Tin tức
Thứ 5, Ngày 06/08/2020, 17:00
Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ môi trường và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/08/2020 | Phòng XD&KTVBQPPL

Ngày 13/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ môi trường và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, Đoàn Kiểm tra công tác thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ môi trường và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 do ông Lý Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn cùng 12 thành viên khác là cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải.

xdvbtinhhinhphapche1.png 

Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện việc kiểm tra các nội dung quy định tại Điều 6 Quyết định số 1456/QĐ-UBND. Cụ thể:

- Nội dung kiểm tra thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ môi trường: (i) Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (ii) Việc bảo đảm các điều kiện về biên chế, kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (iii) Việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (iv) Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (v) Công tác phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (vi) Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Nội dung kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường: được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Các đối tượng được kiểm tra theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 1456/QĐ-UBND (gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Châu Thành, Tân Biên, Bến cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng) có các trách nhiệm sau:

- Phối hợp và tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm tra.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của đoàn kiểm tra; báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu trung thực, kịp thời; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của báo cáo, thông tin và tài liệu cung cấp; giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra.

- Chấp hành kết luận kiểm tra; xử lý kết quả kiểm tra trên cơ sở kiến nghị của đoàn kiểm tra trong kết luận kiểm tra.

- Chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng kết luận kiểm tra./.

 Phòng XDKT&QLTTPL

Lượt người xem:  Views:   510
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức