Tin tức
 
​Đấu giá tài sản tang vật xử lý vi phạm hành chính của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, như sau:1) Vải cây và dây thun bẹ do Campuchia sản xuất chưa qua sử dụng gồm: 19.900 kg vải cây các loại và 3.000 kg dây thun bẹ các loại. * Giá khởi điểm: 640.100.000 đồng. Tiền đặt trước: 96.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.2) 01 xe ô tô tải hiệu Hyundai ...
 
THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản (lần 2) I. Đấu giá tài sản thanh lý của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh- 01 xe ô tô 12 chỗ ngồi hiệu Toyota Hiace, biển số 70B-0557, số máy 2RZ-3209202, số khung RZH115-3001689, sơn màu ghi hồng, năm sản xuất 2004, nước sản xuất: Việt Nam. - Giá khởi điểm: 56.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản 1) Đấu giá tài sản thanh lý của UBND Thành phố Tây Ninh- 01 chiếc xe ô tô 12 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Haice Super Wagon, biển số 70B-0317, số khung RZH114-9007076, số máy 1RZ-2486364, màu sơn: xám, năm-nước sản xuất: 2000-Việt Nam.- Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: ...
 
​Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 176/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, theo đó mục tiêu cụ thể Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 được đề ra như sau:1. Tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao ...
 
​Thực hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nhân dịp tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021,  Ông Nguyễn Hoàng Nam - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại diện Công đoàn, Chi đoàn và một số lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở đã tới thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở Tư pháp đã về hưu. Sở Tư pháp thăm, chúc tết đồng chí Nguyễn Văn Rộng - ...
 
​Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về việc phân công các huyện, thành phố phía sau và các Sở, ngành tỉnh đỡ đầu, hỗ trợ các Đồn Biên phòng và các xã biên giới; nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Sở Tư pháp tổ chức thăm hỏi, chúc tết, động viên các Chiến sĩ đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, huyện Châu Thành và UBND xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 2843/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ngày 19 tháng 01 năm 2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết ...
 
​Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển (viết tắt là Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg). Theo đó, các Phụ lục kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg quy định có 99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 107 sản phẩm công nghệ cao được ...
 
Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BTC quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. Theo đó, tại Điều 3 quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu như sau:1. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa ...
 
​Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 – 2025 tại Quyết định số 81/QĐ-TTg. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Theo đó, mục tiêu Chương trình đề ra nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017, Nghị định số ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch thanh tra năm 2019Kết luận thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch thanh tra năm 2019

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, Nghị định 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được phê duyệt.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp nói chung, quản lý về luật sư, tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư nói riêng; qua thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, điều chỉnh, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo dân chủ, công bằng xã hội.

 Thực hiện theo Quyết định số 377/QĐ-STP ngày 25/02/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành về tổ chức, hoạt động luật sư của tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Tư pháp. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Kế hoạch số 07/KH-ĐTTr ngày 25/02/2019 tại Công ty luật TNHH MTV Bảo Pháp vào ngày 14/3/2018, Văn phòng Luật sư Trần Minh Tuấn vào ngày 15/3/2019, Chi nhánh văn phòng luật sư Hằng Nguyễn vào ngày 19/3/2019, Công ty luật TNHH MTV Bảo Minh Lý vào ngày 20/3/2019 và Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Hùng vào ngày 21/3/2019.

Tại Kết luận thanh tra số 817/KL-STP ngày 17/4/2019, Giám đốc Sở ghi nhận kết quả những mặt làm được của các đơn vị được thanh tra như sau:

- Đa số các đơn vị có trụ sở làm việc, trang thiết bị được đầu tư tốt, hoạt động đúng địa chỉ đăng ký; biển hiệu ghi đúng theo Giấy đăng ký hoạt động.

- Thực hiện việc trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của  người dân đúng theo quy định.

- Chấp hành tốt các quy định của Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động, chấp hành đầy đủ sự phân công của Đoàn luật sư đối với các vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng mời.

- Có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ và mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư.

- Thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính đúng theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó các tổ chức hành nghề luật sư được thanh tra có một hoặc một vài hạn chế, sai sót như sau:

 - Không có lập phiếu thu và không lập phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp, thực hiện xong dịch vụ pháp lý với khách hàng nhưng chưa tiến hành thanh lý hợp đồng.

- Đã thay đổi địa chỉ trụ sở nhưng đến thời điểm thanh tra chưa thông báo cho Sở Tư pháp theo quy định tại Khoản 2, Điều 41 Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

- Chưa thực hiện việc báo cáo tài chính năm 2018.

- Chưa thực hiện việc báo cáo về tổ chức và hoạt động định kỳ 06 tháng theo Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp.

- Chưa lập sổ theo dõi quá trình tập sự của người tập sự theo Thông tư 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp.

Qua kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề  luật sư được thanh tra cần rút kinh nghiệm, tiến hành các biện pháp để khắc phục ngay các hạn chế, sai sót đảm bảo chấp hành đúng các quy định của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức.

Thanh tra Sở

6/13/2019 4:00 PMĐã ban hànhTin Luật sưTinThanh TraKết luận thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch thanh tra năm 2019/HoatDongAnh/2019-06/thanhtraso1362019_Key_13062019154930.jpg
6/13/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lýLàm tốt công tác quản lý, chỉ đạo các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

Đưa pháp luật đến được với người dân ở nông thôn hiện nay là rất khó, càng khó hơn khi làm sao cho nhân dân hiểu được pháp luật, được tư vấn, hỗ trợ pháp lý khi họ có vướng mắc, gặp khó khăn về pháp luật trong đời sống, để giúp họ tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo pháp luật quy định. Thuận lợi của huyện Dương Minh Châu là có 11/11 xã, thị trấn được thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (CLBTGPL); để duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ trong nhiều năm qua, huyện cũng gặp không ít những khó khăn, vướng mắc; tuy nhiên đến nay thì CLBTGPL đã được khẳng định là một loại hình phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ pháp lý được duy trì hoạt động và đem lại hiệu quả thiết thực nhất so với các Câu lạc bộ pháp luật ở cơ sở.

Hàng năm, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (CLBTGPL) đã thu hút trên 5.000 lượt nhân dân đến tham dự sinh hoạt, với gần 200 ý kiến yêu cầu tư vấn, thắc mắc về pháp luật, các ý kiến trong buổi sinh hoạt của nhân dân đều được báo cáo viên pháp luật, cộng tác viên pháp lý tư vấn, giải đáp và hỗ trợ pháp lý thỏa đáng cho nhân dân. Thông qua việc tư vấn, giải đáp và hướng dẫn pháp luật trực tiếp tại buổi sinh hoạt đã tác động đến nhận thức về những hậu qủa của hành vi phạm pháp luật, những thiệt hại về tinh thần, kinh tế do thiếu hiểu biết pháp luật gây ra, để nhân dân nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Các ý kiến yêu cầu tư vấn, giải đáp pháp luật tập trung nhiều nhất là lĩnh vực đất đai, khiếu nại, khởi kiện về tranh chất đất đai, tranh chấp vay, mượn tài sản, thừa kế di sản, ly hôn, hụi. Trường hợp có đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý yêu cầu khởi kiện, khiếu nại thì cộng tác viên hướng dẫn các thủ tục và giới thiệu về Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh để được trợ giúp miễn phí.

Để duy trì được sinh hoạt CLBTGPL, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tư pháp có văn bản chỉ đạo đối với Ủy ban nhân dân cấp xã về kiện toàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt CLBTGPL. Hướng dẫn Ban Chủ nhiệm xây dựng Điều lệ hoạt động; hàng năm xây dựng chương trình sinh hoạt của CLBTGPL với các hình thức, nội dung sát với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân và tình hình thực tiễn ở địa phương. Để có kinh phí cho sinh hoạt CLBTGPL, Ủy ban nhân dân huyện có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã quan tâm và đảm bảo một phần kinh phí cho sinh hoạt CLBTGPL; còn lại là sự phối hợp với các đoàn thể, ngành liên quan tổ chức sinh hoạt lồng ghép thông qua các phong trào văn hóa văn nghệ, an toàn giao thông, an ninh trật tự, các hoạt động của phong trào khu dân cư, ấp văn hóa, nhằm tạo nguồn kinh phí để duy trì sinh hoạt CLBTGPL.

 

Nhằm đảm bảo hoạt động CLBTGPL trên địa bàn huyện đúng mục đích yêu cầu, có hiệu quả và duy trì được sinh hoạt trong thời gian qua là có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và điều chỉnh linh hoạt trong tổ chức thực hiện nội dung, chương trình sinh hoạt hàng tháng của CLBTGPL phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; phân công lãnh đạo và vận động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật luôn đồng hành cùng tham dự sinh hoạt, qua đó, hỗ trợ việc phổ biến pháp luật, tư vấn, giải đáp, hỗ trợ pháp lý cho nhân dân, tạo được sự tin tưởng trong nhân dân khi có vướng mắc pháp luật đã đến tham gia sinh hoạt để được báo cáo viên pháp luật, cộng tác viên hướng dẫn giúp đỡ. Phòng Tư pháp đã có những giải pháp, hình thức thích hợp, hiệu quả trong thời gian qua như: Công tác phối hợp được chú trọng quan tâm hàng đầu, thành viên Ban Chủ nhiệm được cơ cấu là đoàn thể, do đó có nhiều thuận lợi trong phối hợp tổ chức sinh hoạt với các Câu lạc bộ của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, để nội dung sinh hoạt chuyên sâu, chuyên đề, đúng đối tượng, đạt hiệu quả thiết thực; thông qua việc phổ biến về các dự án việc làm, dạy nghề, giới thiệu sản phẩm vật tư nông nghiệp, hàng hóa tiêu dùng đã lồng ghép phổ biến pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên hội viên và nhân dân, thu hút đông đảo nhân dân đến tham dự. Phối hợp với ngành Quân sự và Công an để phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, tuyên truyền về tác hại của ma túy, mại dâm, cờ bạc, trật tự an toàn giao thông và thông báo tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Hình thức tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan sinh động như chiếu phim tư liệu, giới thiệu các vụ việc có thật hoặc các tiểu phẩm về trật tự ATGT, trật tự ATXH để minh họa tạo sự quan tâm chú ý và thu hút người dự. Qua đó, đã tư vấn, giải đáp các chế độ, chính sách về quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị, gia đình quân nhân; giải thích các mức xử phạt do VPHC về TTATXH, TTATGT, NVQS… để người dân hiểu và nâng cao ý thức chấp hành. Phối hợp sinh hoạt lồng ghép, chuyên đề giữa Câu lạc bộ TGPL với các loại hình hoạt động văn hóa văn nghệ, các phong trào hoạt động của đoàn thể, ngành liên quan và với các loại hình Câu lạc bộ của đoàn thể ở cơ sở đã tạo cho buổi sinh hoạt thêm sinh động, thu hút nhân dân đến tham dự đông hơn. Thời gian tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ cũng linh hoạt theo loại hình lao động của người dân như: Lao động nông nghiệp thì sinh hoạt vào buổi tối; lao động làm các nghề truyền thống, làm thuê, lao động thời vụ thì sinh hoạt buổi chiều. Phối hợp với Ban Quản lý ấp, khu phố tổ chức lồng ghép sinh hoạt CLBTGPL trong các buổi họp bình xét gia đình văn hóa, liên hoan tổng kết, thông qua Quy ước ...đã trực tiếp giúp nhân dân hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ công dân.

Thực hiện giải pháp tổ chức sinh hoạt luân phiên tại các ấp, khu phố hoặc theo cụm dân cư trên địa bàn xã là hình thức tuyên truyền hiệu quả nhất đến mọi người dân biết về CLBTGPL; từ đó đã thu hút được số lượng người dân đến tham dự, nhất là những đối tượng có nhu cầu cần được tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí biết đến CLBTGPL ngày càng nhiều hơn để được tư vấn, hướng dẫn khi có vướng mắc về pháp luật trong khởi kiện, khiếu nại.

Để duy trì sinh hoạt CLBTGPL, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng về cặp nhật các văn bản pháp luật mới, kỹ năng tuyên truyền miệng, phương pháp tư vấn, giải đáp pháp luật cho thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ được Phòng Tư pháp luôn quan tâm. Đồng thời, vận động hỗ trợ về kinh phí để thành viên Ban Chủ nhiệm tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức. Đây là thuận lợi cơ bản giúp cho Ban Chủ nhiệm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng kinh nghiệm để duy trì được sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trong thời gian qua.

Để góp phần nâng cao kiến thức pháp luật thiết thực cho nhân dân, về tài liệu pháp luật phục vụ cho sinh hoạt CLBTGPL được biên soạn dưới dạng ngắn gọn, dễ hiểu, tờ gấp hỏi- đáp pháp luật sát với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Ngoài ra, các CLBTGPL trên địa bàn huyện còn được Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cung cấp tài liệu pháp luật đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi cho việc nâng cao sự hiểu biết và chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Với các hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú để tổ chức sinh hoạt CLBTGPL, đã gắn kết về lợi ích, quyền lợi chính đáng của nhân dân thông qua thực hiện tốt việc tư vấn, giải đáp pháp luật, trợ giúp pháp lý giúp cho nhân dân, giúp nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật. Hiệu quả từ sinh hoạt CLBTGPL trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đã góp phần thiết thực trong việc kéo giảm các vụ, việc vi phạm pháp luật trên địa bàn, hạn chế tình trạng khiếu nại, khởi kiện tràn lan do người dân hiểu không đúng hoặc không đầy đủ về quy định của pháp luật. Đồng thời, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn là yếu tố quan trọng để CLBTGPL duy trì sinh hoạt đem lại kết quả./.

8/27/2015 2:30 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2015 2:30 PMYesĐã ban hành
Thông báo thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứngThông báo thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

​Xem nội dụng cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

1326.rar


7/1/2019 2:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinThông báo thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng/HoatDongAnh/2019-07/thong-bao_Key_01072019134544.jpg
7/1/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019 Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019

Ngày 17/01/2019, tại Hội trường Sở Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019. Đến tham gia Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố cùng công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.


VP24.1.2019.1.jpg

Ông Lý Hoàng Vũ – Phó Giám đốc Sở Tư pháp thông qua Báo cáo công tác tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác tư pháp năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 trong toàn ngành; các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018. Hội nghị cũng thông qua 02 báo cáo tham luận trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác Trợ giúp pháp lý, 02 báo cáo của Phòng Tư pháp huyện Châu Thành và Phòng Tư pháp huyện Tân Biên. Đồng thời góp ý cho dự thảo Kế hoạch công tác tư pháp năm 2019, dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019.

 

VP24.1.2019.T.jpgVP24.1.2019.H.jpg

 

Lãnh đạo Phòng Tư pháp Châu Thành, Tân Biên trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị

Bám sát Chương trình hoạt động trọng tâm của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tư pháp trên địa bàn tỉnh. Một số kết quả nổi bật đạt được như sau:

- Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPLL: Sở luôn chú trọng, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác văn bản đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ và đạt hiệu quả, chất lượng cao. Sở tiến hành thẩm định 100 văn bản; góp ý 125 văn bản. Tự kiểm tra 63 Quyết định của UBND tỉnh, kiểm tra theo thẩm quyền 43 văn bản. Thực hiện rà soát 136 văn bản. Sở còn tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch như thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kỳ 2014-2018; Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản hết hiệu lực một phần năm 2017.

- Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành đầy đủ các kế hoạch, công văn hướng dẫn thực hiện trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Sở còn tổ chức 09 Hội nghị triển khai pháp luật; 05 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ; tổ chức thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước giữa ngành Tư pháp và ngành Văn hóa. Sở phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 11 cuộc thi tìm hiểu pháp luật hình sự; 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật an toàn gia thông. Đặc biệt, Sở tham mưu UBND tỉnh sơ kết 04 năm thực hiện Đề án về quyền dân sự và quyền chính trị, tổ chức thực hiện đợt thi đua hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 và tham mưu Hội đồng PHPBGDPL tổng kết 05 năm Ngày pháp luật, lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 15 bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch và tổ chức 01 Hội thi tìm hiểu Ngày pháp luật và thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng....

- Công tác hành chính tư pháp: Sở đã xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm; Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 05 Hội nghị tập huấn về các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước và giao dịch bảo đảm; triển khai thực hiện phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp; đặc biệt còn phối hợp các sở, ngành tổ chức 01 lớp bồi dượng nghiệp vụ hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

- Công tác về bổ trợ tư pháp: Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án "Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh". Để tạo nguồn cán bộ bổ trợ tư pháp cho tỉnh, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Học viện Tư pháp mở 01 lớp đào tạo nghề công chứng trên địa bàn tỉnh với 50 học viên theo học; 01 lớp đào tạo nghề luật sư với tổng số học viên theo học là 65 học viên. Ngoài ra, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018-2023; kiện toàn đội ngũ giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

- Công tác trợ giúp pháp lý: Sở còn chú trọng thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; tổ chức 01 Hội nghị triển khai pháp luật. Tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018.

- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: tham mưu UBND tỉnh ban hành và thực hiện "Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, 02 Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018. Sở Tư pháp tổ chức 01 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; phát hành sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát đối với lĩnh vực trọng tâm.…

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: thực hiện xong 03 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 02 tổ chức đấu giá tài sản, 03 tổ chức hành nghề luật sư và 03 Văn phòng công chứng. Thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính đối với 02 đơn vị trực thuộc Sở.  Tổ chức kiểm tra 06 tổ chức hành nghề luật sư và 08 tổ chức hành nghề công chứng theo kế hoạch năm 2018.

- Công tác xây dựng Ngành: Công chức tư pháp được bố trí đầy đủ, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ. Các xã, phường, thị trấn có 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch đạt 93.7%; công chức Tư pháp - Hộ tịch có trình độ chuyên môn từ trung cấp Luật trở lên đạt 100%. Trong năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Sở Tư pháp đã xây dựng Đề án thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ mày và tinh giản biên chế của Sở.

- Bên cạnh đó, còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp địa phương, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

VP24.1.2019.B.jpg

Ông Võ Xuân Biên – Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Triển khai công tác tư pháp năm 2019

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng thời chủ động khắc phục những khó khăn trong năm 2018, Ông Võ Xuân Biên – Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp đã chỉ đạo Ngành Tư pháp Tây Ninh tập trung thực hiện một số giải pháp nâng cao công tác tư pháp, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát với chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh năm 2019, trong đó chú trọng xây dựng sớm các chương trình, kế hoạch công tác để cụ thể hóa nhiệm vụ, bảo đảm tính khả thi, tránh chồng chéo, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện các kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, khắc phục tình trạng chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên về những vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề mới phát sinh; tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các sở, ban, ngành; các cấp ủy, UBND cấp huyện, xã trong quá trình triển khai các hoạt động của ngành. Rà soát và ban hành các quy trình xử lý công việc, quy chế làm việc, phân công, phân cấp trong từng đơn vị; quy chế, cơ chế phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh.

3. Tập trung thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, nhất là các nhiệm vụ mới phát sinh như tham mưu UBND tỉnh thể chế hoá kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng; tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phục vụ hội nhập quốc tế sâu, rộng; quyết liệt nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Chủ động, kịp thời phản ứng chính sách đối với những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống xã hội của địa phương.

4. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng phát động, kiểm tra, đánh giá các phong trào thi đua; thi đua bảo đảm sát với thực tế, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và tăng cường trao đổi thông tin trong việc thực hiện xếp hạng; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Tiêu chí đánh giá các đơn vị thuộc Bộ.

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác; đổi mới lề lối làm việc; tiếp tục cắt giảm số lượng các cuộc họp. Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đồng thời chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử trong quan hệ với công dân.

6. Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các vi phạm trong khi giải quyết yêu cầu của người dân, nhất là trong các lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản, hộ tịch, LLTP.

Cũng tại Hội nghị, Ông Võ Xuân Biên đã phát động phong trào thi đua năm 2019 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh với chủ đề "Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019", góp phần động viên, khuyến khích ngành Tư pháp Tây Ninh tiếp tục phấn đấu thực hiện tố nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.

1/24/2019 6:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngHội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019 /HoatDongAnh/2019-01/hncbcc2018_Key_24012019170549.jpg
1/24/2019 6:00 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NewTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Đấu giá tài sản tang vật xử lý vi phạm hành chính của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, như sau:

1) Vải cây và dây thun bẹ do Campuchia sản xuất chưa qua sử dụng gồm: 19.900 kg vải cây các loại và 3.000 kg dây thun bẹ các loại.

* Giá khởi điểm: 640.100.000 đồng. Tiền đặt trước: 96.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

2) 01 xe ô tô tải hiệu Hyundai loại sản xuất năm 1995 và 01 xe ô tô tải hiệu Hyundai loại có mui sản xuất năm 1996 (bán phụ tùng).

* Giá khởi điểm: 373.350.000 đồng. Tiền đặt trước: 56.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề đối với tài sản 1.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 23/3/2021 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày: 17&18/3/2021, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 26/3/2021 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

 Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


3/9/2021 9:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2021-03/hinh dau gia 3_Key_09032021083854.jpg
3/9/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

 

Tài sản thanh lý của Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Gò Dầu gồm 124 cây dầu trên tuyến đường Hùng Vương, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 52.351.000 đồng. Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm), bản sao giấy phép kinh doanh, bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 03/7/2020 (thứ sáu). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 06/7/2020 (thứ hai).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

 Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


6/19/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-06/hinh dau gia 3_Key_19062020142908.jpg
6/19/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Mức trần chi phí chứng thực và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Tây NinhMức trần chi phí chứng thực và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày 22/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND quy định mức trần chi phí chứng thực và thù lao dịch thuật các giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1039/2005/QĐ-UBND ngày 10/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời mức thu và quản lý sử dụng tiền thu dịch vụ của hoạt động công chứng, chứng thực và Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thù lao dịch thuật các giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quy định này quy định mức trần chi phí chứng thực đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) và mức thù lao dịch thuật các giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, đối tượng nộp là tổ chức, cá nhân khi yêu cầu cơ quan thực hiện chứng thực in, chụp (photocopy), đánh máy giấy tờ, văn bản; yêu cầu Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc cộng tác viên dịch thuật dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Cơ quan, đơn vị, cá nhân thu là Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện và các cộng tác viên dịch thuật trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Mức trần chi phí chứng thực đối với việc đánh máy giấy tờ, văn bản (bao gồm in văn bản): 10.000 đồng/trang giấy A4;  In giấy tờ, văn bản: Giấy A4 là 1.000đ/trang, Giấy A3 là 2.000đ/trang; Chụp (photocopy) giấy tờ, văn bản:  Giấy A4 là  500đ/trang; Giấy A3 là 1.000đ/trang.

2. Mức trần thù lao dịch thuật đối với việc dịch từ tiếng Anh hoặc tiếng của một nước khác thuộc nhóm EU sang tiếng Việt: 120.000đ/trang/350 từ;

+ Dịch từ ngôn ngữ không phổ thông sang tiếng Việt: 150.000đ/trang/350 từ;

+ Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc tiếng của một nước khác thuộc nhóm EU: 150.000đ/trang/350 từ; 

+ Dịch từ tiếng Việt sang ngôn ngữ không phổ thông: 170.000đ/trang/350 từ;  

Trường hợp dịch chưa tới ½ trang, mức thu được tính bằng ½ mức thu nêu trên; hơn ½ trang nhưng chưa đủ 01 trang, mức thu được tính bằng 01 trang; Các loại giấy tờ, văn bản đã được mẫu hóa như: khai sinh, khai tử, kết hôn, phiếu Lý lịch tư pháp, giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, hộ khẩu, Học bạ và các loại giấy tờ có tính chất, đặc điểm tương tự thì từ trang thứ hai (02) trở lên sẽ tính bằng ba mươi phần trăm (30%) mức thu bản thứ nhất hoặc trang đầu; trừ các loại giấy tờ, văn bản mang tính chuyên ngành như: quyết định của Tòa án; bản tuyên thệ; di chúc; hợp đồng kinh tế, dân sự; bản án; các văn bản chuyên ngành y khoa, kỹ thuật và các loại giấy tờ, văn bản có hình thức tương tự.

Các đơn vị thu có trách nhiệm quản lý, sử dụng chi phí chứng thực theo quy định; thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước về khoản chi phí chứng thực; lập hóa đơn tài chính cho đối tượng nộp chi phí chứng thực theo quy định của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

 Sử dụng số tiền thu được để chi trả tiền công thuê ngoài, chi làm thêm giờ cho cán bộ, công chức tham gia thực hiện công việc in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản; Chi phí mua văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản; Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản, trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho thực hiện in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản;

Sau khi trang trải các khoản chi phí quy định trên, phần kinh phí còn lại bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên thực hiện chế độ tự chủ của cơ quan, đơn vị./.

 

   Phòng Bổ trợ tư pháp

8/4/2016 10:00 AMĐã ban hànhTin Công chứngTinBTTPMức trần chi phí chứng thực và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/4/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
Trợ giúp pháp lý Tây Ninh – chặng đường 20 năm xây dựng và phát triểnTrợ giúp pháp lý Tây Ninh – chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển

Ngày 17/4/2018, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) nhà nước tỉnh Tây Ninh (17/4/1998 – 17/4/2018). 

Buổi Lễ vinh dự đón tiếp sự có mặt của đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; đồng chí Huỳnh Thị Lệ Thủy – Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; các đồng chí là lãnh đạo Sở, các đồng chí nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, đại diện các Sở, ban ngành cấp tỉnh; các đồng chí đại diện cho các cơ quan có thẩm quyền tiến hành  tố tụng trong Hội đồng phối hợp liên ngành cấp tỉnh, đại diện phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư; Chủ tịch Hội Luật gia, các văn phòng Luật sư, các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, cùng toàn thể viên chức của Trung tâm.

Tại buổi Lễ, đồng chí Phùng Thị Dâu, Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp đã phát biểu, ôn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của tổ chức TGPL Việt Nam và đặc biệt là Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh. Sự ra đời của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh có ý nghĩa quan trọng tạo chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ, toàn diện trong nhận thức và hoạt động đời sống pháp luật của Nhân dân tỉnh nhà, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Từ giai đoạn ban đầu còn sơ khai khi người dân chưa biết gì về TGPL; còn bỡ ngỡ, còn chưa hiểu được rõ về tên gọi nghề "Trợ giúp viên pháp lý" . Thì đến nay, sau một thời gian dài 20 năm hoạt động và truyền tải pháp luật đến với người dân thì hầu như ai cũng đã biết rõ về TGPL, những người miệt mài, tâm huyết với nghề và gắn bó với những người yếu thế trong xã hội.

20 năm, một chặng đường phát triển, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh đã đạt được những kết quả, thành tích đáng tự hào, khẳng định được vị trí vai trò của mình trong công tác TGPL tại địa phương, đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy không thể thiếu của người dân tỉnh nhà. Theo thời gian, TGPL Tây Ninh đã thật sự có chỗ đứng trong lòng dân và trong đời sống pháp luật.

Thay mặt Lãnh đạo Tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực và tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức Trung tâm TGPL và đội ngũ người thực hiện TGPL; nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong suốt 20 năm qua và tin tưởng rằng với nhiệt huyết, trách nhiệm của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý và những người thực hiện TGPL khác, Trung tâm TGPL nhà nước sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó, luôn là bạn đồng hành của những người yếu thế cần TGPL.

Và gần đây nhất, TGPL đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào một trong những chính sách trong Chương trình mục tiêu tăng trưởng toàn diện và xóa nghèo trên địa bàn tỉnh, cụ thể Ủy ban nhân dân tỉnh mở rộng thêm hai diện người là hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương và người khuyết tật thì đều được TGPL. Lãnh đạo Tỉnh đề nghị Trung tâm TGPL nhà nước quan tâm thực hiện TGPL cho những người thuộc diện này.

Để ghi nhận những kết quả mà Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong suốt 20 năm qua, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng cho Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh Bức trướng với nội dung "ĐOÀN KẾT – SÁNG TẠO – DÂN CHỦ - CÔNG BẰNG – THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT".

19.4.2018.tgpl1.jpg

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng Bức trướng cho Trung tâm TGPL

Nhân dịp 20 năm, Trợ giúp pháp lý tỉnh Tây Ninh đi cùng với dân (17/4/1998 – 17/4/2018), UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các đồng chí lãnh đạo Trung tâm và Luật sư cộng tác viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

19.4.2018.tgpl.jpg

Lãnh đạo Trung tâm TGPL và các Luật sư – Cộng tác viên nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Trong những năm tới, để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật TGPL năm 2017, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của Nhân dân, nhiệm vụ của công tác TGPL là rất nặng nề, không chỉ tiếp tục phát triển về bề rộng mà cần phải đi vào chiều sâu để người dân được hưởng TGPL với chất lượng cao nhất. Lãnh đạo Tỉnh mong rằng Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành Tư pháp, với tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, tạo ra khí thế mới, đẩy mạnh hoạt động TGPL hướng về cơ sở, gần dân, thân dân và giúp dân; xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Thay mặt Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh, đồng chí Lê Minh Hiền trân quý sự quan tâm tạo mọi điều kiện về vật chất cũng như tinh thần, sự tin yêu, kỳ vọng mà Lãnh đạo Tỉnh, Lãnh đạo Sở cùng các cơ quan ban, ngành tỉnh nhà dành cho Trung tâm trong suốt thời gian qua. Trải qua 20 năm hoạt động, sự đi lên và phát triển của Trung tâm gắn liền với những năm tháng thăng trầm của những người làm công tác TGPL.

 Trung tâm hiện có 13 người làm việc, trong đó có 08 viên chức đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý. Trung bình mỗi năm, Trung tâm thụ lý và tiếp nhận khoảng từ 150 - 200 vụ tham gia tố tụng từ các cơ quan tiến hành tố tụng chuyển sang và từ người dân đến yêu cầu. Số lượng vụ án có Trợ giúp viên pháp lý tham gia chiếm hơn 70% trên tổng số vụ việc. Vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý thực hiện tăng đều theo các năm; chất lượng vụ việc thì ngày được nâng cao.

Hàng năm, Trung tâm đều được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh công nhận "Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và được tặng thưởng nhiều bằng khen của địa phương và Trung ương. Trong đó nổi bật là Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp "Đã có thành tích xuất sắc trong năm 2012"; năm 2013 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen "Đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 – 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc". Đồng thời, năm 2013 và 2017 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng "Cờ thi đua" đơn vị dẫn đầu Khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp.

Năm 2017 được đánh dấu mốc quan trọng trong công tác TGPL trên toàn quốc, là thời điểm Luật TGPL năm 2017 được ban hành và thay thế Luật TGPL năm 2006, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Cũng vào thời điểm này, nhiều văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng khác có hiệu lực thi hành đã đồng loạt ghi nhận "Trợ giúp viên pháp lý" là một trong những người bào chữa, bảo vệ trong hoạt động tố tụng tại Việt Nam. Đó là điểm sáng, những khởi sắc mới cho những người làm nghề TGPL hôm nay.

Trải qua 20 năm hình thành và hoạt động với sứ mệnh thiêng liêng mang tính nhân đạo, nhân văn là TGPL cho những người yếu thế trong xã hội, cũng là một quá trình dài để Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh xây dựng và từng bước giữ vững thương hiệu là người bạn đồng hành của người nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật… trên con đường dẫn đến sự công bằng, tôn nghiêm của pháp luật.

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh nghiêm túc đón nhận và thực hiện tốt sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư pháp đối với công tác TGPL trong thời gian tới với tinh thần nhiệt huyết và luôn luôn đi cùng dân./.

                  Ngọc Linh – Trung tâm Trợ giúp pháp lý Tây Ninh

 

 

 

4/21/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLTrợ giúp pháp lý Tây Ninh – chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển/HoatDongAnh/2018-04/19_Key_21042018154704.4_Key_21042018154704.2018_Key_21042018154704.tgpl1_Key_21042018154704.jpg
4/21/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo các cá nhân tập sự hành nghề công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo các cá nhân tập sự hành nghề công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

danh sach cc.pdf

7/6/2018 2:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinBTTPThông báo các cá nhân tập sự hành nghề công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2018-07/cc1_Key_06072018135635.jpg
7/6/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh

Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại Phòng họp Sở Tư pháp, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Sở Tư pháp đã trao Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. Theo đó, bà Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

 ly1.jpg

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Sở Tư pháp trao Quyết định cho bà Nguyễn Thị Lý,

giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Sở Tư pháp đã thay mặt Ban Giám đốc Sở gửi lời chúc mừng đến bà Nguyễn Thị Lý, đồng thời, đề nghị bà Lý với vai trò là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành hoạt động của Trung tâm, góp phần để Trung tâm hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao cho trong thời gian tới.

 ly2.jpg

Bà Nguyễn Thị Lý, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát biểu tại buổi Lễ

Trước sự quan tâm, tin tưởng và lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, bà Nguyễn Thị Lý gửi lời cảm ơn và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, sáng kiến mới để nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của Trung tâm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Sở Tư pháp./.

(Đắc Hiển)


6/30/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnTrao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh /HoatDongAnh/2020-06/ly1_Key_30062020163617.jpg
6/30/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viênThông báo về việc xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

cv 1438.rar

7/17/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin Công chứngTinThông báo về việc xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên/HoatDongAnh/2019-07/hinh thong bao1_Key_17072019093746.jpg
7/17/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁTrung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước khối lượng 1.020,8m3 đất san lấp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh.


- Giá khởi điểm: 67.372.800 đồng. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 17/12/2018 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp ngày 06&07/12/2018, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 20/12/2018 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

11/30/2018 11:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngTrung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ/HoatDongAnh/2018-11/hinh dau gia 3_Key_30112018100214.jpg
11/30/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Kết quả thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng  nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2013Kết quả thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng  nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2013

Nhằm tạo sự chủ động của các cấp, các ngành trong việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL tại địa phương, hoàn thành các mục tiêu của Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” đã đề ra trong giai đoạn 2008-2012, khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức, hoạt động của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL và những bất cấp, hạn chế trong quá trình triển khai Đề án ở giai đoạn 1, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ này theo hướng đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, có phẩm chất, năng lực, cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn góp phần thực hiện hiệu quả quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Tư pháp đến năm 2020 và Luật PBGDPL năm 2012; UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành trong tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL các cấp, cán bộ pháp chế, cán bộ, công chức các cơ quan thực thi pháp luật. Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ PBGDPL, tổ chức các cuộc thi dành cho đối tượng là người làm công tác PBGDPL nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ này thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác PBGDPL. Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên Tuyên giáo các cấp trong việc tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ và nhân dân địa phương. Phát triển và nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên viết về pháp luật, bảo đảm tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu pháp luật và các điều kiện hỗ trợ cần thiết khác để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên, biên tập viên pháp luật trong các cơ quan báo chí, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, pháp luật đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn.

Thực hiện Luật PBGDPL và Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp PBGDPL; UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã đã củng cố, kiện toàn lại Hội đồng Phối hợp PBGDPL theo đúng thành phần quy định. Ở cấp xã, tùy vào nhu cầu của địa phương và hiệu quả hoạt động của Hội đồng mà có thể tiếp tục duy trì tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Công tác PBGDPL là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Do đó, đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL có vai trò rất quan trọng trong công tác PBGDPL, đưa pháp luật đến với cán bộ và nhân dân. Thực hiện Luật PBGDPL; UBND tỉnh đã rà soát, củng cố và ban hành Quyết định công nhận 78 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã ban hành Quyết định công nhận 119 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 936 Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và mời những người có kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền pháp luật tham gia vào việc tuyên truyền, PBGDPL tại địa phương theo đúng quy định của Luật PBGDPL.

Để hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ nhằm giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư; UBND cấp xã đã củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 621 Tổ Hòa giải và 3.776 Hòa giải viên. Tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn tỉnh ngày càng cao, trong năm 2013 hòa giải thành 1.500 vụ/ 2.132 vụ, đạt tỷ lệ 72,8% trên tổng số vụ việc đưa ra hòa giải (tăng 4,8% so với năm 2012).

Hiện nay, đã có 23 cơ quan, doanh nghiệp có cán bộ pháp chế, trong đó có 02 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 02 Doanh nghiệp Nhà nước thành lập tổ chức pháp chế, số lượng cán bộ pháp chế là 38 người, trong đó có 08 cán bộ pháp chế chuyên trách và 30 cán bộ pháp chế kiêm nhiệm. Đội ngũ cán bộ pháp chế cũng đã tích cực tham gia tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp.

 

Bên cạnh đó, đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý (TGPL) (05 người), Cộng tác viên TGPL (149 người), cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thông qua công tác TGPL, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… cũng đã lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL cho đối tượng và nhân dân. Phát huy vai trò của các luật gia, cán bộ công đoàn, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội thanh niên tình nguyện, cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp để thực hiện tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL trên toàn tỉnh trong năm 2013 đã tham gia tuyên truyền, phổ biến được 17.897 cuộc, có 676.007 lượt cán bộ và nhân dân tham dự.

          Trong năm 2013, UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành trong năm 2013 ở 02 cấp tỉnh và huyện, thành phần mời tham dự có đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã còn tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ PBGDPL và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và cán bộ Hòa giải ở cơ sở.

Sở Tư pháp đã tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ Trợ giúp viên, Cộng tác viên và thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ TGPL; phối hợp với UBMTTQ tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Mặt trận làm công tác PBGDPL của cơ sở được 03 cuộc với 750 lượt người tham dự; phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn mở lớp tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật về nông dân, nông thông. Hàng tháng, Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật cho Báo có viên Công đoàn các cấp; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tuyên giáo.

          UBMTTQ tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh và Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức 03 Hội thi Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về an toàn giao thông ở 02 cấp tỉnh và huyện; Liên minh Hợp tác xã tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về lao động; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi Phụ nữ với pháp luật về an toàn giao thông…

 

Trên cơ sở tài liệu nghiệp vụ về PBGDPL do Bộ Tư pháp biên soạn, Sở Tư pháp cung cấp và đưa vào sử dụng thống nhất, rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sở Tư pháp cũng đã biên soạn các loại tài liệu để bồi dưỡng chuyên môn pháp lý, nghiệp vụ PBGDPL cho nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL ở địa phương. Các cấp, ngành đưa tin tuyên truyền pháp luật dưới các hình thức như: Tờ tin, tờ gấp, đề cương, thông tin, tuyên truyền trên các trang web của UBND và các Sở, ban, ngành… Bên cạnh đó, Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn và Tủ sách pháp luật trong doanh nghiệp, trường học cũng là nguồn cung cấp văn bản pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL nghiên cứu, tham khảo.

 

Nhìn chung, trong năm 2013, việc triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” tại địa phương đã được các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, theo đúng với nhiệm vụ được giao và tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL cả về số lượng lẫn chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới./.

 

Anh Tuyết

1/7/2014 8:35 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Kết quả thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng  nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2013 /HoatDongAnh/thang 1/_W/IMG_1936_jpg.jpg
1/7/2014 8:35 AMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp và Sở Y tế: Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Tư pháp trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và  trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnhSở Tư pháp và Sở Y tế: Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Tư pháp trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và  trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh

Để tăng cường sự phối hợp giữa Ngành Y tế và Ngành Tư pháp địa phương, trong việc triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Tư pháp trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Y tế xây dựng Kế hoạch liên ngành để thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV.

Kế hoạch được thực hiện phải bảo đảm đúng đối tượng, địa bàn, tiến độ; chế độ chi tiêu tài chính được thực hiện đúng định mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Các hoạt động để phối hợp thực hiện giữa hai cơ quan trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV phải được tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm bảo đảm chất lượng, hiệu quả và phải bám sát vào Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Tư pháp trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV để tổ chức thực hiện. Xác định rõ nhiệm vụ các hoạt động; trách nhiệm của từng ngành, thời gian hoàn thành, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
Các hoạt động để thực hiệnhoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV được quy định cụ thể trong Kế hoạch và phân công trách nhiệm cho từng ngành, sự phối hợp giữa hai ngành nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành và đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV/AIDS.
Về hoạt động phối hợp trong công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và quyền được trợ giúp pháp lý của người nhiễm HIV chú trọng: Tổ chức truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho các cán bộ thuộc Ngành Tư pháp và truyền thông nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và quyền được trợ giúp pháp lý của người nhiễm HIV cho các cán bộ thuộc ngành Y tế. Đưa các thông tin có liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS và quyền được trợ giúp pháp lý của người nhiễm HIV trên ấn phẩm, phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Ngành Y tế và Ngành Tư pháp. In ấn, phát hành các tờ gấp, cẩm nang pháp luật… truyền thông về trợ giúp pháp lý, giới thiệu các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS trong hoạt động của Ngành Y tế và Ngành Tư pháp.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý có trách nhiệm cung cấp Bảng thông tin, Hộp tin về trợ giúp pháp lý, đơn đề nghị trợ giúp pháp lý, danh sách Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư - cộng tác viên  cho các đơn vị trực tiếp thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của Sở Y tế. Sở Y tế, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS có trách nhiệm cung cấp danh sách nơi cần trang bị bảng thông tin, hợp tin về trợ giúp pháp lý và thường xuyên rà soát nhu cầu trợ giúp pháp lý đối với người nhiễm HIV/AIDS để đề xuất với Trung tâm Trợ giúp pháp lý trang bị bổ sung.
Về hoạt động phối hợp trong công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống HIV/AIDS và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV/AIDS: Hai ngành phải lồng ghép nội dung về trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV/AIDS, nội dung phòng, chống HIV/AIDS trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của từng ngành. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và trợ giúp cho người nhiễm HIV/AIDS.
Về hoạt động phối hợp trong huy động nguồn lực: Sở Y tế và Sở Tư pháp có trách nhiệm cử cán bộ, viên chức của ngành làm cộng tác viên tư vấn về HIV/AIDS, cộng tác viên tư vấn pháp luật về trợ giúp pháp lý để tổ chức thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV; khuyến khích người nhiễm HIV tham gia tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý; huy động các nguồn tài chính, trang thiết bị từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV.
Về hoạt động phối hợp trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, cán bộ, viên chức tiếp nhận có trách nhiệm giới thiệu chuyển tiếp người nhiễm HIV có nhu cầu trợ giúp pháp lý đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, lồng ghép giữa tư vấn về HIV/AIDS với thông tin về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.  Trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý, nếu phát hiện người nhiễm HIV có yêu cầu về chăm sóc y tế thì giới thiệu, chuyển tiếp họ đến cơ sở y tế.
Sở Tư pháp và Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này và các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành nhằm hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh./.
                                                                                      Ngọc Linh
4/21/2015 10:35 AMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lý(None)Sở Tư pháp và Sở Y tế: Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Tư pháp trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và  trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2015 10:35 AMYesĐã ban hành
Quy định mới về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sưQuy định mới về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2019/TT-BTP). Thông tư số 02/2019/TT-BTP có hiểu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2019 và thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Thông tư số 02/2019/TT-BTP có 5 chương, 21 điều, cụ thể: Chương I: quy định chung gồm 02 điều, từ Điều 1 đến Điều 2; Chương II: Thực hiện bồi dưỡng gồm 06 điều, từ Điều 3 đến Điều 8; Chương III: Quyền, trách nhiệm thực hiện bồi dưỡng và các mẫu giấy tờ kèm theo gồm 07 điều, từ Điều 9 đền Điều 15; Chương IV: Xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo gốm 04 điều, từ Điều 16 đến Điều 19; Chương V: Tổ chức thực hiện gồm 02 điều, từ Điều 20 đến Điều 21. Sau đây là một vài nội dung cơ bản của Thông tư số 02/2019/TT-BTP.

Theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 02/2019/TT-BTP, tùy vào yêu cầu bồi dưỡng bắt buộc hàng năm, nội dung bồi dưỡng bao gồm một hoặc một số nội dung sau:

- Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư;

- Cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật;

- Kỹ năng hành nghề luật sư và kỹ năng hỗ trợ cho hoạt động hành nghề luật sư;

- Kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư.

Việc bồi dưỡng được tổ chức dưới hình thức khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư hoặc trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư.

Đồng thời, tại Điều 5 Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định thời gian tham gia bồi dưỡng tối thiểu là 8 giờ/năm. Ngoài ra, Luật sư được tính quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng trong năm đó khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Viết bài nghiên cứu pháp luật được đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật trong nước hoặc nước ngoài; viết sách, giáo trình được xuất bản về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư hoặc kỹ năng hành nghề luật sư;

- Tham gia giảng dạy về pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư tại các cơ sở đào tạo cử nhân luật, cơ sở đào tạo nghề luật sư; tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng hoặc trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư theo quy định của Thông tư này;

- Tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo chức danh tư pháp;

- Tham gia và hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài;

- Tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm từ 01 ngày trở lên về các nội dung theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này do Sở Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp tổ chức.

Luật sư tham gia bồi dưỡng được quy đổi trong các trường hợp nêu trên thì 01 lần tham gia và hoàn thành được tính bằng 08 giờ thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng.

Bên cạnh đó tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định rõ các trường hợp được miễn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm cụ thể như sau:

- Luật sư đang làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nữ luật sư có con dưới 12 tháng tuổi được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm;

- Luật sư vì lý do bệnh tật có đơn đề nghị và được Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xác nhận;

- Luật sư từ đủ 70 tuổi trở lên và có trên 20 năm hành nghề luật sư;

- Luật sư phải điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh và thuộc danh mục bệnh chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế từ 03 tháng trở lên có Giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Như vậy, Thông tư số 02/2019/TT-BTP đã quy định cụ thể, chi tiết nội dung, hình thức, thời gian tham gia bồi dưỡng bắt buộc cũng như các trường hợp được quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng bắt buộc và các trường hợp được miễn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng, . . . đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nghĩa vụ của Luật sư theo quy định của pháp luật./.

 

Phòng Bổ trợ Tư pháp

7/30/2019 8:00 AMĐã ban hànhTin Luật sưTinBTTPQuy định mới về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư/HoatDongAnh/2019-07/bttpngay30_Key_30072019073426.07_Key_30072019073426.2019_Key_30072019073426.png
7/30/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Đấu giá tài sản thanh lý của Tỉnh Đoàn Tây Ninh, như sau:

- 01 chiếc xe ô tô 15 chỗ ngồi hiệu Toyota Haice, biển số 70B-0487, số máy 2RZ-3142973, số khung RZH115-3001334, năm-nước sản xuất: 2003-Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 53.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 22/02/2021 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày làm việc: 03&04/02/2021, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 25/02/2021 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

1/26/2021 11:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2021-01/hinh dau gia 3_Key_26012021102140.jpg
1/26/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021  trên địa bàn tỉnh Tây NinhHoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo Kế hoạch thì nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2021 tiếp tục được thực hiện như:

- Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật: Duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật:

+ Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình sản xuất, kinh doanh và hội nhập của doanh nghiệp.

+ Tổ chức việc tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật để tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

- Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp: Thực hiện giải đáp pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp với các hình thức như bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp, thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật: Các cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.

- Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật: Giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp ngay sau khi văn bản được ban hành.

- Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật: Tổ chức việc tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật để tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật. Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương liên để kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp, gây phiền hà cho doanh ngiệp./.

                                                                                               Trần Ngọc

KH 238 ub.signed.rar

1/28/2021 3:00 PMĐã ban hànhHỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừaTinKim NgọcHoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2021-01/ngoc11_Key_28012021144009.1_Key_28012021144009.2021_Key_28012021144009.11_Key_28012021144009.jpg
1/28/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Mục tiêu Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành  cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025Mục tiêu Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành  cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 – 2025 tại Quyết định số 81/QĐ-TTg. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo đó, mục tiêu Chương trình đề ra nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kế thừa, phát huy kết quả của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020. Chương trình được phê duyệt nhằm: triển khai đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch, ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực; định hướng cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương; nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy sự tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật kịp thời nhằm phục vụ doanh nghiệp phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

          Bên cạnh các mục tiêu chung thì Chương trình cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể để thực hiện các nội dung của Quyết định như sau:

Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng 01 cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; cung cấp các chính sách, đề án, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương; tiếp nhận 100% phản ánh từ doanh nghiệp nhỏ và vừa để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vướng mắc, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho: tối thiểu 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong kinh doanh; tối thiểu 60% người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm: tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại và các hoạt động tư vấn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo 100% đề nghị tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua Chương trình được giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

                                                                   Phòng XDKT&QLTTPL

 

81.rar


1/28/2021 3:00 PMĐã ban hànhHỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừaTinKim NgọcMục tiêu Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành  cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025/HoatDongAnh/2021-01/ngoc11_Key_28012021143642.1_Key_28012021143642.2021_Key_28012021143642.10_Key_28012021143642.jpg
1/28/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  và Liên minh Châu ÂuQuy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  và Liên minh Châu Âu

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BTC quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. Theo đó, tại Điều 3 quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu như sau:

1. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu:

a) Người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

b) Trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA, người khai hải quan phải khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

c) Trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ sau thời hạn hiệu lực quy định tại điểm b khoản 1 Điều này vì lý do bất khả kháng hoặc các lý do hợp lệ khác nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nhập khẩu hoặc các trường hợp xuất trình muộn khác, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) xem xét, quyết định việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA đối với các trường hợp cụ thể. Đối với trường hợp xuất trình muộn khác, hàng hóa phải được nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

2. Việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA thực hiện theo Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 05/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2021.

Đối với các tờ khai hải quan của mặt hàng nhập khẩu đăng ký từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ các quy định để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA, Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020-2022 và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn mức thuế quy định tại Hiệp định EVFTA và Nghị định số 111/2020/NĐ-CP thì người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ cho cơ quan hải quan để được xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế./.

                                                                                                                                                                                     Phòng XDKT&QLTTPL (KN)

Thông tư 07.2021-TT-BTC.rar


2/3/2021 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKim NgọcQuy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  và Liên minh Châu Âu/HoatDongAnh/2021-02/ngoc11_Key_03022021144347.1_Key_03022021144347.2021_Key_03022021144347.14_Key_03022021144347.jpg
2/3/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Quy định mới về danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triểnQuy định mới về danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển (viết tắt là Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg).

Theo đó, các Phụ lục kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg quy định có 99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 107 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Trong trường hợp công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao không thuộc các Danh mục như đã nêu tại Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg, nhưng đáp ứng các quy định khác tại Luật Công nghệ cao, có tính cấp thiết, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thì Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021 và thay thế Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, khoản 2 Điều 1 và Điều 4 Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                   Phòng XDKT&QLTTPL

 

QĐ số 38_2020_QD-TTg.rar


2/3/2021 3:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinKim NgọcQuy định mới về danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển/HoatDongAnh/2021-02/ngoc11_Key_03022021142907.1_Key_03022021142907.2021_Key_03022021142907.13_Key_03022021142907.jpg
2/3/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực  toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực  toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2843/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngày 19 tháng 01 năm 2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020 (Quyết định số 143/QĐ-UBND). Theo đó, số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ là 45 văn bản (07 Nghị quyết và 38 Quyết định) và hết hiệu lực một phần là 15 văn bản (15 Quyết định).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                                                                              Phòng XDKT&QLTTPL

 

KH 238 ub.signed.rar


2/3/2021 3:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinKim NgọcCông bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực  toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020/HoatDongAnh/2021-02/ngoc11_Key_03022021142544.1_Key_03022021142544.2021_Key_03022021142544.12_Key_03022021142544.jpg
2/3/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tổ chức thăm hỏi, chúc tết các đơn vị được đỡ đầuSở Tư pháp tổ chức thăm hỏi, chúc tết các đơn vị được đỡ đầu

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về việc phân công các huyện, thành phố phía sau và các Sở, ngành tỉnh đỡ đầu, hỗ trợ các Đồn Biên phòng và các xã biên giới; nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Sở Tư pháp tổ chức thăm hỏi, chúc tết, động viên các Chiến sĩ đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, huyện Châu Thành và UBND xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tham dự Chương trình, về phía Sở Tư pháp có ông Nguyễn Hoàng Nam - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở; đại diện Công đoàn, Chi đoàn Sở Tư pháp. Về phía Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, có Trung tá Võ Hoài Thanh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng và các cán bộ, chiến sĩ của Đồn. Về phía xã Ninh Điền, có ông Nguyễn Văn Chủng - Bí thư, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND xã.

 dv01.2021.2.1.jpg

Sở Tư pháp trao quà cho Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu

Để tri ân các chiến sỹ ngày đêm ra sức bảo vệ các tuyến đầu của vùng biên giới, các chiến sĩ trực chiến 24/24 tại các chốt phòng chống dịch Covid 19, Sở Tư pháp đã trao 01 phần quà và tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng, góp phần động viên, khuyến khích các chiến sĩ xa nhà có thêm kinh phí đón tết. Sở Tư pháp hy vọng đây sẽ là động lực để các chiến sĩ của Đồn có thêm niềm tin, sức mạnh để vững bước trên những tuyến đường biên giới, bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ quê hương, đất nước.

 dv01.2021.2.2.jpg

Sở Tư pháp trao quà cho UBND xã Ninh Điền, huyện Châu Thành

Cùng ngày, Sở Tư pháp cũng tổ chức thăm và tặng một phần quà tết cho UBND xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, chúc Lãnh đạo, cán bộ, công chức Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và Nhân dân xã Ninh Điền đón tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm và sẽ luôn cố gắng phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(Đắc Hiển)


2/4/2021 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnSở Tư pháp tổ chức thăm hỏi, chúc tết các đơn vị được đỡ đầu/HoatDongAnh/2021-02/dv01_Key_04022021093404.2021_Key_04022021093404.2_Key_04022021093404.2_Key_04022021093404.jpg
2/4/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tổ chức thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở đã về hưuSở Tư pháp tổ chức thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở đã về hưu

Thực hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nhân dịp tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021,  Ông Nguyễn Hoàng Nam - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại diện Công đoàn, Chi đoàn và một số lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở đã tới thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở Tư pháp đã về hưu.

lanhdaovehuu.jpg 

Sở Tư pháp thăm, chúc tết đồng chí Nguyễn Văn Rộng - nguyên Giám đốc Sở Tư pháp

Thay mặt Sở Tư pháp, Ông Nguyễn Hoàng Nam đã chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo về hưu những thành tựu mà Sở, ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong năm vừa qua. Ông Nguyễn Hoàng Nam cũng khẳng định, mặc dù còn nhiều khó  khăn, thách thức nhưng tập thể công chức, viên chức và người lao động ngành Tư pháp luôn nỗ lực làm việc, sáng tạo, phát huy được thành quả của các thế hệ đi trước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới tình cảm của lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Tư pháp, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Sở Tư pháp cũng gửi lời chúc sức khỏe và tin tưởng vào sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của toàn ngành, đồng thời chúc toàn thể công chức, viên chức, người lao động của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh một năm mới an lành, vui tươi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(Đắc Hiển)

2/8/2021 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnĐắc HiểnSở Tư pháp tổ chức thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở đã về hưu/HoatDongAnh/2021-02/lanhdaovehuu_Key_08022021091021.jpg
2/8/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Mục tiêu Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030Mục tiêu Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 176/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, theo đó mục tiêu cụ thể Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 được đề ra như sau:

1. Tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động:

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30% vào năm 2025 và đạt 35-40% vào năm 2030;

- Chỉ số Lao động có kiến thức chuyên môn trong Chỉ số đổi mới, sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 60 nước đứng đầu vào năm 2025 và thuộc nhóm 55 nước đứng đầu vào năm 2030;

- Tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80% năm 2025 và 90% năm 2030.

2. Tạo việc làm tốt hơn cho người lao động:

- Phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%;

- Tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến năm 2025 dưới 30% và đến năm 2030 dưới 20%;

- Tốc độ tăng năng suất lao động hàng năm đạt tối thiểu 6,5%/năm.

3. Giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo:

- Phấn đấu giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo dưới 8%;

- Duy trì tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%.

4. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động:

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45% vào năm 2025 và đạt 60% năm 2030, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động vào năm 2025 và chiếm khoảng 5% lực lượng lao động vào năm 2030.

5. Đầu tư, phát triển giao dịch việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia hiện đại, đồng bộ, thống nhất và có sự liên thông giữa các hệ thống thông tin, cụ thể:

- Năm 2025 có 80% và năm 2030 có trên 90% học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông được hướng nghiệp;

- Năm 2025 có 40% và năm 2030 có 45% lao động được hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu có việc làm;

- Đến năm 2025, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động.

Từ năm 2026, đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động vào quản lý và khai thác sử dụng, kết nối chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Đến năm 2030, hệ thống thông tin thị trường lao động được hiện đại hóa, dữ liệu được liên thông giữa các vùng trên toàn quốc và mở rộng kết nối với các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt tại một số nước là thị trường lao động chính của Việt Nam vào năm 2030.

Để đạt được các mục tiêu cụ thể trên thì phải thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất để thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại.

2. Hỗ trợ phát triển cung - cầu lao động.

3. Hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động.

4. Hỗ trợ phát triển lưới an sinh và bảo hiểm.

5. Hỗ trợ kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước, phát triển các thị trường lao động đặc thù.

6. Nâng cao hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường lao động./.

                                                                             Phòng XDKT&QLTTPL

176_QD-TTg_05022021_2-signed.rar


2/19/2021 9:00 AMĐã ban hànhHỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừaTinKim NgọcMục tiêu Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030/HoatDongAnh/2021-02/ngoc11_Key_19022021084245.1_Key_19022021084245.2021_Key_19022021084245.15_Key_19022021084245.jpg
2/19/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

1) Đấu giá tài sản thanh lý của UBND Thành phố Tây Ninh

- 01 chiếc xe ô tô 12 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Haice Super Wagon, biển số 70B-0317, số khung RZH114-9007076, số máy 1RZ-2486364, màu sơn: xám, năm-nước sản xuất: 2000-Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 08/3/2021 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày làm việc: 02&03/3/2021, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 11/3/2021 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

2) Đấu giá tài sản thanh lý của Sở Khoa học và Công Nghệ Tây Ninh

- 01 chiếc xe ô tô 16 chỗ ngồi hiệu Toyota Haice, biển số 70B-0498, số máy 2TR-6171795, số khung JTFRX12P-909000374, năm-nước sản xuất: 2005-Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 88.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 14.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 09/3/2021 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày làm việc: 02&03/3/2021, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 12/3/2021 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. 

3) Đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần cao su 1-5 Tây Ninh, như sau:

a. Vật tư thu hồi tháo dỡ nhà máy Latex gồm: Công trình xây dựng, dây chuyền máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ phụ tùng của nhà máy.

- Giá khởi điểm: 6.253.974.572 đồng. Tiền đặt trước: 940.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

b. Thiết bị, phương tiện vận tải Khu vực Nông trường Suối Dây, Nhà máy Latex, Nhà máy Hiệp Trường, khu vực Văn phòng Công ty CP cao su 1-5 Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 1.864.123.250 đồng. Tiền đặt trước: 280.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh.

Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 09/3/2021 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp vào 02 ngày làm việc 02&03/3/2021, tại nơi có tài sản.

Tổ chức đấu giá: 10 giờ, ngày 12/3/2021 (thứ sáu).

Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. 

4) Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Đấu giá quyền sử dụng đất ONT diện tích 291,3m2; thửa số 1460; tờ bản đồ 27; tọa lạc tại: ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 5.172.614.000 đồng. Tiền đặt trước: 517.262.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao sổ hộ khẩu.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 15/3/2021 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có bất động sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 18/3/2021 (thứ năm), tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gò Dầu.

- Địa điểm đăng ký mua hồ sơ: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


2/19/2021 2:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2021-02/hinh dau gia 3_Key_19022021134654.jpg
2/19/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản (lần 2)

 

I. Đấu giá tài sản thanh lý của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

- 01 xe ô tô 12 chỗ ngồi hiệu Toyota Hiace, biển số 70B-0557, số máy 2RZ-3209202, số khung RZH115-3001689, sơn màu ghi hồng, năm sản xuất 2004, nước sản xuất: Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 56.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 22/3/2021 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày làm việc: 17&18/3/2021, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 25/3/2021 (thứ năm), tại Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. 

II. Tài sản của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, như sau:

​1) Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 134m2 và tài sản gắn liền với đất (trụ sở làm việc cũ của Bảo hiểm xã hội thành phố Tây Ninh), thửa số 68, tờ bản đồ số 01, tại đường Tua Hai, Khu phố 2, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 3.736.037.000 đồng (Trong đó: giá trị QSDĐ là 3.360.854.000 đồng, giá trị tài sản trên đất là 375.183.000 đồng).

- Tiền đặt trước: 373.604.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

2) Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 692,2m2 (Trường Tiểu học cũ thị trấn Bến Cầu), thửa số 12, tờ bản đồ số 22, tại Khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

-Giá khởi điểm: 3.657.584.800 đồng. 

- Tiền đặt trước: 365.760.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

* Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao sổ hộ khẩu.

* Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 29/3/2021 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày làm việc: 24&25/3/2021, tại nơi có bất động sản.

* Tổ chức đấu giá bắt đầu lúc: 09 giờ, ngày 01/4/2021 (thứ năm).

* Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. 3/4/2021 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2021-03/hinh dau gia 3_Key_04032021162206.jpg
3/4/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Kinh phí thực hiện công tác Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luậtKinh phí thực hiện công tác Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

​        Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2013. Kể từ khi Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành, việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được các cấp, các ngành, đơn vị triển khai nghiêm túc. Qua hơn 04 năm triển khai thực hiện các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã đạt được một số kết quả nhất định. Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn nhất là việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

      Ngày 28/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; có hiệu lực thi hành ngày 15/4/2017.

     Theo đó, về nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí, Thông tư 19/2017/TT-BTC nêu rõ nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

       Về nội dung chi và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo chế độ hiện hành gồm 16 nội dung, cụ thể như sau:

     1- Chi công tác phí  cho những người thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

     2- Chi điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

     3- Chi hoạt động thống kê về xử lý vi phạm hành chính theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

     4- Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: soạn thảo, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật;

     5- Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

     6- Chi cho công tác hệ thống hóa, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

     7- Chi cho công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

     8- Chi cho công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

     9- Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ cho những người làm công tác theo dõi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

    10- Chi tổ chức nghiên cứu khoa học về theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; chi khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

    11- Chi sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; chi xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính.

       Ngoài các nội dung chi trên còn có một số khoản chi có tính chất đặc thù và mức chi trong theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, gồm:

    12- Chi tổ chức cuộc thi, hội thi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

    13- Chi mua, thuê trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

    14- Chi công bố kết quả xử lý hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện theo định mức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự và theo chứng từ chi thực tế hợp pháp và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

    15- Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng: Mức chi tối đa 500.000 đồng/hồ sơ;

    16- Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (nếu có), theo hóa đơn, chứng từ chi thực tế hợp pháp, hợp lệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm.

       Do Thông tư có quy định một số nội dung chi phải áp dụng từ một số văn bản có liên quan và theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy định: "Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng tối đa không vượt quá mức tối đa quy định tại Điều 4 Thông tư này. Trường hợp cần thiết do yêu cầu công việc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cao hơn nhưng không vượt quá 20% mức chi quy định tại Điều 4 Thông tư này" nên hiện nay Sở Tư pháp Tây Ninh đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và đang tiến hành các bước tiếp theo để ban hành mức chi thực hiện trên địa bàn tỉnh, dự kiến banh hành vào cuối năm 2017.

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

7/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLKinh phí thực hiện công tác Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/14/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên
Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

7/17/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin Công chứngTinQuyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên /HoatDongAnh/2019-07/quyet dinh_Key_17072019093900.jpg
7/17/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Kết luận về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm  của Thủ trưởng đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng  tại 02 đơn vị trực thuộc Sở Tư phápKết luận về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm  của Thủ trưởng đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng  tại 02 đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Ket luan thanh tra_Signed.pdf

7/27/2018 3:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinThanh TraKết luận về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm  của Thủ trưởng đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng  tại 02 đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp/HoatDongAnh/2018-07/thanh tra_Key_27072018143134.jpg
7/27/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Vai trò của hoạt công chứng trong lĩnh vực đất đai hiện nayVai trò của hoạt công chứng trong lĩnh vực đất đai hiện nay

Theo khoản 1 - Điều 2 Luật công chứng năm 2014: "Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng".

          Công chứng là hoạt động dịch vụ công đặc biệt phục vụ và tạo ra những bảo đảm, an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch dân sự qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, ngăn ngừa rủi ro, hạn chế tranh chấp dân sự góp phần bảo đảm trật tự kinh tế - xã hội. Hiện nay, hoạt động công chứng của nước ta phát triển nhanh chóng, cho thấy sự phát triển của kinh tế xã hội, khi nhu cầu giao kết dân sự của người dân càng tăng cao.  Luật Công chứng năm 2014 cũng có quy định rõ về giá trị pháp lý của văn bản công chứng: "Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác"

          Theo quy định của pháp luật hiện hành: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai". Do vậy, việc có một trình tự ghi nhận tính hợp pháp (công chứng) các giao dịch liên quan đến đất đai (ở đây là quyền sử dụng đất) nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai của cơ quan nhà nước là việc làm cần thiết. Thực tế cho thấy, trong một thời gian rất dài, công tác quản lý đất đai của chúng ta vẫn chưa tốt, còn có nhiều giao dịch về quyền sử dụng đất phát sinh trong Nhân dân mà không được công chứng, chứng thực. Hiện tượng mua đi bán lại bất động sản bằng giấy tay khá phổ biến, đối tượng của giao dịch cũng đa dạng, từ đất ở, đất vườn đến đất nông nghiệp, lâm nghiệp đều có thể được chuyển nhượng. Điều đó làm cho Nhà nước thất thu thuế, các cơ quan nhà nước gặp nhiều khó khăn trong quản lý, Tòa án khó khăn khi giải quyết tranh chấp. Vì vậy, công chứng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính an toàn cho các giao dịch về quyền sử dụng đất, thể hiện ở một số điểm sau:

          + Công chứng sẽ giúp bảo đảm tính hợp pháp của nội dung các giao dịch. Trên thực tế thì cũng còn có một số ít người dân có sự hiểu biết rõ ràng các quy định của pháp luật về quyền sử dụng đất. Việc công chứng sẽ giúp cho các bên hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong giao dịch về quyền sử dụng đất qua việc tư vấn, giải thích của các tổ chức hành nghề công chứng, cụ thể là của công chứng viên.

          + Việc công chứng còn góp phần hạn chế các giao dịch không có thật, góp phần hạn chế các yếu tố lừa đảo, lừa dối trong các giao dịch về quyền sử dụng đất, nhất là trong các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lập di chúc, giải quyết về thừa kế.... Ví dụ: với sự tham gia của công chứng, các vấn đề như lừa dối trong khi lập di chúc: cưỡng ép người có quyền sử dụng đất lập di chúc giao giao quyền sử dụng đất cho một người nào đó.

          + Việc công chứng sẽ nâng cao giá trị chứng minh của chứng cứ (theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng giao dịch được công chứng không phải chứng minh) khi có tranh chấp. Rõ ràng, khi xảy ra tranh chấp, các bên tham gia giao dịch phải đưa ra chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tòa án sẽ dễ xem xét và chấp nhận hơn nếu các giao dịch đó đã được công chứng.

          Trên đây là một số vai trò quan trọng của hoạt động công chứng trong việc giao dịch về đất đai trong xã hội hiện nay./.

 

Yến Linh - Công chứng số 1 đưa tin


11/26/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinCC1Vai trò của hoạt công chứng trong lĩnh vực đất đai hiện nay/HoatDongAnh/2020-11/cc1_Key_26112020161338.26_Key_26112020161338.11_Key_26112020161338.2020_Key_26112020161338.jpg
11/26/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next