Tin tức
Thứ 6, Ngày 07/08/2020, 11:00
Quy định thủ tục hành chính trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2020 | Phòng XD&KTVBQPPL

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật năm 2020) có một nội dung mới đáng chú ý là sửa đổi, bổ sung việc quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật năm 2015) thì một trong những hành vi bị cấm trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) là quy định thủ tục hành chính trong văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khi không được Luật giao. Quy định này nhằm góp phần hạn chế việc tùy tiện ban hành thủ tục hành chính của các địa phương, phục vụ lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên trong thực tế, khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành các chính sách, cơ chế đặc thù của địa phương thì không thể quy định thủ tục hành chính để thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù trên (do không được Luật giao ban hành). Việc này đã gây khó khăn cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù địa phương.

 xlvphc06.8.2020.3.jpg

Để khắc phục khó khăn, vướng mắc cho địa phương như đã nêu trên, Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung Điều 14 và Điều 172 của Luật năm 2015 như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 14 (Các hành vi bị nghiêm cấm) để cho phép Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định thủ tục hành chính trong trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27. Ngoài ra, Luật năm 2020 còn bổ sung quy định cho phép quy định thủ tục hành hành trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp được nghị quyết của Quốc hội giao.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 172 (Hiệu lực thi hành), theo đó những quy định về thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật năm 2015 được ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì tiếp tục được áp dụng cho đến khi bị bãi bỏ bằng văn bản khác hoặc bị thay thế bằng thủ tục hành chính mới. Trường hợp sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính được ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì không được làm phát sinh thủ tục hành chính mới hoặc quy định thêm thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện, tăng thời gian giải quyết thủ tục hành chính đang áp dụng./.

PHÒNG XDKT&QLVTTVPL 

Lượt người xem:  Views:   862
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức