Tin tức - Tin Luật sư
 
​Tới nay, tôi từng hành nghề luật sư qua hai thể chế, ngót một phần ba thế kỷ thăng trầm. Đối với luật sư, tiếp cận chứng cứ vụ án là rất quan trọng, là căn cứ bênh vực khách hàng. Thường thì thân chủ muốn rằng yêu cầu mà họ đề ra được đáp ứng. Luật sư chân chính không thể chiều theo tất cả đòi hỏi của thân chủ mà cần tôn trọng sự thật khách quan phù hợp quy định pháp luật. Luật sư chịu thử ...
 
​Ngày 15 tháng 3 năm 2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2019/TT-BTP). Thông tư số 02/2019/TT-BTP có hiểu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2019 và thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham ...
 
​Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, Nghị định 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và ...
 
​Ngày 17 tháng 5  năm 2019 Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội toàn thể luật sư  nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham dự của 59/65 luật sư của Đoàn. Đại hội toàn thể luật sư tỉnh Tây Ninh đã vinh dự được đón tiếp Ls.Ts Phan Trung Hoài,  Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ...
 
Ngày 08/10/2018 chính phủ đã ban hành nghị định số 137/2018/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2018.Theo đó, tại Khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định tại Điều 20 của Nghị định số ...
 
​ Ngày 23 tháng 4 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 940/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và phương án xây dựng nhân sự bầu vào Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng – Kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ (2018-2023). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã giao Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm khẩn trương tổ chức Đại ...
 
​Ngày 03 tháng 5 năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có cấp lại Giấy đăng ký hoạt động số 45.06.0044/TP/ĐKHĐ, ngày cấp lần đầu 15/9/2015 cho Chi nhánh Tây Ninh - Công ty luật TNHH Quốc Tế An Phú do thay đổi Trưởng chi nhánh. Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật luật sư, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cung cấp thông tin thay đổi Trưởng chi nhánh của Chi nhánh Tây Ninh - Công ty luật TNHH Quốc Tế An ...
 
​Ngày 15/3/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Thông tư có 05 chương và 21 điều và có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2019. Thông tư này quy định về đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; trách nhiệm của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã ...
 
​Thực hiện Quyết định số 377/QĐ-STP ngày 25/02/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành về tổ chức, hoạt động luật sư của tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Tư pháp. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Kế hoạch số 07/KH-ĐTTr ngày 25/02/2019 tại Công ty luật TNHH MTV Bảo Pháp vào ngày 14/3/2018, Văn phòng Luật sư Trần Minh Tuấn vào ngày ...
 
Ngày 11 tháng 4 năm 2014, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có cấp lại Giấy đăng ký hoạt động số 45.01.0050/TP/ĐKHĐ ngày cấp lần đầu 07/7/2016 cho Văn phòng luật sư Vân Nam Luật, do thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng. Cụ thể nội dung thay đổi như sau:Từ: Văn phòng luật sư Vân Nam Luật  Địa chỉ trụ sở: Số 390, đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Đấu giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh gồm 935 chiếc xe mô tô 2 bánh đã qua sử dụng (trong đó:585 chiếc xe đủ điều kiện đăng ký lưu hành, 350 chiếc xe bán phụ tùng).

- Giá khởi điểm: 1.090.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 165.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm), bản sao giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề, bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 12/10/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày: 01&02/10/2020, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 15/10/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

 Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218./.

9/25/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-09/bua dau gia 1_Key_25092020144434.jpg
9/25/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản (lần 2)

 

Đấu giá tài sản thanh lý công cụ dụng cụ dùng trong văn phòng làm việc đã qua sử dụng của Chi cục Thuế khu vực Thành phố Tây Ninh – Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 1.181.800 đồng. Tiền đặt trước: 200.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 19/10/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 22/10/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


10/2/2020 11:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-10/hinh dau gia 3_Key_02102020100728.jpg
10/2/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản (lần 2)

 

Đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Điện lực Tây Ninh, như sau:

Vật tư thiết bị kém phẩm chất và phế liệu năm 2020. Giá khởi điểm: 583.000.000 đồng (đã bao gồm VAT). Tiền đặt trước: 88.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 20/10/2020 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông đến ngày hết hạn, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 23/10/2020 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

10/8/2020 2:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-10/hinh dau gia 3_Key_08102020135638.jpg
10/8/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO 

Về việc đấu giá tài sản (lần 2)

 

Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Đấu giá quyền sử dụng đất ONT diện tích 291,3m2; thửa số 1460; tờ bản đồ 27; tọa lạc tại: ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 5.172.614.000 đồng. Tiền đặt trước: 517.262.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao sổ hộ khẩu.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 02/11/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có bất động sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 05/11/2020 (thứ năm), tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gò Dầu.

- Địa điểm đăng ký mua hồ sơ: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

10/13/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-10/hinh dau gia 3_Key_13102020154317.jpg
10/13/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Tài sản đấu giá của Công an tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Đấu giá tài sản thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi các hạng mục cũ thuộc Công an huyện Gò Dầu. Bao gồm: nhà làm việc, nhà ở tập thể doanh trại, nhà ăn, nhà để xe, nhà tạm giữ …).

- Giá khởi điểm: 95.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu của Trung tâm), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 02/11/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày: 28&29/10/2020, tại Công an huyện Gò Dầu.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 05/11/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


10/21/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-10/hinh dau gia 3_Key_21102020090818.jpg
10/21/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản : THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢNTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản : THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản thanh lý gồm 05 chiếc xe ô tô tải chở mủ cao su hiệu PHAT TAI đã qua sử dụng của Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh (có bảng kê chi tiết kèm theo).

- Giá khởi điểm: 920.000.000đ (đã bao gồm VAT). Tiền đặt trước: 140.000.000đ. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh (nếu có).

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 09/11/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 10 giờ, ngày 12/11/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và bỏ phiếu đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh hoặc Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh.

- Tổ chức đấu giá tại: Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


10/23/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản : THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/HoatDongAnh/2020-10/tải xuống_Key_23102020145931.jpg
10/23/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ tTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ t

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản thanh lý gồm 06 chiếc xe ô tô con các loại đã qua sử dụng của Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh (có bảng kê chi tiết kèm theo).

- Giá khởi điểm: 1.615.000.000đ (đã bao gồm VAT). Tiền đặt trước: 245.000.000đ. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh (nếu có).

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 09/11/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 12/11/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và bỏ phiếu đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh hoặc Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh.

- Tổ chức đấu giá tại: Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

10/27/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ t/HoatDongAnh/2020-10/hinh dau gia 3_Key_27102020093141.jpg
10/27/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Những hạn chế, sai sót qua kết quả kiểm tra chuyên ngành về công tác chứng thực tại UBND cấp xã năm 2020NewNhững hạn chế, sai sót qua kết quả kiểm tra chuyên ngành về công tác chứng thực tại UBND cấp xã năm 2020

Thực hiện theo Quyết định số 1226/QĐ-STP ngày 22/5/2020 về việc kiểm tra chuyên ngành về công tác chứng thực tại UBND cấp xã theo kế hoạch năm 2020, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra chuyên ngành đối với 06 UBND cấp xã.

 Việc kiểm tra công tác chứng thực tại UBND cấp xã nhằm đánh giá tình hình và kết quả triển khai công tác chứng thực theo quy định, cũng như tăng cường vai trò, trách nhiệm về công tác chứng thực. Thông qua đó, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh.

Qua kết quả kiểm tra, ngoài đánh giá một số kết quả đạt được Sở Tư pháp còn chỉ ra các hạn chế, sai sót như sau:

 1. Còn một số hồ sơ có sai sót về trình tự thủ tục chứng thực; thành phần hồ sơ lưu chưa đúng quy định (thiếu hoặc dư), cụ thể:

- Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế: Thiếu giấy tờ nhân thân của những người thừa kế, tên gọi văn bản ghi chưa đúng.

- Hợp đồng, giao dịch: Thiếu giấy tờ nhân thân của các bên tham gia giao dịch.

- Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng tín dụng ký trước vào hợp đồng (không ký trước mặt người ký chứng thực) nhưng không có đăng ký chữ ký mẫu tại cơ quan thực hiện chứng thực.

- Hợp đồng, giao dịch: Thành phần hồ sơ lưu dư các giấy tờ không cần thiết.

- Hợp đồng thuê: Nội dung hợp đồng cho thuê lại vượt quá nội dung hợp đồng ban đầu; bên cho thuê lại vi phạm hợp đồng thuê ban đầu; cho thuê lại chưa được sự đồng ý của bên cho thuê ban đầu; nội dung hợp đồng thuê ban đầu quy định chưa phù hợp giữa quyền và nghĩa vụ của các bên.

- Chứng thực chữ ký trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

- Chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội: Hộ gia đình có nhiều người nhưng chỉ chứng thực chữ ký của một người.

- Người yêu cầu chứng thức, người tiếp nhận hồ sơ và người thực hiện chứng thực chưa ký vào từng trang của hợp đồng.

- Việc chứng thực chữ ký trên giấy tặng cho, mua bán xe chưa đảm bảo theo quy định: bên bán không có ý kiến của đồng sở hữu và cũng không có giấy tờ chứng minh tài sản riêng (trường hợp đã có vợ/chồng) hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Chứng thực chữ ký đối với văn bản có nội dung hợp đồng, giao dịch không đúng theo Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

- Chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền không thuộc quy định tại Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP.

2. Sai sót trong việc mở sổ chứng thực; ghi sổ chứng thực; lưu trữ sổ và hồ sơ chứng thực:

- Bìa sổ chứng thực chưa đúng theo mẫu quy định tại phụ lục của Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

- Sổ chứng thực năm 2019 chưa đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối, chưa khóa sổ theo quy định, chưa ghi ngày mở sổ; không bảo quản sổ cẩn thận, sổ bị rách, viết số thứ tự chưa liên tục.

- Không ghi đầy đủ các cột, mục trong sổ như: Cột họ tên, chức danh người ký chứng thực; cột lệ phí, phí chứng thực.

- Thực hiện chứng thực chữ ký nhưng không vào Sổ chứng thực chữ ký.

- Mở sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch chưa đúng quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 23/2015/NĐ-CP (đơn vị không mở chung 01 sổ mà tách ra theo từng loại vụ việc cụ thể như: sổ chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, Sổ chứng thực hợp đồng tặng cho QSDĐ, hợp đồng thế chấp QSDĐ…).

3. Việc thực hiện thu phí chứng thực có vụ việc thu chưa đúng quy định:

Thu phí chứng thực bản sao từ bản chính không đúng quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC. Cụ thể thu không theo trang bản chính mà theo trang bản sao nên tất cả các trường hợp chứng thực bản sao từ bản chính chứng minh nhân dân đều thu 2.000 đồng.

4. Thực hiện lời chứng: Ghi không đầy đủ nội dung hoặc ghi không đúng mẫu quy định.

  Để nâng cao chất lượng công tác chứng thực, chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, sai sót trong công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các Phòng Tư pháp (nơi được kiểm tra) thường xuyên tổ chức kiểm tra để kịp thời hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện tốt công tác chứng thực, tổ chức chức quán triệt nội dung Kết luận kiểm tra trong toàn đơn vị, nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những tồn tại hạn chế theo Kết luận của Sở Tư pháp; Báo cáo UBND huyện tình hình chấp hành các quy định pháp luật về chứng thực, đồng thời tham mưu có giải pháp xử lý các đơn vị không khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã kết luận

Đối với các Phòng Tư pháp còn lại căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và căn cứ Kết luận kiểm tra công tác chứng thực, thực hiện tự rà soát lại công tác này để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới./.

                                                                                                      Thanh tra Sở


10/29/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThanh TraNhững hạn chế, sai sót qua kết quả kiểm tra chuyên ngành về công tác chứng thực tại UBND cấp xã năm 2020/HoatDongAnh/2020-10/chungthuc_Key_29102020145236.jpg
10/29/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Tiêu chí về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chứcNewTiêu chí về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 13/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định gồm 4 Chương 26 Điều quy định về nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó Điều 3 của Nghị định quy định cụ thể về tiêu chí đánh giá, , xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

1. Tiêu chí về chính trị tư tưởng

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

2. Tiêu chí về đạo đức, lối sống

Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

3. Tiêu chí về tác phong, lề lối làm việc

Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

4. Tiêu chí về ý thức tổ chức kỷ luật

Chấp hành sự phân công của tổ chức;

Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

5. Tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

5.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

5.2. Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020 và bãi bỏ các Nghị định sau: Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ./.

Thanh tra Sở


10/29/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThanh TraTiêu chí về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức/HoatDongAnh/2020-10/thanhtra_Key_29102020151056.29_Key_29102020151056.10_Key_29102020151056.2020_Key_29102020151056.1_Key_29102020151056.png
10/29/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Quy định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lậpNewQuy định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 10/9/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập. Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

Đồng thời, phải bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định quy định cụ thể 2 căn cứ xác định vị trí việc làm bao gồm:

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

          2. Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nghị định cũng nêu rõ 3 căn cứ xác định số lượng người làm việc bao gồm:

1. Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập.

          2. Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

Cũng theo Nghị định, căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp bao gồm:

          1. Danh mục vị trí việc làm.

          2. Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm.

          3. Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

Nghị định nêu rõ: Chậm nhất đến hết ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn, các bộ, ngành, địa phương phải phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020 và thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập./.

Thanh tra Sở


10/29/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThanh TraQuy định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập/HoatDongAnh/2020-10/thanhtra_Key_29102020150818.29_Key_29102020150818.10_Key_29102020150818.2020_Key_29102020150818.png
10/29/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Chi đoàn Sở Tư pháp phối hợp BCH Công đoàn cơ quan  tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 Chi đoàn Sở Tư pháp phối hợp BCH Công đoàn cơ quan  tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6

Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 và kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Chi Đoàn Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với BCH Công đoàn cơ quan tổ chức buổi sinh hoạt, trao thưởng cho con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2016.


Đây là dịp để các cháu thiếu nhi con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có cơ hội gặp gỡ, học tập lẫn nhau, tạo không khí thi đua sôi nổi để cùng đạt được mục tiêu "Con ngoan, trò giỏi" và giúp các cháu hiểu được ý nghĩa của ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Đồng thời cũng là dịp để biểu dương các cháu thiếu nhi có thành tích học tập tốt trong năm học 2015 – 2016, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Chi đoàn, BCH công đoàn cơ quan đối với thế hệ tương lai của nước nhà.

Tại buổi sinh hoạt, Chi Đoàn đã tổ chức nhiều trò chơi vui nhộn phù hợp với mọi lứa tuổi như thi ăn dưa hấu, đón đồ vật, bịt mắt tìm người thân….… giúp các cháu phát huy được cá tính và tinh thần đoàn kết của mình. Bên cạnh đó là những tiết mục văn nghệ của các cháu giúp cho buổi sinh hoạt thêm phần hấp dẫn. 

4.jpg

Kết thúc các trò chơi, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp, Chi Đoàn và BCH Công đoàn cũng đã trao những phần thưởng cùng quà bánh cho các cháu thiếu nhi đạt được thành tích tốt trong năm học vừa qua để động viên khuyến khích các cháu thiếu nhi tiếp tục phấn đấu trong học tập. 

Qua buổi sinh hoạt đã giúp các cháu có một ngày Quốc tế thiếu nhi thật vui và đầy ý nghĩa. Mong các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi và đạt thật nhiều thành tích tốt hơn  trong những năm học tiếp theo./.

Trương Thành Chung

7/25/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinKSTTHCChi đoàn Sở Tư pháp phối hợp BCH Công đoàn cơ quan  tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 /HoatDongAnh/2016-07/3_Key_25072016152152.jpg
7/25/2016 4:00 PMYesĐã ban hành
Đôi điều về năng lực và đạo đức nghề nghiệp của công chứng viênĐôi điều về năng lực và đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên

Như đã biết, đặc trưng nổi bật và khác biệt nhất của công chứng viên so với những người hành nghề khác là khi được Nhà nước tin tưởng, bổ nhiệm để trao cho một phần quyền lực công của Nhà nước (thực hiện dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm) nhằm thực hiện chức năng chính là chứng nhận tính xác thực, tính chính xác, tính hợp pháp và tính phù hợp với đạo đức xã hội của các hợp đồng, văn bản giao dịch dân sự hoặc các giấy tờ dân sự khác. Qua đó, chính công chứng viên sẽ làm cho các văn bản, giấy tờ này  có hiệu lực pháp luật như các văn bản của Nhà nước ban hành ra, được nhân dân và Nhà nước thừa nhận. Đồng thời, với chức năng nói trên của mình, hành vi của công chứng viên còn được toàn bộ xã hội nhìn nhận như một chuẩn mực về sự đúng đắn, đặt vào đó một sự tin cậy rất cao nếu như không muốn khẳng định gần như là tuyệt đối. Chính vì những lý do nêu trên mà vấn đề năng lực và đạo đức của công chứng viên luôn luôn phải được đặt lên hàng đầu trong tất cả các quy định về công chứng viên nói riêng và các quy định về công chứng nói chung để đáp ứng được những kỳ vọng lớn lao đó của người dân và của xã hội. Với các nước có nền pháp luật lâu đời và phát triển thì đội ngũ công chứng viên của họ đã gần như khẳng định được vị thế chắc chắn, uy tín rất cao trong giới những người hành nghề pháp luật và trong lòng xã hội. Còn đối với nước ta, một đất nước đang phát triển, có lịch sử pháp luật chưa dài, ý thức pháp luật của người dân chưa cao. Trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế thị trường đang phát triển, lĩnh vực công chứng đã chính thức được xã hội hóa, thì cùng với sự phát triển về số lượng, những yêu cầu về chất lượng, mà trong đó yếu tố năng lực và yếu tố đạo đức của các công chứng viên buộc phải đặt ra một cách cấp bách và phải thực thi một cách triệt để.

Nhưng pháp luật nói chung và văn bản pháp luật quy định về lĩnh vực công chứng nói riêng chưa đáp ứng kịp xu thế phát triển của xã hội. Nên trong các quy định vẫn có nhiều bất cập và có kẻ hở.

Từ đó cách hiểu, cách làm việc của mỗi tổ chức hành nghề công chứng và của mỗi công chứng viên có khi khác nhau. Trong đó một số công chứng viên lạm dụng kẻ hở của pháp luật để thực hiện việc công chứng sai pháp luật. Đây là yếu tố liên quan đến đạo đức hành nghề của công chứng viên.

Tuy lĩnh vực công chứng đã có nhiều văn bản quy định khá đầy đủ về mặt hình thức đối với điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng công chứng viên. Ngoài ra, còn có nhiều văn bản quy phạm hướng dẫn thực hiện khác mà đặc biệt là Thông tư số 11/2012/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành ngày 30/10/2012 chỉ để quy định riêng về "Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng". Thông tư này bao gồm nhiều nội dung quy định về đạo đức hành nghề của công chứng viên. Tuy nhiên, từ quy định cho đến kết quả thực thi là một khoảng cách còn khá lớn. Biểu hiện trên thực tế là, cho đến hiện tại, những sai phạm xuất phát từ cả năng lực của công chứng viên lẫn sai phạm về đạo đức hành nghề của công chứng viên vẫn còn rất nhiều và có biểu hiện ngày càng tinh vi hơn, thậm chí nhiều trường hợp còn lẫn lộn rất khó phân biệt đó là sai phạm về năng lực hay về đạo đức hành nghề công chứng, khó phân biệt đó là sai phạm do vô ý hay cố ý của công chứng viên.

Xin trích dẫn một ý kiến khách quan của một người yêu cầu công chứng như sau: "làm người công chứng viên phải thật sự khách quan, trung thực, không thiên vị, không vì lợi ích cá nhân, vì sự quen thân làm ảnh hưởng đến lợi ích người khác, không công chứng hợp đồng, giao dịch có nội dung trái đạo đức xã hội. Công chứng viên phải có đủ năng lực để nắm rõ và giải thích cho người yêu cầu công chứng về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Nhà nước, về quyền được khiếu nại, tố cáo của người yêu cầu công chứng khi tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch hay không?. Những tiêu chuẩn đó không chỉ dừng lại ở việc các văn phòng công chứng tự đánh giá, mà chính những người đi công chứng như chúng tôi cũng sẽ được tham gia đánh giá trực tiếp bằng nhận xét khách quan của mình"

Vì thế Công chứng viên khi thực hiện nhiệm vụ chỉ có năng lực chưa đủ mà còn có phẩm chất đạo đức, phải có tâm. Bởi vì Văn bản công chứng là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phòng ngừa tranh chấp xảy ra. Mặt khác, văn bản công chứng còn tạo ra một chứng cứ xác thực, kịp thời không ai có thể từ chối trừ trường hợp bị tòa tuyên bố vô hiệu. Bên cạnh đó thông qua hoạt động tiếp người yêu cầu công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng phải tích cực tuyên truyền, tư vấn cho cá nhân, tổ chức những quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật cho người dân./.

                                               CCV Phòng Côgn chứng số 1

12/12/2018 8:00 AMĐã ban hànhTin Công chứngPhóng sựCông chứng 1Đôi điều về năng lực và đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên/HoatDongAnh/2018-12/hpccs112_Key_12122018075233.png
12/12/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Hướng tới thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao; tập thể Sở Tư pháp tích cực vận động công chức, viên chức, người lao động thuộc và trực thuộc Sở, đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ từ thiện, góp phần tặng quà cho người nghèo ăn tết tại một số xã còn khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1.3.2018vp.jpg

Bà Phùng Thị Dâu Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp; ông Võ Xuân Biên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đại diện công ty xi măng FICO, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Chi đoàn Sở Tư pháp tại buổi trao quà cho người nghèo xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Kết quả, sáng ngày 09/02/2018, Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Đảng ủy, công đoàn, chi đoàn Sở Tư pháp và công ty xi măng FICO đã phối hợp, trao 40 phần quà Tết cho các hộ gia đình nghèo tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Mỗi phần trị giá 300.000 đồng (trong đó, Công ty xi măng FICO 30 phần quà, Chi đoàn Sở Tư pháp 10 phần quà), nhằm chia sẻ giúp đỡ các gia đình còn khó khăn có thêm nguồn hỗ trợ để đón tết sum vầy, đầm ấm.

1.3.2018vp2.jpg

Bà Phùng Thị Dâu- Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp trao quà cho người nghèo

1.3.2018vp3.jpg

Đại diện công ty xi măng FICO trao quà cho người nghèo

Bên cạnh đó, tích cực hưởng ứng phong trào do Sở phát động; Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện chương trình "Xuân yêu thương" năm 2018. Kết quả, sáng ngày 10/02/2018, Chi đoàn Sở Tư pháp phối hợp với Chi đoàn Sở Công Thương, xã Đoàn xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, trao tặng 10 phần quà cho các cụ già có hoàn cảnh khó khăn, 20 phần quà cho trẻ em nghèo tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, trong đó, mỗi phần trị giá 300.000 đồng.

1.3.2018vp4.jpg

1.3.2018vp5.jpg


1.3.2018vp6.jpg

Chi đoàn Sở Tư pháp trao tặng quà tết tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Các hoạt động trên tuy vẫn còn hạn chế về nguồn kinh phí, tuy nhiên, đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp và các mạnh thường quân, hỗ trợ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn đón tết. Trong thời gian tới, tập thể Sở Tư pháp sẽ cố gắng thực hiện nhiều chương trình từ thiện hơn nữa, để cùng chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau.

(Đắc Hiển)

3/1/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngSở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”/HoatDongAnh/2018-03/1_Key_01032018155053.3_Key_01032018155053.2018vp_Key_01032018155053.jpg
3/1/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứngNghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
Ngày 15 tháng 3 năm 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Nghị định gồm 5 chương và 34 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2015.

 

Nghị định số 29/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể về chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng; hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng Văn phòng công chứng; chính sách ưu đãi đối với Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; điều kiện về trụ sở của Văn phòng công chứng; niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên.

Đặc biệt về điều kiện của người tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng; Chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng công chứng được chuyển đổi.

1. Nguyên tắc chuyển đổi Phòng công chứng

Văn phòng công chứng được thành lập từ việc chuyển đổi Phòng công chứng phải kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và tiếp nhận toàn bộ hồ sơ công chứng của Phòng công chứng đó.

 Bảo đảm chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức, người lao động sau khi Phòng công chứng chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về viên chức và pháp luật về lao động.

Văn phòng công chứng được thành lập từ việc chuyển đổi Phòng công chứng phải ký hợp đồng lao động với công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng công chứng đó, trừ trường hợp những người này không có nhu cầu tiếp tục làm việc tại Văn phòng công chứng. Nội dung, thời hạn, điều kiện hợp đồng được thực hiện theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bảo đảm tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước đang do Phòng công chứng quản lý, sử dụng được xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không bị thất thoát trong quá trình chuyển đổi.

2. Điều kiện của người tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng

Người tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng phải là công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn cấp tỉnh có Phòng công chứng dự kiến chuyển đổi, trong đó người dự kiến làm Trưởng Văn phòng công chứng phải hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên. Công chứng viên đang là Trưởng Văn phòng công chứng hoặc đang là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng không được tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng phải có sự tham gia của 02 công chứng viên trở lên và cam kết bằng văn bản của các công chứng viên tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi về việc tiếp nhận và ký hợp đồng lao động với các công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng công chứng được chuyển đổi, bảo đảm cho những người này được tiếp tục làm công việc chuyên môn của mình như tại Phòng công chứng được chuyển đổi.

3. Chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng công chứng được chuyển đổi

Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng công chứng được chuyển đổi thực hiện theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp chấm dứt hoạt động.

Trường hợp công chứng viên của Phòng công chứng được chuyển đổi chuyển sang hành nghề tại Văn phòng công chứng thì chấm dứt hợp đồng làm việc với Phòng công chứng và được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Công chứng viên, viên chức khác đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc thôi việc thì được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động của Phòng công chứng được chuyza©ển đổi chuyển sang làm việc tại Văn phòng công chứng thì chấm dứt hợp đồng lao động với Phòng công chứng và được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc thôi việc thì được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định chính sách ưu đãi đối với Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn như sau: Được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thuê trụ sở với giá ưu đãi, được cho mượn trụ sở, hỗ trợ về trang thiết bị, phương tiện làm việc trong 03 năm đầu hoạt động.

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

 PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

 

3/27/2015 8:20 AMĐã ban hành(None)Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15 tháng 3 năm 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Nghị định gồm 5 chương và 34 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2015.
3/27/2015 8:20 AMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân Xã Phan - đơn vị thực hiện tốt công tác tư pháp ở cơ sởỦy ban nhân dân Xã Phan - đơn vị thực hiện tốt công tác tư pháp ở cơ sở

Xã Phan là xã nông thôn của huyện Dương Minh Châu, cách trung tâm huyện Dương Minh Châu 10 km về hướng Nam. Phía Bắc giáp xã Suối Đá, phía Nam giáp xã Chà là, phía Đông giáp xã Phước Ninh, phía tây giáp xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu, xã có diện tích tự nhiên là: 3.671,98 ha; Dân số toàn xã có 1.952 hộ với 8.445 nhân khẩu; Địa  giới hành chính của xã được chia làm 5 ấp, có 63 tổ dân cư tự quản. UBND xã Phan được thành lập năm 1976 đến nay có bước phát triển ngày càng toàn diện, đời sống nhân dân ngày càng no ấm. Trong phong trào thi đua của huyện Dương Minh Châu, UBND xã Phan-là một tập thể tiêu biểu nhiều năm liền luôn đạt thành tích cao và dẫn đầu phong trào thi đua cấp xã của huyện.

Năm 2020, Xã Phan được huyện chọn triển khai xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cán bộ, công chức và nhân dân xã Phan luôn đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với nhiệm vụ chung đó, UBND xã Phan đã tổ chức thực hiện tốt công tác tư pháp - hộ tịch nhằm đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống, nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân,  bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tranh thủ kịp thời sự chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư Pháp, Phòng Tư pháp huyện và sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, công chức Tư pháp – Hộ tịch của xã đã phát huy tốt vai trò làm tham mưu UBND xã trong chỉ đạo thực hiện công tác tư pháp, hộ tịch trên địa bàn xã, trong 05 năm qua công tác Tư pháp xã Phan đạt được kết quả, thành tích cụ thể như sau:

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được HĐND, UBND xã Phan ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có10 Nghị quyết, 03 Quyết định. Văn bản ban hành đảm bảo thể thức, trình tự, thủ tục theo đúng quy định. Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 được  33 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 23 Nghị quyết và 10 Quyết định. Qua kết quả rà soát có 31 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, gồm 22 Nghị quyết, 09 quyết định, 02 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, gồm 01 Nghị quyết và 01 quyết định.

Để thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác quản lý thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đạt hiệu quả, hàng năm UBND xã đều xây dựng kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật và kế hoạch quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tổ chức thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Trong 05 năm qua, việc xử phạt vi phạm hành chính luôn được thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Trưởng Công an xã đã xử phạt vi phạm hành chính 203 đối tượng với số tiền phạt là 175.320.000đ, đã chấp hành xong 203 quyết định, Chủ tịch UBND xã xử phạt vi phạm hành chính bằng  27 quyết định, với số tiền 2.500.000đ, đã chấp hành xong 27 quyết định, hàng năm số vụ việc kéo giảm so với cùng kỳ.

Công tác hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước: Trong 05 năm qua, UBND xã đã thực hiện đăng ký hộ tịch cho 3.711 trường hợp và 3.588 trường hợp chứng thực cho người dân. Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng quy trình, thủ tục, không gây phiền hà cho người dân. UBND xã đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại phòng một cửa. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp được quan tâm và đẩy mạnh, nhất là công tác giải quyết các yêu cầu về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi cho tổ chức và công dân đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Trên địa bàn xã không phát sinh trường hợp bồi thường nhà nước.

Để công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật đi vào chiều sâu và hiệu quả, ngay từ đầu năm công chức Tư pháp – Hộ tịch dã kịp thời xây dựng và tham mưu UBND xã ban hành đầy đủ các kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và các kế hoạch thực hiện các Đề án và tổ chức thực hiện. Phối hợp với MTTQ và các ban, ngành tuyên truyền các văn bản pháp luật được 98 cuộc với 4.520 lượt người tham dự, bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền thông qua Đài truyền thanh và các trạm truyền thanh xã được trên 500 lượt phát…Hưởng ứng phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các ngành tổ chức trên Báo Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp  hàng tháng, hàng quí, cán bộ, công chức của UBND xã đã tích cực tham gia, hưởng ứng với trên 170 bài thi viết tìm hiểu pháp luật trên báo Tây Ninh, kết quả đạt 01 giải nhất, 02 giải ba.

Hiện nay trên địa bàn xã Phan có 05 tổ hòa giải với 35 hòa giải viên, được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Tổ hòa giải tiếp nhận 22 đơn đưa ra hòa giải 22 đơn, kết quả hòa giải thành 22/22 đơn, đạt 100% góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật ở địa phương. Hằng năm thực hiện đảm bảo hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và được UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Công tác trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật luôn được UBND xã quan tâm và thể hiện qua việc tư vấn trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ trên 1.000 trường hợp. Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã tư vấn trực tiếp, giải thích pháp luật được . trường hợp về các lĩnh vực gồm: hộ tịch, hôn nhân và gia đình, tranh chấp đất đai…

Phối hợp với Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tuyên truyền pháp luật ra nhân dân được 10 cuộc với 386 lượt Hội viên, nông dân tham dự. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Trợ giúp pháp lý lưu động tại xã được 03 cuộc với 189 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó UBND xã Phan còn phát động cho cán bộ, công chức đăng ký thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thi đua "Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới", đăng ký thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên tiếp tục thấm nhuần tấm gương đạo đức của Bác để áp dụng thực tế vào công việc, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi tại địa phương góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Trong 05 năm qua, UBND xã phối hợp với các MTTQ, các ban ngành đoàn thể vận động 756 phần quà trị giá 266.400.000đ, xây tặng 08 căn nhà đại đoàn kết, 01 căn  nhà mái ấm tình thương, 01 căn nhà chữ thập đỏ, 01 căn nhà khăng quàng đỏ tổng trị giá 560.000.000đ, 01 căn nhà khăn quàng đỏ cho hộ nghèo tổng trị giá 7.000.000 đồng…

Kết quả thực hiện phong trào thi đua từ năm 2015 đến 2019, UBND xã Phan luôn là đơn vị đạt tốp đầu phong trào thi đua cấp xã, trong đó năm 2019 là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp xã và đã được UBND huyện tặng nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tư pháp. Ngoài ra, còn được UBND tỉnh, UBND huyện, Hội đồng PHPBGDPL huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong trong tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

Những kết quả, thành tích đạt được của UBND xã Phan trong lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch đã lan tỏa đến các xã, thị trấn trong toàn huyện, có thể coi đây là hình mẫu để cán bộ, công chức các xã, thị trấn của huyện nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo để tổ chức thực hiện công tác tư pháp đạt kết quả tốt nhất, góp phần đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua của huyện  trong thời gian tới./.

 

 Phòng Tư pháp huyện DMC

6/15/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnỦy ban nhân dân Xã Phan - đơn vị thực hiện tốt công tác tư pháp ở cơ sở/HoatDongAnh/2020-06/xaphan_Key_15062020100035.jpg
6/15/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Hội nghị tập huấn chuyên sâu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtHội nghị tập huấn chuyên sâu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

​Thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Quyết định số 637/QĐ-BTP ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác xây dựng chính sách và thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Sáng ngày 02/8/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân, Sở Tư pháp, pháp chế các sở, ngành của 19 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Võ Văn Tuyển- Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp. Dự Hội nghị, về phía Sở Tư pháp Tây Ninh, Bà Phùng Thị Dâu – Phó Giám đốc sở làm Trưởng đoàn.

Hội nghị đã diễn ra trong 03 ngày: 02, 03 và 04/8. Sau khi Chủ trì Hội nghị phát biểu khai mạc, Hội nghị đã nghe các báo cáo viên của Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung mới, lớn của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như: lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Đánh giá tác động của chính sách; soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Qua đợt tập huấn lần nay, cho thấy nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật được tiếp cận với những nghiệp vụ mới, từ đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ ở đơn vị, địa phương mình./.

8/16/2016 6:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng XD&KTVBQPPLHội nghị tập huấn chuyên sâu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/16/2016 6:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về kết quả lựa chọn luật sư để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lýThông báo về kết quả lựa chọn luật sư để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

THÔNG BÁO.pdf

7/24/2018 5:00 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinVăn phòngThông báo về kết quả lựa chọn luật sư để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý/HoatDongAnh/2018-07/hinh thong bao_Key_24072018161335.jpg
7/24/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tham gia Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019 Khu vực thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tham gia Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019 Khu vực thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ

Sáng 21/3/2019, tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Bộ Tư pháp có ônng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng; - ông Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục công tác phía Nam cùng lãnh đạo các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự của 09 tỉnh, thành phố thuộc Khu vực Thi đua Miền Đông Nam Bộ (Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, và Thành phố Hồ Chí Minh). Về phía đại diện Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đến tham dự Hội nghị, có ông Võ Xuân Biên - Phó Giám đốc phụ trách Sở.

16.3.2019.vp.jpg 

Ông Võ Xuân Biên – Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp Tây Ninh (người thứ nhất nhìn từ trái sang) tham dự Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Anh Tuấn trao Quyết định cử Trưởng và Phó Trưởng khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2019. Theo đó, Trưởng Khu vực thi đua là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng Khu vực là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại hội nghị, các đồng chí là lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục thi hành án đã góp ý, thảo luận nội dung Kế hoạch phát động thi đua, nội dung giao ước thi đua và tiến hành ký kết sau khi đã thống nhất.

66.3.2019.vp2.jpg

Lãnh đạo các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự của Khu vực Thi đua

miền Đông Nam bộ tại Hội nghị

Năm 2019, Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua với chủ đề "Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019". Theo đó, nhiều nhiệm vụ trọng tâm được các đơn vị xác định, trong đó tập trung vào siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; cẩn trọng, đánh giá chặt chẽ những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu. Cùng đó, chủ động triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật, gắn công tác này với việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Kịp thời kiện toàn và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải ở cơ sở để đảm bảo chỉ tiêu hòa giải thành. Triển khai có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng đảm bảo sự hài hòa giữa xã hội hóa và công tác quản lý nhà nước; xây dựng các đơn vị tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản. Tăng cường quản lý, chú trọng thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề. Tham mưu UBND tỉnh, thành phố phê duyệt Đề án, phối hợp, hỗ trợ Đoàn Luật sư tổ chức thành công Đại hội Đoàn Luật sư hướng tới Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ ba.

Tăng cường quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Tập trung thực hiện Chương trình quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2021. Xây dựng giải pháp nhằm xử lý tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp.

 Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đảm bảo thống nhất, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp của địa phương.

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt đọng chuyên môn, nghiệp vụ và mở rộng việc áp dụng chữ ký số chuyên dùng. Thực hiện tốt công tác cung cấp thông tin, truyền thông về các hoạt động của Ngành. Thực hiện nghiêm chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Cùng với việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên, các đơn vị trong khối cũng cam kết thực hiện tốt nhiều phong trào thiết thực khác như: phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới"; "Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; và các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp và địa phương phát động.

Để phong trào thi đua yêu nước năm 2019 đạt được kết quả cao, có sức lan tỏa, đồng thời thực hiện Kế hoạch số  263/KH-STP ngày 01/02/2019 của Sở Tư pháp về phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019, Sở Tư pháp phát động toàn ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2019 góp phần tạo động lực mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

(Đắc Hiển)

3/26/2019 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnSở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tham gia Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019 Khu vực thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ /HoatDongAnh/2019-03/16_Key_26032019160712.3_Key_26032019160712.2019_Key_26032019160712.vp_Key_26032019160712.jpg
3/26/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn Thành phố Tây NinhCông tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn Thành phố Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh là trung tâm của Tỉnh về chính trị-hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc (07 phường, 03 xã) với 54 khu, ấp. Do đó, việc giải quyết tốt hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố. Chính vì vậy, Thành phố luôn xác định cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Thành phố.

Phòng Tư pháp Thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, giúp UBND cùng cấp quản lý hành chính Nhà nước về lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải, rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Trong đó, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính được xem là giải pháp quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương.

          Phòng Tư pháp Thành phố được giao 5 biên chế chính thức, hiện có mặt 04, trong đó: 01 Trưởng Phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 02 chuyên viên; Trình độ chuyên môn: 04 Cử nhân Luật; Về trình độ lý luận chính trị: 04 Trung cấp (trong đó 01 đồng chí đang học cao cấp); Do nhu cầu công việc đơn vị có hợp đồng thêm 01 nhân viên (trình độ cử nhân Luật).

 

          Hàng năm, trên cơ sở Quyết định của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố. Tập thể Phòng Tư pháp Thành phố đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra về công tác cải cách hành chính; trong đó, có nhiều giải pháp quan trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp, cụ thể như : Tổ chức hội thi chuyên đề “Tìm hiểu thủ tục hành chính”; tổ chức in ấn và treo, dán pano, áp phích các khẩu hiệu CCHC dọc theo các tuyến phố chính, nút giao thông, trụ sở cơ quan nhà nước; biên soạn và đưa vào thực hiện chuyên mục “Một phút thông tin TTHC” phát trên sóng phát thanh Thành phố; thực hiện tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi giao dịch với các cơ quan hành chính.

 

          Để thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Thành phố Phòng đã bố trí 01 công chức trực tại đây. Hoạt động của Bộ phận này ngày càng đi vào nền nếp, ổn định, theo hướng chuyên môn hóa và hiện đại. Các phần mềm tin học hỗ trợ tích cực trong phương pháp tác nghiệp của công chức, dần thay thế các khâu, quy trình thủ công theo cách làm cũ. Chất lượng hoạt động được cải thiện và nâng lên. Tất cả các thủ tục hành chính Phòng đang thực hiện đều được niêm yết công khai, rõ ràng ở vị trí dễ nhìn. Qua đó giúp cho người dân khi đến liên hệ công tác tham khảo và nắm được các thủ tục cần thiết.

          Đồng thời, Phòng thường xuyên thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, phát hiện được nhiều bất cập, chưa hợp lý trong các thủ tục hành chính đang áp dụng thực hiện ở đơn vị, qua đó đề xuất UBND Thành phố kiến nghị tỉnh công bố TTHC mới.

TTHC dù quy định có tốt đến đâu nhưng sẽ chỉ dừng lại trên lý thuyết nếu công tác tổ chức thực hiện yếu kém. Vì vậy, kiểm soát việc thực hiện TTHC cần được chú trọng. Công tác này nếu được làm tốt sẽ giúp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; mang lại niềm tin cho nhân dân và thật sự hiện thực hóa các kết quả cải cách tới từng thành viên trong xã hội.

          Thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Phòng Tư pháp Thành phố đã xây dựng các quy trình giải quyết hồ sơ theo các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố trên lĩnh vực tư pháp. Hàng năm, Phòng đã đưa ra mục tiêu thực hiện và xây dựng Kế hoạch thực hiện mục tiêu theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Cụ thể, Phòng xây dựng quy trình cải chính hộ tịch theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết trước đây thời gian quy định là 05 ngày đơn vị thực hiện rút ngắn còn 03 ngày; hiện nay theo quy định thời gian giải quyết là 03 ngày làm việc thì đơn vị rút ngắn còn 02 ngày làm việc.

          Năm 2013 ghi dấu nhiều hoạt động trong tuyên truyền, triển khai CCHC. Cụ thể, Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Nội vụ Thành phố đã tổ chức được 03 Hội thi chuyên đề tìm hiểu thủ tục hành chính, gồm 02 cuộc dành cho người dân và 01 cuộc dành cho cán bộ, công chức-những người trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính của người dân; Phối hợp vớ Đài Truyền thanh Thành phố biên tập và phát định kỳ hàng ngày chuyên mục “Một phút thông tin thủ tục hành chính” trên sóng phát thanh Thành phố. thực hiện tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi giao dịch với các cơ quan hành chính. Với những hoạt động trên đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về tinh thần, thái độ phục vụ người dân; đồng thời giúp cho người dân hiểu biết hơn về thủ tục hành chính, qua đó chủ động khi thực hiện thủ tục hành chính.

Được sự quan tâm của Sở Tư pháp và UBND Thành phố, đã trang bị cho Phòng các trang thiết bị như máy tính, các phần mềm dùng chung như: hộp không giấy và văn phòng điện tử eOffice; phần mềm hộ tịch, từ đó đơn vị đã áp dụng triển khai thực đồng bộ trên địa bàn Thành phố. Phòng đã thực hiện tốt phần mềm "một cửa điện tử" và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với  lĩnh vực Hộ tịch; đồng thời, đưa vào sử dụng hệ thống bấm số chờ tự động và kiosk thông tin để mang đến cho người dân sự tiện lợi trong thực hiện thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Thành phố còn mạnh dạn thí điểm thực hiện Giải pháp số hóa địa bàn dân cư với mục đích là xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về dân cư trên địa bàn, hướng đến việc xây dựng chính quyền điện tử năng động, hiệu quả. Bước đầu của dự án đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức nơi được thí điểm, hỗ trợ giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính cho người dân

 Từ việc đẩy mạnh các giải pháp nêu trên, dẫn đến hoạt động của bộ máy hành chính Thành phố nói chung và hoạt động của cơ quan Tư pháp nói riêng mang lại hiệu quả; Chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục của người dân được nâng lên đáng kể (Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt 100%); Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được hoàn thiện và nâng cao trình độ, năng lực. Nền hành chính đang vận hành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại (giảm đáng kể lượng văn bản giấy, tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi, quan hệ công tác hơn 80%).

*Kết quả cụ thể:

+ Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch:

          - Đăng ký khai sinh: 12.765 trường hợp;

          - Đăng ký kết hôn : 6.634 đôi;

          - Đăng ký khai tử: 3.057 trường hợp;

          - Cải chính hộ tịch: 278 trường hợp.

+ Công tác chứng thực:

          - Chứng thực chữ ký: 7.393 trường hợp;

          - Chứng thực sao y: 38.890 trường hợp;

          - Chứng thực hợp đồng giao dịch: 20.888 trường hợp.

Với những kết quả đạt được Phòng Tư pháp Thành phố đã được Chủ tịch UBND Thành phố tặng giấy khen đơn vị có thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2012 và năm 2014.

 

          Tuy nhiên với những kết quả bước đầu đạt được chúng ta cần phải tập trung thực hiện cải cách TTHC mạnh mẽ hơn nữa, cải cách TTHC phải trực tiếp phục vụ nhân dân và là giải pháp quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để cải cách TTHC tiếp tục có những kết quả mới, cần nhiều yếu tố nhưng tôi cho rằng vấn đề nhận thức là yếu tố rất quan trọng, bao gồm nhận thức của lãnh đạo cơ quan hành chính các cấp, nhận thức của đội ngũ cán bộ cũng như nhận thức của người dân về công tác này. Cải cách TTHC không phải là sửa đổi được bao nhiêu quy định mà cốt lõi là những sửa đổi này phải đi vào cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng, khó khăn cho người dân, lấy sự hài lòng của người dân và hiệu quả quản lý nhà nước làm thước đo cho kết quả cải cách.

8/27/2015 2:30 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn Thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2015 2:30 PMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2020Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2020

Ngày 24/7/2020, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 với sự tham dự của Ban Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

sk6tdn1.jpg 

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020 và làm rõ những hạn chế và nguyên nhân, để từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện công tác tư pháp trong 6 tháng cuối năm 2020. Các thành viên tham gia Hội nghị cũng tích cực thảo luận, trao đổi và giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm.

sk6tdn2.jpg 

Ông Lý Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở thông qua Báo cáo kết quả công tác tư pháp, công tác thi đua- khen thưởng 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị toàn ngành tư pháp nghiêm túc khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác tư pháp trong 06 tháng cuối năm 2020, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, cụ thể như sau:

- Đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khó khăn đã chỉ ra trong 6 tháng đầu năm 2020.

- Kịp thời thực hiện và tham mưu UBND cùng cấp trong việc ban hành hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác tại địa phương.

- Tích cực, chủ động triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung còn lại trong chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2020 tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

- Quan tâm hơn nữa trong việc đề ra các giải pháp, mô hình mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất trong tình hình khó khăn là phải cắt giảm 70% chi phí tổ chức hội nghị, công tác phí hiện nay.

- Kịp thời triển khai, quán triệt các văn bản mới có hiệu lực trong 6 tháng cuối năm 2020 và năm 2021. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản trên tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

- Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các phòng trào thi đua, các đợt phát động thi đua trong năm 2020, trong đó tập trung thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập ngành tư pháp (28/8/1945-28/8/2020).

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác CCHC trong toàn ngành, nhất là nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

- Thường xuyên quan tâm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức tư pháp, nhất là công chức Tư pháp - Hộ tịch ở cấp xã.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là chống tham nhũng vặt trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức trong toàn ngành.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực công tác của ngành, đảm bảo xây dựng ngành tư pháp Tây Ninh ngày càng vững mạnh.

Tại Hội nghị, Sở Tư pháp còn tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020, thảo luận các nội dung liên quan đến Hội thao chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành (28/8/1945-28/8/2020). Đồng thời, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở đã trao Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

sk6tdn3.jpg
sk6tdn4.jpg


sk6tdn5.jpg

Ông Nguyễn Hoàng Nam thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở

(Đắc Hiển)

7/29/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnSở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2020/HoatDongAnh/2020-07/sk6tdn1_Key_29072020081254.jpg
7/29/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Một số mục tiêu, chỉ tiêu cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợpThực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Một số mục tiêu, chỉ tiêu cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp
Vừa qua, UBND tỉnh Tây Ninh đã báo cáo số 237/BC-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 về kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược) trên địa bàn tỉnh từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2013. Qua 02 năm tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Công tác trợ giúp pháp lý đã đáp ứng được nhu cầu trợ giúp pháp lý của người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tại địa phương.

 

Chiến lược được triển khai thi hành sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của công tác trợ giúp pháp lý qua nhiều hình thức như: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược và phân công nhiệm vụ cho từng ngành, từng cơ quan phối hợp thực hiện; thông qua Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý kết hợp triển khai Chiến lược, lồng ghép vào đợt trợ giúp pháp lý lưu động. Các hoạt động triển khai thực hiện Chiến lược dựa trên cơ sở điều kiện thực tế, tình hình thực tiễn của địa phương. Hoạt động trợ giúp pháp lý được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. Việc thực hiện các nội dung trong các kế hoạch từng năm phải đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngoài Trung tâm Trợ giúp pháp lý còn có mạng lưới trợ giúp pháp lý ở cơ sở bao gồm: Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 đặt tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu; 08 Tổ Cộng tác viên đặt tại Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và 26 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Mạng lưới trợ giúp pháp lý duy trì hoạt động thường xuyên mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người dân tại cơ sở.

Qua quá trình tổ chức thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh đa số các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược của tỉnh Tây Ninh đều đạt. Đảm bảo  100% Ủy ban nhân dân, cơ quan thanh tra, cơ quan hành chính cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; 100% các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh và cấp huyện, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; cơ quan thanh tra quân đội các cấp và đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh được lắp đặt bảng thông tin và đặt hộp tin về trợ giúp pháp lý tại địa điểm thuận lợi để người dân dễ tiếp cận, tìm hiểu. 100% các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2 được thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, ngoài ra 20% các xã, thị trấn của tỉnh được thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. 100% vụ việc tư vấn, bào chữa, đại diện và kiến nghị của các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý khi yêu cầu đều được Trung tâm cử người thực hiện kịp thời. Số vụ việc được trợ giúp pháp lý trong hai năm là 1.429 vụ, việc cho 1.508 người.

Các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp của Chiến lược quy định đầy đủ, cụ thể về tiến độ thực hiện và mốc thời gian để các địa phương làm cơ sở phấn đấu thực hiện. Khi thực hiện Chiến lược đã tạo bước chuyển biến tích cực cho hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên một số mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược đưa ra quá cao, không khả thi chưa phù hợp thực tế rất khó đạt được. Qua báo cáo này, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề xuất điều chỉnh lại một số mục tiêu, chỉ tiêu cho phù hợp. Cụ thể như:

Một là, về vấn đề kiện toàn mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm theo Đề án quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008, quy định một số mục tiêu, chỉ tiêu không phù hợp như: thành lập mới Chi nhánh tại 1/3 tổng số các đơn vị hành chính cấp huyện, bảo đảm 100% địa bàn có Tòa án khu vực theo lộ trình của cải cách tư pháp đều thành lập Chi nhánh; đến năm 2015 phải đảm bảo 50% - 60% các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, duy trì sinh hoạt định kỳ và đến năm 2020 tỷ lệ này là 100%; Phát triển 1.000 – 2.000 Trợ giúp viên pháp lý có tính chuyên nghiệp (Trung bình 15 – 25  Trợ giúp viên pháp lý/Trung tâm); Phát triển khoảng 12.000 – 20.000 cộng tác viên người (Trung bình 190 – 320  cộng tác viên /Trung tâm). ..

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã thành lập 01 Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 đặt tại huyện Bến Cầu nhưng do Chi nhánh mới được thành lập và nhu cầu về trợ giúp pháp lý của người dân không nhiều nên số vụ việc trợ giúp pháp lý là rất ít. Việc thành lập Câu lạc bộ TGPL chủ yếu là căn cứ vào nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, Chương trình 135 giai đoạn II, Dự án “Hỗ trợ hệ thống trợ giúp pháp lý ở Việt Nam, 2005 - 2009”… mà chưa xuất phát từ nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Do đó việc thành lập mới Chi nhánh và Câu lạc bộ TGPL phải xuất phát từ nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân ở địa bàn, có nguồn lực cán bộ (Trợ giúp viên pháp lý), đáp ứng về điều kiện cơ sở vật chất và đảm bảo nguồn kinh phí để hoạt động. Nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý là tùy thuộc vào nhu cầu nguồn nhân lực mỗi địa phương, nếu quy định chung cho các địa phương thì sẽ rất khó đảm bảo chỉ tiêu như quy định. Phát triển cộng tác viên chỉ đông về số lượng, hoạt động của cộng tác viên chưa thật sự mang lại hiệu quả cao vì chế độ chi trả thù lao cho cộng tác viên khi tư vấn pháp luật quá ít, thủ tục chi trả rườm rà, phức tạp từ đó không khuyến khích được cộng tác viên thực hiện đúng nhiệm vụ, vai trò của mình.

Hai là, về vấn đề xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thông tin về trợ giúp pháp lý trên 70% đài phát thanh cấp huyện và đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh, báo địa phương và 100% đài phát thanh cấp huyện và đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh, báo địa phương vào giai đoạn 2016-2020. Việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục riêng về trợ giúp pháp lý rất khó thực hiện, vì không đảm bảo về kinh phí, nguồn nhân lực, hoạt động về trợ giúp pháp lý cũng không đa dạng như các hoạt động khác.

Ba là, một số mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược thể hiện rất trừu tượng, không có cơ sở để thống kê như: đến năm 2015, đảm bảo từ 50% - 70%  người dân biết về quyền được trợ giúp pháp lý và đến năm 2020 tỷ lệ này là 100%; Bảo đảm 98% - 100% vụ án có Trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư cộng tác viên bào chữa, đại diện hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự, bị can, bị cáo là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý; khoảng 20% - 30% vụ việc có sự tham gia của trợ giúp pháp lý từ giai đoạn điều tra hoặc khởi tố vụ án; Từ 70% - 80% người dân khi tiếp cận với các cơ quan công quyền có liên quan đến pháp luật đều được tư vấn, hướng dẫn về quyền được trợ giúp pháp lý ......Quy định này rất khó thực hiện vì số lượng án ngày càng nhiều nhưng không có cơ sở để ràng buộc trách nhiệm các cơ quan tiến hành tố tụng phải thực hiện vì trong các văn bản pháp luật liên quan đến tố tụng của các lĩnh vực không quy định vấn đề này. Không có cơ sở đánh giá sự hiểu biết của người dân về trợ giúp pháp lý.

Các mục tiêu, chỉ tiêu trên đây cần được xem xét để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của mỗi địa phương và phải xuất phát từ nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân./.

                                                                                  Ngọc Linh

 


10/21/2013 4:20 PMĐã ban hành(None)Thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Một số mục tiêu, chỉ tiêu cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Vừa qua, UBND tỉnh Tây Ninh đã báo cáo số 237/BC-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 về kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược) trên địa bàn tỉnh từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2013. Qua 02 năm tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Công tác trợ giúp pháp lý đã đáp ứng được nhu cầu trợ giúp pháp lý của người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tại địa phương.
10/21/2013 4:20 PMYesĐã ban hành
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch  hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NinhUỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch  hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nhằm thông tin pháp lý nhanh chóng, kịp thời cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế cho doanh nghiệp, ngày 25/01/2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND.

Nội dung của Kế hoạch cũng đã xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành trong quá trình triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vào một số nội dung như: Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường đăng tải văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương đặc biệt là những văn bản quy phạm pháp luật mới về hoạt động khởi nghiệp và giới thiệu nội dung cơ bản các văn bản này trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tiếp nhận kiến nghị về pháp lý của doanh nghiệp; xây dựng chuyên trang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của tỉnh, lấy ý kiến khảo sát nhu cầu vể hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự phổ biến pháp luật về kinh doanh cho doanh nghiệp; biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo nội dung của Kế hoạch; trực tiếp làm đầu mối phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn sở, ban, ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.

Phương Anh

3/6/2017 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng XD&KTVBQPPLUỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch  hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/6/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013


Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, đồng thời cụ thể hóa các hoạt động để thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; việc phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tham nhũng của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh trong năm 2013 đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai sâu rộng các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, kế thừa những kết quả và khắc phục những hạn chế của công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng đã thực hiện tại địa phương; gắn việc PBGDPL về phòng, chống tham nhũng và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng với phổ biến việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kết hợp với các chương trình, đề án khác có liên quan trong quá trình thực hiện Đề án này.

Trong năm 2013, các cấp, ngành đã tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, cập nhật các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, thiết thực phục vụ yêu cầu phòng, chống tham nhũng của địa phương. Sở Tư pháp, cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã chủ động biên soạn Đề cương giới thiệu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 và tài liệu Hỏi – đáp Luật. Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức in ấn cấp phát 33.200 tài liệu cho đại biểu trong các Hội nghị, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật và Báo cáo viên Công đoàn các cấp.

Tiếp tục xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Trong năm 2013, các cấp, ngành, địa phương đã tổ chức 5.822 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 81.239 lượt cán bộ và nhân dân tham dự. Tổ chức giảng dạy pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh, ở cấp Trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12 là 06 tiết; ở hệ Trung cấp chuyên nghiệp là 04 tiết trong môn học pháp luật và bổ sung 02 bài học về phòng chống tham nhũng; Cao đẳng Sư phạm là 05 tiết; Cơ sở giáo dục liên kết đào tạo Cao đẳng – Đại học chuyên về luật là 15 tiết.

100% cơ quan, đơn vị, UBND các cấp thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng (bằng điện thoại và email), bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân.

Tiếp tục duy trì “Nhóm nòng cốt” gồm 481 nhóm với 2.989 thành viên là các cá nhân gương mẫu, am hiểu pháp luật, được nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ quan trọng như trưởng ấp, tổ trưởng dân phố, các chi hội trưởng, phó các tổ chức đoàn thế xã hội được xây dựng theo Đề án 02 "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" thuộc Chương trình hành động quốc gia PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 để làm lực lượng tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho nhân dân địa phương và vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng. Thông qua Mặt trận và các tổ chức thành viên, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát trên 233 vụ việc góp phần phòng, chống tham nhũng tại địa phương. Trong năm 2013, Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp tổ chức 03 lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng cho “Nhóm nòng cốt” với 750 người tham dự.

 

Bên cạnh đó, tại địa bàn huyện Hòa Thành đã chọn 12/12 cơ quan thuộc UBND huyện và 8/8 xã, thị trấn làm mô hình điểm tuyên truyền trực tiếp pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 

UBND tỉnh và UBND các huyện, thị đã tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật ở 02 cấp tỉnh và huyện những văn bản pháp luật có hiệu lực trong năm 2013, trong đó có Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Sau Hội nghị triển khai ở cấp tỉnh và huyện, các Sở, ban, ngành, đoàn thể ở cấp tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã triển khai pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương. Nội dung triển khai gồm: Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại địa phương…

 

Tổ chức thực hiện hưởng ứng “Ngày pháp luật” (ngày 09 tháng 11), việc tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và nhân dân được thực hiện dưới nhiều hình thức như: Tổ chức Hội nghị triển khai; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện và Loa Truyền thanh cấp xã; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 được giới thiệu, phổ biến một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục “Pháp luật với đời sống” được thực hiện 12 kỳ/ mỗi chuyên mục phát trên Đài Phát thanh – Truyền hình và 24 kỳ/ trên mỗi chuyên mục trên sóng phát thanh giới thiệu các văn bản pháp luật mới và tình hình chấp hành pháp luật tại địa phương; chuyên mục “Trả lời thư bạn xem Đài” đã trả lời 72 thư thắc mắc của người dân về các lĩnh vực pháp luật. Trang “Dân chủ và pháp luật” trên Báo Tây Ninh với các chuyên mục: tư vấn pháp luật, hỏi đáp pháp luật, đúng hay sai, ý kiến người dân, bạn đọc viết... tiếp tục thông tin pháp luật đến với bạn đọc, đặc biệt là những vấn đề mà nhân dân địa phương đang quan tâm, thực hiện tư vấn pháp luật, đưa ra các tình huống pháp lý và ý kiến của bạn đọc bình luận về các tình huống đó. Các Đài Truyền thanh cấp huyện và Trạm Truyền thanh cấp xã cũng đã tăng cường tuyên truyền tài liệu Hỏi – đáp Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 và thông tin, tuyên truyền những điểm mới của Luật đến với cán bộ và nhân dân địa phương.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn triển khai thực hiện Đề án dưới các hình thức khác như: Thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định của Nhà nước trong mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, sửa chữa tài sản, đấu thầu mua sắm thiết bị, kê khai tài sản của cán bộ, công tác tổ chức cán bộ; công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách Nhà nước; tổ chức cho cán bộ, công chức tham gia giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản công của cơ quan; thực hiện tốt việc hướng dẫn thủ tục hành chính trong khâu nhận đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, công tác xét xử các tội phạm về tham nhũng được thực hiện kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để quá hạn luật định (trong năm 2013, ngành Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử 06 vụ/ 07 bị cáo phạm tội tham nhũng) qua đó, góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và giáo dục, răn đe phòng ngừa tội phạm tham nhũng.

Nhìn chung, trong năm 2013, việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” tại địa phương đã được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, theo đúng với nhiệm vụ được giao và tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến với cán bộ và nhân dân địa phương./.

 

Bảo Anh

1/7/2014 8:25 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013 /HoatDongAnh/thang 1/_W/tien_jpeg.jpg
1/7/2014 8:25 AMYesĐã ban hành
Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013

Đoàn viên thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Để tiếp tục tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”, gắn kết với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình, đề án PBGDPL trên địa bàn nhằm thông tin, phổ biến kịp thời, thường xuyên chính sách, pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên theo các mục tiêu của Đề án, tạo điều kiện để thanh thiếu niên được tiếp cận với pháp luật và được hướng dẫn hành vi ứng xử theo pháp luật; trong năm 2013, các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức triển khai Đề án một cách nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có, phân công rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ trì và phối hợp thực hiện Đề án.

          Năm 2013 gắn với chủ đề năm của Đoàn Thanh niên là "Năm nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn", công tác PBGDPL cho cán bộ Đoàn, đoàn viên và các tầng lớp thanh thiếu niên đặc biệt được quan tâm, thực hiện thường xuyên với nhiều phương thức triển khai đa dạng như: tuyên truyền thông qua hội thi, hội diễn; tuyên truyền pháp luật lưu động thông qua hình thức sân khấu hóa; xây dựng chuyên mục hòm thư pháp luật; sinh hoạt pháp luật dưới hình thức Câu lạc bộ...

Công tác tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội được lồng ghép trong sinh hoạt của các Câu lạc bộ như: Câu lạc bộ Gia đình trẻ, Câu lạc bộ Tiền hôn nhân, Câu lạc bộ Sức sống trẻ… Duy trì 95 Câu lạc bộ phòng, chống ma túy, thường xuyên tổ chức tuyên truyền và cấp phát hàng nghìn tài liệu về phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho thanh thiếu niên. Ngoài ra, còn quan tâm tổ chức sân chơi, nơi sinh hoạt, hướng nghiệp cho thanh niên chậm tiến, cảm hóa giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; thành lập các đội tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) không vi phạm pháp luật, kết quả được 674 cuộc với trên 55.212 lượt ĐVTN và đông đảo quần chúng nhân dân tham dự. Biên soạn và cấp phát cho thanh thiếu niên 10.300 tờ gấp Hỏi – đáp pháp luật về phòng, chống tội phạm. Tổ chức các diễn đàn phòng chống ma túy cho học sinh, tổ chức “Chương trình 100 ly cà phê” miễn phí để thực hiện các diễn đàn lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho ĐVTN.

Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao tuyên truyền vận động ĐVTN và nhân dân tham gia xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa mới trên các địa bàn dân cư gắn với mô hình tổ thanh niên tự quản như: Hội thi “Tiếng hát thanh niên công nhân”, “Ngày Hội thanh niên với văn hóa giao thông”, liên hoan “Tuổi trẻ học đường với văn hóa giao thông”...; vận động thanh niên thực hiện lối sống đẹp, văn minh, lịch sự; không vi phạm pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội như: mại dâm, ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em… Kết quả có hơn 25.000 lượt ĐVTN, nhân dân tham dự. Các đội hình thanh niên xung kích cũng được duy trì thường xuyên với hơn 200 thành viên tuần tra ngày đêm mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, ĐVTN, sinh viên, học sinh và quần chúng nhân dân ý thức tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT) như: phát hoang, khắc phục các công trình có tầm nhìn che khuất dễ xảy ra tai nạn giao thông, phát hiện những nơi không có biển báo, biển báo hư hỏng, không phù hợp trên các tuyến đường thông báo với các ngành chức năng để điều chỉnh thay thế. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ, phổ biến và tư vấn pháp luật cho nhân dân và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần trang bị kiến thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho thanh thiếu niên. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền ý thức chấp hành quy định của pháp luật về ATGT là thực hiện trách nhiệm của người ĐVTN góp phần chung tay thực hiện có hiệu quả “Năm An toàn giao thông 2013”. Trong Tháng thanh niên 2013, các đội thanh niên tình nguyện với hơn 1.755 ĐVTN phối hợp với lực lượng công an xã, phường, thị trấn tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, điều phối giao thông tại các chốt đèn, điểm trường, chợ vào các giờ cao điểm.

 Các cấp, ngành trong tỉnh tổ chức thường xuyên các buổi diễn đàn tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình thông qua các Câu lạc bộ Gia đình trẻ, Câu lạc bộ Tiền hôn nhân thu hút hàng chục nghìn lượt ĐVTN, hội viên và nhân dân tham gia sinh hoạt, qua đó có 102 cặp vợ chồng tổ chức đám cưới theo nếp sống mới. Thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ đã tạo được hiệu quả tích cực trong việc thực hiện những chủ trương của nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống mới. Đầu tư, quan tâm thực hiện thông qua nhiều hình thức như duy trì và kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Tờ Thông tin Tuổi trẻ, Website của Tỉnh Đoàn, Tờ tin Tư pháp… để chuyển tải nội dung các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với thanh thiếu niên, đoàn viên. Kết quả, đã tổ chức được 1.767 cuộc, thu hút 67.490  lượt ĐVTN tham gia.

 

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, PBGDPL gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ; các cơ sở học tập đã chủ động, sáng tạo, có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, địa phương, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền và định hướng tư tưởng thanh niên về phân giới cắm mốc, nhất là phân giới cắm mốc giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam – Trung Quốc; tuyên truyền về biển đảo Việt Nam...

Phát động và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cam kết không vi phạm pháp luật, chú ý nêu gương “người tốt, việc tốt” trong chấp hành pháp luật và đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức cho đoàn viên khối công nhân viên chức đăng ký thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”, “mục tiêu 04 giảm”, ký cam kết thực hiện TTATGT. Tổ chức 03 Hội thi Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về an toàn giao thông và và 01 Hội thi Tuyên truyền viên pháp luật lao động giỏi ở 02 cấp tỉnh và huyện, đã có đông đảo Tuyên truyền viên là ĐVTN tham gia. Bên cạnh đó, còn tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu luật giao thông thu hút một lực lượng rất lớn ĐVTN, học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh tham gia viết bài.

Tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới – 05/6”, “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6” thu hút gần 1.200 ĐVTN tham gia. Bên cạnh đó, còn tuyên truyền, PBGDPL cho thanh thiếu niên thông qua các phiên tòa xét xử lưu động và trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh cấp huyện và Trạm Truyền thanh cấp xã trong chương trình “Pháp luật với đời sống”, “Những chuyện cần nên biết”, “Trả lời thư bạn xem Đài”, “Trang Dân chủ và Pháp luật”, “Bạn đọc viết”, “Hỏi – đáp pháp luật”…

Trong năm 2013, đã có hơn 70 lượt cán bộ Đoàn cấp cơ sở được cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL góp phần bổ sung kiến thức và kỹ năng cho cán bộ Đoàn cơ sở tham gia công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên tại địa phương và 55 cán bộ, đoàn viên cơ sở tham dự lớp tập huấn “Thanh niên nông thôn chung tay xây dựng nông thôn mới”. Các cấp, ngành cũng đã biên soạn và phát hành 500 bộ đề cương giới thiệu những nội dung cơ bản của pháp luật về ATGT, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người cấp phát cho đội ngũ báo cáo viên, Tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác PBGDPL của các tổ chức đoàn thể để làm tài liệu tuyên truyền cho thanh thiếu niên, đoàn viên của tổ chức mình và tại địa phương.

 

Nhìn chung, Trong năm 2013, các cấp, ngành của tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động triển khai thực hiện Đề án như: bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL trong chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn; xây dựng, thực hiện các chuyên mục, chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm PBGDPL cho thanh thiếu niên, giáo dục và nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong giáo dục thanh thiếu niên ý thức chấp hành pháp luật; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật lồng ghép văn hóa, văn nghệ, diễn tiểu phẩm pháp luật cho cán bộ đoàn viên thanh niên; thực hiện PBGDPL cho thanh thiếu niên thông qua một số mô hình  phù hợp với thanh niên ở cơ sở; biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật cho thanh thiếu niên, tài liệu chuyên đề, hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ Đoàn và cán bộ tham gia công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên… Qua đó, đã kịp thời chuyển tải đến ĐVTN, thiếu niên chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong ĐVTN, thiếu niên, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của ĐVTN đối với gia đình, cộng đồng xã hội, phấn đấu vươn lên sống đẹp, sống có ích./.

 

Thảo Nguyên

 


1/7/2014 8:15 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013 /HoatDongAnh/thang 1/_W/giao thong_jpg.jpg
1/7/2014 8:15 AMYesĐã ban hành
Bộ Tư pháp kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Tây Ninh năm 2013Bộ Tư pháp kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Tây Ninh năm 2013

 

Căn cứ Công văn số 7706/BTP-KSTT ngày 15/11/2013 của Bộ Tư pháp về việc kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt về việc tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra- Cục Kiểm soát TTHC Bộ Tư pháp, được sự uỷ quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Rộng - Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Tư pháp do ông Nguyễn Nguyên Dũng - Phó cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính làm trưởng đoàn và các công chức Cục Kiểm soát TTHC tham gia đoàn. Cùng tham dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, UBND thị xã, UBND Phường III thị xã Tây Ninh.....

Qua kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch Đầu tư, UBND Thị xã, UBND phường 3 (Thị xã),  Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp Nguyễn Nguyên Dũng đánh giá cao kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), niêm yết, công khai TTHC, tình hình rà soát, cập nhật, công bố công khai các Bộ TTHC tại các cấp chính quyền, mà tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo, điều hành thực hiện trong thời gian qua. Ông cũng cho biết, các hạn chế qua đợt kiểm tra năm 2011 liên quan đến công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có quy định thủ tục hành chính, công bố, rà soát, niêm yết TTHC cơ bản đã được khắc phục.

 


Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra lần này, đoàn kiểm tra cho rằng, vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác đánh giá tác động TTHC, nhất là tính toán chi phí tuân thủ TTHC chưa được các cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động thực hiện; việc đánh giá tác động vẫn còn mang tính hình thức, chưa xác định đánh giá tác động để phục vụ cho việc xây dựng quy định TTHC đảm bảo khả thi, dễ thực hiện.

Thay mặt UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp ông Nguyễn Văn Rộng cảm ơn Đoàn công tác Bộ Tư pháp đã chỉ rõ những thiếu sót mà tỉnh đang gặp phải trong quá trình thực hiện công tác Kiểm soát TTHC. Trong thời gian tới, Sở Tư Tháp cùng với các ngành liên quan sẽ tăng cường phối hợp, tham mưu cho UBND tỉnh để hoàn thành công tác tốt hơn.

                                                                                                          Trương Thành Chung

 

12/16/2013 8:10 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Bộ Tư pháp kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Tây Ninh năm 2013 /HoatDongAnh/Ngay Phap luat/_W/IMG_2033_jpg.jpg
12/16/2013 8:10 AMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp Tây Ninh tiến hành kiểm tra công tác tư pháp và công tác thi đua năm 2016Sở Tư pháp Tây Ninh tiến hành kiểm tra công tác tư pháp và công tác thi đua năm 2016

Nhằm đánh giá kết quả việc triển khai, thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2016 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016 của Ngành Tư pháp tại Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ngày 13/10/2016, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1713/KH-STP về việc kiểm tra công tác tư pháp và công tác thi đua năm 2016.

Nội dung kiểm tra tập trung xoay quanh việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2016 theo Chương trình công tác tư pháp năm 2016, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp về các lĩnh vực Tư pháp; việc triển khai, phát động phong trào thi đua năm 2016, việc đăng ký thi đua, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2016. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc tại 09 Phòng Tư pháp các huyện, thành phố từ ngày 09/11/2016 đến hết ngày 18/11/2016, thời gian làm việc 01 buổi đối với mỗi đơn vị. Thành phần đoàn kiểm tra gồm 01 Lãnh đạo Sở và đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở.

 Hình 1.JPG

Đồng chí Vương Văn Trợ- Phó Giám đốc Sở Tư pháp trong buổi lại việc tại

Phòng Tư pháp huyện Trảng Bàng

Qua quá trình kiểm tra, đánh giá, nhìn chung, các Phòng Tư pháp cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch công tác tư pháp do cơ quan cấp trên đề ra. Trong đó, việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch đạt một số hiệu quả nhất định, công tác hộ tịch, chứng thực tại UBND cấp huyện, xã từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, hình thức, đối tượng phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng phong phú, đa dạng, góp phần và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Công tác thi đua, khen thưởng, công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL, công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý cũng được quan tâm thực hiện, đảm bảo triển khai đồng bộ, toàn diện. Công tác tổ chức, xây dựng cơ quan được củng cố, kiện toàn; đội ngũ công chức Tư pháp-hộ tịch có trình độ chuyên môn từ trung cấp luật trở lên đạt trên 95%, được tập huấn nghiệp vụ thường xuyên.

 Hình 2.jpg

Đồng chí Phùng Thị Dâu- Phó Giám đốc Sở Tư pháp trong buổi lại việc tại

Phòng Tư pháp huyện Hòa Thành

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các Phòng Tư pháp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, còn nhiều đơn vị chỉ xây dựng kế hoạch nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung của kế hoạch; hầu hết các đơn vị gặp khó khăn trong việc xây dựng phương án đơn giản hóa Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại cấp huyện, xã đạt hiệu quả chưa cao. Tất cả các đơn vị đều có một số kế hoạch, báo cáo ban hành trễ hạn theo thời hạn yêu cầu xây dựng, báo cáo của cấp trên.

Tiến hành song song với đợt kiểm tra cuối năm, Sở Tư pháp kết hợp kiểm tra việc tự chấm điểm thi đua năm 2016 của các đơn vị thuộc khối thi đua các Phòng Tư pháp do Sở phát động căn cứ theo Quyết định số 1786/QĐ-STP ngày 26/10/2016 về việc ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, xếp hạng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2016. Qua kết quả tự chấm điểm và hồ sơ lưu tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra nhận thấy: Các đơn vị có sự phấn đấu thi đua, chất lượng và hiệu quả các nội dung thi đua tương đối tốt, đặc biệt phần lớn các đơn vị thực hiện tốt các tiêu chí về nhiệm vụ chính trị của ngành. Đáp ứng tốt các yêu cầu của tổ chức và cá nhân.

Các Phòng Tư pháp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có số lượng biên chế trung bình là 04 người đối với mỗi đơn vị. Trong khi đó, nhiệm vụ công tác tư pháp ngày càng tăng và được giao thêm nhiều lĩnh vực, hiện tại có hơn 26 nhiệm vụ tương ứng với các mảng công tác của ngành. Biên chế ít nhưng việc lại nhiều, một số đơn vị vì thế rơi vào tình trạng làm việc quá tải, quá trình triển khai thực thi nhiệm vụ theo đó gặp rất nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện công tác chậm, gây ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành chung của UBND cấp huyện. Các công tác Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, công tác văn bản, kiểm soát TTHC tuy đã được tập huấn, hướng dẫn nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều khó khăn nên hiệu quả chưa cao. Ngoài ra, còn đơn vị chưa được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo hoạt động sát sao, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của phòng.

Nhận thức sâu sắc các hạn chế còn tồn tại cũng như những kết quả đạt được trong năm 2016 của các phòng Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã và đang nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành trong năm 2017 với phương phâm châm cải thiện, khắc phục các hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp toàn diện, đồng bộ, hỗ hợ tốt hơn cho UBND các cấp trong việc điều hành công việc chung của tỉnh cũng như phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho nhân dân.

12/14/2016 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngSở Tư pháp Tây Ninh tiến hành kiểm tra công tác tư pháp và công tác thi đua năm 2016/HoatDongAnh/2016-12/Hình 1_Key_14122016145603.jpg
12/14/2016 3:00 PMYesĐã ban hành
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 16 tại Tây NinhBế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 16 tại Tây Ninh

Ngày 13/11/2016, Học viện Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư khóa 16 mở tại tỉnh Tây Ninh. Đến dự Lễ bế giảng có ông Phạm Văn Tân – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Rộng- Giám đốc Sở Tư pháp, ông Nguyễn Văn Re – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tây Ninh và lãnh đạo một số cơ quan ban ngành cấp tỉnh. Về phía Học viện Tư pháp có TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó Giám đốc Học viện tư pháp.

Trải qua 12 tháng học tập và rèn luyện, có 83/83 học viên của lớp Đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 16 tại Tây Ninh đã được Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Học viện Tư pháp công nhận tốt nghiệp chương trình đào tạo nghiệp vụ luật sư.  Hội đồng cũng đề nghị Giám đốc Học viện Tư pháp khen thưởng 05 học viên có thành tích trong phong trào "Thi đua xây dựng trường, lớp"  và khen thưởng 01 học viên có thành tích học tập đạt loại khá,  đó là học viên Võ Thị Tuyết Oanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Phùng Thị Dâu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm kịp thời của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự hỗ trợ tích cực của Học viện Tư pháp trong việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư  tại tỉnh Tây Ninh, góp phần bổ sung nguồn cho đội ngũ luật sư tại Tây Ninh. Đây là một hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa, đáp ứng được lòng mong mỏi của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trước yêu cầu cải cách tư pháp; đồng thời tạo nguồn phát triển đội ngũ luật sư và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh. Rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Học viện Tư pháp trong thời gian tới.

Để ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Học viện Tư pháp trong việc phát triển đội ngũ luật sư cho tỉnh Tây Ninh, Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen kèm theo hiện vật lưu niệm cho Học viện Tư pháp – cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thay mặt Học viện Tư pháp, TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tạo điều kiện cho Học viện Tư pháp tổ chức khóa học tại Tây Ninh. Đồng thời,  cũng bày tỏ lòng biết ơn với Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh – Đoàn Luật sư Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Học viện Tư pháp trong việc tổ chức, quản lý lớp học, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho lớp học giúp Học viện Tư pháp hoàn thành nhiệm vụ.

Với các học viên tốt nghiệp, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp lưu ý cần áp dụng tốt các kiến thức cơ bản, kỹ năng được trang bị từ khóa học vào thực tiễn công tác; tiếp tục học tập từ thực tiễn để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề; đặc biệt chú trọng trau dồi đạo đức nghề nghiệp, góp phần phát triển đội ngũ luật sư cho Tây Ninh trong thời gian tới./.

 Phòng BTTP

11/23/2016 8:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinBTTPBế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 16 tại Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/23/2016 8:00 AMYesĐã ban hành
Chính sách bảo trợ xã hội và những khó khăn Chính sách bảo trợ xã hội và những khó khăn

Chính sách bảo trợ xã hội là một trong những chính sách mang tính nhân đạo to lớn, việc ban hành các văn bản quy định chi tiết lĩnh vực bảo trợ xã hội đã từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện các chính sách này nhanh chóng, dễ dàng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Qua thống kê cho thấy, trong năm 2015 tỉnh Tây Ninh đã thực hiện trợ cấp hàng tháng cho 26.263 đối tượng với kinh phí 83.633 triệu đồng, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 24.348 đối tượng chính sách; và trong 9 tháng đầu năm 2016 có 29.296 đối tượng được trợ cấp hàng tháng với kinh phí 76.674 triệu; 25.979 đối tượng được cấp bảo hiểm y tế. Đối với việc trợ cấp đột xuất thì từ 1/2015 đến 9/2016 tỉnh Tây Ninh đã thực hiện trợ cấp đột xuất cho 102 trường hợp với kinh phí 455 triệu đồng. Việc tích cực triển khai các chính sách bảo trợ xã hội đã phần nào tháo gỡ khó khăn các đối tượng chính sách. Nhưng qua công tác kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chính sách Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận một số khó khăn của các địa phương, cụ thể như sau:  

Thứ nhất, về đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Theo quy định tại  Khoản 6 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP, Luật Người khuyết tật, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP thì chỉ có người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng mới được hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Tuy nhiên trên thực tế đối tượng là người khuyết tật nhẹ thuộc hộ nghèo; người bị các bệnh nan y, các bệnh về máu, ung thư, chạy thận, tim có hoàn cảnh khó khăn rất cần được sự hỗ trợ từ nhà nước. Nhưng do pháp luật chưa có quy định nên chưa được hưởng chính sách bảo trợ của nhà nước.

Thứ hai, việc xác định mức độ khuyết tật của HĐ XĐMĐKT cấp xã. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật Người khuyết tật thì việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Nhưng Khoản 2 Điều 16 Luật Người khuyết tật thì thành phần Hội đồng xác định mức độ Khuyết tật cấp xã (HĐ XĐMĐKT cấp xã) gồm: Chủ tịch UBND xã; trạm trưởng trạm y tế cấp xã; Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội; người đứng đầu hoặc cấp phó của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cấp xã; Người đứng đầu tổ chức của người khuyết tật cấp xã. Từ quy định trên cho thấy thành phần HĐ XĐMĐKT cấp xã đa số là cán bộ không có chuyên môn về y tế trong việc xác định các dạng khuyết tật (chỉ có duy nhất trạm trưởng trạm y tế là người có chuyên môn để xác định mức độ khuyết tật) nên trên thực tế HĐ XĐMĐKT cấp xã chỉ xác định được mức độ khuyết tật đối với những khuyết tật có thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường được: khuyết tật vận động; khuyết tật nghe, nói; khuyết tật nhìn. Đối với các loại khuyết tật thần kinh, tâm thần; khuyết tật trí tuệ; khuyết tật khác quy định tại Điều 2 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định thì không thể xác định được do không có khả năng chuyên môn và không có cơ sở để xác định.

btxh.jpg

ĐKT tình hình THPL của UBND tỉnh làm việc với UBND TP Tây Ninh

Thứ ba, kinh phí, thủ tục mua dụng cụ, phương tiện phục hồi chức năng. Theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 45 Luật Người khuyết tật thì Nhà nước sẽ cấp kinh phí mua dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng (dành cho người khuyết tật đặc biệt nặng) cho các cơ sở bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn về kinh phí, thủ tục để các cơ sở bảo trợ xã hội mua dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng cho người khuyết tật đặc biệt nặng.

 Mặc dù việc thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội còn nhiều khó khăn nhưng trong thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai kịp thời các chế độ, chính sách của nhà nước đến các đối tượng bảo trợ. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho người khuyết tật, hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng… đồng thời đề nghị Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành liên quan xem xét mở rộng đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội và có văn bản hướng dẫn chi tiết những quy định như đã nêu.

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

 

11/16/2016 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLChính sách bảo trợ xã hội và những khó khăn /HoatDongAnh/2016-11/btxh_Key_16112016080747.jpg
11/16/2016 9:00 AMYesĐã ban hành
Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Tây NinhTình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của nhà nước. Đây cũng là vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân, của tổ chức và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/01/2020 công tác quản lý thi hành pháp luật XLVPHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và qua theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 06 tháng đầu năm 2020 của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh cho thấy công tác xử lý vi phạm hành chính đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh và địa phương. Công tác phối hợp liên ngành dần được quan tâm thực hiện và bước đầu có kết quả tốt, cụ thể như phối hợp kiểm tra liên ngành. Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành đa số đều đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định. Nội dung các quyết định phù hợp với quy định pháp luật, ít bị khiếu nại.

Về tình hình vi phạm hành chính: Nhìn chung tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm nhẹ so với cũng kỳ năm trước nhưng diễn biến ngày càng phức tạp. Cụ thể:

- Tổng số vụ việc vi phạm: 5.410 vụ (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 546 vụ).

- Số đối tượng bị xử phạt: 7.340 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 157 đối tượng).

- Tổng số tiền phạt thu được: 13.512.339.028 đồng

- Tổng số tiền thu từ bán tang vật, phương tiện vi phạm và số tiền tịch thu sung quỹ nhà nước: 115.493.000 đồng

- Số vụ khởi tố và chuyển xử lý hình sự: 72 vụ.

Các lĩnh vực vi phạm chủ yếu là hải quan với 196 vụ; nông nghiệp và phát triển nông thông với 113 vụ; công thương 10 vụ ... 

Về tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Các biện pháp xử lý hành chính có chiều hướng gia tăng. Số đối tượng bị đề nghị lập hồ sơ áp dụng các BPXLHC tăng 75 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2019, số lượng đối tượng bị áp dụng các BPXLHC tăng 06 đối tượng so với cùng kỳ. Trong đó:

- Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các BPXLHC là 612 hồ sơ (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 75 hồ sơ).

- Tổng số đối tượng bị áp dụng các BPXLHC là 543 đối tượng (so cùng kỳ năm 2019 tăng 6 đối tượng).

- Tình hình tổ chức thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 543 đối tượng đang chấp hành các quyết định./.

PHƯƠNG LOAN


8/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLTình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2020-08/xlvphc06_Key_06082020162133.8_Key_06082020162133.20201_Key_06082020162133.jpg
8/6/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Trung Tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh – nơi người nghèo, người có công với cách mạng và những người yếu thế khác trong xã hội gửi gắm niềm tin vào pháp luậtTrung Tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh – nơi người nghèo, người có công với cách mạng và những người yếu thế khác trong xã hội gửi gắm niềm tin vào pháp luật

Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách khác là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, hợp lòng dân, mang đậm tính nhân văn, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, trợ giúp pháp lý cũng là một trong những chính sách xã hội thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân.

Cùng với các tỉnh, thành trên toàn quốc, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Tây Ninh được thành lập từ tháng 4 năm 1998 theo Quyết định số 23/1998/QĐ-CT ngày 17 tháng 4 năm 1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã đi vào hoạt động ổn định và có chức năng thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo; Người có công với cách mạng; Người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa; Người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn…trợ giúp pháp lý cho nhiều đối tượng.

Từ những ngày đầu mới thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh chỉ có 04 biên chế, chưa có phòng, chi nhánh thuộc Trung tâm. Nhưng đến nay Trung tâm đã được UBND tỉnh giao 15 biên chế, gồm 02 Phòng gồm Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Pháp luật Dân sự - Đất đai; 01 Chi nhánh TGPL số 01 đặt tại huyện Bến Cầu. Trung tâm, 08 Tổ công tác viên, 154 cộng tác viên pháp lý (trong đó có 18 Luật sư là cộng tác viên) và 26 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, toàn thể viên chức của Trung tâm mong muốn trên cơ sở quy định của pháp luật số người được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý ngày càng nhiều, các vụ việc đều đạt chất lượng cao điển hình như trong giai đoạn từ năm 2011 – 2015, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã thực hiện được 2.649 vụ, việc/3.357 người, trong đó tư vấn pháp luật: 2.045 vụ, việc; cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư - cộng tác viên tham gia bào chữa, đại diện: 604 vụ, việc.

Với mục đích đưa pháp luật đến với nhân dân vùng biên giới, vùng sâu, vùng có nhiều đồng bào dân tộc … kết hợp với việc trợ giúp pháp lý Trung tâm đã tổ chức được hơn 333 đợt TGPL lưu động tại các xã trong tỉnh. Nói chuyện chuyên đề về một số văn bản pháp luật theo yêu cầu của địa phương, phát 159.319 tờ gấp pháp luật cho 27.167 người tham dự. Tổ chức được 11 đợt tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho chuyên viên, cộng tác viên và thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; In và cấp phát cho nhân dân hơn 310.100 tờ gấp pháp luật. Một trong những phương pháp quan trọng để đánh giá hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, Trung tâm thường xuyên khảo sát, đánh giá chất lượng các vụ việc đã được trợ giúp, qua kết quả khảo sát đánh giá cho thấy công tác trợ giúp pháp lý luôn được những người thụ hưởng chính sách này đánh giá rất cao, tạo dựng được niềm tin và sự hài lòng trong nhân dân. 

Ngoài chức năng trợ giúp pháp lý theo quy định, Trung tâm còn tích cực tham mưu UBND tỉnh, Sở Tư pháp ban hành các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch chuyên đề về triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp pháp trên địa bàn tỉnh. Các kế hoạch thực hiện dựa trên cơ sở điều kiện thực tế, tình hình thực tiễn của địa phương. Hoạt động TGPL được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

Các Trợ giúp viên pháp lý và luật sư – cộng tác viên của Trung tâm đã tích cực tham gia tố tụng để thực hiện đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người nghèo và đối tượng chính sách. Số lượng vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng được thực hiện tăng đều theo các năm. Chất lượng TGPL từng bước được nâng cao và bảo đảm.

Hoạt động tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên đã góp phần quan trọng bảo đảm để các vụ án được giải quyết, xét xử khách quan, chính xác, đúng pháp luật, là cơ sở thực tiễn cho việc đưa ra định hướng có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy và đảm bảo việc tranh tụng giữa Kiểm sát viên và Luật sư, Trợ giúp viên, bước đầu hình thành cơ chế phán quyết của Tòa án phải xuất phát từ kết quả tranh tụng tại phiên tòa giúp cho Tòa án có những phán quyết phù hợp với pháp luật. Đồng thời bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp các đương sự là người được TGPL.

Qua thời gian thành lập và phát triển cùng với hệ thống trợ giúp pháp lý trên toàn quốc, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình, đã dần trở thành địa chỉ quen thuộc để nhân dân tìm đến khi có yêu cầu, trở thành nơi tin cậy khi họ cần chia sẻ. Công tác TGPL đã đạt được những kết quả quan trọng, Trung tâm TGPL đã giúp đỡ pháp lý cho đông đảo người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số và một số đối tượng khác, làm tăng lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Để ghi nhận thành tích đã đạt được theo từng năm, hầu như hàng năm Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh đều được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, trong đó năm 2013 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Ngoài ra, tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành tư pháp giai đoạn 2011 – 2015 Trung tâm còn được biểu dương tại Hội nghị này. Nhiều viên chức của Trung tâm được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và chiến sĩ thi đua cơ sở.

Có được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo kịp thời, hướng dẫn thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý), UBND tỉnh, Ban Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh và đội ngũ cán bộ, viên chức luôn nhiệt tình, tích cực trong công tác, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong công tác đều xây dựng kế hoạch, bám sát kế hoạch để tổ chức thực hiện, Lãnh đạo Trung tâm có phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng viên chức, thường xuyên tổ chức họp để kiểm điểm kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, tìm ra nguyên nhân giải pháp khắc phục những việc chưa làm được và đề ra phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo./.

TTTGPL

8/27/2015 2:45 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Trung Tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh – nơi người nghèo, người có công với cách mạng và những người yếu thế khác trong xã hội gửi gắm niềm tin vào pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2015 2:45 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next