Tin tức
Thứ 2, Ngày 06/05/2019, 09:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội luật sư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 -2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/05/2019 | BTTP

 Ngày 23 tháng 4 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 940/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và phương án xây dựng nhân sự bầu vào Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng – Kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ (2018-2023). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã giao Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm khẩn trương tổ chức Đại hội toàn thể luật sư tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới theo quy định của pháp luật về Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đề án tổ chức Đại hội và phương án xây dựng nhân sự Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng - kỷ luật nhiệm kỳ mới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc Đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về kết quả Đại hội kèm theo biên bản Đại hội, biên bản bầu cử, danh sách trích ngang của Chủ nhiệm, các thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, - kỷ luật của Đoàn luật sư, Nội quy Đoàn luật sư, Nghị quyết Đại hội để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn kết quả Đại hội theo quy định tại điểm 2 Khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan./.

Phòng Bổ trợ tư pháp

Lượt người xem:  Views:   105
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức