Tin tức
Thứ 4, Ngày 22/04/2020, 17:00
Sở Tư pháp tổ chức Lễ công bố các Quyết định Nhân sự về sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong của Sở theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/04/2020 | Đắc Hiển

Nhằm triển khai thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong của Sở theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dân, ngày 10/4/2020, Giám đốc Sở đã ký ban hành quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ đối với công chức một số phòng thuộc Sở.

Theo đó, sáng ngày 13/4/2020, tại Hội trường Sở Tư pháp, Ban Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức lễ trao 05 Quyết định bổ nhiệm chức vụ như sau:

- Quyết định số 873/QĐ-STP ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Nguyễn Thị Kim Huệ. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp.

- Quyết định số 874/QĐ-STP ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Nguyễn Thị Thu Hồng. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra và Quản lý việc thực thi về pháp luật.

- Quyết định số 875/QĐ-STP ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Trần Thị Kim Ngọc. Theo đó, bà Trần Thị Kim Ngọc, Phó Trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra và Quản lý việc thực thi về pháp luật.

- Quyết định số 876/QĐ-STP ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Huỳnh Thị Mộng Trinh. Theo đó, bà Huỳnh Thị Mộng Trinh, Phó Trưởng Phòng Hành chính tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp.

- Quyết định số 877/QĐ-STP ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp.

Thời hạn giữ chức vụ của các công chức lãnh đạo nêu trên là 05 năm, kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020.

hien22.4.2019.jpg

Ban Giám đốc Sở Tư pháp trao tặng hoa tươi, chúc mừng các công chức được bổ nhiệm

(Đắc Hiển)

Lượt người xem:  Views:   860
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức