Tin tức
 
Theo khoản 1 - Điều 2 Luật công chứng năm 2014: "Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ...
 
​Thực hiện Công văn số 3552/BTP-PLQT ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc rà soát pháp luật để thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA, Sở Tư pháp đã tiến hành rà văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Qua đó, đã tham mưu ...
 
​Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2020, Sở Tư pháp Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nguyễn Hoàng Nam – Giám đốc Sở Tư pháp trình bày tại Hội nghịTham dự Hội nghị có hơn 60 đại biểu là đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đính chính thông báo đấu giá  Ngày 09/11/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh có đăng thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất 418.045,8 m2 để thực hiện dự án trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ phục vụ ven chân Núi Bà Đen phía Nam tại xã Thạnh Tân, Phường Ninh Sơn, Phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh và xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản Đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần cao su 1-5 Tây Ninh, như sau:1) Vật tư thu hồi tháo dỡ nhà máy Latex gồm: Công trình xây dựng, dây chuyền máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ phụ tùng của nhà máy. Giá khởi điểm: 6.974.788.236 đồng. Tiền đặt trước: 1.100.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng. 2) Thiết bị, ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản Đấu giá tài sản thanh lý của Chi cục thuế khu vực Thành phố Tây Ninh – Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, như sau:  * 05 cái Máy Photocopy đã qua sử dụng (01 máy Photocopy Toshiba Studio 307; 01 máy Photocopy Toshiba E-Studio 233; 02 máy Photocopy Toshiba E306; 01 máy Photocopy KTS Sharp AR-5726).* Giá khởi điểm: 4.200.000 đồng. Tiền đặt trước: ...
 
​ THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản Đấu giá tài sản thanh lý Vật tư thu hồi tháo dỡ nhà làm việc cũ Đội thuế xã Thạnh Tây của Chi cục thuế Khu vực Tân Biên – Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. * Giá khởi điểm: 875.000 đồng. Tiền đặt trước: 150.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng. - Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.- Điều kiện, cách thức ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản Đấu giá tài sản Nhà nước của Sở Tài chính Tây Ninh, như sau:- Lô đất dôi dư từ việc thi công Dự án: Di dời, nâng cấp nhà máy chế Biến đường từ Kiên Giang về lắp đặt tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, với khối lượng là 42.478,36m3.- Giá khởi điểm: 2.803.572.000 đồng. Tiền đặt trước: 420.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu ...
 
​Ngày 16/11/2020, tại Trụ sở Sở Tư pháp, Ðảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lý Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Khối Văn phòng Sở. Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lý Hoàng VũTham dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứngNghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
Ngày 15 tháng 3 năm 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Nghị định gồm 5 chương và 34 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2015.

 

Nghị định số 29/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể về chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng; hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng Văn phòng công chứng; chính sách ưu đãi đối với Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; điều kiện về trụ sở của Văn phòng công chứng; niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên.

Đặc biệt về điều kiện của người tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng; Chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng công chứng được chuyển đổi.

1. Nguyên tắc chuyển đổi Phòng công chứng

Văn phòng công chứng được thành lập từ việc chuyển đổi Phòng công chứng phải kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và tiếp nhận toàn bộ hồ sơ công chứng của Phòng công chứng đó.

 Bảo đảm chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức, người lao động sau khi Phòng công chứng chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về viên chức và pháp luật về lao động.

Văn phòng công chứng được thành lập từ việc chuyển đổi Phòng công chứng phải ký hợp đồng lao động với công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng công chứng đó, trừ trường hợp những người này không có nhu cầu tiếp tục làm việc tại Văn phòng công chứng. Nội dung, thời hạn, điều kiện hợp đồng được thực hiện theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bảo đảm tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước đang do Phòng công chứng quản lý, sử dụng được xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không bị thất thoát trong quá trình chuyển đổi.

2. Điều kiện của người tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng

Người tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng phải là công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn cấp tỉnh có Phòng công chứng dự kiến chuyển đổi, trong đó người dự kiến làm Trưởng Văn phòng công chứng phải hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên. Công chứng viên đang là Trưởng Văn phòng công chứng hoặc đang là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng không được tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng phải có sự tham gia của 02 công chứng viên trở lên và cam kết bằng văn bản của các công chứng viên tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi về việc tiếp nhận và ký hợp đồng lao động với các công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng công chứng được chuyển đổi, bảo đảm cho những người này được tiếp tục làm công việc chuyên môn của mình như tại Phòng công chứng được chuyển đổi.

3. Chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng công chứng được chuyển đổi

Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng công chứng được chuyển đổi thực hiện theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp chấm dứt hoạt động.

Trường hợp công chứng viên của Phòng công chứng được chuyển đổi chuyển sang hành nghề tại Văn phòng công chứng thì chấm dứt hợp đồng làm việc với Phòng công chứng và được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Công chứng viên, viên chức khác đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc thôi việc thì được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động của Phòng công chứng được chuyza©ển đổi chuyển sang làm việc tại Văn phòng công chứng thì chấm dứt hợp đồng lao động với Phòng công chứng và được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc thôi việc thì được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định chính sách ưu đãi đối với Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn như sau: Được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thuê trụ sở với giá ưu đãi, được cho mượn trụ sở, hỗ trợ về trang thiết bị, phương tiện làm việc trong 03 năm đầu hoạt động.

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

 PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

 

3/27/2015 8:20 AMĐã ban hành(None)Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15 tháng 3 năm 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Nghị định gồm 5 chương và 34 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2015.
3/27/2015 8:20 AMNoĐã ban hành
Tuyên truyền về Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020), 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)Tuyên truyền về Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020), 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)

​Xem nội dung văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

hd 04_1.rar


11/16/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngTuyên truyền về Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020), 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)/HoatDongAnh/2020-11/tuyentruyen_Key_16112020150427.jpg
11/16/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng   Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng  

Ngày 16/11/2020, tại Trụ sở Sở Tư pháp, Ðảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lý Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Khối Văn phòng Sở.

 baotran01.jpg

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lý Hoàng Vũ

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thúy Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Nguyễn Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp; cùng đại diện cấp ủy các chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể đảng viên chi bộ Khối Văn phòng Sở thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

Ðến dự, trao tặng Huy hiệu Ðảng, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chúc mừng đồng chí  Lý Hoàng Vũ được nhận Huy hiệu Ðảng, đồng thời nêu rõ: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các Đảng viên trong Đảng bộ, đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương rất vui mừng khi buổi lễ được tổ chức trong một không khí ấm cúng, trang trọng, đây không chỉ là vinh dự của mỗi đồng chí Lý Hoàng Vũ mà còn là niềm vinh dự, tự hào của toàn Đảng bộ Sở Tư pháp và vui mừng hơn nữa khi đồng chí được kết nạp tại Đảng bộ Sở Tư pháp và được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ Sở Tư pháp.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương phát biểu đánh giá cao tinh thần tận tụy trong công tác, trung thành với Ðảng, với đất nước của đồng chí, sự bản lĩnh, mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước phân công và giúp rất nhiều cho công tác tư pháp tại tỉnh nhà. Đồng thời, đề nghị đồng chí Lý Hoàng Vũ tiếp tục rèn luyện, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên kiên trung, bất khuất, mẫu mực, trong sáng, giữ vững truyền thống cách mạng và giáo dục thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng Đảng bộ Sở Tư pháp sẽ có nhiều đồng chí được nhận huy hiệu cao quý của Đảng hơn nữa, luôn là một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đi đầu trong Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

baotran02.jpg 

Đồng chí Lý Hoàng Vũ nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tại buổi lễ, đồng chí Lý Hoàng Vũ bày tỏ niềm vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, để xứng đáng danh hiệu mà Đảng đã trao tặng sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước phân công, đồng thời nguyện đem hết sức lực, trí tuệ góp phần công sức của mình vào xây dựng Sở Tư pháp ngày càng phát triển, cùng Đảng viên trong chi bộ Khối Văn phòng Sở và Đảng ủy Sở Tư pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

baotran03.jpg


baotran04.jpg
baotran05.jpg

Đồng chí Lý Hoàng Vũ phát biểu và chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi Lễ

                                                Bảo Trân


11/18/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngTrao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng   /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/18/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản Nhà nước của Sở Tài chính Tây Ninh, như sau:

- Lô đất dôi dư từ việc thi công Dự án: Di dời, nâng cấp nhà máy chế Biến đường từ Kiên Giang về lắp đặt tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, với khối lượng là 42.478,36m3.

- Giá khởi điểm: 2.803.572.000 đồng. Tiền đặt trước: 420.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh (nếu có).

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 07/12/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp ngày 01&02/12/2020, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 10/12/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


11/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-11/hinh dau gia 3_Key_20112020162546.jpg
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản thanh lý Vật tư thu hồi tháo dỡ nhà làm việc cũ Đội thuế xã Thạnh Tây của Chi cục thuế Khu vực Tân Biên – Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* Giá khởi điểm: 875.000 đồng. Tiền đặt trước: 150.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 01/12/2020 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 04/12/2020 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

11/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-11/hinh dau gia 3_Key_20112020162337.jpg
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản thanh lý của Chi cục thuế khu vực Thành phố Tây Ninh – Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, như sau:  

* 05 cái Máy Photocopy đã qua sử dụng (01 máy Photocopy Toshiba Studio 307; 01 máy Photocopy Toshiba E-Studio 233; 02 máy Photocopy Toshiba E306; 01 máy Photocopy KTS Sharp AR-5726).

* Giá khởi điểm: 4.200.000 đồng. Tiền đặt trước: 700.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 04/12/2020 (thứ sáu). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 07/12/2020 (thứ hai).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

11/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-11/hinh dau gia 3_Key_20112020162257.jpg
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần cao su 1-5 Tây Ninh, như sau:

1) Vật tư thu hồi tháo dỡ nhà máy Latex gồm: Công trình xây dựng, dây chuyền máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ phụ tùng của nhà máy. Giá khởi điểm: 6.974.788.236 đồng. Tiền đặt trước: 1.100.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

2) Thiết bị, phương tiện vận tải Khu vực Nông trường Suối Dây, Nhà máy Latex, Nhà máy Hiệp Trường, khu vực Văn phòng Công ty CP cao su 1-5 Tây Ninh. Giá khởi điểm: 2.071.248.056 đồng. Tiền đặt trước: 315.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 08/12/2020 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp vào 02 ngày làm việc 03&04/12/2020, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 11/12/2020 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218./.

11/24/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-11/hinh dau gia 3_Key_24112020161231.jpg
11/24/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đính chính thông báo đấu giá

 

Ngày 09/11/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh có đăng thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất 418.045,8 m2 để thực hiện dự án trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ phục vụ ven chân Núi Bà Đen phía Nam tại xã Thạnh Tân, Phường Ninh Sơn, Phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh và xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

- Giá khởi điểm khu đất đấu giá: 259.846.020.925 đồng. Trong đó:

+ Giá khởi điểm trả tiền thuê đất một lần đối với khu đất Thương mại, dịch vụ 80.245,9m2 là 244.299.257.100 đồng/khu đất. Tiền đặt trước: 24.429.926.000 đồng.

+ Giá khởi điểm trả tiền thuê đất hàng năm đối với diện tích cây xanh công cộng, đất giao thông công cộng và đất giao thông 327.059,3m2 là 15.546.763.825 đồng/năm. Tiền đặt trước: 1.554.676.000 đồng.

Nay xin đính chính giá khởi điểm tổng khu đất 418.045,8 m2 và khoản tiền đặt trước như sau:

  • Giá khởi điểm: 269.846.020.925 đồng.
  • Tiền đặt trước: 26.984.602.000 đồng.

    Về hình thức đấu giá, điều kiện cách thức đăng ký, thời gian, địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá vẫn giữ nguyên thông báo trước không thay đổi.

    Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.
11/26/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-11/hinh dau gia 3_Key_26112020145044.jpg
11/26/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây NinhHội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2020, Sở Tư pháp Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.


vbqppl.26.11.2020.2.jpg

Nguyễn Hoàng Nam – Giám đốc Sở Tư pháp trình bày tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có hơn 60 đại biểu là đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; công chức phụ trách công tác xây dựng văn bản của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; công chức pháp chế hoặc công chức Văn phòng các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tư pháp; đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Phòng Tư pháp.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nhiều nội dung mới, quan trọng và liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng văn bản, tổ chức và thi hành pháp luật của các địa phương. Vì vậy, việc nắm bắt kịp thời các quy định mới để vận dụng chính xác là hết sức quan trọng.

vbqppl.26.11.2020.3.jpg

Quang cảnh buổi Hội nghị

Theo đó, Hội nghị cũng đã quán triệt triển khai Kế hoạch số 2473/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thông qua Hội nghị các đại biểu nắm được nội dung mới của Luật, từ đó triển khai thi hành Luật đồng bộ, nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

                                                                                      PXDKT&QLTTPL


11/26/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng XD&KTVBQPPLHội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2020-11/vbqppl_Key_26112020162034.26_Key_26112020162034.11_Key_26112020162034.2020_Key_26112020162034.2_Key_26112020162034.jpg
11/26/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thực hiện Công văn số 3552/BTP-PLQT ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc rà soát pháp luật để thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA, Sở Tư pháp đã tiến hành rà văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Qua đó, đã tham mưu UBND tỉnh Báo cáo kết quả cụ thể như sau (Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2020):

1. Về tình hình tổ chức thực hiện: Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 460/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Kế hoạch số 2048/KH-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020  thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thì các sở, ngành đã tiến hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả, kịp thời và đúng quy định.

2. Kết quả rà soát cụ thể theo Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA:

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh có liên quan đến các chương được rà soát là 17 văn bản. Qua so sánh, đối chiếu 17 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành liên quan đến các lĩnh vực nêu trên thì tất cả văn bản mà địa phương đã ban hành không có nội dung liên quan trực tiếp đến các cam kết, nhóm cam kết trong Hiệp định được áp dụng trực tiếp khi Hiệp định có hiệu lực đối với Việt Nam và không trái với nội dung các Bộ luật, Luật được sửa đổi, bổ sung theo lộ trình cam kết trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được phê duyệt tại Nghị quyết số 72/2018/QH14. Các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh đều phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. 

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh có liên quan đến các chương được rà soát là 40 văn bản. Qua so sánh, đối chiếu 40 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành có liên quan đến các lĩnh vực như trên thì tất cả các văn bản đã ban hành không có nội dung liên quan trực tiếp đến các quy định trong Hiệp định và các Bộ luật, Luật được sửa đổi, bổ sung theo lộ trình cam kết trong Hiệp định được phê duyệt tại Nghị quyết số 102/2020/QH14 và không trái với nội dung cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). Các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Tây Ninh đều phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

3. Nhận xét, đánh giá: Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) là cần thiết, tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương được ban hành chủ yếu căn cứ vào quy định của các Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, không có trường hợp được căn cứ trực tiếp vào Hiệp định, Hiệp ước mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia để ban hành.

Mặc khác, trong quá trình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương để đảm bảo thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) thì cán bộ trực tiếp thực hiện rà soát chưa có cơ hội tham gia Hội nghị triển khai liên quan đến các nội dung nêu trên để nắm bắt nội dung trọng tâm từ các Hiệp định sau khi Việt Nam được ký kết. Vì vậy, khi rà soát đối chiếu gặp không ít khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc rà soát còn chậm, nội dung rà soát chưa sâu so với nội dung chính Hiệp định.

Nhằm nâng cao chất lượng rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề được đảm bảo thời gian, nội dung, UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Tư pháp cần thiết tổ chức triển khai cho địa phương những nội dung trọng tâm của chuyên đề trước khi thực hiện rà soát (như Hiệp định CPTPP và EVFTA) vì hầu hết cán bộ thực hiện rà soát ở địa phương đều kiêm nhiệm nhiều việc nên chuyên môn sâu ở các lĩnh vực thuộc phạm vi rà soát chuyên đề đôi khi còn hạn chế./.


11/26/2020 5:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinPhòng XD&KTVBQPPLKết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh /HoatDongAnh/2020-11/vbqppl_Key_26112020161711.26_Key_26112020161711.11_Key_26112020161711.2020_Key_26112020161711.1_Key_26112020161711.jpg
11/26/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Vai trò của hoạt công chứng trong lĩnh vực đất đai hiện nayVai trò của hoạt công chứng trong lĩnh vực đất đai hiện nay

Theo khoản 1 - Điều 2 Luật công chứng năm 2014: "Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng".

          Công chứng là hoạt động dịch vụ công đặc biệt phục vụ và tạo ra những bảo đảm, an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch dân sự qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, ngăn ngừa rủi ro, hạn chế tranh chấp dân sự góp phần bảo đảm trật tự kinh tế - xã hội. Hiện nay, hoạt động công chứng của nước ta phát triển nhanh chóng, cho thấy sự phát triển của kinh tế xã hội, khi nhu cầu giao kết dân sự của người dân càng tăng cao.  Luật Công chứng năm 2014 cũng có quy định rõ về giá trị pháp lý của văn bản công chứng: "Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác"

          Theo quy định của pháp luật hiện hành: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai". Do vậy, việc có một trình tự ghi nhận tính hợp pháp (công chứng) các giao dịch liên quan đến đất đai (ở đây là quyền sử dụng đất) nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai của cơ quan nhà nước là việc làm cần thiết. Thực tế cho thấy, trong một thời gian rất dài, công tác quản lý đất đai của chúng ta vẫn chưa tốt, còn có nhiều giao dịch về quyền sử dụng đất phát sinh trong Nhân dân mà không được công chứng, chứng thực. Hiện tượng mua đi bán lại bất động sản bằng giấy tay khá phổ biến, đối tượng của giao dịch cũng đa dạng, từ đất ở, đất vườn đến đất nông nghiệp, lâm nghiệp đều có thể được chuyển nhượng. Điều đó làm cho Nhà nước thất thu thuế, các cơ quan nhà nước gặp nhiều khó khăn trong quản lý, Tòa án khó khăn khi giải quyết tranh chấp. Vì vậy, công chứng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính an toàn cho các giao dịch về quyền sử dụng đất, thể hiện ở một số điểm sau:

          + Công chứng sẽ giúp bảo đảm tính hợp pháp của nội dung các giao dịch. Trên thực tế thì cũng còn có một số ít người dân có sự hiểu biết rõ ràng các quy định của pháp luật về quyền sử dụng đất. Việc công chứng sẽ giúp cho các bên hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong giao dịch về quyền sử dụng đất qua việc tư vấn, giải thích của các tổ chức hành nghề công chứng, cụ thể là của công chứng viên.

          + Việc công chứng còn góp phần hạn chế các giao dịch không có thật, góp phần hạn chế các yếu tố lừa đảo, lừa dối trong các giao dịch về quyền sử dụng đất, nhất là trong các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lập di chúc, giải quyết về thừa kế.... Ví dụ: với sự tham gia của công chứng, các vấn đề như lừa dối trong khi lập di chúc: cưỡng ép người có quyền sử dụng đất lập di chúc giao giao quyền sử dụng đất cho một người nào đó.

          + Việc công chứng sẽ nâng cao giá trị chứng minh của chứng cứ (theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng giao dịch được công chứng không phải chứng minh) khi có tranh chấp. Rõ ràng, khi xảy ra tranh chấp, các bên tham gia giao dịch phải đưa ra chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tòa án sẽ dễ xem xét và chấp nhận hơn nếu các giao dịch đó đã được công chứng.

          Trên đây là một số vai trò quan trọng của hoạt động công chứng trong việc giao dịch về đất đai trong xã hội hiện nay./.

 

Yến Linh - Công chứng số 1 đưa tin


11/26/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinCC1Vai trò của hoạt công chứng trong lĩnh vực đất đai hiện nay/HoatDongAnh/2020-11/cc1_Key_26112020161338.26_Key_26112020161338.11_Key_26112020161338.2020_Key_26112020161338.jpg
11/26/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Người dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19Người dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19
8/10/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThông báoNgười dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19/HoatDongAnh/2020-08/bluezone_Key_10082020090249.2020_Key_10082020090249.jpg
8/10/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ tTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ t

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản thanh lý gồm 06 chiếc xe ô tô con các loại đã qua sử dụng của Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh (có bảng kê chi tiết kèm theo).

- Giá khởi điểm: 1.615.000.000đ (đã bao gồm VAT). Tiền đặt trước: 245.000.000đ. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh (nếu có).

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 09/11/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 12/11/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và bỏ phiếu đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh hoặc Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh.

- Tổ chức đấu giá tại: Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

10/27/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ t/HoatDongAnh/2020-10/hinh dau gia 3_Key_27102020093141.jpg
10/27/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Những chuyển biến trong công tác tiếp dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo từ năm 2017 đến nay của Sở Tư phápNhững chuyển biến trong công tác tiếp dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo từ năm 2017 đến nay của Sở Tư pháp

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của người dân luôn có vai trò quan trọng nên từ năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp đã chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này, góp phần bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đảm bảo vai trò quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành Tư pháp nói chung và Sở Tư pháp nói riêng. Đây còn là cầu nối giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở sát với tình hình thực tiễn.

Từ năm 2017 đến nay, Ban Giám đốc Sở Tư pháp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động các phòng thuộc và trực thuộc Sở thực hiện nghiêm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo đảm bảo kịp thời và đúng quy định.

Để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện chặt chẽ đúng quy định, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong những năm trước đây, Giám đốc Sở đã ban hành các văn bản để thực hiện công tác này như sau:

- Về số điện thoại góp ý và đường dây nóng: Ngày 10/11/2017, Sở đã ban hành Thông báo số 1663/TB-STP và Thông báo số 1664/TB-STP về thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Tư pháp.

- Về tiếp công dân: Sở đã ban hành Thông báo về lịch tiếp dân hàng năm của Giám đốc Sở và thực hiện việc niêm yết, thông tin đảm bảo đúng quy định; mở sổ theo dõi lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc và sổ tiếp công dân của công chức tiếp công dân thường xuyên, phân loại, thống kê, xử lý theo dõi đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Sửa đổi, bổ sung Nội quy tiếp công dân (Quyết định số 1457/QĐ-STP ngày 04/10/2017) Quy chế tiếp công dân (Quyết định số 1456/QĐ-STP ngày 04/10/2017) và Quy trình tiếp công dân (Quyết định số 1455/QĐ-STP ngày 04/10/2017). Về nội quy tiếp công dân được niêm yết công khai tại Sở; địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Chỉ đạo công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân trực tất cả các ngày làm việc trong tuần để tiếp nhận xử lý kịp thời các đơn thư của công dân. Các kiến nghị, phản ánh của công dân được công chức trực tiếp công dân tổng hợp báo cáo Giám đốc để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

- Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sở đã ban hành Quyết định số 1454/QĐ-STP ngày 04/10/2017 về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

          Từ năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp đã tiếp 11 lượt/ 14 người, đơn vị đã tiếp nhận 41 đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh. Tuy nhiên, tất cả các đơn đều không thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, Sở đã ban hành các văn bản trả lời và chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

Có thể nói công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp luôn được quan tâm thực hiện nghiêm túc dần dần đi vào nề nếp, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin với nhân dân, tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực của Sở Tư pháp tại địa phương. Đặc biệt, không để xảy ra những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp khiếu nại lên cấp trên.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị thuộc Sở; công khai, minh bạch các Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở và các văn bản pháp luật có liên quan, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện của công dân./.

Thanh tra Sở

8/1/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThanh TraNhững chuyển biến trong công tác tiếp dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo từ năm 2017 đến nay của Sở Tư pháp/HoatDongAnh/2018-08/TRA8_Key_10082018085321.jpg
8/1/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn Thành phố Tây NinhCông tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn Thành phố Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh là trung tâm của Tỉnh về chính trị-hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc (07 phường, 03 xã) với 54 khu, ấp. Do đó, việc giải quyết tốt hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố. Chính vì vậy, Thành phố luôn xác định cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Thành phố.

Phòng Tư pháp Thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, giúp UBND cùng cấp quản lý hành chính Nhà nước về lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải, rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Trong đó, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính được xem là giải pháp quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương.

          Phòng Tư pháp Thành phố được giao 5 biên chế chính thức, hiện có mặt 04, trong đó: 01 Trưởng Phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 02 chuyên viên; Trình độ chuyên môn: 04 Cử nhân Luật; Về trình độ lý luận chính trị: 04 Trung cấp (trong đó 01 đồng chí đang học cao cấp); Do nhu cầu công việc đơn vị có hợp đồng thêm 01 nhân viên (trình độ cử nhân Luật).

 

          Hàng năm, trên cơ sở Quyết định của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố. Tập thể Phòng Tư pháp Thành phố đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra về công tác cải cách hành chính; trong đó, có nhiều giải pháp quan trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp, cụ thể như : Tổ chức hội thi chuyên đề “Tìm hiểu thủ tục hành chính”; tổ chức in ấn và treo, dán pano, áp phích các khẩu hiệu CCHC dọc theo các tuyến phố chính, nút giao thông, trụ sở cơ quan nhà nước; biên soạn và đưa vào thực hiện chuyên mục “Một phút thông tin TTHC” phát trên sóng phát thanh Thành phố; thực hiện tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi giao dịch với các cơ quan hành chính.

 

          Để thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Thành phố Phòng đã bố trí 01 công chức trực tại đây. Hoạt động của Bộ phận này ngày càng đi vào nền nếp, ổn định, theo hướng chuyên môn hóa và hiện đại. Các phần mềm tin học hỗ trợ tích cực trong phương pháp tác nghiệp của công chức, dần thay thế các khâu, quy trình thủ công theo cách làm cũ. Chất lượng hoạt động được cải thiện và nâng lên. Tất cả các thủ tục hành chính Phòng đang thực hiện đều được niêm yết công khai, rõ ràng ở vị trí dễ nhìn. Qua đó giúp cho người dân khi đến liên hệ công tác tham khảo và nắm được các thủ tục cần thiết.

          Đồng thời, Phòng thường xuyên thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, phát hiện được nhiều bất cập, chưa hợp lý trong các thủ tục hành chính đang áp dụng thực hiện ở đơn vị, qua đó đề xuất UBND Thành phố kiến nghị tỉnh công bố TTHC mới.

TTHC dù quy định có tốt đến đâu nhưng sẽ chỉ dừng lại trên lý thuyết nếu công tác tổ chức thực hiện yếu kém. Vì vậy, kiểm soát việc thực hiện TTHC cần được chú trọng. Công tác này nếu được làm tốt sẽ giúp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; mang lại niềm tin cho nhân dân và thật sự hiện thực hóa các kết quả cải cách tới từng thành viên trong xã hội.

          Thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Phòng Tư pháp Thành phố đã xây dựng các quy trình giải quyết hồ sơ theo các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố trên lĩnh vực tư pháp. Hàng năm, Phòng đã đưa ra mục tiêu thực hiện và xây dựng Kế hoạch thực hiện mục tiêu theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Cụ thể, Phòng xây dựng quy trình cải chính hộ tịch theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết trước đây thời gian quy định là 05 ngày đơn vị thực hiện rút ngắn còn 03 ngày; hiện nay theo quy định thời gian giải quyết là 03 ngày làm việc thì đơn vị rút ngắn còn 02 ngày làm việc.

          Năm 2013 ghi dấu nhiều hoạt động trong tuyên truyền, triển khai CCHC. Cụ thể, Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Nội vụ Thành phố đã tổ chức được 03 Hội thi chuyên đề tìm hiểu thủ tục hành chính, gồm 02 cuộc dành cho người dân và 01 cuộc dành cho cán bộ, công chức-những người trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính của người dân; Phối hợp vớ Đài Truyền thanh Thành phố biên tập và phát định kỳ hàng ngày chuyên mục “Một phút thông tin thủ tục hành chính” trên sóng phát thanh Thành phố. thực hiện tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi giao dịch với các cơ quan hành chính. Với những hoạt động trên đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về tinh thần, thái độ phục vụ người dân; đồng thời giúp cho người dân hiểu biết hơn về thủ tục hành chính, qua đó chủ động khi thực hiện thủ tục hành chính.

Được sự quan tâm của Sở Tư pháp và UBND Thành phố, đã trang bị cho Phòng các trang thiết bị như máy tính, các phần mềm dùng chung như: hộp không giấy và văn phòng điện tử eOffice; phần mềm hộ tịch, từ đó đơn vị đã áp dụng triển khai thực đồng bộ trên địa bàn Thành phố. Phòng đã thực hiện tốt phần mềm "một cửa điện tử" và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với  lĩnh vực Hộ tịch; đồng thời, đưa vào sử dụng hệ thống bấm số chờ tự động và kiosk thông tin để mang đến cho người dân sự tiện lợi trong thực hiện thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Thành phố còn mạnh dạn thí điểm thực hiện Giải pháp số hóa địa bàn dân cư với mục đích là xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về dân cư trên địa bàn, hướng đến việc xây dựng chính quyền điện tử năng động, hiệu quả. Bước đầu của dự án đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức nơi được thí điểm, hỗ trợ giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính cho người dân

 Từ việc đẩy mạnh các giải pháp nêu trên, dẫn đến hoạt động của bộ máy hành chính Thành phố nói chung và hoạt động của cơ quan Tư pháp nói riêng mang lại hiệu quả; Chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục của người dân được nâng lên đáng kể (Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt 100%); Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được hoàn thiện và nâng cao trình độ, năng lực. Nền hành chính đang vận hành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại (giảm đáng kể lượng văn bản giấy, tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi, quan hệ công tác hơn 80%).

*Kết quả cụ thể:

+ Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch:

          - Đăng ký khai sinh: 12.765 trường hợp;

          - Đăng ký kết hôn : 6.634 đôi;

          - Đăng ký khai tử: 3.057 trường hợp;

          - Cải chính hộ tịch: 278 trường hợp.

+ Công tác chứng thực:

          - Chứng thực chữ ký: 7.393 trường hợp;

          - Chứng thực sao y: 38.890 trường hợp;

          - Chứng thực hợp đồng giao dịch: 20.888 trường hợp.

Với những kết quả đạt được Phòng Tư pháp Thành phố đã được Chủ tịch UBND Thành phố tặng giấy khen đơn vị có thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2012 và năm 2014.

 

          Tuy nhiên với những kết quả bước đầu đạt được chúng ta cần phải tập trung thực hiện cải cách TTHC mạnh mẽ hơn nữa, cải cách TTHC phải trực tiếp phục vụ nhân dân và là giải pháp quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để cải cách TTHC tiếp tục có những kết quả mới, cần nhiều yếu tố nhưng tôi cho rằng vấn đề nhận thức là yếu tố rất quan trọng, bao gồm nhận thức của lãnh đạo cơ quan hành chính các cấp, nhận thức của đội ngũ cán bộ cũng như nhận thức của người dân về công tác này. Cải cách TTHC không phải là sửa đổi được bao nhiêu quy định mà cốt lõi là những sửa đổi này phải đi vào cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng, khó khăn cho người dân, lấy sự hài lòng của người dân và hiệu quả quản lý nhà nước làm thước đo cho kết quả cải cách.

8/27/2015 2:30 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn Thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2015 2:30 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn quy trình thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tỉnhHướng dẫn quy trình thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tỉnh

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Hướng dẫn quy trình thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC QG và của tỉnh.rar

7/31/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnHướng dẫn quy trình thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tỉnh/HoatDongAnh/2020-07/cđcqg_Key_31072020165724.1_Key_31072020165724.png
7/31/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Những hạn chế, sai sót qua kết quả kiểm tra chuyên ngành về công tác chứng thực tại UBND cấp xã năm 2020Những hạn chế, sai sót qua kết quả kiểm tra chuyên ngành về công tác chứng thực tại UBND cấp xã năm 2020

Thực hiện theo Quyết định số 1226/QĐ-STP ngày 22/5/2020 về việc kiểm tra chuyên ngành về công tác chứng thực tại UBND cấp xã theo kế hoạch năm 2020, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra chuyên ngành đối với 06 UBND cấp xã.

 Việc kiểm tra công tác chứng thực tại UBND cấp xã nhằm đánh giá tình hình và kết quả triển khai công tác chứng thực theo quy định, cũng như tăng cường vai trò, trách nhiệm về công tác chứng thực. Thông qua đó, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh.

Qua kết quả kiểm tra, ngoài đánh giá một số kết quả đạt được Sở Tư pháp còn chỉ ra các hạn chế, sai sót như sau:

 1. Còn một số hồ sơ có sai sót về trình tự thủ tục chứng thực; thành phần hồ sơ lưu chưa đúng quy định (thiếu hoặc dư), cụ thể:

- Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế: Thiếu giấy tờ nhân thân của những người thừa kế, tên gọi văn bản ghi chưa đúng.

- Hợp đồng, giao dịch: Thiếu giấy tờ nhân thân của các bên tham gia giao dịch.

- Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng tín dụng ký trước vào hợp đồng (không ký trước mặt người ký chứng thực) nhưng không có đăng ký chữ ký mẫu tại cơ quan thực hiện chứng thực.

- Hợp đồng, giao dịch: Thành phần hồ sơ lưu dư các giấy tờ không cần thiết.

- Hợp đồng thuê: Nội dung hợp đồng cho thuê lại vượt quá nội dung hợp đồng ban đầu; bên cho thuê lại vi phạm hợp đồng thuê ban đầu; cho thuê lại chưa được sự đồng ý của bên cho thuê ban đầu; nội dung hợp đồng thuê ban đầu quy định chưa phù hợp giữa quyền và nghĩa vụ của các bên.

- Chứng thực chữ ký trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

- Chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội: Hộ gia đình có nhiều người nhưng chỉ chứng thực chữ ký của một người.

- Người yêu cầu chứng thức, người tiếp nhận hồ sơ và người thực hiện chứng thực chưa ký vào từng trang của hợp đồng.

- Việc chứng thực chữ ký trên giấy tặng cho, mua bán xe chưa đảm bảo theo quy định: bên bán không có ý kiến của đồng sở hữu và cũng không có giấy tờ chứng minh tài sản riêng (trường hợp đã có vợ/chồng) hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Chứng thực chữ ký đối với văn bản có nội dung hợp đồng, giao dịch không đúng theo Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

- Chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền không thuộc quy định tại Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP.

2. Sai sót trong việc mở sổ chứng thực; ghi sổ chứng thực; lưu trữ sổ và hồ sơ chứng thực:

- Bìa sổ chứng thực chưa đúng theo mẫu quy định tại phụ lục của Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

- Sổ chứng thực năm 2019 chưa đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối, chưa khóa sổ theo quy định, chưa ghi ngày mở sổ; không bảo quản sổ cẩn thận, sổ bị rách, viết số thứ tự chưa liên tục.

- Không ghi đầy đủ các cột, mục trong sổ như: Cột họ tên, chức danh người ký chứng thực; cột lệ phí, phí chứng thực.

- Thực hiện chứng thực chữ ký nhưng không vào Sổ chứng thực chữ ký.

- Mở sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch chưa đúng quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 23/2015/NĐ-CP (đơn vị không mở chung 01 sổ mà tách ra theo từng loại vụ việc cụ thể như: sổ chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, Sổ chứng thực hợp đồng tặng cho QSDĐ, hợp đồng thế chấp QSDĐ…).

3. Việc thực hiện thu phí chứng thực có vụ việc thu chưa đúng quy định:

Thu phí chứng thực bản sao từ bản chính không đúng quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC. Cụ thể thu không theo trang bản chính mà theo trang bản sao nên tất cả các trường hợp chứng thực bản sao từ bản chính chứng minh nhân dân đều thu 2.000 đồng.

4. Thực hiện lời chứng: Ghi không đầy đủ nội dung hoặc ghi không đúng mẫu quy định.

  Để nâng cao chất lượng công tác chứng thực, chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, sai sót trong công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các Phòng Tư pháp (nơi được kiểm tra) thường xuyên tổ chức kiểm tra để kịp thời hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện tốt công tác chứng thực, tổ chức chức quán triệt nội dung Kết luận kiểm tra trong toàn đơn vị, nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những tồn tại hạn chế theo Kết luận của Sở Tư pháp; Báo cáo UBND huyện tình hình chấp hành các quy định pháp luật về chứng thực, đồng thời tham mưu có giải pháp xử lý các đơn vị không khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã kết luận

Đối với các Phòng Tư pháp còn lại căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và căn cứ Kết luận kiểm tra công tác chứng thực, thực hiện tự rà soát lại công tác này để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới./.

                                                                                                      Thanh tra Sở


10/29/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThanh TraNhững hạn chế, sai sót qua kết quả kiểm tra chuyên ngành về công tác chứng thực tại UBND cấp xã năm 2020/HoatDongAnh/2020-10/chungthuc_Key_29102020145236.jpg
10/29/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Tài sản đấu giá của Công an tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Đấu giá tài sản thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi các hạng mục cũ thuộc Công an huyện Gò Dầu. Bao gồm: nhà làm việc, nhà ở tập thể doanh trại, nhà ăn, nhà để xe, nhà tạm giữ …).

- Giá khởi điểm: 95.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu của Trung tâm), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 02/11/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày: 28&29/10/2020, tại Công an huyện Gò Dầu.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 05/11/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


10/21/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-10/hinh dau gia 3_Key_21102020090818.jpg
10/21/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Tư pháp kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Tây Ninh năm 2013Bộ Tư pháp kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Tây Ninh năm 2013

 

Căn cứ Công văn số 7706/BTP-KSTT ngày 15/11/2013 của Bộ Tư pháp về việc kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt về việc tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra- Cục Kiểm soát TTHC Bộ Tư pháp, được sự uỷ quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Rộng - Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Tư pháp do ông Nguyễn Nguyên Dũng - Phó cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính làm trưởng đoàn và các công chức Cục Kiểm soát TTHC tham gia đoàn. Cùng tham dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, UBND thị xã, UBND Phường III thị xã Tây Ninh.....

Qua kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch Đầu tư, UBND Thị xã, UBND phường 3 (Thị xã),  Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp Nguyễn Nguyên Dũng đánh giá cao kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), niêm yết, công khai TTHC, tình hình rà soát, cập nhật, công bố công khai các Bộ TTHC tại các cấp chính quyền, mà tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo, điều hành thực hiện trong thời gian qua. Ông cũng cho biết, các hạn chế qua đợt kiểm tra năm 2011 liên quan đến công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có quy định thủ tục hành chính, công bố, rà soát, niêm yết TTHC cơ bản đã được khắc phục.

 


Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra lần này, đoàn kiểm tra cho rằng, vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác đánh giá tác động TTHC, nhất là tính toán chi phí tuân thủ TTHC chưa được các cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động thực hiện; việc đánh giá tác động vẫn còn mang tính hình thức, chưa xác định đánh giá tác động để phục vụ cho việc xây dựng quy định TTHC đảm bảo khả thi, dễ thực hiện.

Thay mặt UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp ông Nguyễn Văn Rộng cảm ơn Đoàn công tác Bộ Tư pháp đã chỉ rõ những thiếu sót mà tỉnh đang gặp phải trong quá trình thực hiện công tác Kiểm soát TTHC. Trong thời gian tới, Sở Tư Tháp cùng với các ngành liên quan sẽ tăng cường phối hợp, tham mưu cho UBND tỉnh để hoàn thành công tác tốt hơn.

                                                                                                          Trương Thành Chung

 

12/16/2013 8:10 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Bộ Tư pháp kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Tây Ninh năm 2013 /HoatDongAnh/Ngay Phap luat/_W/IMG_2033_jpg.jpg
12/16/2013 8:10 AMYesĐã ban hành
Chi đoàn Sở Tư pháp phối hợp BCH Công đoàn cơ quan  tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 Chi đoàn Sở Tư pháp phối hợp BCH Công đoàn cơ quan  tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6

Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 và kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Chi Đoàn Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với BCH Công đoàn cơ quan tổ chức buổi sinh hoạt, trao thưởng cho con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2016.


Đây là dịp để các cháu thiếu nhi con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có cơ hội gặp gỡ, học tập lẫn nhau, tạo không khí thi đua sôi nổi để cùng đạt được mục tiêu "Con ngoan, trò giỏi" và giúp các cháu hiểu được ý nghĩa của ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Đồng thời cũng là dịp để biểu dương các cháu thiếu nhi có thành tích học tập tốt trong năm học 2015 – 2016, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Chi đoàn, BCH công đoàn cơ quan đối với thế hệ tương lai của nước nhà.

Tại buổi sinh hoạt, Chi Đoàn đã tổ chức nhiều trò chơi vui nhộn phù hợp với mọi lứa tuổi như thi ăn dưa hấu, đón đồ vật, bịt mắt tìm người thân….… giúp các cháu phát huy được cá tính và tinh thần đoàn kết của mình. Bên cạnh đó là những tiết mục văn nghệ của các cháu giúp cho buổi sinh hoạt thêm phần hấp dẫn. 

4.jpg

Kết thúc các trò chơi, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp, Chi Đoàn và BCH Công đoàn cũng đã trao những phần thưởng cùng quà bánh cho các cháu thiếu nhi đạt được thành tích tốt trong năm học vừa qua để động viên khuyến khích các cháu thiếu nhi tiếp tục phấn đấu trong học tập. 

Qua buổi sinh hoạt đã giúp các cháu có một ngày Quốc tế thiếu nhi thật vui và đầy ý nghĩa. Mong các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi và đạt thật nhiều thành tích tốt hơn  trong những năm học tiếp theo./.

Trương Thành Chung

7/25/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinKSTTHCChi đoàn Sở Tư pháp phối hợp BCH Công đoàn cơ quan  tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 /HoatDongAnh/2016-07/3_Key_25072016152152.jpg
7/25/2016 4:00 PMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Hướng tới thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao; tập thể Sở Tư pháp tích cực vận động công chức, viên chức, người lao động thuộc và trực thuộc Sở, đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ từ thiện, góp phần tặng quà cho người nghèo ăn tết tại một số xã còn khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1.3.2018vp.jpg

Bà Phùng Thị Dâu Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp; ông Võ Xuân Biên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đại diện công ty xi măng FICO, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Chi đoàn Sở Tư pháp tại buổi trao quà cho người nghèo xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Kết quả, sáng ngày 09/02/2018, Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Đảng ủy, công đoàn, chi đoàn Sở Tư pháp và công ty xi măng FICO đã phối hợp, trao 40 phần quà Tết cho các hộ gia đình nghèo tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Mỗi phần trị giá 300.000 đồng (trong đó, Công ty xi măng FICO 30 phần quà, Chi đoàn Sở Tư pháp 10 phần quà), nhằm chia sẻ giúp đỡ các gia đình còn khó khăn có thêm nguồn hỗ trợ để đón tết sum vầy, đầm ấm.

1.3.2018vp2.jpg

Bà Phùng Thị Dâu- Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp trao quà cho người nghèo

1.3.2018vp3.jpg

Đại diện công ty xi măng FICO trao quà cho người nghèo

Bên cạnh đó, tích cực hưởng ứng phong trào do Sở phát động; Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện chương trình "Xuân yêu thương" năm 2018. Kết quả, sáng ngày 10/02/2018, Chi đoàn Sở Tư pháp phối hợp với Chi đoàn Sở Công Thương, xã Đoàn xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, trao tặng 10 phần quà cho các cụ già có hoàn cảnh khó khăn, 20 phần quà cho trẻ em nghèo tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, trong đó, mỗi phần trị giá 300.000 đồng.

1.3.2018vp4.jpg

1.3.2018vp5.jpg


1.3.2018vp6.jpg

Chi đoàn Sở Tư pháp trao tặng quà tết tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Các hoạt động trên tuy vẫn còn hạn chế về nguồn kinh phí, tuy nhiên, đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp và các mạnh thường quân, hỗ trợ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn đón tết. Trong thời gian tới, tập thể Sở Tư pháp sẽ cố gắng thực hiện nhiều chương trình từ thiện hơn nữa, để cùng chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau.

(Đắc Hiển)

3/1/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngSở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”/HoatDongAnh/2018-03/1_Key_01032018155053.3_Key_01032018155053.2018vp_Key_01032018155053.jpg
3/1/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Quy định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lậpQuy định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 10/9/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập. Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

Đồng thời, phải bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định quy định cụ thể 2 căn cứ xác định vị trí việc làm bao gồm:

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

          2. Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nghị định cũng nêu rõ 3 căn cứ xác định số lượng người làm việc bao gồm:

1. Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập.

          2. Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

Cũng theo Nghị định, căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp bao gồm:

          1. Danh mục vị trí việc làm.

          2. Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm.

          3. Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

Nghị định nêu rõ: Chậm nhất đến hết ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn, các bộ, ngành, địa phương phải phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020 và thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập./.

Thanh tra Sở


10/29/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThanh TraQuy định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập/HoatDongAnh/2020-10/thanhtra_Key_29102020150818.29_Key_29102020150818.10_Key_29102020150818.2020_Key_29102020150818.png
10/29/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp lý về công tác giám định tư phápUBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp lý về công tác giám định tư pháp

      Thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2017 của tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch 2677/KH-UBND ngày 05/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp lý về công tác giám định tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nhằm cung cấp thêm kiến thức pháp lý về công tác giám định tư pháp, giúp đội ngũ giám định viên tư pháp và Người giám định theo vụ việc hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới, góp phần thực hiện thành công Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2022,  ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2017 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp được tổ chức tại Hội trường UBND thành phố Tây Ninh.

      Đến dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Ủy viên thường vụ  – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp học; các học viên là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh