở Tư pháp phối hợp với Viện Khoa học pháp Lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường tại Khách sạn Victory, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

mt1.jpg 

Ông Nguyễn Hoàng Nam- Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn, về phía Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp có ông Nguyễn Văn Cương - Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý- Bộ Tư pháp, về phía Sở Tư pháp có ông Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Sở Tư pháp; Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; Cán bộ làm công tác pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ pháp chế; Cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật các sở, ban, ngành tỉnh; người làm công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật ở các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

mt2.jpg 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương - Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý- Bộ Tư pháp

trình bày tại lớp tập huấn

 

Hội nghị tập huấn được tổ chức trong 01 ngày với các nội dung về: Chính sách, pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy định của pháp luật về tội phạm môi trường theo Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đây là các nội dung rất quan trọng và có ý nghĩa trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường nói chung cũng như trong việc triển khai và tổ chức thực hiện pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Qua đợt tập huấn, Sở Tư pháp hy vọng công tác bảo vệ môi trường tại Tây Ninh sẽ có thêm nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa, góp phần thúc đẩy phát triển đời sống kinh tế - xã hội của Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

(Đắc Hiển)

6/18/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnSở Tư pháp phối hợp với Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp mở lớp  tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường/HoatDongAnh/2020-06/mt1_Key_18062020161427.jpg
6/18/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

 

Tài sản thanh lý của Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Gò Dầu gồm 124 cây dầu trên tuyến đường Hùng Vương, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 52.351.000 đồng. Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm), bản sao giấy phép kinh doanh, bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 03/7/2020 (thứ sáu). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 06/7/2020 (thứ hai).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

 Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


6/19/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-06/hinh dau gia 3_Key_19062020142908.jpg
6/19/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ  xây dựng, kiểm tra và quản lý việc thực thi pháp luật năm 2020 Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ  xây dựng, kiểm tra và quản lý việc thực thi pháp luật năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch số 1166/KH-UBND ngày 03/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020. Trong 02 ngày 16 và 17/6/2020, tại Hội trường Thành ủy thành phố Tây Ninh, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh cho gần 100 người là cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; lãnh đạo, cán bộ làm công tác pháp chế, cán bộ đầu mối làm công tác theo dõi thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp; đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND và Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

 22.6.2020.HN1.jpg

TS. Nguyễn Thanh Bình – Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp

báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên của Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp đã báo cáo, triển khai nội dung các chuyên đề: (i) Về ban hành quyết định cưỡng chế và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (ii) Một số nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (iii) Các kỹ năng về theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhất là theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm liên ngành (iv) Hướng dẫn nội dung về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1; (v) Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (vi) Quy trình xây dựng văn bản QPPL (có chính sách và không có chính sách) (vii) Kỹ năng thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.

 22.6.2020.HN2.jpg

ThS. Hoàng Huy Trường – Trưởng Phòng Công tác Tư pháp - Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương; các nội dung mới trong Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP. Các đại biểu tham dự đã thực hiện nghiêm túc, nhiệt tình trao đổi và có nhiều ý kiến tích cực đối với các nội dung có liên quan.

22.6.2020.HN3.jpg

Tổng quan hội nghị

 

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Sở Tư pháp đã cảm ơn các báo cáo viên đã truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho địa phương để địa phương hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao; đồng thời đánh giá cao tinh thần tham dự hội nghị nghiêm túc của các đại biểu. Ông Nguyễn Hoàng Nam hy vọng các đại biểu sau hội nghị sẽ triển khai áp dụng những nội dung được hướng dẫn tại cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kiểm tra và quản lý việc thực thi về pháp luật năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Phương loan – Phòng XDKT&QLVTTVPL

6/24/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLTây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ  xây dựng, kiểm tra và quản lý việc thực thi pháp luật năm 2020 /HoatDongAnh/2020-06/22_Key_24062020153744.6_Key_24062020153744.2020_Key_24062020153744.HN1_Key_24062020153744.jpg
6/24/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn khai thác Bộ pháp điển Hướng dẫn khai thác Bộ pháp điển

Ngày 12 tháng 5 năm 2020, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1119/STP-XDKT&QLTTPL về việc hướng dẫn khai thác và sử dụng Bộ pháp điển. Nhằm mục đích tìm kiếm, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương được nhanh chóng, kịp thời và chính xác; phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân với các nội dung chủ yếu như sau:

Giới thiệu về cấu trúc của Bộ pháp điển

Công văn cũng đã giới thiệu khát quát đến người sử dụng về cấu trúc Bộ pháp điển của Việt Nam bao gồm 45 chủ đề được đánh số thứ tự từ số 1 đến số 45 và 271 đề mục thuộc 45 chủ đề. Mỗi chủ đề có một hoặc nhiều đề mục. Mỗi đề mục có thể có các phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm. Với cách sắp xếp bố cục theo dạng hình nhánh cây như vậy giúp cho người sử dụng dễ nhận biết được thứ bậc hiệu lực pháp lý, cũng như thời gian ban hành của văn bản một cách cụ thể và dễ hiểu.

 Cách thức tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển điện tử

Cách thứ nhất: truy cập internet vào địa chỉ http://phapdien.moj.gov.vn tại đây người dùng chọn mục "Bộ Pháp điển" ở góc trên màn hình bên tay phải để truy cập trực tiếp vào Bộ Pháp điển điện tử.

Cách thứ hai: truy cập internet vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tại địa chỉ http://vbpl.vn tại đây người dùng chọn mục "Bộ Pháp điển điện tử" ở giữa màn hình để truy cập trực tiếp vào Bộ Pháp điển điện tử.

Công văn cũng đã hướng dẫn người sử dụng cách thức tra cứu, tìm kiếm nội dung cần khai thác trong Bộ pháp điển cũng như các tính năng hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm khác như:

Tính năng xem theo chủ đề: Tính năng này giúp người sử dụng tra cứu, tìm kiếm các quy định cần tìm thuộc nội dung của Chủ đề nào trong số 45 chủ đề của Bộ pháp điển.

Tính năng xem theo đề mục: Tính năng này giúp người sử dụng tra cứu, tìm kiếm nhóm quan hệ xã hội trong 1 lĩnh vực cụ thể trong số 245 đề mục của Bộ pháp điển.

Tính năng tìm kiếm theo từ khóa: Tính năng này giúp người sử dụng tra cứu, tìm kiếm các nội dung pháp lý cần tìm trong phần cấu trúc của Bộ pháp điển.       

Như vậy, với chương trình khai thác văn bản quy phạm pháp luật là Bộ Pháp điển thì người dùng hoàn toàn có thể khai thác miễn phí các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành ở trung ương và đặc biệt biết được tình trạng về hiệu lực của văn bản là còn hiệu lực hay hết hiệu lực, bị thay thế hay bị bãi bỏ bởi các văn bản khác./.

                                                                             Phòng XDKT&QLTTPL


6/30/2020 9:00 AMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinPhòng XD&KTVBQPPLHướng dẫn khai thác Bộ pháp điển /HoatDongAnh/2020-06/phapdien_Key_30062020094003.jpg
6/30/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản tịch thu sung quy nhà nước của Công an huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh gồm: 452 chiếc xe mô tô hai bánh các loại (trong đó: 333 chiếc xe đăng ký, 119 chiếc xe bán phụ tùng) và 01 xe ô tô tải.

-  Giá khởi điểm: 709.150.000 đồng. tiền đặt trước:107.000.000 đồng, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 13/7/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp ngày 07&08/7/2020, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 16/7/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

- Địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Công an huyện Tân Biên

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218. 

6/30/2020 11:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-06/hinh dau gia 3_Key_30062020101940.jpg
6/30/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh

Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại Phòng họp Sở Tư pháp, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Sở Tư pháp đã trao Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. Theo đó, bà Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

 ly1.jpg

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Sở Tư pháp trao Quyết định cho bà Nguyễn Thị Lý,

giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Sở Tư pháp đã thay mặt Ban Giám đốc Sở gửi lời chúc mừng đến bà Nguyễn Thị Lý, đồng thời, đề nghị bà Lý với vai trò là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành hoạt động của Trung tâm, góp phần để Trung tâm hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao cho trong thời gian tới.

 ly2.jpg

Bà Nguyễn Thị Lý, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát biểu tại buổi Lễ

Trước sự quan tâm, tin tưởng và lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, bà Nguyễn Thị Lý gửi lời cảm ơn và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, sáng kiến mới để nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của Trung tâm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Sở Tư pháp./.

(Đắc Hiển)


6/30/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnTrao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh /HoatDongAnh/2020-06/ly1_Key_30062020163617.jpg
6/30/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Đấu giá tài sản thanh lý lô Thuốc bảo vệ thực vật phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 724.879.481 đồng. Tiền đặt trước: 110.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND, mẫu Phiếu đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 01/4/2019 (thứ hai).

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 04/4/2019 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đấu giá tại nơi có tài sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

3/19/2019 11:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ/HoatDongAnh/2019-03/hinh dau gia 3_Key_19032019100230.jpg
3/19/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Sở Tư pháp tổ chức Lễ công bố các Quyết định  Nhân sự về sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong của Sở theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)Sở Tư pháp tổ chức Lễ công bố các Quyết định  Nhân sự về sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong của Sở theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Nhằm triển khai thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong của Sở theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dân, ngày 10/4/2020, Giám đốc Sở đã ký ban hành quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ đối với công chức một số phòng thuộc Sở.

Theo đó, sáng ngày 13/4/2020, tại Hội trường Sở Tư pháp, Ban Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức lễ trao 05 Quyết định bổ nhiệm chức vụ như sau:

- Quyết định số 873/QĐ-STP ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Nguyễn Thị Kim Huệ. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp.

- Quyết định số 874/QĐ-STP ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Nguyễn Thị Thu Hồng. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra và Quản lý việc thực thi về pháp luật.

- Quyết định số 875/QĐ-STP ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Trần Thị Kim Ngọc. Theo đó, bà Trần Thị Kim Ngọc, Phó Trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra và Quản lý việc thực thi về pháp luật.

- Quyết định số 876/QĐ-STP ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Huỳnh Thị Mộng Trinh. Theo đó, bà Huỳnh Thị Mộng Trinh, Phó Trưởng Phòng Hành chính tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp.

- Quyết định số 877/QĐ-STP ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp.

Thời hạn giữ chức vụ của các công chức lãnh đạo nêu trên là 05 năm, kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020.

hien22.4.2019.jpg

Ban Giám đốc Sở Tư pháp trao tặng hoa tươi, chúc mừng các công chức được bổ nhiệm

(Đắc Hiển)

4/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinĐắc HiểnSở Tư pháp tổ chức Lễ công bố các Quyết định  Nhân sự về sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong của Sở theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)/HoatDongAnh/2020-04/hien22_Key_29042020102210.4_Key_29042020102210.2019_Key_29042020102210.jpg
4/22/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch Phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2013Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch Phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2013
Ngày 13/3/2013, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch Phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2013

 

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tăng cường phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng. Nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trong

việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10 và Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh. Bảo đảm người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước.

Kế hoạch quy định các nội dung cần thực hiện trong năm 2013:

- Các thành viên Hội đồng (Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh) có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành mình thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 10, Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh. Tạo điều kiện cho Trợ giúp viên, Luật sư cộng tác viên của Trung tâm trong việc tham gia tố tụng theo quy định tại Khoản 3, mục III Thông tư liên tịch số 10.

Tòa án nhân dân cần ghi rõ trong bản án tư cách tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý; Luật sư – Cộng tác viên do Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tây Ninh cử đến để bào chữa hoặc bảo vệ. Ghi rõ ý kiến hoặc quan điểm của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên khi bào chữa và ý kiến của người đại diện, bảo vệ quyền lợi của người được trợ giúp pháp lý trong bản án, quyết định của Tòa án.

Ngành Kiểm sát cần kết hợp chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp với kiểm sát việc thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành từ phía các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ trợ giúp và triển khai Thông tư liên tịch số 10 cho cán bộ các cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm: Thẩm phán, Điều tra viên; Kiểm sát viên. Thời gian dự kiến thực hiện trong Quí II năm 2013.

- Kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10 tại một số cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh, cụ thể là: Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Tân Biên; Toà án nhân dân huyện Tân Biên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Châu Thành; Toà án nhân dân huyện Châu Thành. Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Bến Cầu; Toà án nhân dân huyện Bến Cầu. Thời gian dự kiến thực hiện trong Quí II năm 2013.

- Đánh giá chất lượng tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý hoặc Luật sư là cộng tác viên. Thời gian thực hiện xuyên suốt trong năm.

Kế hoạch cũng quy định thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên của Hội đồng, đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ.

                                                                                                            Ngọc Linh

 

4/24/2013 2:05 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lý(None)Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch Phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2013/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 13/3/2013, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch Phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2013
4/24/2013 2:05 PMNoĐã ban hành
Trường hợp không được xem là đã bị xử phạt vi phạm hành chínhTrường hợp không được xem là đã bị xử phạt vi phạm hành chính

Theo quy định của pháp luật hiện hành trong một số trường hợp để xử lý hình sự thì trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đó. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng vẫn ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Như vậy, trong trường hợp này có bị coi là đã bị xử phạt vi phạm hành chính để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?

Khoản 2 Điều 2 Luật XLVPHC quy định: "Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyên xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thục hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính". Khoản 3 Điều 21 Luật XLVPHC cũng quy định: "Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tô chức vi phạm hành chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính; có thể bị áp dụng một hoặc nhiễu hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 1 Điểu này. Hình thức xử phạt bố sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính."

Như vậy, có thể thấy, việc xử phạt vi phạm hành chính sẽ bao gồm việc áp dụng hình thức xử phạt (hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nếu các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm đó. Hay nói cách khác, việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.

Khoản 1 Điều 7 Luật XLVPHC quy định: "Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kê từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tải phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính."

Quy định nêu trên của Luật XLVPHC xác định 01 cá nhân hay tổ chức chưa bị xử phạt vi phạm hành chính nếu đã chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm. Như vậy, Luật XLVPHC quy định căn cứ tính thời hạn, thời hiệu để xác định cá nhân, tổ chức được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính đó là quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không căn cứ vào quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, trường hợp người có thẩm quyền không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà chỉ ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả độc lập theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật XLVPHC thì không được xem là đã bị xử phạt vi phạm hành chính để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

4/23/2019 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLTrường hợp không được xem là đã bị xử phạt vi phạm hành chính/HoatDongAnh/2019-04/xlvphc23_Key_23042019150540.4_Key_23042019150540.2019_Key_23042019150540.3_Key_23042019150540.png
4/23/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
7 điểm đáng chú ý của Nghị định 143/2018/NĐ-CP đối với người lao động là người nước ngoài7 điểm đáng chú ý của Nghị định 143/2018/NĐ-CP đối với người lao động là người nước ngoài

Ngày 15 tháng 10 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với NLĐ đang làm việc tại Việt Nam là công dân nước ngoài. Nghị định có hiệu lực thi hành hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018, trong đó có 7 điểm đáng chú ý như sau: 

1. Đối tượng tham gia

Từ ngày 01/12/2018, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi: Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. 

2. Đối tượng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

13.3.2019.29.3.2019.jpg

Hình ảnh minh họa

3. Mức đóng, mức tiền lương tháng đóng

- Người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động  như sau:

+ Quỹ ốm đau và thai sản (3%)

+ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (0,5%)

+ Từ ngày 01/01/ 2022 quỹ hưu trí và tử tuất (14%).

- Người lao động đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được quy định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

4. Đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động nhiều người sử dụng lao động

Người lao động mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì Người lao động và người sử dụng lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

 5. Chế độ bảo hiểm xã hội

Người lao động là người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc:

- Ốm đau.

- Thai sản.

- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Hưu trí và tử tuất.

 6. Chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động có quyền được hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà không cần điều kiện sau 01 năm không tham gia bảo hiểm xã hội kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

 7. Người lao động là người nước ngoài đang hưởng lương lưu

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khi không tiếp tục cư trú tại Việt Nam có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Người lao động được hưởng trợ cấp một lần nếu có nguyện vọng./.

PHÒNG QLXLVPHC&TDTHPL

3/29/2019 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPL7 điểm đáng chú ý của Nghị định 143/2018/NĐ-CP đối với người lao động là người nước ngoài/HoatDongAnh/2019-03/29_Key_29032019103620.3_Key_29032019103620.2019_Key_29032019103620.XLVPHC_Key_29032019103620.jpg
3/29/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tham gia Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019 Khu vực thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tham gia Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019 Khu vực thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ

Sáng 21/3/2019, tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Bộ Tư pháp có ônng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng; - ông Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục công tác phía Nam cùng lãnh đạo các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự của 09 tỉnh, thành phố thuộc Khu vực Thi đua Miền Đông Nam Bộ (Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, và Thành phố Hồ Chí Minh). Về phía đại diện Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đến tham dự Hội nghị, có ông Võ Xuân Biên - Phó Giám đốc phụ trách Sở.

16.3.2019.vp.jpg 

Ông Võ Xuân Biên – Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp Tây Ninh (người thứ nhất nhìn từ trái sang) tham dự Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Anh Tuấn trao Quyết định cử Trưởng và Phó Trưởng khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2019. Theo đó, Trưởng Khu vực thi đua là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng Khu vực là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại hội nghị, các đồng chí là lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục thi hành án đã góp ý, thảo luận nội dung Kế hoạch phát động thi đua, nội dung giao ước thi đua và tiến hành ký kết sau khi đã thống nhất.

66.3.2019.vp2.jpg

Lãnh đạo các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự của Khu vực Thi đua

miền Đông Nam bộ tại Hội nghị

Năm 2019, Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua với chủ đề "Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019". Theo đó, nhiều nhiệm vụ trọng tâm được các đơn vị xác định, trong đó tập trung vào siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; cẩn trọng, đánh giá chặt chẽ những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu. Cùng đó, chủ động triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật, gắn công tác này với việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Kịp thời kiện toàn và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải ở cơ sở để đảm bảo chỉ tiêu hòa giải thành. Triển khai có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng đảm bảo sự hài hòa giữa xã hội hóa và công tác quản lý nhà nước; xây dựng các đơn vị tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản. Tăng cường quản lý, chú trọng thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề. Tham mưu UBND tỉnh, thành phố phê duyệt Đề án, phối hợp, hỗ trợ Đoàn Luật sư tổ chức thành công Đại hội Đoàn Luật sư hướng tới Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ ba.

Tăng cường quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Tập trung thực hiện Chương trình quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2021. Xây dựng giải pháp nhằm xử lý tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp.

 Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đảm bảo thống nhất, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp của địa phương.

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt đọng chuyên môn, nghiệp vụ và mở rộng việc áp dụng chữ ký số chuyên dùng. Thực hiện tốt công tác cung cấp thông tin, truyền thông về các hoạt động của Ngành. Thực hiện nghiêm chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Cùng với việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên, các đơn vị trong khối cũng cam kết thực hiện tốt nhiều phong trào thiết thực khác như: phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới"; "Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; và các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp và địa phương phát động.

Để phong trào thi đua yêu nước năm 2019 đạt được kết quả cao, có sức lan tỏa, đồng thời thực hiện Kế hoạch số  263/KH-STP ngày 01/02/2019 của Sở Tư pháp về phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019, Sở Tư pháp phát động toàn ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2019 góp phần tạo động lực mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

(Đắc Hiển)

3/26/2019 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnSở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tham gia Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019 Khu vực thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ /HoatDongAnh/2019-03/16_Key_26032019160712.3_Key_26032019160712.2019_Key_26032019160712.vp_Key_26032019160712.jpg
3/26/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định chấm dứt hoạt động hành nghề công chứngQuyết định chấm dứt hoạt động hành nghề công chứng

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

qd 566.pdf


3/18/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin Công chứngTinVăn phòngQuyết định chấm dứt hoạt động hành nghề công chứng/HoatDongAnh/2019-03/quyet dinh_Key_18032019091139.jpg
3/18/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nướcQuy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 24/01/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định gồm 5 Chương, 33 Điều và có hiệu lực từ 12/3/2019.

Nghị định, quy định về nguyên tắc, thẩm quyền ban hành, nội dung chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện công tác báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân liên quan; các yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo.

Nguyên tắc chung về việc ban hành chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước là bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; đồng thời, phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện chế độ báo cáo đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Nội dung chế độ báo cáo phù hợp với quy định tại các văn bản do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan, người có thẩm quyền thuộc hệ thống hành chính nhà nước ban hành.

Chế độ báo cáo chỉ được ban hành khi thật sự cần thiết để phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền.

Chế độ báo cáo phải phù hợp về thẩm quyền ban hành và đối tượng yêu cầu báo cáo, bảo đảm rõ ràng, thống nhất, đồng bộ, khả thi, không trùng lắp với chế độ báo cáo khác. Giảm tối đa yêu cầu về tần suất báo cáo nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong thực hiện chế độ báo cáo.

Các số liệu yêu cầu báo cáo phải đồng bộ, thống nhất về khái niệm, phương pháp tính và đơn vị tính để bảo đảm thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin báo cáo.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, chuyển dần từ báo cáo bằng văn bản giấy sang báo cáo điện tử. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chế độ báo cáo và công tác phối hợp, chia sẻ thông tin báo cáo.

Thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo tại Điều 6 cụ thể như sau:

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện trong phạm vi cả nước.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện trong phạm vi cả nước.

Cơ quan thuộc Chính phủ ban hành chế độ báo cáo chuyên đề, đột xuất yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện trong phạm vi cả nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định pháp luật. Đối với chế độ báo cáo định kỳ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh) ban hành chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi địa bàn quản lý của cấp tỉnh thực hiện.

UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp huyện) ban hành chế độ báo cáo chuyên đề, đột xuất yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi địa bàn quản lý của cấp huyện thực hiện.

UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) ban hành chế độ báo cáo đột xuất yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi địa bàn quản lý của cấp xã thực hiện.

Chủ tịch UBND các cấp ban hành chế độ báo cáo đột xuất yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi địa bàn quản lý thực hiện.

Thời hạn chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo được quy định tại khoản 5 Điều 8 cụ thể như sau:

Thời gian chốt số liệu báo cáo được xác định dựa trên nhu cầu thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và đặc thù của ngành, lĩnh vực quản lý. Thời gian chốt số liệu báo cáo phải thống nhất với thời gian chốt số liệu của các chế độ báo cáo khác trong cùng ngành, lĩnh vực để tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện báo cáo.

Thời hạn gửi báo cáo được xác định căn cứ vào đối tượng thực hiện báo cáo, nội dung báo cáo và thời điểm kết thúc việc lấy số liệu báo cáo, nhưng phải bảo đảm thời gian không ít hơn 01 ngày làm việc tính từ thời điểm kết thúc việc lấy số liệu báo cáo đến thời hạn gửi báo cáo hoặc ước tính thời gian từ khi nhận được báo cáo để tổng hợp đến thời gian hoàn thành báo cáo và gửi đi.

Thời hạn gửi báo cáo định kỳ đối với trường hợp báo cáo phức tạp, có nhiều đối tượng thực hiện và phải tổng hợp qua nhiều cơ quan, nhiều cấp khác nhau thì quy định rõ thời hạn đối với từng đối tượng, từng cấp báo cáo đó.

Đối với báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất, thời gian chốt số liệu và thời hạn gửi báo cáo thực hiện theo yêu cầu của cơ quan ban hành chế độ báo cáo.

PHÒNG QLXLVPHC&TDTHPL

3/13/2019 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLQuy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước/HoatDongAnh/2019-03/13_Key_13032019155800.3_Key_13032019155800.2019_Key_13032019155800.jpg
3/13/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Tình người nơi pháp đìnhTình người nơi pháp đình

Gia đình là nơi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ em để mai sau thành những công dân sống có ích cho xã hội, là nơi rèn giũa để các em phát triển lành mạnh theo năm tháng. Nhưng hiện nay, vấn đề ly hôn, ly thân, bỏ bê con cái đang diển ra ngày càng nhiều, đó cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc gia tăng tội phạm vị thành niên, là ghánh nặng cho cộng đồng và kéo theo những hệ lụy liên quan đến tệ nạn xã hội gia tăng đáng báo động.

Như vụ án "Trộm cắp tài sản" được Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào sáng ngày 14/5/2020 cũng xuất phát từ việc gia đình, cha mẹ thiếu quan tâm dẫn đến con mình sinh ra lâm vào hoàn cảnh trộm cắp. Pháp luật tuy có tính chất nghiêm khắc, giáo dục tội phạm nhưng kết thúc bằng bản án thể hiện tính nhân văn sâu sắc tại chốn pháp đình.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Gò Dầu truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Hùng vào khoảng 22 giờ, ngày 20/9/2019, tại khu vực thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Văn Cường do thiếu nợ của Nguyễn Văn Hùng 200.000 đồng, không có tiền trả đã nảy sinh ý định lấy trộm 01 cây bông trang dạng bonsai trị giá 11.300.000 đồng của anh Nguyễn Nguyên Bảo Thắng.

Khi được Hội đồng xét xử thẩm tra về lý lịch, bị cáo Nguyễn Văn Cường, sinh năm 2003 khai báo về hoàn cảnh gia đình, từ lúc sinh ra cho đến tận ngày hôm nay bị cáo không hề biết gì về mẹ ruột, bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ không có vòng tay che chở, lơi ấm từ mẹ. Sống cùng với cha, mưu sinh bằng nhiều nghề làm mướn, lang thang rày đây mai đó, không có có nơi ở cố định.

Cha bị cáo có lúc cũng chung sống như vợ chồng với nhiều người phụ nữ. Đến năm bị cáo được khoảng 15 tuổi thì cha bị cáo tiếp tục sống chung với một người phụ nữ, mẹ kế quá khắt khe, thường xuyên đánh đập, hành hạ, không thể chung sống được nên bị cáo bỏ nhà đi sống lang thang tại khu vực huyện Trảng Bàng bằng nghề chăn vịt, chăn bò cho người khác để kiếm cơm hàng ngày không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Đến tối ngủ trong chòi vịt, chuồng bò, nghe mà quá xót xa cho thân phận của một đứa trẻ ở tuổi ăn học, tổi mới lớn.

Bị cáo Nguyễn Văn Cường là người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nên được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh phân công Trợ giúp viên pháp lý để bào chữa trong phiên tòa xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu.

Dẫu biết rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, tuy nhiên xét về nguyên nhân cũng như hoàn cảnh, điều kiện tác động đến hành vi phạm tội thì thấy rằng bị cáo đáng thương hơn đáng trách. Cũng vì sống lang thang, không có nơi ở cố định, thiếu thốn về vật chất, em Cường có mượn của anh Nguyễn Văn Hùng 200.000 đồng để mua thức ăn. Sau đó, em Cường mới nảy sinh ý định đi trộm cây bông trang để trả nợ 200.000 đồng cho anh Hùng. Nên sau đó, em đã đi đến nhà của anh Thắng trộm cắp cây bông trang rồi đem đến trả cho anh Hùng để trừ nợ, có 200.000 đồng nhưng đánh đổi lại một hình phạt tù thật sự không đáng.

Trong thời kỳ Nhà nước ta đang phổ cập giáo dục cho công dân thì với độ tuổi của bị cáo Cường tính đến ngày xét xử đã hơn 17 như thế tối thiểu cũng có thể đọc và viết được tên của mình nhưng bị cáo Cường không hề biết một mặt chữ nào, không biết đọc, không biết viết, đó là một sự thiệt thòi rất lớn đối với bị cáo, thể hiện sự thiếu quan tâm của cha mẹ, trách nhiệm của gia đình, của xã hội.

Trước khi mở phiên tòa, cha ruột của bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt, từ chối hẳn trách nhiệm của bậc làm cha đối với chính núm ruột của mình, từ chối hẳn đứa con mà mình phải có nghĩa vụ cưu mang. Những người trong phòng xử án đều có cái nhìn cảm thương cho số phận của em, không biết cuộc đời em sau này sẽ như thế nào. Nhìn sâu trong ánh mắt của em làm cho mỗi người đều cảm thấy nhói lòng, em trả lời sống những ngày trong Nhà Tạm giữ hình như có cái ăn, cái mặc hơn là bên ngoài, có người trò chuyện cùng, có cán bộ quản giáo chăm sóc mà từ trước giờ em chưa được hưởng cảm giác của tình yêu thương.

Tại phiên tòa Trợ giúp viên pháp lý đã trình bày trước Hội đồng xét xử, thống nhất về tội danh và điều khoản mà Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu đã áp dụng  nhưng cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh đáng thương của bị cáo như đã phân tích trên đây quyết định cho bị cáo một mức án phù hợp.

Hội đồng xét xử cân nhắc hành vi phạm tội, hoàn cảnh gia đình, nhân thân, cân nhắc lời bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý quyết định cho bị cáo Cường hưởng mức án tù bằng thời hạn tạm giam, tạm giữ là 04 tháng 09 ngày, tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa. Tôi nhìn thấy ánh mắt của em sáng lên niềm vui tột cùng, hạnh phúc đong đầy nhưng ẩn chứa một nỗi lo sau này đối với cuộc sống mưu sinh.

Phiên tòa kết thúc với bản án sâu đậm tình người vừa có sức thuyết phục sâu sắc những người tham dự.

                                                              Ngọc Linh

5/21/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLTình người nơi pháp đình/HoatDongAnh/2020-05/21_Key_21052020082816.5_Key_21052020082816.2020_Key_21052020082816.png
5/21/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Một số điểm mới của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư phápMột số điểm mới của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp

Ngày 03/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2020 và thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch .

 Nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để khắc phục những vướng mắc, bất cập trong công tác chứng thực, thực hiện tốt hơn các quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2020/TT-BTP đã có một số điểm mới cần lưu ý như sau:

1. Bổ sung mẫu lời chứng thực

Ngoài mẫu lời chứng thực chữ ký tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả như Thông tư số 20/2015/TT-BTP thì Thông tư 01/2020/TT-BTP đã bổ sung thêm mẫu chứng thực hợp đồng, giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (gồm có: 1. Lời chứng chứng thực hợp đồng; 2. Lời chứng chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản; 3. Lời chứng chứng thực văn bản khai nhận di sản (trong trường hợp một người khai nhận di sản); 4. Lời chứng chứng thực văn bản khai nhận di sản (trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng khai nhận di sản); 5. Lời chứng chứng thực di chúc; Lời chứng chứng thực văn bản từ chối nhận di sản (trong trường hợp một người từ chối nhận di sản);7. Lời chứng chứng thực văn bản từ chối nhận di sản (trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng từ chối nhận di sản)); lời chứng chứng thực văn bản khai nhận di sản, từ chối nhận di sản của từ hai người trở lên cùng khai nhận di sản, từ chối nhận di sản (Điều 3).

2. Hướng dẫn thêm cách ghi số chứng thực chữ ký và số chứng thực hợp đồng

Ngoài cách ghi số chứng thực bản sao từ bản chính như Thông tư 20/2015/TTBTP, Thông tư số 01/2020/TT- BTP đã hướng dẫn thêm cách ghi số số chứng thực chữ ký và số chứng thực hợp đồng như sau:

- Số chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản và chứng thực chữ ký người dịch là số chứng thực được ghi theo từng loại giấy tờ, văn bản cần chứng thực chữ ký; không lấy số chứng thực theo lượt người yêu cầu chứng thực.

- Số chứng thực hợp đồng được ghi theo từng việc; không lấy số theo lượt người yêu cầu hoặc theo số bản hợp đồng.

3. Quy định cách xử lý văn bản chứng thực không đúng quy định pháp luật

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP cũng như Thông tư số 20/2015/TT-BTP chỉ quy định giá trị pháp lý của bản sao được chứng thực, không quy định việc thu hồi, hủy bò văn bản chứng thực không đúng quy định. Thông tư 01/2020/TT-BTP đã quy định cụ thể các vấn đề này.

Theo đó thì các giấy tờ, văn bản được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không đúng quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư này thì không có giá trị pháp lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản chứng thực quy định tại khoản 1 Điều này đối với giấy tờ, văn bản do Phòng Tư pháp chứng thực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản chứng thực quy định tại khoản 1 Điều này đối với giấy tờ, văn bản do cơ quan mình chứng thực ngay sau khi phát hiện giấy tờ, văn bản đó được chứng thực không đúng quy định pháp luật. Sau khi ban hành quyết định hủy bỏ giấy tờ, văn bản chứng thực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đăng tải thông tin về giấy tờ, văn bản đã được chứng thực nhưng không có giá trị pháp lý lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Quy định trách nhiệm của người yêu cầu chứng thực

Để nhấn mạnh nguyên tắc người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về mặt nội dung, tính hợp lệ, hợp pháp của giấy tờ, văn bản; cũng như để nâng cao trách nhiệm của họ khi ký giấy tờ, văn bản, Thông tư 01/2020/TT-BTP đã quy định rõ việc người yêu cầu chứng thực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả nội dung, tính hợp lệ, hợp pháp của giấy tờ, văn bản của họ khi yêu cầu chứng thực. Cụ thể tại Điều 9 quy định như sau:

Điều 9. Trách nhiệm của người yêu cầu chứng thực

1. Khi yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính, người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính để đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính xác thực của bản chính được sử dụng để chứng thực bản sao. Bản chính phải bảo đảm về nội dung và hình thức mà cơ quan nhà nước đã ban hành hoặc xác nhận.

2. Đối với hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực đúng quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư này, trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại thì người yêu cầu chứng thực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm

5. Quy định chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP cũng như Thông tư số 20/2015/TT-BTP không quy định rõ ràng, cụ thể về chứng thực Giấy ủy quyền. Thông tư 01/2020/TT-BTP đã hướng dẫn cụ thể về một số giấy ủy quyền được chứng thực chữ ký để tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời thống nhất trong việc thực thi công tác chứng thực cũng như để chấn chỉnh tình trạng lạm dụng chứng thực chữ ký. Cụ thể tại Điều 14 quy định như sau:

Điều 14. Chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

1. Việc ủy quyền theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thỏa mãn đầy đủ các điều kiện như không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản thì được thực hiện dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền.

2. Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này, việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;

b) Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;

c) Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;

d) Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

3. Đối với việc ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch.

6. Quy định cách thức chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân

Thông tư đã quy định việc áp dụng chứng thực chữ ký vào Tờ khai lý lịch cá nhân nhưng người thực hiện chứng thực không được ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo mẫu quy định. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo pháp luật chuyên ngành. Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình (Điều 14).

7. Bổ sung quy định việc rà soát để xóa tên cộng tác viên dịch thuật và việc đăng ký lại chữ ký mẫu của cộng tác viên dịch thuật

- Tại khoản 4 Điều 18 Thông tư quy định: "Hàng năm, Phòng Tư pháp có trách nhiệm rà soát lại danh sách cộng tác viên dịch thuật. Trường hợp cộng tác viên không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc không làm cộng tác viên dịch thuật tại Phòng Tư pháp đó từ 12 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng thì Phòng Tư pháp có văn bản đề nghị Sở Tư pháp ra quyết định xóa tên người đó khỏi danh sách cộng tác viên dịch thuật"

- Tại Điều 19 Thông tư quy định việc đăng ký lại chữ ký mẫu của Cộng tác viên dịch thuật: "Cộng tác viên dịch thuật khi ký hợp đồng với Phòng Tư pháp phải đăng ký chữ ký mẫu theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Trường hợp muốn thay đổi chữ ký thì cộng tác viên phải có văn bản đề nghị đăng ký lại chữ ký mẫu và ký 03 (ba) chữ ký trong Văn bản đề nghị đăng ký chữ ký mẫu. Việc ký 03 (ba) chữ ký mẫu được thực hiện trước mặt Trưởng phòng Tư pháp".

8. Bổ sung quy định chứng thực hợp đồng, giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Để thực hiện việc cải cách hành chính trong công tác chứng thực, cũng như đảm bảo chặt chẽ trong chứng thực hợp đồng giao dịch, Thông tư đã quy định bổ sung việc thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quy định các bên phải ký trước mặt người tiếp nhận hồ sơ và người tiếp nhận hồ sơ phải chịu trách nhiệm về việc các bên đã ký trước mặt mình, đồng thời phải ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch trước khi người có thẩm quyền thực hiện chứng thực (Điều 20).

9. Quy định trách nhiệm của người tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính và cơ quan chứng thực hợp đồng, giao dịch

- Trường hợp người yêu cầu chứng thực sử dụng bản chính bị tẩy xóa, thêm bớt, làm sai lệch nội dung, sử dụng giấy tờ giả hoặc bản sao có nội dung không đúng với bản chính thì người tiếp nhận, giải quyết hồ sơ lập biên bản vi phạm, giữ lại hồ sơ để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật (Điều 10).

- Trường hợp cơ quan thực hiện chứng thực phát hiện tài sản là đối tượng của hợp đồng, giao dịch là tài sản bất hợp pháp hoặc đang có tranh chấp, đã hoặc đang là đối tượng của hợp đồng, giao dịch khác thì cơ quan thực hiện chứng thực lập biên bản vi phạm, giữ lại hồ sơ để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật (Điều 21)./.

Phòng Hành chính tư pháp


3/24/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinHCTPMột số điểm mới của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp/HoatDongAnh/2020-03/thongtu_Key_24032020082511.png
3/24/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dưới 18 tuổi Kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dưới 18 tuổi

Chính sách TGPL là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và quyền bình đẳng trước pháp luật; xây dựng mối quan hệ đoàn kết vững chắc và gắn bó giữa chính quyền địa phương với Nhân dân.

Năm 2019, công tác TGPL trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Tây Ninh tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận làm tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tỉnh Tây Ninh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện TGPL được thực hiện quyền bào chữa, bảo vệ cho người được TGPL là người dưới 18 tuổi trong các vụ án đang thụ lý giải quyết.

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã ghi nhận quyền được TGPL trong tố tụng và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc bảo đảm quyền được TGPL. Cụ thể, Điều 71 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định: "Trường hợp người bị buộc tội, người bị hại thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm giải thích cho họ quyền được trợ giúp pháp lý; nếu họ đề nghị được trợ giúp pháp lý thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thông báo cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước."

Điều 76, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về chỉ định người bào chữa cho người dưới 18 tuổi thì Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải yêu cầu hoặc đề nghịTrung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử Trợ giúp viên pháp lý, luật sư bào chữa cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Điều 7, Luật TGPL năm 2017 quy định các trường hợp người dưới 18 tuổi được trợ giúp pháp lý: Trẻ em; Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Người dưới 18 tuổi là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. Ngoài ra người dưới 18 tuổi nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau cũng được TGPL: thuộc hộ nghèo; là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và nhóm các đối tượng có khó khăn về tài chính (Theo Điều 2 Nghị định 144/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý,  thì điều kiện khó khăn về tài chính gồm: Người thuộc hộ cận nghèo; Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng) gồm: con  liệt sỹ dưới 18 tuổi; người nhiễm chất độc da cam dưới 18 tuổi, người khuyết tật dưới 18 tuổi; nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình dưới 18 tuổi; Nạn nhân của hành vi mua bán người dưới 8 tuổi, người nhiễm HIV dưới 18 tuổi.

Nhằm hướng dẫn thi hành các quy định về TGPL trong các Bộ luật, luật tố tụng và Luật TGPL năm 2017, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (viết tắt là Thông tư liên tịch số 10). Trong đó, quy định rõ cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan thông qua việc quy định trách nhiệm của từng cơ quan, tố chức, cá nhân khi thực hiện các hoạt động phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng nói chung và đối với người dưới 18 tuổi nói riêng.

Qua thống kê , số vụ việc thực hiện TGPL năm 2019 là 209 vụ, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện khoảng 150 vụ, số người được TGPL dưới 18 tuổi chiếm khoảng hơn 80% số vụ việc của Trung tâm thụ lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an các cấp đã tạo điều kiện cho Trợ giúp viên pháp lý và luật sư thực hiện TGPL tham gia tố tụng. Khi người bị buộc tội dưới 18 tuổi có yêu cầu được TGPL thì các Cơ quan điều tra thuộc Công an 02 cấp đã giải thích quyền được TGPL, việc giải thích được thể hiện trong biên bản tố tụng để lưu tại hồ sơ vụ án; thông báo và thông tin về TGPL, thực hiện việc đăng ký bào chữa theo quy định của Thông tư liên tịch số 10.

Các cơ sở giam giữ đều có thực hiện việc giải thích, thông báo, thông tin về TGPL theo quy định cho người dưới 18 tuổi thuộc diện được TGPL; Niêm yết Tờ thông tin về TGPL trong buồng tạm giữ, buồng tạm giam, tại nơi làm thủ tục tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phòng thăm gặp, phòng làm việc của người bào chữa và nơi sinh hoạt chung của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Khi họ có yêu cầu TGPL, người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ có trách nhiệm hướng dẫn họ viết đơn yêu cầu TGPL và chuyển đến Trung tâm cùng với thông báo TGPL; Tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện TGPL gặp gỡ, tiếp xúc với người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật.

TAND 02 cấp tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trung tâm TGPL nhà nước trong việc hướng dẫn cho người dân tiếp cận được với chính sách TGPL của nhà nước. Đối với các vụ án dân sự có đối tượng là trẻ em, người dưới 18 tuổi thì TAND 02 cấp có biên bản giải thích về quyền được TGPL cho các đương sự và lưu trong hồ sơ tố tụng. Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có người thuộc diện được TGPL đã thông báo lịch xét xử cho người thực hiện TGPL theo quy định của Thông tư liên tịch số 10.

Quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ tiếp tục được củng cố, phát triển; các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ đã tổ chức triển khai thực hiện trách nhiệm của mình; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiếp tục được chú trọng quan tâm; số lượng vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng tăng đều qua các năm, thực hiện tốt công tác này đã góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL./.

                                                                                Ngọc Linh

3/19/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLKết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dưới 18 tuổi /HoatDongAnh/2020-03/02_Key_19032020140722.3_Key_19032020140722.2020_Key_19032020140722.2_Key_19032020140722.jpg
3/19/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh phối hợp ban hành  quy chế về hoạt động trợ giúp pháp lýSở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh phối hợp ban hành  quy chế về hoạt động trợ giúp pháp lý

Để tăng cường công tác phối hợp trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) cho người thuộc diện được TGPL, ngày 25/02/2020, Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh thống nhất ban hành Quy chế phối hợp về hoạt động TGPL (Quy chế số 382/QCPH-STP-SLĐTBXH-HBTNKT&BVQTE).

Quy chế này gồm có 03 chương với 10 điều quy định về nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp, phân công trách nhiệm giữa Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh trong hoạt động TGPL.

Nguyên tắc phối hợp trên cơ sở tuân thủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi Bên trong hoạt động TGPL, tôn trọng và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ. Bảo đảm các hoạt động phối hợp được triển khai thực hiện thống nhất, thường xuyên, kịp thời và hiệu quả. Thực hiện chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, các Bên phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông về công tác TGPL để công chức, viên chức, người lao động, hội viên, người được thụ hưởng chính sách TGPL biết về chính sách TGPL của Nhà nước.

Các Bên phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Sở Tư pháp tổ chức truyền thông về công tác TGPL kết hợp với tư vấn pháp luật, trang bị và cung cấp các Bảng thông tin về TGPL, danh sách người thực hiện TGPL tại các đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các Bên phát hiện người thuộc diện được TGPL theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý mà họ có nhu cầu được TGPL thì giải thích, hướng dẫn họ biết để được tiếp cận dịch vụ TGPL miễn phí của Nhà nước. Cụ thể: Giải thích, hướng dẫn về diện người được TGPL, phạm vi, lĩnh vực, hình thức TGPL, quyền và nghĩa vụ của người được TGPL...

Theo đó, tại Điều 6 của Quy chế này quy định Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm: Cung cấp các thông tin về TGPL, phối hợp thực hiện truyền thông về công tác TGPL tại đơn vị mình khi có nhu cầu; Tạo điều kiện thuận lợi để Sở Tư pháp thực hiện công tác truyền thông kết hợp tư vấn pháp luật tại đơn vị; Chủ động hướng dẫn, giải thích cho người được TGPL tiếp cận chính sách TGPL; Giới thiệu người được TGPL quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý đến Sở Tư pháp khi họ có nhu cầu được TGPL.

Sở Tư pháp có trách nhiệm: Trang bị và cung cấp các Bảng thông tin về TGPL, danh sách người thực hiện TGPL; Thực hiện truyền thông về công tác TGPL khi các Bên đề nghị hoặc theo yêu cầu tình hình nhiệm vụ; Thực hiện TGPL theo quy định; Chủ trì trong việc góp ý các văn bản liên quan đến hoạt động TGPL; Chủ động phối hợp thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế này.

Kinh phí thực hiện Quy chế này được sử dụng từ nguồn kinh phí của các Bên được cơ quan có thẩm quyền cấp hằng năm. Lãnh đạo các Bên có trách nhiệm quán triệt, triển khai và chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung phối hợp trong Quy chế này.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông về TGPL, tiếp nhận và thực hiện TGPL cho các đối tượng do các Bên giới thiệu đến./.

                                                                      Ngọc Linh

3/10/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLSở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh phối hợp ban hành  quy chế về hoạt động trợ giúp pháp lý/HoatDongAnh/2020-03/tgpl10_Key_19032020140404.3_Key_19032020140404.2020_Key_19032020140404.1_Key_19032020140404.png
3/10/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Trợ giúp viên pháp lý từng bước khẳng định vai trò, vị trí  trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho  người thuộc diện được trợ giúp pháp lýTrợ giúp viên pháp lý từng bước khẳng định vai trò, vị trí  trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho  người thuộc diện được trợ giúp pháp lý

Trong những năm gần đây, công tác trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) trên toàn quốc nói chung và tại tỉnh Tây Ninh nói riêng đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường triển khai thực hiện chương trình xóa nghèo về pháp luật của Đảng và Nhà nước ta dành cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. TGPL đã thật sự mang một màu áo mới và đang từng ngày thay da đổi thịt, đã góp phần thiết thực trong việc bảo đám quyền công dân trong tiếp cận pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hàng triệu người có vướng mắc pháp luật.

Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Quốc hội đã ban hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và nhiều bộ luật, luật tố tụng quan trọng, trong đó có rất nhiều điểm mới thể hiện vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo, người có công với cách mạng và những người yếu thế khác trong xã hội…Từ đó, cũng tạo nhiều sự thuận lợi về cơ sở pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

- Luật TGPL năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 thay thế cho Luật TGPL năm 2006 quy định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí kịp thời, có chất lượng cho người được TGPL. Luật đã một lần nữa khẳng định "Trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của Nhà nước". Do đó, với tư cách là một trong những phương thức bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đòi hỏi Nhà nước có các chính sách để bảo đảm quyền được TGPL, nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận pháp luật ngày càng cao của người dân.

- Trong hoạt động tố tụng: Trước đây, Luật TGPL năm 2006 không quy định cơ quan tiến hành tố tụng (viết tắt là CQTHTT), cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động TGPL có trách nhiệm, mà chỉ phối hợp, tạo điều kiện, cung cấp thông tin, tài liệu cho tổ chức thực hiện TGPL để TGPL . Thì nay, Luật TGPL năm 2017 đã quy định thành trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, CQTHTT phối hợp, tạo điều kiện cho người được TGPL được hưởng quyền TGPL, tạo điều kiện cho người thực hiện TGPL tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Các bộ luật, luật về tố tụng được Quốc hội ban hành năm 2015 đã ghi nhận, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Nhà nước về TGPL trong hoạt động tố tụng. Đây là điểm hoàn toàn mới, khác biệt so với các bộ luật, luật về tố tụng trước đây, cụ thể:

+ Trong Bộ Luật Tố tụng Hình sự (viết tắt là BLTTHS) năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018) thể hiện vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong hoạt động TGPL thông qua quy định cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thực hiện đầy đủ quyền bào chữa/bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định. Trường hợp người bị buộc tội, người bị hại thuộc diện được TGPL theo quy định của Luật TGPL thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm giải thích cho họ quyền được TGPL; nếu họ đề nghị được TGPL thì thông báo cho trung tâm TGPL nhà nước; chỉ định trung tâm TGPL nhà nước cử trợ giúp viên pháp lý/luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo nếu họ thuộc diện được TGPL. Ngoài ra, Bộ luật còn quy định cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các trình tự, thủ tục và đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng… thì vi phạm nghiêm trọng tố tụng.

+ Ngoài ra, tại Khoản 3, Điều 9 Bộ luật Tố tụng dân sự (viết tắt là BLTTDS), Khoản 3, Điều 19, Luật Tố tụng hành chính (viết tắt là TTHC) quy định: Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm TGPL cho các đối tượng theo quy định của pháp luật để họ thực hiện quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước tòa án. Thẩm phán khi được chánh án phân công giải quyết vụ việc phải có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho đương sự biết để họ thực hiện quyền được yêu cầu TGPL theo quy định của pháp luật về TGPL (Khoản 6, Điều 38, Luật TTHC; Khoản 6, Điều 48, BLTTDS) và không ai được hạn chế quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong TTDS cũng như trong TTHC. 

Những năm gần đây, tỷ lệ Trợ giúp viên pháp lý của tỉnh nhà tham gia tố tụng để đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL ngày càng tăng. Mặc dù trong điều kiện số lượng còn hạn chế (07 Trợ giúp viên pháp lý) nhưng đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đang ngày càng trưởng thành và khẳng định được vai trò của mình trong việc thực hiện tham gia tố tụng, chiếm số lượng từ 70 - 80%  số vụ việc TGPL. Đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý đã và đang đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện các vụ việc tham gia tố tụng trong những vụ việc bắt buộc phải có sự tham gia của người bào chữa theo quy định.

Tổng số vụ việc tham gia tố tụng năm 2019 của Trung tâm là 208 vụ, trong đó Trợ giúp viên pháp lý thực hiện là 153 vụ, tất cả các Trợ giúp viên pháp lý đều đạt chỉ tiêu tốt theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

Qua đánh giá của một số cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, nhiều Trợ giúp viên pháp lý đã đầu tư thời gian, nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chuẩn bị bài bào chữa chu đáo và tranh luận sôi nổi tại phiên tòa. Bởi vậy, các vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý trong thời gian qua đều đã có sự đầu tư thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, đưa ra căn cứ pháp lý trong luận cứ "có tình, có lý", lập luận chặt chẽ mang tính thuyết phục, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người được bào chữa, đảm bảo đúng người đúng tội, đúng pháp luật.  Ngoài việc am hiểu kiến thức pháp luật và sử dụng các biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người được TGPL, đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý khi thực hiện hoạt động TGPL đã thực sự tâm huyết với "nghề", tận tâm, nhiệt tình với công việc mang đậm tính chất nhân văn này.

Hơn nữa, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước còn tạo được niềm tin đối với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc phối hợp giới thiệu và đề nghị Trung tâm cử người thực hiện TGPL thực hiện chiếm tỷ lệ lớn so với số lượng vụ việc do đối tượng tự tìm đến Trung tâm. Các vụ việc TGPL sau khi hoàn thành đều được Trung tâm tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng vụ việc theo quy định.

Nhìn chung, trong những năm vừa qua, việc tham gia của Trợ giúp viên pháp lý trong quá trình tố tụng đã góp phần quan trọng trong việc xác định sự thật khách quan của vụ án, giúp cho Hội đồng xét xử ban hành những bản án nghiêm minh, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân. Đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý đã có nhiều cố gắng trong việc chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi để ngày càng nâng cao trình độ, kỹ năng thực hiện TGPL.

Bên cạnh những thuận lợi như trên thì hoạt động tham gia tố tụng hình sự của Trợ giúp viên pháp lý vẫn còn một số những khó khăn như sau:

- Trợ giúp viên pháp lý có trình độ pháp luật và kỹ năng nghề nghiệp nhưng không đồng đều, có đôi khi trong nhận định quan điểm bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự chưa được toàn diện, đầy đủ.

- Số vụ án được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chuyển đến Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh để phân công Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng hình sự ngày càng được quan tâm hơn tuy nhiên vẫn còn bỏ sót nhiều người thuộc diện được trợ giúp pháp lý nhưng không được thụ hưởng, tiếp cận chính sách này./.

                                                                              Ngọc Linh

3/2/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLTrợ giúp viên pháp lý từng bước khẳng định vai trò, vị trí  trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho  người thuộc diện được trợ giúp pháp lý/HoatDongAnh/2020-03/02_Key_19032020140552.3_Key_19032020140552.2020_Key_19032020140552.1_Key_19032020140552.jpg
3/2/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2016Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2016

Ngày 07/4/2016, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2016 với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện,thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Rộng - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

IMG_2190.jpg 

Đồng chí Nguyễn Văn Rộng- Giám đốc Sở Tư pháp triển khai nội dung Hội nghị Giao ban quý I năm 2015

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Lũy - Chánh Văn phòng Sở đã báo cáo tình hình thực hiện công tác tư pháp quý I/2016, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác tư pháp quý II/2016. Ngay từ đầu năm, toàn ngành Tư pháp Tây Ninh đã tham mưu UBND tỉnh cùng cấp tập trung triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2016, qua 03 tháng thực hiện các lĩnh vực công tác đã đạt quả tích cực so với cùng kỳ năm 2015, đặc biệt là việc thực hiện bàn giao công tác hộ tịch có yêu tố nước ngoài về UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã; công tác văn bản và các công tác, nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

IMG_2173.jpg 

Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở và lãnh đạo các Phòng Tư pháp tham dự Hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng tập trung bàn bạc, thảo luận sôi nổi và đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh như đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng tuyên truyền các tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp; thực hiện tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác Kiểm soát thủ tục hành chính và việc ban hành bộ thủ tục hành chính mới về hộ tịch trong toàn tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo quy định của Luật Hộ tịch mới và việc cài đặt, sử dụng phần mềm hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã; việc sử dụng con dấu và nhất là vấn đề biên chế của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

IMG_2178.jpg 

Lãnh đạo các Phòng Tư pháp tham gia bàn bạc, thảo luận một số vấn đề vướng mắt trong trong tác của đơn vị

Tại Hội nghị, Sở Tư pháp cũng tổ chức trao Cờ thi đua, công nhận danh hiệu thi đua và bằng khen khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động, công tác năm 2015.

IMG_2199.jpg

Đồng chí Giám đốc trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích “02 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Rộng - Giám đốc Sở yêu cầu toàn ngành cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong quý II năm 2016, trong đó tập trung tuyên truyền và vận động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp và của UBND tỉnh./

                                                                                                                      Đắc Hiển


4/21/2016 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnSở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2016 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá quyền khai thác trồng và chăm sóc cây cao su tại tỉnh DakLakThông báo bán đấu giá quyền khai thác trồng và chăm sóc cây cao su tại tỉnh DakLak
Thông báo bán đấu giá kết quả đầu tư và chuyển nhượng quyền trồng, chăm sóc cây cao su, ây keo, cây tếch.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH TÂY NINH

THÔNG BÁO

Bán đấu giá kết quả đầu tư và chuyển nhượng quyền trồng, chăm sóc, khai thác cây cao su, cây keo, cây tếch trên diện tích 200 ha đất tại xã EaBung, huyện EaSup, tỉnh Đăklăk của Công an tỉnh Tây Ninh.

Thời gian đầu tư quyền khai thác trồng và chăm sóc đến 23/9/2061.

* Giá khởi điểm: 19.830.000.000 đồng.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 03/7/2017 (thứ 2).

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 06/7/2017 (thứ 5).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

* Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến trước 15 giờ ngày 03/7/2017, tại xã EaBung, huyện EaSup, tỉnh Đăklăk.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh, số 258 Võ Thị Sáu, Khu phố 5, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 066.3813218.

6/2/2017 11:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáVăn phòngThông báo bán đấu giá quyền khai thác trồng và chăm sóc cây cao su tại tỉnh DakLak/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo bán đấu giá kết quả đầu tư và chuyển nhượng quyền trồng, chăm sóc cây cao su, ây keo, cây tếch.
6/2/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh

                  Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2013/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và hướng dẫn tại Công văn số 4903/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 27/11/2014 của Bộ Tư pháp về xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015, ngày 19/3/2015 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Từ mục đích, yêu cầu đặt ra và nội dung hướng dẫn của Công văn số 4903/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 27/11/2014 của Bộ Tư pháp về xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015, nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật bao gồm: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm; Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố và trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng chức năng tăng cường chống buôn lậu
Kế hoạch cũng đưa ra lịch trình các hoạt động cụ thể và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả triển khai để Sở Tư pháp tổng hợp và xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình THPL năm 2015.

                                                                                       Phòng Kiểm tra và thi hành văn bản QPPL

3/25/2015 9:50 AMĐã ban hành(None)Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh /HoatDongAnh/tin thang 3/_W/buonlau_jpg.jpg
3/25/2015 9:50 AMYesĐã ban hành
Thông bao thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của VPLS  Vân Nam LuậtThông bao thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của VPLS  Vân Nam Luật

Ngày 11 tháng 4 năm 2014, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có cấp lại Giấy đăng ký hoạt động số 45.01.0050/TP/ĐKHĐ ngày cấp lần đầu 07/7/2016 cho Văn phòng luật sư Vân Nam Luật, do thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng. Cụ thể nội dung thay đổi như sau:

Từ: Văn phòng luật sư Vân Nam Luật

  Địa chỉ trụ sở: Số 390, đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

          Thành: Văn phòng luật sư Vân Nam Luật

          Địa chỉ trụ sở: Số 205, đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

  Đề nghị Văn phòng luật sư Vân Nam Luật thực hiện việc đăng báo về nội dung thay đổi đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 38 Luật luật sư.

Nay Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết để quản lý doanh nghiệp tại địa phương./.


​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

CV 789.pdf

4/11/2019 3:00 PMĐã ban hànhTin Luật sưTinVăn phòngThông bao thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của VPLS  Vân Nam Luật/HoatDongAnh/2019-04/hinh thong bao_Key_11042019142921.jpg
4/11/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần măn 2016Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần măn 2016

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

189_2017.pdf tải file tại đây189_2017.rar

8/21/2018 5:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinVăn phòngQuyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần măn 2016/HoatDongAnh/2018-08/rasoatvanban_Key_21082018161411.jpg
8/21/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Những điểm mới quy định về Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhệm kỳ, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhệm kỳ mới của Đoàn luật sư và phê chuẩn kết quả Đại hội luật sưNhững điểm mới quy định về Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhệm kỳ, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhệm kỳ mới của Đoàn luật sư và phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

Ngày 08/10/2018 chính phủ đã ban hành nghị định số 137/2018/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2018.

Theo đó, tại Khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định tại Điều 20 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP về Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phưuơng án xây dựng nhân sự Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng – Kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn Luật sư, cụ thể như sau:

- Về tên Điều luật sửa đổi như sau: "Điều 20. Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư".

- Về nội dung Điều luật được sửa đổi, bổ sung thêm nhiệm vụ cho Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và thời gian giải quyết cụ thể, rõ ràng hơn so với quy định tại Nghị định số 123/2013/NĐ-CP, cụ thể :

"1. Chậm nhất 30 ngày trước ngày dự kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam về Đề án tổ chức Đại hội; phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Đoàn luật sư. Liên đoàn luật sư Việt Nam có ý kiến bằng văn bản về Đề án tổ chức Đại hội; phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật (nếu có) gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của Liên đoàn luật sư Việt Nam và kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, xem xét phê duyệt hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Đại hội. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Đề án tổ chức Đại hội đã được sửa đổi, bổ sung.

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Đề án tổ chức Đại hội được phê duyệt, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phải triệu tập Đại hội theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam. Quá thời hạn nêu trên, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư không tổ chức Đại hội mà không có lý do chính đáng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, đình chỉ hoạt động của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư và thành lập Ban tổ chức Đại hội. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đoàn luật sư theo Đề án tổ chức Đại hội đã được phê duyệt."

 Đồng thời tại Khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP cũng sửa đổi bổ sung Điều 21 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định về phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư, quy định bổ sung thêm nội dung phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư Nghị quyết thông qua Nội quy Đoàn Luật sư và một số nội dung khác cụ thể như sau:

" 1. Về Nội dung phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư bao gồm:

a) Kết quả bầu Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư;

b)  Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường để bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ nhiệm, thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật và bầu mới hoặc bầu thay thế Chủ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư;

c) Nghị quyết thông qua nội quy Đoàn luật sư.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc Đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả Đại hội kèm theo biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các văn bản khác liên quan đến nội dung Đại hội là biên bản bầu cử, danh sách trích ngang của Chủ nhiệm, các thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư, nội quy Đoàn luật sư. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả Đại hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, phê chuẩn hoặc từ chối phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc Nghị quyết Đại hội.

3. Kết quả bầu cử bị từ chối phê chuẩn trong các trường hợp sau đây:

a) Quy trình, thủ tục bầu cử không bảo đảm tính hợp lệ, dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam;

b) Chức danh lãnh đạo được bầu không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

4. Nghị quyết Đại hội bị từ chối phê chuẩn trong các trường hợp sau đây:

a) Có nội dung trái với quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam hoặc vượt quá nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội theo quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam;

b) Quy trình, thủ tục thông qua Nghị quyết không bảo đảm tính hợp lệ, dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

5. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo về việc từ chối phê chuẩn kết quả Đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phải tổ chức lại Đại hội theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam"./.

                                                                             P. BỔ TRỢ TƯ PHÁP

5/6/2019 9:00 AMĐã ban hànhTin Luật sưTinBTTPNhững điểm mới quy định về Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhệm kỳ, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhệm kỳ mới của Đoàn luật sư và phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư/HoatDongAnh/2019-05/bttpls652019_Key_06052019081656.png
5/6/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next