Tin tức - Tin Đấu giá
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản Đấu giá tài sản tịch thu sung quy nhà nước gồm 445 chiếc xe mô tô, xe gắn máy các loại (trong đó: 250 chiếc đủ điều kiện đăng ký lại và 195 chiếc bán phụ tùng) của Công an huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh.- Giá khởi điểm: 364.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 55.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng. Đấu giá trực tiếp ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản tịch thu Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước lô 39 chiếc xe mô tô hai bánh các loại của UBND xã Suối Đá huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh.- Giá khởi điểm: 20.200.000đồng. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.2. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. 3. ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước gồm 31 chiếc xe mô tô các loại của UBND  xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.- Giá khởi điểm: 18.600.000 đồng. - Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng.- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. - Điều kiện, cách thức đăng ký ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản  Tài sản đấu giá của Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh, như sau:- Đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi tháo dỡ Khối nhà làm việc cũ của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy. - Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. - ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh, như sau:- Đấu giá cho thuê quyền sử dụng 7.721,5m2 đất để thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại Khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. - Thời hạn cho thuê đất: 50 năm theo hình thức trả tiền thuê đất một lần.- Giá khởi điểm: 35.904.975.000đ. Tiền đặt ...
 
​THÔNG BÁO  Về việc đấu giá tài sản (lần 2) Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh, như sau:- Đấu giá cho thuê quyền sử dụng 545,8m2 đất để thực hiện dự án Siêu thị Mini tại xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm theo hình thức trả tiền thuê đất một lần.- Giá khởi điểm: 1.605.743.600 đồng. Tiền đặt trước: 160.574.300 ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản (lần 2) Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh, như sau:- Đấu giá cho thuê quyền sử dụng 183,2m2 đất để thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại Khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm theo hình thức trả tiền thuê đất một lần.- Giá khởi điểm: 2.837.218.400 đồng. Tiền ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản (lần 2) Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước gồm 41.230 kg Than củi dạng thô, màu đen chưa qua sử dụng của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Tây Ninh.- Giá khởi điểm: 197.904.000 đồng. - Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.Đấu giá trực tiếp bằng lời nói (miệng) tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản (lần 2) Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh, như sau:- Đấu giá cho thuê quyền sử dụng 130.221m2 đất để thực hiện dự án sản suất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao (không chăn nuôi) tại xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm theo hình thức trả tiền thuê đất một lần.- Giá ...
 
​Đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi tháo dỡ Khu A-B Chợ Long Hoa của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.- Giá khởi điểm: 2.841.092.000 đồng. - Tiền đặt trước: 450.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tây Ninh ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnhTây Ninh ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, công tác theo dõi thi hành pháp luật đã đạt được một số kết quả nhất định. Bên cạnh đó, thực tiễn cũng cho thấy, mặc dù Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã quy định tương đối cụ thể về nội dung, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhưng tình hình triển khai công tác này ở một số sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hiệu quả còn hạn chế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng nêu trên như theo dõi thi hành pháp luật là một nhiệm vụ mới, có phạm vi rộng và tính chất phức tạp, liên quan đến tổ chức và hoạt động của tất cả các cơ quan từ trung ương đến địa phương, trong khi đó, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có một số quy định mang tính nguyên tắc, dẫn đến cách hiểu khác nhau và khó thực hiện. Song nguyên nhân chủ yếu là do quá trình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn thiếu sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, toàn diện giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, giữa các cơ quan thực hiện chức năng quản lý theo ngành, lĩnh vực với các cơ quan có thẩm quyền chung; giữa các cơ quan trong hệ thống cơ quan hành chính với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng…

Để khắc phục tình trạng ngày 21/12/2016, UBND tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh số 3258/QĐ-UBND. Quy chế này quy định về nguyên tắc, hình thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng thời quy định rõ nguyên tắc phối hợp cần phải thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan và những quy định pháp luật có liên quan; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, chủ động và trách nhiệm giữa các cơ quan, địa phương; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, địa phương; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và cá nhân khi tiến hành các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung của Quy chế tập trung vào việc xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương trong việc phối hợp thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật như: xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật;  Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Quy chế cũng quy định sự phối hợp tham gia của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan./.

PHÒNG QLXLVPHC&TDTHPL

1/17/2017 8:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLTây Ninh ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/17/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản tịch thu sung quy nhà nước gồm 445 chiếc xe mô tô, xe gắn máy các loại (trong đó: 250 chiếc đủ điều kiện đăng ký lại và 195 chiếc bán phụ tùng) của Công an huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 364.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 55.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói (miệng) tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 25/5/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp ngày 19&20/5/2020, tại nơi có tài sản. Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 28/5/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. Địa điểm tổ chức đấu giá tại: Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

5/13/2020 8:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-05/hinh dau gia 3_Key_13052020075201.jpg
5/13/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tăng cường công tác trợ giúp pháp lýỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tăng cường công tác trợ giúp pháp lý

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được tiến hành sâu rộng trong ban ngành, đoàn thể, địa phương và Nhân dân. Công tác trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) cơ bản đáp ứng được nhu cầu TGPL của người nghèo, đối tượng chính sách và đối tượng yếu thế khác trong xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TGPL thời gian qua chưa thật sự thu hút được các nguồn lực xã hội tham gia; trong khi đối tượng thuộc diện được TGPL và nhu cầu thụ hưởng TGPL ngày càng được mở rộng và tăng cao. Một số đối tượng thuộc diện được TGPL chưa được tiếp cận với dịch vụ TGPL miễn phí như người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, một số nhóm đối tượng có khó khăn về tài chính.

Để tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Chương trình số 01-CTr/BCĐ ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020, ngày 27/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 849/UBND-NCPC chỉ đạo tăng cường công tác TGPL.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố như sau:

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác TGPL; chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch có liên quan đến công tác TGPL phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương theo từng giai đoạn. Tăng cường truyền thông về công tác TGPL cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tăng cường việc tiếp cận đối tượng thuộc diện được TGPL bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao ý thức về tầm quan trọng của công tác TGPL; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với chính sách TGPL. Tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng TGPL cho người thực hiện TGPL; cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Đồng thời Sở Tư pháp cần phát huy vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng, chủ trì và phối hợp với các ngành là thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC.

- Sở Tài chính căn cứ quy định của pháp luật tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho công tác TGPL; kinh phí cho hoạt động của Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh hiệu quả, tiết kiệm.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác TGPL, tăng thời lượng phát sóng, thường xuyên đưa tin, bài viết về Luật TGPL năm 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TGPL, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC để giúp người dân tiếp cận và thụ hưởng các chính sách về TGPL.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội định kỳ rà soát, tổng hợp số liệu của trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật và các đối tượng khác theo quy định tại Điều 7 của Luật TGPL năm 2017 đang quản lý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và thông tin cho Sở Tư pháp biết.

Thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mình thông tin cho Nhân dân biết về chính sách TGPL của Đảng và Nhà nước, kịp thời nắm bắt nhu cầu TGPL của người dân để hướng dẫn họ tiếp cận với chính sách TGPL (qua Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp).

Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức truyền thông về công tác TGPL cho người được TGPL theo quy định tại Điều 7 Luật TGPL năm 2017 mà Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang quản lý để họ hiểu rõ về quyền được TGPL và thụ hưởng dịch vụ TGPL miễn phí khi có yêu cầu.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp thường xuyên quan tâm phối hợp với ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật TGPL năm 2017, Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ Trung tâm TGPL nhà nước triển khai các hoạt động TGPL trên địa bàn; tích cực hướng dẫn người được TGPL tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ pháp lý của Nhà nước.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật TGPL năm 2017, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC và các luật, bộ luật tố tụng có liên quan trong hệ thống của ngành; phát huy và thực hiện tốt vai trò là thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật TGPL năm 2017, Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành theo dõi, kiểm tra việc phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp - Tỉnh ủy Tây Ninh theo quy định./. 

                                                        Ngọc Linh

5/18/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinThông báoỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tăng cường công tác trợ giúp pháp lý/HoatDongAnh/2020-05/tgpl_Key_18052020140446.jpg
5/18/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Tình người nơi pháp đìnhTình người nơi pháp đình

Gia đình là nơi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ em để mai sau thành những công dân sống có ích cho xã hội, là nơi rèn giũa để các em phát triển lành mạnh theo năm tháng. Nhưng hiện nay, vấn đề ly hôn, ly thân, bỏ bê con cái đang diển ra ngày càng nhiều, đó cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc gia tăng tội phạm vị thành niên, là ghánh nặng cho cộng đồng và kéo theo những hệ lụy liên quan đến tệ nạn xã hội gia tăng đáng báo động.

Như vụ án "Trộm cắp tài sản" được Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào sáng ngày 14/5/2020 cũng xuất phát từ việc gia đình, cha mẹ thiếu quan tâm dẫn đến con mình sinh ra lâm vào hoàn cảnh trộm cắp. Pháp luật tuy có tính chất nghiêm khắc, giáo dục tội phạm nhưng kết thúc bằng bản án thể hiện tính nhân văn sâu sắc tại chốn pháp đình.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Gò Dầu truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Hùng vào khoảng 22 giờ, ngày 20/9/2019, tại khu vực thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Văn Cường do thiếu nợ của Nguyễn Văn Hùng 200.000 đồng, không có tiền trả đã nảy sinh ý định lấy trộm 01 cây bông trang dạng bonsai trị giá 11.300.000 đồng của anh Nguyễn Nguyên Bảo Thắng.

Khi được Hội đồng xét xử thẩm tra về lý lịch, bị cáo Nguyễn Văn Cường, sinh năm 2003 khai báo về hoàn cảnh gia đình, từ lúc sinh ra cho đến tận ngày hôm nay bị cáo không hề biết gì về mẹ ruột, bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ không có vòng tay che chở, lơi ấm từ mẹ. Sống cùng với cha, mưu sinh bằng nhiều nghề làm mướn, lang thang rày đây mai đó, không có có nơi ở cố định.

Cha bị cáo có lúc cũng chung sống như vợ chồng với nhiều người phụ nữ. Đến năm bị cáo được khoảng 15 tuổi thì cha bị cáo tiếp tục sống chung với một người phụ nữ, mẹ kế quá khắt khe, thường xuyên đánh đập, hành hạ, không thể chung sống được nên bị cáo bỏ nhà đi sống lang thang tại khu vực huyện Trảng Bàng bằng nghề chăn vịt, chăn bò cho người khác để kiếm cơm hàng ngày không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Đến tối ngủ trong chòi vịt, chuồng bò, nghe mà quá xót xa cho thân phận của một đứa trẻ ở tuổi ăn học, tổi mới lớn.

Bị cáo Nguyễn Văn Cường là người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nên được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh phân công Trợ giúp viên pháp lý để bào chữa trong phiên tòa xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu.

Dẫu biết rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, tuy nhiên xét về nguyên nhân cũng như hoàn cảnh, điều kiện tác động đến hành vi phạm tội thì thấy rằng bị cáo đáng thương hơn đáng trách. Cũng vì sống lang thang, không có nơi ở cố định, thiếu thốn về vật chất, em Cường có mượn của anh Nguyễn Văn Hùng 200.000 đồng để mua thức ăn. Sau đó, em Cường mới nảy sinh ý định đi trộm cây bông trang để trả nợ 200.000 đồng cho anh Hùng. Nên sau đó, em đã đi đến nhà của anh Thắng trộm cắp cây bông trang rồi đem đến trả cho anh Hùng để trừ nợ, có 200.000 đồng nhưng đánh đổi lại một hình phạt tù thật sự không đáng.

Trong thời kỳ Nhà nước ta đang phổ cập giáo dục cho công dân thì với độ tuổi của bị cáo Cường tính đến ngày xét xử đã hơn 17 như thế tối thiểu cũng có thể đọc và viết được tên của mình nhưng bị cáo Cường không hề biết một mặt chữ nào, không biết đọc, không biết viết, đó là một sự thiệt thòi rất lớn đối với bị cáo, thể hiện sự thiếu quan tâm của cha mẹ, trách nhiệm của gia đình, của xã hội.

Trước khi mở phiên tòa, cha ruột của bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt, từ chối hẳn trách nhiệm của bậc làm cha đối với chính núm ruột của mình, từ chối hẳn đứa con mà mình phải có nghĩa vụ cưu mang. Những người trong phòng xử án đều có cái nhìn cảm thương cho số phận của em, không biết cuộc đời em sau này sẽ như thế nào. Nhìn sâu trong ánh mắt của em làm cho mỗi người đều cảm thấy nhói lòng, em trả lời sống những ngày trong Nhà Tạm giữ hình như có cái ăn, cái mặc hơn là bên ngoài, có người trò chuyện cùng, có cán bộ quản giáo chăm sóc mà từ trước giờ em chưa được hưởng cảm giác của tình yêu thương.

Tại phiên tòa Trợ giúp viên pháp lý đã trình bày trước Hội đồng xét xử, thống nhất về tội danh và điều khoản mà Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu đã áp dụng  nhưng cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh đáng thương của bị cáo như đã phân tích trên đây quyết định cho bị cáo một mức án phù hợp.

Hội đồng xét xử cân nhắc hành vi phạm tội, hoàn cảnh gia đình, nhân thân, cân nhắc lời bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý quyết định cho bị cáo Cường hưởng mức án tù bằng thời hạn tạm giam, tạm giữ là 04 tháng 09 ngày, tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa. Tôi nhìn thấy ánh mắt của em sáng lên niềm vui tột cùng, hạnh phúc đong đầy nhưng ẩn chứa một nỗi lo sau này đối với cuộc sống mưu sinh.

Phiên tòa kết thúc với bản án sâu đậm tình người vừa có sức thuyết phục sâu sắc những người tham dự.

                                                              Ngọc Linh

5/21/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLTình người nơi pháp đình/HoatDongAnh/2020-05/21_Key_21052020082816.5_Key_21052020082816.2020_Key_21052020082816.png
5/21/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung giấy tờ chứng minh có hoàn cảnh khó khăn để được xem xét hỗ trợ học phíThông báo về việc bổ sung giấy tờ chứng minh có hoàn cảnh khó khăn để được xem xét hỗ trợ học phí

Thực hiện tinh thần công văn số 783/STC-HCSN ngày 03/4/2019 của Sở Tài chính về việc ý kiến về kinh phí cho học viên có hộ khẩu thường trú tại Tây Ninh tham gia lớp đào tạo nghề luật sư, công chứng tại Tây Ninh.

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xem xét giải quyết từng trường hợp xin hỗ trợ học phí cho học viên đã theo học lớp đào tạo nghề luật sư và lớp đào tạo nghề công chứng mở tại Tây Ninh năm 2018 do có hoàn cảnh khó khăn theo nội dung Kế hoạch số 2414/KH-UBND và Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc mở lớp đào tạo nghề luật sư và đào tạo nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đề nghị các ông/bà đã có đơn đề nghị hỗ trợ học phí do có cảnh khó khăn (có danh sách kèm theo) bổ sung các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định để Sở Tư pháp hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Thời gian bổ sung hồ sơ chậm nhất là ngày 19/4/2019.

Đến hết ngày 19/4/2019, nếu không nhận được giấy tờ chứng minh của các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bổ sung thì Sở Tư pháp sẽ không trình UBND xem xét đối với các trường hợp nêu trên.

Sở Tư pháp thông báo cho các ông/bà có đơn đề nghị hỗ trợ học phí có hoàn cảnh khó khăn biết để bổ sung hồ sơ./.

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên đươi

cv 788.pdf

DS ho tro hoc phi.xlsx

hoc phi.rar

4/11/2019 3:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinVăn phòngThông báo về việc bổ sung giấy tờ chứng minh có hoàn cảnh khó khăn để được xem xét hỗ trợ học phí/HoatDongAnh/2019-04/hinh thong bao_Key_11042019144803.jpg
4/11/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họMột số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

Ngày 05/3/2020, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về xác định thành viên dòng họ; quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ; đương sự trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ; địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhập vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.

Thành viên dòng họ là cá nhân trong dòng họ được xác định theo tập quán phổ biến, được thừa nhận nơi dòng họ tồn tại. Các bên tranh chấp có trách nhiệm cung cấp họ, tên, địa chỉ của thành viên dòng họ.

Theo Nghị quyết, thành viên dòng họ có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Nghị quyết quy định rõ: nguyên đơn không phải là dòng họ và tập thể (ví dụ: chi họ, nhánh họ, hội đồng gia tộc...) không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ.

Như vậy, nguyên đơn trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ là người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.
Còn bị đơn trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ là người bị kiện. Bị đơn có thể là thành viên dòng họ hoặc người không phải là thành viên dòng họ nhưng có quyền, nghĩa vụ liên quan đến tài sản chung của dòng họ.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ là người tuy không khởi kiện, không bị kiện nhưng việc giải quyết vụ án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bao gồm thành viên khác của dòng họ và người không phải là thành viên dòng họ. Thành viên khác của dòng họ được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu được đương sự đề nghị và Tòa án chấp nhận trước khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Đối với việc nhập vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ, Hội đồng thẩm pháp Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn: Tòa án nhập hai hoặc nhiều vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ khi có đủ các điều kiện sau đây: Việc nhập để giải quyết trong cùng một vụ án bảo đảm đúng pháp luật; Các yêu cầu khởi kiện cùng liên quan đến tài sản chung của dòng họ. Việc nhập và việc giải quyết trong cùng một vụ án không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Đối với những vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ mà Tòa án đã thụ lý trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành và đang trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm thì áp dụng hướng dẫn của Nghị quyết này để giải quyết.

Đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hướng dẫn của Nghị quyết này để kháng nghị và xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, trừ trường hợp kháng nghị theo căn cứ khác.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 21 tháng 02 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020./.

                                                                         Ngọc Linh


3/23/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLMột số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ/HoatDongAnh/2020-03/linh23_Key_23032020144212.3_Key_23032020144212.2020_Key_23032020144212.1_Key_23032020144212.png
3/23/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản : Thông báo đấu giá tài sảnTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản : Thông báo đấu giá tài sản

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản tịch thu

 

 1. Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước lô 39 chiếc xe mô tô hai bánh các loại của UBND xã Suối Đá huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh.

  - Giá khởi điểm: 20.200.000đồng. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

  2. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

  3. Điều kiện, cách thức đăng ký: Bản sao giấy CMND, Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, giấy xem tài sản, Giấy phép kinh doanh đúng nghành nghề.

  4. Thời gian đăng ký và tham khảo mua hồ sơ (trong giờ hành chính) từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 19/5/2020 (thứ 3).

  5. Tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 22/5/2020 (thứ 6).

  6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

  7. Xem tài sản trực tiếp ngày 14&15/05/2020 , tại nơi có tài sản đấu giá.

  Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: Số 82, đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3813218. 
5/11/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản : Thông báo đấu giá tài sản/HoatDongAnh/2020-05/tải xuống_Key_11052020093039.jpg
5/11/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Đoàn Luật sư Tây Ninh tổ chức thành công Đại hội toàn thể luật sư nhiệm kỳ 2018 - 2023Đoàn Luật sư Tây Ninh tổ chức thành công Đại hội toàn thể luật sư nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 17 tháng 5  năm 2019 Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội toàn thể luật sư  nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham dự của 59/65 luật sư của Đoàn. Đại hội toàn thể luật sư tỉnh Tây Ninh đã vinh dự được đón tiếp Ls.Ts Phan Trung Hoài,  Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; ông Võ Xuân Biên - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp. Đến dự Đại hội còn có đại diện các cơ quan, ban, ngành tỉnh, gồm: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh tây Ninh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

bttpthang5.2019.1.jpg

Đại hội làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm với sự cố gắng của toàn thể các thành viên Đoàn luật sư và đã thành công tốt đẹp. Đại hội nghiêm túc đánh giá về những thành công và những tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ 2013 - 2018, trên cơ sở đó đề ra Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong đó nhấn mạnh những giải pháp để nâng cao chất lượng và số lượng luật sư trong thời gian tới.

bttpthang5.2019.2.jpg 

Đại hội toàn thể luật sư đã bầu Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhiệm kỳ mới gồm có 03 luật sư:Vương Sơn Hà, Phạm Văn Tình và Luật sư Nguyễn Thế Tân, với sự tín nhiệm của các luật sư tại Đại hội, Luật sư Vương Sơn Hà được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội toàn thể luật sư cũng đã bầu Hội đồng khen thưởng, kỷ luật kỷ luật nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 05 luật sư: Luật sư Lâm Tấn Đông,  Dương Mỹ Hạnh, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Quốc Khánh và luật sư Nguyễn Văn Từ. Luật sư Lâm Tấn Đông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng khen thưởng –Kỷ luật

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III tại Hà Nội, Đại hội đã bầu đại biểu dự đi đại hội như sau: Đại biểu chính thức được bầu là luật sư: Phạm Văn Tình; Đại biểu dự khuyết là luật sư: Nguyễn Thế Tân. Ngoài ra còn có Luật sư Nguyễn Văn Re và Luật sư Vương Sơn Hà là đại biểu đương nhiên của Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III.

Sự thành công của đại hội sẽ góp phần vào việc kiện toàn, đổi mới về mặt tổ chức để Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát triển vững mạnh trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phòng Bổ trợ Tư pháp

5/28/2019 4:00 PMĐã ban hànhTin Luật sưTinBTTPĐoàn Luật sư Tây Ninh tổ chức thành công Đại hội toàn thể luật sư nhiệm kỳ 2018 - 2023/HoatDongAnh/2019-05/bttpthang5_Key_28052019154639.2019_Key_28052019154639.1_Key_28052019154639.jpg
5/28/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamHưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

cc3.2019.11.jpg​Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

Trong quá trình xây dựng Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đề xuất của Chính phủ, Ngày Pháp luật đã chính thức được thể chế hóa trong Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013, cụ thể như sau:"Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội".

Thông qua việc tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật sẽ giúp cho mọi tổ chức, cá nhân công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, tạo cơ sở để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau.

Cùng với cả nước, Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh đã tổ chức treo băng rôn để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đồng thời, nâng cao ý thức nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật liên quan đến hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao năng lực giải quyết công việc, phục vụ người yêu cầu công chứng ngày càng tốt hơn.

 

Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh

11/1/2019 5:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinVăn phòngHưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/HoatDongAnh/2019-11/cc3_Key_01112019163940.2019_Key_01112019163940.11_Key_01112019163940.jpg
11/1/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước lô than củi của CCQLTTThông báo đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước lô than củi của CCQLTT

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH TÂY NINH

THÔNG BÁO

1. Tài sản đấu giá của Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh, như sau:

- Lô than củi do Campuchia sản suất. Giá khởi điểm: 11.900.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 1.800.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

2. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký: Giấy CMND + Giấy phép kinh doanh (nếu có) + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá + giấy xem tài sản.

4. Thời gian đăng ký và tham khảo mua hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 29/9/2017 (thứ sáu).

5. Tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 02/10/2017 (thứ hai).

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

7. Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng tham gia đấu giá, tại Đội QLTT số 3. Địa chỉ: thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: 258 Võ Thị Sáu, Khu phố 5, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813218.

9/27/2017 3:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngThông báo đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước lô than củi của CCQLTT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/27/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Tây Ninh: Ban hành kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnhTây Ninh: Ban hành kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Nhằm đảm bảo triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan.  Qua đó đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện những sai phạm, vướng mắc, bất cập trong việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trên cơ sở đó chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả hoặc kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 14/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 67/KH-UBND). Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra nội dung kiểm tra việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

xlvphc31.01.2019.jpg

Trên cơ sở Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính cho các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật xử ly vi phạm hành chính; tổng hợp, thống kê kết quả về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh

Căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 10/02/2020 và gửi kế hoạch về Sở Tư pháp để tổng hợp theo dõi. Riêng đối với các sở, ban, ngành tỉnh không có nội dung liên quan thì sẽ căn cứ phạm vi của ngành, lĩnh vực quản lý đề ra nội dung phù hợp; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại kế hoạch này; tổ chức phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; thực hiện việc báo cáo thống kê kết quả về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) đúng quy định.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ kế hoạch này ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở địa phương mình quản lý. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 10/02/2020 và gửi kế hoạch về Sở Tư pháp để tổng hợp theo dõi; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp).

5. Về chế độ và thời gian báo cáo

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo định kỳ 06 tháng và năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp), cụ thể như sau:

* Thời điểm lấy số liệu:

- Đối với báo cáo 06 tháng: tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020

- Đối với báo cáo năm: tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

* Thời gian báo cáo: 

- Đối với báo cáo 06 tháng: trước ngày 10/7/2020

- Đối với báo cáo năm: trước ngày 10/01/2021

 

Thu Hồng-PHÒNG QLXLVPHC&TDTHPL


1/21/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLTây Ninh: Ban hành kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh/HoatDongAnh/2020-03/xlvphc31_Key_19032020145013.01_Key_19032020145013.2019_Key_19032020145013.jpg
1/21/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh  hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2019 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh  hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2019

Thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định để công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần định kỳ hàng năm tại Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 10 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm 150 văn bản, trong đó có 54 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 96 Quyết định của UBND tỉnh.

2. Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần gồm 25 văn bản, trong đó có 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 22 Quyết định của UBND tỉnh.

Việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2019 nhằm tạo thuận lợi cho các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận thông tin phục vụ việc áp dụng và thi hành pháp luật./.

 

Tải Quyết định tại đây          

47.qd.signed (2).rar

                                         Phòng XDKTVB                                                                                               

 


1/19/2020 3:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinPhòng XD&KTVBQPPLCông bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh  hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2019 /HoatDongAnh/2020-03/congbovbqp_Key_19032020144349.png
1/19/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản  quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhCông tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản  quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 2843/KH-UBND thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nội dung của Kế hoạch cũng đã xác định nhiệm vụ cụ thể của 03 cấp chính quyền tại địa phương như sau:

 Đối với công tác kiểm tra văn bản QPPL thì Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tự kiểm tra văn bản QPPL do mình ban hành trong năm 2020 ngay sau khi văn bản được thông qua hoặc ban hành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành trong năm 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành trong năm 2020. Ngoài việc kiểm tra thường xuyên trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra theo địa bàn tại các huyện khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, ảnh hưởng lớn đến kinh tế-xã hội, đối với cấp huyện việc kiểm tra theo địa bàn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Bên cạnh việc quy định về thẩm quyền kiểm tra văn bản kế hoạch cũng quy định rõ về thời gian và trách nhiệm gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản như trong thời hạn chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL phải gửi văn bản đến cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản để thực hiện việc kiểm tra theo quy định.

Đối với công tác rà soát văn bản QPPL kế hoạch cũng đã xác định nhiệm vụ của các cấp như sau cấp tỉnh tiến hành rà soát các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc rà soát theo chuyên đề, địa bàn, lĩnh vực theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh; cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc rà soát thường xuyên, rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành và rà soát theo yêu cầu của cấp trên; cấp xã căn cứ tình hình thực tiễn ở địa phương để lựa chọn việc rà soát văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành trong từng giai đoạn phù hợp với khả năng, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát văn bản đạt chất lượng, hiệu quả.

 Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền đúng quy định, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát văn bản QPPL của tỉnh ban hành đảm bảo chính xác và kịp thời, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch, định kỳ tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Các Sở, ban ngành tỉnh trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của địa phương, khi nhận được yêu cầu xử lý văn bản trái pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản phải tham mưu chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xử lý kịp thời theo đúng quy định tại Điều 125, Điều 131 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL./.

                   

                                                                           Phòng XDKTVB

1/19/2020 3:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinPhòng XD&KTVBQPPLCông tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản  quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2020-03/xdvb19_Key_19032020142339.3_Key_19032020142339.2020_Key_19032020142339.4_Key_19032020142339.png
1/19/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp Bài báo thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp Bài báo thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 20/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Để đảm bảo an toàn cho các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Nhân dân khi đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng, ngày 24/3/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp, cụ thể như sau:

1. Về tiếp nhận kết quả

- Đối với các Thủ tục hành chính (TTHC) được công bố theo Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Chỉ áp dụng hình thức nhận hồ sơ trực tuyến.

- Đối với các TTHC còn lại:

+ Khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích.

+ Thông báo số lượng hồ sơ tối đa có thể xử lý trong 1 buổi, hướng dẫn tồ chức, cá nhân lấy số thứ tự và thông báo thời gian xử lý.

2. Về trả kết quả

- Chỉ áp dụng hình thức trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích: sẽ thực hiện trả kết quả vào ngày thứ năm hàng tuần, cụ thể:

+ Tại Trung tâm Hành chính công:

Buổi sáng sẽ trả kết quả cấp căn cước công dân.

Buổi chiều sẽ trả kết quả các lĩnh vực còn lại.

+ Tại Bộ phận Một cửa các cấp: Giao người đứng đầu Bộ phận Một cửa các cấp chủ động, linh hoạt trong việc bố trí thời gian trả kết quả phù hợp và đảm bảo hạn chế tập trung đông người trong quá trình thực hiện.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/3/2020.

4. Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

(Đắc Hiển)


3/25/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThông báoTrung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp Bài báo thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19/HoatDongAnh/2020-03/hien25_Key_25032020090033.3_Key_25032020090033.2020_Key_25032020090033.1_Key_25032020090033.png
3/25/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản (lần 2)

 

Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước gồm 41.230 kg Than củi dạng thô, màu đen chưa qua sử dụng của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 197.904.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói (miệng) tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 07/4/2020 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp ngày 02&03/4/2020, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 10/4/2020 (thứ sáu).

Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

3/24/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-03/hinh dau gia 3_Key_24032020085555.jpg
3/24/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP

Ngày 24/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020.

Theo đó tại Điều 69 của Nghị định quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính như sau:

1. Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản được lập theo quy định tại Điều 58 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này gồm:

a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đang thi hành công vụ, nhiệm vụ;

b) Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đang thi hành công vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục Quản lý tài nguyên nước, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Người có thẩm quyền lập biên bản quy định tại khoản 2 Điều này có quyền lập biên bản hành chính về những vi phạm hành chính thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao theo mẫu quy định và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản.

4. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị lập biên bản một lần. Nếu một hành vi vi phạm hành chính đã bị lập biên bản thì không lập biên bản lần thứ hai đối với chính hành vi đó.

Trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản mà sau đó cá nhân, tổ chức vẫn tiếp tục thực hiện, mặc dù người có thẩm quyền xử phạt đã buộc chấm dứt hành vi vi phạm, thì khi ra quyết định xử phạt đối với hành vi đó, người có thẩm quyền áp dụng thêm tình tiết tăng nặng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

xl08.5.2020.1.jpg

5. Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi phạm hành chính trong cùng một vụ vi phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì biên bản xử phạt phải thể hiện đầy đủ các hành vi vi phạm hoặc số lần vi phạm./.

Thu Hồng

PHÒNG XDKT&QLTTPL

5/8/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLThẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP /HoatDongAnh/2020-05/xl08_Key_08052020141153.5_Key_08052020141153.2020_Key_08052020141153.1_Key_08052020141153.jpg
5/8/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nướcHội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

Thực hiện Kế hoạch số 2876/KH-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Kế hoạch số 2306/KH-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường Nhà nước, sáng ngày 11/10/2018 Sở Tư pháp Tây Ninh đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường Nhà nước.

hctp10.1.jpg

Đồng chí Vương Văn Trợ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự hội nghị có hơn 75 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Báo cáo viên pháp luật của tỉnh, lãnh đạo UBND cấp huyện và cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước của các Sở, ban, ngành tỉnh, phòng chuyên môn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Cục Bồi thường nhà nước đã báo cáo 04 chuyên đề, gồm:  những điểm mới cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường; kỹ năng, nghiệp vụ xác định trách nhiệm hoàn trả. Đan xen với từng chuyên đề, các báo cáo viên đã đưa ra các bài tập thực hành tình huống cụ thể để các đại biểu trao đổi, thảo luận. 


hctp10.2.jpghctp10.3.jpg
​Đồng chí Lê Thái Phương báo cáo viên Cục Bồi thường nhà nước​Đồng chí Trần Minh Trọng báo cáo viên Cục Bồi thường nhà nước


Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị và pháp lý bởi đây là một bước hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Vì vậy, kết thúc hội nghị đồng chí Vương Văn Trợ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cũng đề nghị các đại biểu sau Hội nghị sẽ tiếp tục tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong ngành, địa phương và đơn vị  công tác để Luật có thể thực sự đi vào cuộc sống, nâng cao trình độ hiểu biết và ý thức của người thi hành công vụ./.

Phòng Hành chính tư pháp10/24/2018 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinHCTPHội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước/HoatDongAnh/2018-10/hctp10_Key_24102018134130.1_Key_24102018134130.jpg
10/24/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội triển khai, quán triệt Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC và các văn bản có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội triển khai, quán triệt Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC và các văn bản có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý

Nhằm tăng cường sự phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng.

Ngày 19/10/2018, tại hội trường Thành ủy Thành phố Tây Ninh, Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (viết tắt là Thông tư liên tịch số 10) cho Lãnh đạo và cán bộ ở các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tham dự Hội nghị có hơn 130 đại biểu gồm có thành viên Hội đồng; Thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng; Tòa án nhân dân 02 cấp, Viện Kiểm sát nhân dân 02 cấp; Công an tỉnh và các đơn vị thuộc Công an tỉnh; Công an 09 huyện, thành phố Tây Ninh; Cơ quan điều tra hình sự khu vực 4, Viện Kiểm sát quân sự khu vực 73 - Quân khu 7; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Trại giam Cây Cầy thuộc Bộ Công an. Trợ giúp viên pháp lý, Chuyên viên, Luật sư thực hiện TGPL của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh.

tgpl10.1.jpg

Hội nghị triển khai Thông tư liên tịch số 10

Hội nghị đã được nghe đồng chí Võ Xuân Biên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp liên ngành tỉnh giới thiệu về những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, chủ yếu là các nội dung quy định về người được TGPL, các hình thức TGPL cũng như quyền được TGPL đã được ghi nhận đồng loạt trong các văn bản tố tụng, cụ thể là Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự và Luật Tố tụng hành chính. Đồng thời, để đảm bảo cho người thuộc diện được TGPL được thụ hưởng chính sách TGPL một cách kịp thời, hiệu quả thì cần có sự phối hợp tích cực từ các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Đồng chí Lê Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước đã triển khai một số quy định phối hợp về TGPL trong tố tụng; Quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, trại giam, người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ, trại giam trong việc giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý.

Trường hợp người bị buộc tội, người bị hại, đương sự tự nhận mình là người được TGPL theo quy định và có yêu cầu TGPL thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm, Chi nhánh để thực hiện TGPL.

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện TGPL gặp gỡ, tiếp xúc với người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật. Trong quá trình tham gia tố tụng, nếu phát hiện người thực hiện TGPL có hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho tổ chức thực hiện TGPL để kịp thời xử lý theo thẩm quyền và thay thế người thực hiện TGPL.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Xuân Biên đề nghị các đại biểu tham dự phải bám sát vào những quy định của Thông tư liên tịch số 10 để tổ chức triển khai thực hiện ngay, đối với các đồng chí là lãnh đạo phải có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai cho đơn vị mình, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư liên tịch này. Trong thời gian tới định kỳ 6 tháng, năm Hội đồng phối hợp liên ngành của tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra tại các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương./.

                                                                             Ngọc Linh

10/24/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLHội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội triển khai, quán triệt Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC và các văn bản có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý /HoatDongAnh/2018-10/tgpl10_Key_24102018095122.1_Key_24102018095122.jpg
10/24/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua tham mưu – tổng hợp Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua tham mưu – tổng hợp

Chiều ngày 09/3/2020, tại Hội trường Sở Tư pháptỉnh Tây Ninh, Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua Khối thi đua năm 2020. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo 07 sở, ngành gồm: Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc phụ trách Sở đại diện Sở Tư pháp đảm nhiệm vai trò Khối trưởng Khối thi đua chủ trì Hội nghị.

hien13.3.2020.1.png

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua

Khối thi đua năm 2020

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Khối thi đua; đồng thời thông qua các báo cáo tham luận, giới thiệu điển hình tiên tiến năm 2019 của Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh… Nhìn chung, trong năm 2019, hưởng ứng phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua Tham mưu – Tổng hợp đã thực hiện tốt phong trào thi đua của Khối, đồng thời thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chính trị được giao theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh, đồng thời thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; ủng hộ các hoạt động xã hội; xây dựng bộ máy cơ quan, tổ chức Đảng, Đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Công tác thi đua của Khối được lãnh đạo các đơn vị quan tâm sâu sát, tích cực triển khai sâu rộng đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức một cách sâu sắc về công tác thi đua, từ đó đã phát huy được hiệu quả của phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành...

Tại Hội nghị, Sở Tư pháp với vai trò Khối trưởng khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp tỉnh Tây Ninh năm 2019 thông báo kết thúc nhiệm vụ và trao cờ Luân lưu Khối trưởng Khối thi đua Tham mưu – Tổng hợp năm 2020 cho Sở Ngoại vụ và Khối phó là Sở Tài chính.

hien13.3.2020.2.png 

 

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp trao cờ luân lưu

Khối trưởng Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp năm 2020 cho Sở Ngoại vụ

 

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thi đua lập thành tích xuất sắc trong năm 2020, với vai trò Khối trưởng Khối thi đua, ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đã phát động phong trào thi đua trong toàn khối, đồng thời tổ chức ký kết thi đua giữa các thành viên để Khối thi đua tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua của Khối sôi động hơn, hiệu quả hơn.

hien13.3.2020.3.png

Lãnh đạo các sở, ngành thành viên Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2020

(Đắc Hiển)

3/13/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnSở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua tham mưu – tổng hợp /HoatDongAnh/2020-03/hien13_Key_13032020144045.3_Key_13032020144045.2020_Key_13032020144045.1_Key_13032020144045.png
3/13/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Danh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 (Được cập nhật đến hết tháng 04 năm 2019)

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Danh sach to chuc ban dau gia.signed.rar

5/10/2019 11:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngDanh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2019-05/dsdgvtayninh2_Key_10052019102317.jpg
 (Được cập nhật đến hết tháng 04 năm 2019)
5/10/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và khắc phục tình trạng ban hành văn bản trái pháp luậtGiải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và khắc phục tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Do đó, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật chuẩn mực, phù hợp với đường lối phát triển của đất nước, phù hợp với toàn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là đòi hỏi tất yếu. Tuy nhiên, thực tiễn trong thời gian qua cho thấy đã có một số trường hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật như: Sai thẩm quyền ban hành, nội dung, sai thể thức kỹ thuật trình bày hoặc văn bản có nội dung chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

Một số trường hợp sai về nội dung có thể gây ra nhiều hậu quả và thiệt hại, đồng thời cũng khó khắc phục hậu quả như: Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, gây bất bình đẳng trong thực hiện pháp luật. Hậu quả về vật chất: gây tổn thất ngân sách nhà nước, gây tốn kém tiền bạc, thời gian của các cơ quan có trách nhiệm thực thi và của người dân. Việc ban hành văn bản trái pháp luật cũng làm cho việc điều hành, quản lý nhà nước bằng công cụ pháp luật kém hiệu quả, quá trình thực thi pháp luật vào thực tiễn đời sống không được đảm bảo, thậm chí làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào nhà nước.

Để khắc phục tình trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, đề xuất một số giải pháp sau:

- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đặc biệt là trong khâu lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động trực tiếp cần thực hiện nghiêm túc, không qua loa, sơ sài. Thực hiện lấy ý kiến phản biện xã hội đối với những văn bản có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với nhân dân.

- Nâng cao vai trò đầu mối của cơ quan tư pháp trong công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng, kiểm tra xử lý văn bản trái pháp luật.

- Tổ chức các kênh thông tin pháp lý chính thức để thu thập sự phản hồi từ những đối tượng áp dụng, thực hiện văn bản. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong giải trình các ý kiến phản hồi của người dân đối với văn bản quy phạm pháp luật. Việc xử lý các văn bản trái pháp luật (hoặc không phù hợp với thực tiễn) phải được thực hiện một cách nghiêm túc, cầu thị, nhanh chóng và minh bạch.

- Tăng cường xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người ban hành văn bản trái pháp luật và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với cách thức, trình tự, thủ tục để xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật (vì thực tế việc xác định trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân còn chưa rõ ràng xuất phát từ mối quan hệ hành chính giữa cơ quan, người ban hành văn bản)./.                                                                                   

 Ngọc Giàu


5/12/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng XD&KTVBQPPLGiải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và khắc phục tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật/HoatDongAnh/2020-05/12_Key_12052020135020.5_Key_12052020135020.2020_Key_12052020135020.1_Key_12052020135020.jpg
5/12/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Sở Tư Pháp tiến hành chuyển giao 83 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp vào Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây NinhSở Tư Pháp tiến hành chuyển giao 83 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp vào Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chống, tập trung, hiệu quả; đồng thời thực hiện Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 về việc thành lập trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp tích cực phối hợp, cử 01 công chức vào làm việc tại trung tâm và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày  08/3/2018 về việc công bố nội dung duy trì giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp để thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh tại với 83 TTHC.

Trên cơ sở đó, thực hiện thông báo của Văn phòng UBND tỉnh ngày 06/3/2018, kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2018 Sở Tư pháp tiến hành tiếp nhận và trả hồ sơ đề nghị giải quyết 83 thủ tục hành chính (theo quyết định số 606/QĐ-UBND ngày  08/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh) ở Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh được đặt tại Tầng trệt Thư Viện tỉnh Tây Ninh; địa chỉ số 83 đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cụ thể như sau:

 

STT

 

Tên thủ tục hành chính

 

Lĩnh vực
1Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sưLuật sư
2Thủ tục thay  đổi nội dung  đăng  ký  hoạt động  của  tổ  chức hành nghề luật sưLuật sư
3Thủ tục thay  đổi  người  đại  diện  theo  pháp  luật  của  Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Luật sư
4Thủ tục thay đổi người đại diện  theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành  viên  trở  lên, công ty luật hợp danh Luật sư
5Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sưLuật sư
6Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhânLuật sư
7Thủ tục hợp nhất công ty luậtLuật sư
8Thủ tục sáp nhập công ty luậtLuật sư
9Thủ tục chuyển  đổi  công  ty  luật  trách  nhiệm  hữu  hạn và công ty luật hợp danhLuật sư
10Thủ tục chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luậtLuật sư
11Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoàiLuật sư
12Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoàiLuật sư
13Thủ tục đăng  ký  hoạt  động  của  công  ty  luật  Việt  Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoàiLuật sư
14Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công  ty luật nước ngoài tại Việt NamLuật sư
15Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư
16Thủ tục thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sưLuật sư
17Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Tư vấn

 pháp luật

18Thủ tục đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

Tư vấn

pháp luật

19Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

Tư vấn

pháp luật

20Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Tư vấn

 pháp luật

21Thủ tục thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

Tư vấn

pháp luật

22Thủ tục cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

Tư vấn

pháp luật

23Thủ tục cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

Giám định

 tư pháp

24Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

Giám định

 tư pháp

25Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của văn phòng

Giám định

tư pháp

26Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất.

Giám định

 tư pháp

27Thủ tục thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của văn phòng giám định tư pháp

Giám định

 tư pháp

28Thủ tục chuyển đổi loại hình văn phòng giám định tư pháp

Giám định

tư pháp

29Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp khi được chuyển đổi loại hình hoạt động của văn phòng giám định tư pháp

Giám định

 tư pháp

30Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của văn phòng giám định tư pháp

Giám định

 tư pháp

31Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Đấu giá

 tài sản

32Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Đấu giá

 tài sản

33Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Đấu giá

 tài sản

34Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Đấu giá

 tài sản

35Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên

Đấu giá

 tài sản

36Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên

Đấu giá

 tài sản

37Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

Đấu giá

 tài sản

38Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

Đấu giá

 tài sản

39Thủ tục thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

Đấu giá

 tài sản

40

Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

 

Trọng tài thương mại
41Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tàiTrọng tài thương mại
42Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tàiTrọng tài thương mại
43Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tàiTrọng tài thương mại
44Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt NamTrọng tài thương mại
45Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt NamTrọng tài thương mại
46Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt NamTrọng tài thương mại
47Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhânQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
48Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
49Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhânQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
50Thủ tục thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
51Thủ tục hay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viênQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
52Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
53Thủ tục bổ sung quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệpQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
54Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
55Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngCông chứng
56Thủ tục thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng
57Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khácCông chứng
58Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng
59Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứngCông chứng
60Thủ tục từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)Công chứng
61Thủ tục thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổiCông chứng
62Thủ tục thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thểCông chứng
63Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứngCông chứng
64Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viênCông chứng
65Thủ tục cấp lại Thẻ công chứng viênCông chứng
66Thủ tục thành lập Văn phòng công chứngCông chứng
67Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứngCông chứng
68Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứngCông chứng
69Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứngCông chứng
70Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhấtCông chứng
71Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứngCông chứng
72Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhậpCông chứng
73Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứngCông chứng
74Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động do chuyển nhượng Văn phòng công chứngCông chứng
75Thủ tục xóa đăng ký hành nghề của công chứng viênCông chứng
76Thủ tục xin nhập quốc tịch Việt NamQuốc tịch
77Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt NamQuốc tịch
78Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt NamQuốc tịch
79Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoàiQuốc tịch
80Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt NamQuốc tịch
81Thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt NamQuốc tịch
82Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Nuôi

con nuôi

83Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Lý lịch

 tư pháp

 

Ngoài 83 thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố đưa vào Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Sở Tư pháp còn tham mưu UBND tỉnh công bố nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính còn lại để thực hiện tại Sở Tư pháp (tiếp nhận thông qua văn phòng Sở) trong thời gian tới. Mọi khó khăn, vướng mắc, đề nghị cá nhân, tổ chức liên số 02763822140/.

 

                                                                                                  (Văn phòng Sở Tư pháp)

3/14/2018 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngSở Tư Pháp tiến hành chuyển giao 83 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp vào Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2018-03/vp14_Key_14032018152342.3_Key_14032018152342.2018_Key_14032018152342.jpg
3/14/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo đấu giáThông báo đấu giá

Đấu giá tài sản thanh lý lô Thuốc bảo vệ thực vật chống dịch khảm lá cây khoai mì của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 25.768.452 đồng. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 15/02/2019 (thứ sáu).

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 02/7/2018 (thứ hai).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đấu giá tại nơi có tài sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

1/30/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngThông báo đấu giá/HoatDongAnh/2019-01/bua dau gia 1_Key_30012019094231.jpg
1/30/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đấtThông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Đấu giá quyền sử dụng 4.075,5m2 đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại tại Khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- Thời giao đất, cho thuê đất Nhà đầu tư: 50 năm. (Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử đất của dự án được giao đất ổn định lâu dài).

- Giá khởi điểm: 41.150.324.000/khu đất. Tiền đặt trước: 4.115.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND và Giấy phép kinh doanh, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản và hồ sơ năng lực theo tiêu chí.

Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 10 giờ, ngày 25/02/2019 (thứ hai).

Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có bất động sản.

Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 28/02/2019 (thứ năm).

Địa điểm đăng ký mua hồ sơ và tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

1/29/2019 11:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngThông báo đấu giá quyền sử dụng đất/HoatDongAnh/2019-01/bua dau gia 1_Key_29012019103735.jpg
1/29/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Những chuyển biến trong công tác tiếp dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo từ năm 2017 đến nay của Sở Tư phápNhững chuyển biến trong công tác tiếp dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo từ năm 2017 đến nay của Sở Tư pháp

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của người dân luôn có vai trò quan trọng nên từ năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp đã chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này, góp phần bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đảm bảo vai trò quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành Tư pháp nói chung và Sở Tư pháp nói riêng. Đây còn là cầu nối giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở sát với tình hình thực tiễn.

Từ năm 2017 đến nay, Ban Giám đốc Sở Tư pháp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động các phòng thuộc và trực thuộc Sở thực hiện nghiêm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo đảm bảo kịp thời và đúng quy định.

Để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện chặt chẽ đúng quy định, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong những năm trước đây, Giám đốc Sở đã ban hành các văn bản để thực hiện công tác này như sau:

- Về số điện thoại góp ý và đường dây nóng: Ngày 10/11/2017, Sở đã ban hành Thông báo số 1663/TB-STP và Thông báo số 1664/TB-STP về thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Tư pháp.

- Về tiếp công dân: Sở đã ban hành Thông báo về lịch tiếp dân hàng năm của Giám đốc Sở và thực hiện việc niêm yết, thông tin đảm bảo đúng quy định; mở sổ theo dõi lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc và sổ tiếp công dân của công chức tiếp công dân thường xuyên, phân loại, thống kê, xử lý theo dõi đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Sửa đổi, bổ sung Nội quy tiếp công dân (Quyết định số 1457/QĐ-STP ngày 04/10/2017) Quy chế tiếp công dân (Quyết định số 1456/QĐ-STP ngày 04/10/2017) và Quy trình tiếp công dân (Quyết định số 1455/QĐ-STP ngày 04/10/2017). Về nội quy tiếp công dân được niêm yết công khai tại Sở; địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Chỉ đạo công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân trực tất cả các ngày làm việc trong tuần để tiếp nhận xử lý kịp thời các đơn thư của công dân. Các kiến nghị, phản ánh của công dân được công chức trực tiếp công dân tổng hợp báo cáo Giám đốc để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

- Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sở đã ban hành Quyết định số 1454/QĐ-STP ngày 04/10/2017 về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

          Từ năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp đã tiếp 11 lượt/ 14 người, đơn vị đã tiếp nhận 41 đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh. Tuy nhiên, tất cả các đơn đều không thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, Sở đã ban hành các văn bản trả lời và chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

Có thể nói công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp luôn được quan tâm thực hiện nghiêm túc dần dần đi vào nề nếp, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin với nhân dân, tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực của Sở Tư pháp tại địa phương. Đặc biệt, không để xảy ra những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp khiếu nại lên cấp trên.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị thuộc Sở; công khai, minh bạch các Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở và các văn bản pháp luật có liên quan, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện của công dân./.

Thanh tra Sở

8/1/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThanh TraNhững chuyển biến trong công tác tiếp dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo từ năm 2017 đến nay của Sở Tư pháp/HoatDongAnh/2018-08/TRA8_Key_10082018085321.jpg
8/1/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dưới 18 tuổi Kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dưới 18 tuổi

Chính sách TGPL là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và quyền bình đẳng trước pháp luật; xây dựng mối quan hệ đoàn kết vững chắc và gắn bó giữa chính quyền địa phương với Nhân dân.

Năm 2019, công tác TGPL trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Tây Ninh tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận làm tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tỉnh Tây Ninh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện TGPL được thực hiện quyền bào chữa, bảo vệ cho người được TGPL là người dưới 18 tuổi trong các vụ án đang thụ lý giải quyết.

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã ghi nhận quyền được TGPL trong tố tụng và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc bảo đảm quyền được TGPL. Cụ thể, Điều 71 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định: "Trường hợp người bị buộc tội, người bị hại thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm giải thích cho họ quyền được trợ giúp pháp lý; nếu họ đề nghị được trợ giúp pháp lý thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thông báo cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước."

Điều 76, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về chỉ định người bào chữa cho người dưới 18 tuổi thì Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải yêu cầu hoặc đề nghịTrung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử Trợ giúp viên pháp lý, luật sư bào chữa cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Điều 7, Luật TGPL năm 2017 quy định các trường hợp người dưới 18 tuổi được trợ giúp pháp lý: Trẻ em; Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Người dưới 18 tuổi là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. Ngoài ra người dưới 18 tuổi nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau cũng được TGPL: thuộc hộ nghèo; là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và nhóm các đối tượng có khó khăn về tài chính (Theo Điều 2 Nghị định 144/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý,  thì điều kiện khó khăn về tài chính gồm: Người thuộc hộ cận nghèo; Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng) gồm: con  liệt sỹ dưới 18 tuổi; người nhiễm chất độc da cam dưới 18 tuổi, người khuyết tật dưới 18 tuổi; nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình dưới 18 tuổi; Nạn nhân của hành vi mua bán người dưới 8 tuổi, người nhiễm HIV dưới 18 tuổi.

Nhằm hướng dẫn thi hành các quy định về TGPL trong các Bộ luật, luật tố tụng và Luật TGPL năm 2017, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (viết tắt là Thông tư liên tịch số 10). Trong đó, quy định rõ cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan thông qua việc quy định trách nhiệm của từng cơ quan, tố chức, cá nhân khi thực hiện các hoạt động phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng nói chung và đối với người dưới 18 tuổi nói riêng.

Qua thống kê , số vụ việc thực hiện TGPL năm 2019 là 209 vụ, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện khoảng 150 vụ, số người được TGPL dưới 18 tuổi chiếm khoảng hơn 80% số vụ việc của Trung tâm thụ lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an các cấp đã tạo điều kiện cho Trợ giúp viên pháp lý và luật sư thực hiện TGPL tham gia tố tụng. Khi người bị buộc tội dưới 18 tuổi có yêu cầu được TGPL thì các Cơ quan điều tra thuộc Công an 02 cấp đã giải thích quyền được TGPL, việc giải thích được thể hiện trong biên bản tố tụng để lưu tại hồ sơ vụ án; thông báo và thông tin về TGPL, thực hiện việc đăng ký bào chữa theo quy định của Thông tư liên tịch số 10.

Các cơ sở giam giữ đều có thực hiện việc giải thích, thông báo, thông tin về TGPL theo quy định cho người dưới 18 tuổi thuộc diện được TGPL; Niêm yết Tờ thông tin về TGPL trong buồng tạm giữ, buồng tạm giam, tại nơi làm thủ tục tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phòng thăm gặp, phòng làm việc của người bào chữa và nơi sinh hoạt chung của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Khi họ có yêu cầu TGPL, người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ có trách nhiệm hướng dẫn họ viết đơn yêu cầu TGPL và chuyển đến Trung tâm cùng với thông báo TGPL; Tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện TGPL gặp gỡ, tiếp xúc với người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật.

TAND 02 cấp tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trung tâm TGPL nhà nước trong việc hướng dẫn cho người dân tiếp cận được với chính sách TGPL của nhà nước. Đối với các vụ án dân sự có đối tượng là trẻ em, người dưới 18 tuổi thì TAND 02 cấp có biên bản giải thích về quyền được TGPL cho các đương sự và lưu trong hồ sơ tố tụng. Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có người thuộc diện được TGPL đã thông báo lịch xét xử cho người thực hiện TGPL theo quy định của Thông tư liên tịch số 10.

Quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ tiếp tục được củng cố, phát triển; các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ đã tổ chức triển khai thực hiện trách nhiệm của mình; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiếp tục được chú trọng quan tâm; số lượng vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng tăng đều qua các năm, thực hiện tốt công tác này đã góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL./.

                                                                                Ngọc Linh

3/19/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLKết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dưới 18 tuổi /HoatDongAnh/2020-03/02_Key_19032020140722.3_Key_19032020140722.2020_Key_19032020140722.2_Key_19032020140722.jpg
3/19/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên
Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

7/17/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin Công chứngTinQuyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên /HoatDongAnh/2019-07/quyet dinh_Key_17072019093900.jpg
7/17/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ  phụ trách cho công chức lãnh đạo đối với ông Nguyễn Hoàng NamLễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ  phụ trách cho công chức lãnh đạo đối với ông Nguyễn Hoàng Nam

Sáng ngày 29/7/2019, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ phụ trách cho công chức lãnh đạo - ông Nguyễn Hoàng Nam tại phòng họp Sở Tư pháp. Đến tham dự buổi lễ có ông Dương Văn Thắng - Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Đài Thy - Tỉnh uỷ viên - Giám đốc Sở Nội vụ; Ban Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

 nam1.jpg

Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ phụ trách cho công chức lãnh đạo - ông Nguyễn Hoàng Nam

 

Thay mặt UBND tỉnh Tây Ninh, ông Dương Văn Thắng trao Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều động, bổ nhiệm và giao phụ trách cho công chức lãnh đạo đối với ông Nguyễn Hoàng Nam. Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến nhận công tác tại Sở Tư pháp, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp và giao phụ trách Sở Tư pháp kể từ ngày 01/8/2019; đồng thời chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Sở Tư pháp.

 nam2.jpg

Ông Nguyễn Hoàng Nam phát biểu tại buổi lễ

(Đắc Hiển)

8/1/2019 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnLễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ  phụ trách cho công chức lãnh đạo đối với ông Nguyễn Hoàng Nam/HoatDongAnh/2019-08/nam1_Key_01082019141813.jpg
8/1/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016

Để cụ thể hoá các nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Tây Ninh, ngày 16/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND về vịêc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016 trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật: Bao gồm các hoạt động cụ thể như: Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật (theo lĩnh vực pháp luật, theo các dạng tật như: khuyết tật nhìn, khuyết tật nghe, nói, khuyết tật vận động...); Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức trợ giúp phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật, chú trọng thực hiện việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng cho người khuyết tật, bảo đảm 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu; Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường, thị trấn có nhiều người khuyết tật; tổ chức trợ giúp pháp lý tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị tỉnh Tây Ninh, Trường Khuyết tật tỉnh Tây Ninh, Hội Người khuyết tật và Hội Người mù tỉnh Tây Ninh.

Tăng cường năng lực thực hiện trgiúp pháp lý cho người khuyết tật: Bao gồm các hoạt động cụ thể như: Xây dựng kế hoạch, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý và thành viên Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ mà Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý đã được địa phương sáp nhập vào; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý và thành viên Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ mà Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý đã được địa phương sáp nhập vào (01 lần/năm).

Đẩy mạnh truyền thông về tr giúp pháp lý cho người khuyết tật: Cụ thể là thực hiện các hoạt động: Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố …) với nội dung truyền thông phong phú, tập trung vào các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật;  Tiếp tục biên soạn, in ấn, phát hành các tờ gấp… truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; Lồng ghép việc truyền thông, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật ở địa phương về các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề,... (nếu có).

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phân công trách nhiệm của các  Sở ngành có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên, cụ thể:

- Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: Cung cấp số lượng, danh sách người khuyết tật đã được cấp giấy xác nhận khuyết tật trên địa bàn, địa chỉ nơi có nhiều người khuyết tật sinh sống, làm việc cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước để thực hiện việc khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý. Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình thường xuyên tuyên truyền phổ biến chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật; hướng dẫn Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố kịp thời phát hiện và giới thiệu đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước những người khuyết tật có nhu cầu để được trợ giúp pháp lý.

- Sở Tài chính có trách nhiệm: Trên cơ sở dự toán kinh phí của Sở Tư pháp, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại địa phương.

- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: Định hướng cho các cơ quan có chức năng thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường truyền thông về các chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật, trong đó có quyền được trợ giúp pháp lý.

- Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước cho người khuyết tật, kịp thời phản ánh với Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước) và các cơ quan chức năng có liên quan những trường hợp người khuyết tật có nhu cầu được trợ giúp pháp lý.

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên hàng năm của địa phương; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có)./.

Ngọc Linh​

7/13/2016 8:00 AMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2016 8:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Tài sản thanh lý của Chi cục thuế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Lô máy móc, thiết bị tin học (máy vi tính, máy in, máy photocopy...) đã qua sử dụng.

- Giá khởi điểm: 6.115.000 đồng (đã bao gồm thuế).

- Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 19/8/2019 (thứ hai).

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 22/8/2019 (thứ năm).

Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại nơi có tài sản.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản, bản sao giấy CMND.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

8/7/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2019-08/hinh dau gia 3_Key_07082019095918.jpg
8/7/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next